Participer à la campagne crowfunding de FoodWise Madagascar

Les actualités à Madagascar du Mercredi 30 Août 2017

Modifier la date
Tia Tanindranaza3986 partages

Asa fa tsy kabary !

Tsy vahiny amin’ny fampanantenana mipoapoaka nataon’ny mpitondra teto ny vahoaka Malagasy, ary anisan’ny tompondakan’izany ity fanjakana HVM ity.

Tsy atao mahagaga intsony ny kabary fandangolangoana sy fampandrisa adrisa miharo fampanantenana poakaty. Niarahana nandre ny fampanantenan-dRajaonarimampianina fa telo volana no homeny, dia mivaha ny delestazy, saingy mandrak’androany mbola mitohy, ary vao tsy ela akory mponina teny Itaosy no nigrevy, saika isan’andro ny fitarainan’ny olona eny Anjanahary, vao omaly hariva no nitokona nandoro kodiarana mihitsy ny mponina teny Alasora… Tsy vaovao amin’ny sofina intsony ny tsy fandriam-pahalemana, ka saika isan’andro no hahenoana ny asan-jiolahy sy faty olona etsy sy eroa. Nilaza indray ny praiminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier fa hisy fiovana azo tsapain-tanana afaka 3 volana manoloana ny tsy fandriampahalemana.  Tsy ilay famahanan-dalitra no tena mahatezitra, fa ilay fiheverana ny valalabemandry ho dondrona sy kentrina, ka vokisana abobo andro aman’alina, fa izay asa mivaingana tsy misy. Raha ny fampanantenana sy ny fampandriana adrisa nataon’ity fitondrana ity no nampandroso efa lasa lavitra isika, saingy tsy adala ny Malagasy namorona ilay fomba fiteny hoe “asa fa tsy kabary”. Raha hikabary sy hampantena poakaty, dia mbola ilaina ny HVM, fa raha hiasa sy hampandroso, dia diso adiresy ny vahoaka, izay efa tena tofoka sy leo.

Toky R

 

Midi Madagasikara643 partages

Jirama : Halatra avo lenta ao amin’ny fanaovana faktiora

Tsy vitsy ny mpanjifa no voatery mandoa vola be mihoatra ny tokony ho izy rehefa mandoha faktioran-jiro eny amin’ny Jirama. Ny fanazava omen’ny tompon’andraikitra eo anivon’ity orinasa ity anefa dia tsotra toy ny hoe : nanao fandaniana be ianareo tamin’io volana io. Tsy hisy angamba ny fitarainana raha izay tokoa no izy. Saingy, matetika ny mampikaikaika ny mpanjifa dia ity Jirama mailaka dia mailaka ery hanapaka ny jiro na ny rano raha vao tara kely ny fandoavana ny faktiora, izay mazana tsy avy amin’ny mpanjifa mihitsy no mahatonga izany. Antony iray tsy azo lavina ity tranga manaraka ity. Tato anatin’ny roa volana izao, tsy nandray faktiora milaza ny herinaratra laniny mihitsy ny tokan-trano iray fa hofana kaontera fotsiny no voalaza ao anatin’izany taratasy izany. Ny mahagaga anefa, tonga manao fanamarinana na “relevé” ihany ireo mpiasan’ny Jirama. Rehefa mitranga anefa ny toy izany, raha araka ny fitarainana voaray dia atambatry ny Jirama ho faktiora volana iray ny lany rehetra nandritra ny volana maro maro tsy notakiany teo aloha. Vokany, midangana be ilay faktiora satria tsy voahaja intsony ilay fomba fikajiana ataon’ny Jirama mizara ho “tranche” roa ny vidin’ny herinaratra lany ka ny “tranche” voalohany (hatramin’ny 25KW) dia ambany kokoa ny vidiny KW noho ny tranche faharoa. Izany dia midika fa raha mandany mihoatra ny 25 KW isam-bolana ilay olona dia lasa “tranche” faharoa daholo ny fandaniana amin’ny volana rehetra manaraka izay lasa trosa. Manoloana izany ary, tonga nanao fitarainana tao amin’ny tompon’andraikitra ao amin’ny Jirama Ambatonakanga ity mpanjifa iray ity, ary nitondra ireo porofo rehetra tany am-pelatanany.

Halatra avo lenta. Nambaran’ny tao amin’ny Jirama anefa fa mitranga io olana io satria mety nivantana trano tsy misy olona ilay mpiasan’ny tonga nanao “relevé”. Tsy marina izany, hoy ilay mpanjifa, satria toerana iray no misy ny kaonterany sy ny an’ny mpifanolo-bodirindrina aminy ka tokony ho hitan’izay mpiasa tonga manao izany fizahana izany daholo ireo. Ny an’io mpifanolo-bodirindrina aminy io anefa ara-dalàna tsara ny faktiora azony ary voalaza mazava ao ny fandaniana tokony haloany amin’ny volana iray. Nisy porofo naseho mihitsy tamin’izany. Rehefa nangataka ny hanitsina ny faktiorany amin’ny tokony halohany amin’ny fandaniany tamin’ilay volana nandraisany faktiora tsy ampy izy dia nanda izany ilay tompon’nadraikitra ka nilaza fa sarotra be izany. Tsy maintsy mbola miakatra any amin’ny tale jeneraly, fa andraso aloha rehefa tonga ny faktiora manaraka dia amin’izay ianao no mitondra azy any amin’ny “service recouvrement”, hoy ny valinteny azon’ity mpitaraina. Ireo mpiasa mpanao “relevé” ve no tsy manao ny asany araka izay tokony ho izy ?  Sao iniana atao izao zavatra izao mba entina hamenoana izay lavaka vokatry ny fitantanana tsy mahomby ao amin’ny Jirama ao ka ny mpanjifa no atao hisolo vaika ny ankalana ?

T.M.

Midi Madagasikara561 partages

Anosy : Nidoboka am-ponja fa naneho hevitra tamin’ny télé

Efa ho herinandro izay i R. no notazomina vonjimaika teny amin’ny fonjan’Antanimora. Omaly no niakatra tao amin’ny efitrano fitsarana ady heloka tsotra ny raharaha saingy nanapa-kevitra ny mpitsara ny hanemotra izany amin’ny fotoan-kafa noho ny tsy fahefenoan’ny antontan-taratasin’ady. Ny zava-nitranga nitarika ny olona, raha araka ny fanadihadiana natao, dia ny fanehoan’ity rangahy ity hevitra tamin’ny fahitalavitra. Tsy niandry ela akory ny valin’izany satria nisy fitoriana avy hatrany nandeha tany amin’ny mpitandro ny filaminana. Fanalam-baràka no anton’izany. Nahakasika olan’ny fitaterana sy fiverimberenan’ny lozam-pifamoivoizana eto an-drenivohitra sy amin’ny lalam-pirenena no tena nanehoany hevitra ary nizarany ny fijeriny, toy ny hoe ny kaoperativa sasany no isan’ny manao alasafay ka mitarika izany. Dia nipetraka ny fitoriana taorian’izay ary nampidoboka am-ponja an’i R. Io farany izay sady mpitatitra ihany koa no mpandraharaha ao anatin’izany. Ny any ivelany dia izay rehetra mahakasika ny fiainam-pirenena dia avy hatrany dia miteraka adihevitra avy hatrany amin’ny haino aman-jery isan-karazany ary tsy misalasala ny olona maneho ny heviny malalaka. Rehefa tsy miteraka adim-poko, na fanompàna na koa famoahana tsiambaratelon’ny fanjakana dia efa malalaka sy tompon’andraikitra amin’ny teneniny ny vahiny. Toy izany tamin’ny fiandohan’ity herinandro ity, na ny fahazoan’ny filoha frantsay alika aza dia noresahina tamin’ny fandaharana adihevitra maro tamin’ny haino aman-jery. Eto amintsika, raha vao mikasika ny raharaha mafampàna, na dia vaovao ampitaina amin’ny fomba mahatsikaiky aza, dia miteraka fitoriana avy hatrany. Mihemotra tanteraka isika ary na ny Amnesty International aza dia misy eto an-toerana ankehitriny mijery akaiky izany fiverenan-dàlana izany amin’ny lafiny fanehoan-kevitra…

D.R

Midi Madagasikara246 partages

Baccalauréat technique : Bilan positif pour le MEETFP

4 460 nouveaux bacheliers techniques, professionnels et technologiques vont soit intégrer le monde du travail, soit continuer leurs études dans les universités.

Les résultats du baccalauréat technique sont à l’opposé de ceux de la série générale. Une hausse générale du taux de réussite a été observée.

Objectif atteint pour le ministère de l’Emploi, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle quant aux résultats du baccalauréat de cette année. Des hausses significatives du taux de réussite (tous secteurs confondus) ont, en effet, été enregistrées auprès des directions régionales de l’emploi des vingt-deux régions. 4460 sur les 7040 inscrits dans tout le territoire national ont obtenu leur diplôme. Soit un taux de réussite de 63,35%. Pour la direction régionale de l’emploi de la région Amoron’i Mania par exemple, un taux de réussite général de 70,73% cette année. Tandis que celui de l’année dernière n’a été que de 42,67%. « Un écart considérable et significative en terme de niveau des candidats » selon les dires de la ministre Lydia Toto lors d’un entretien hier à Ampefiloha. Profitant de l’occasion, cette dernière d’avancer « les efforts entrepris dans le cadre de l’amélioration du système éducatif dans le domaine de l’enseignement technique ont été récompensés ».

Pédagogie. Par ailleurs, les actions menées par le ministère de l’Emploi dans le but d’améliorer la qualité l’enseignement s’évaluent à deux niveaux. Le premier correspond à une initiative de leadership consistant à « encourager une implication des enseignants dans leurs rôles mais également dans les rôles, les fonctions et objectifs  du ministère ». Tandis que le second s’est plus axé sur une attention particulière à la pédagogie.  La ministre Toto Lydia d’expliquer que « la problématique de la réussite de l’enseignement réside surtout dans la capacité des enseignants à transmettre leurs savoir et connaissance. Nos enseignants étant compétents du point de vue technique, il fallait donc les aider, via un renforcement de leurs capacités en pédagogie, de façon à ce qu’ils puissent donner le meilleur d’eux-mêmes dans le transfert de ces compétences  ». Une mission accomplie grâce à une vingtaine de formateurs qui se sont relayés pour donner aux enseignants des vingt-deux régions les outils nécessaires au bon partage de connaissance.

José Belalahy

Midi Madagasikara187 partages

Ingratitude du régime HVM : Avenir incertain pour les ministres limogés

Rien ne permet de présager jusqu’à présent que les ministres considérés comme très proches du couple présidentiel, mais limogés du gouvernement seraient promus à d’autres postes politiques.

Ralava Beboarimisa fera-t-il exception ? Nommé ministre de l’Environnement en janvier 2015 par le Premier ministre Jean Ravelonarivo, Ralava Beboarimisa a été démis de ses fonctions ministérielles en juillet 2016. Après son limogeage, Ralava Beboarimisa n’a pas pu retrouver son ancien poste de Président exécutif de la FAPBM (Fondation pour les Aires Protégées et la Biodiversité de Madagascar). 14 mois après, il est récupéré dans le gouvernement. Mais quid des autres ministres limogés du gouvernement alors qu’ils étaient très proches du couple présidentiel, certains sont des piliers au sein du parti au pouvoir HVM, et d’autres avaient apporté leur part de brique à la construction Rajaonarimampianina ? Le cas du Dr Jules Etienne Rolland qui a retiré au même titre que le Dr Kolo Roger, sa candidature pour permettre à Hery Rajaonarimampianina de  se présenter aux présidentielles de 2013 attire l’attention des observateurs. Limogé du ministère de l’Industrie et du Développement du secteur privé qu’il a dirigé pendant quelques mois seulement, Jules Etienne semble actuellement oublié par celui qu’il a aidé. C’est également le cas de « Dadafara », celui qui a donné les voix de ses électeurs du premier tour au candidat du HVM. Depuis son éviction du pauvre ministère de l’Elevage, il attend jusqu’à présent son éventuelle récupération au magasin « Discount saturne » à Analakely. D’autres cas méritent réflexion, dont celui de l’ancien ministre de la Communication Andrianjato Vonison qui a défendu becs et oncles à travers l’émission « Ady Gasy » le régime en place et celui du général Paza Didier qui a été même maintes fois pressenti à la Primature.

Dans la galère. Le fait qui a le plus frappé l’imagination de bon nombre d’observateurs était l’éviction du ministre Ulrich Andriatiana. Considéré comme étant parmi les plus proches du couple présidentiel, cet agent diplomatique et consulaire de formation se trouve jusqu’à présent dans la galère depuis son éviction du ministère des Transports et de la Météorologie en avril 2016. Son nom figurait toujours dans la liste des ceux pressentis pour être ambassadeurs, mais jusqu’à présent, Ulrich Andriatiana reste sans portefeuille. On l’a aperçu hier au ministère des Affaires Etrangères lors de la passation de service entre Atallah Béatrice et Henri Rabary-Njaka. A propos justement d’Atallah Béatrice, bon nombre d’observateurs s’interrogent sur la suite de carrière politique de cette ancienne présidente de la CENI-T qui a considérablement contribué à l’accession au pouvoir de Hery Rajaonarimampianina. Serait-elle nommée ambassadrice comme supputent certains analystes politiques ou rejoindrait-elle ses fonctions de juge à la Cour d’Appel d’Antananarivo ? Hier, l’ex-chef de la diplomatie malgache a rappelé qu’elle est une fonctionnaire de l’Etat. Le cas de Narson Rafidimanana, l’un des plus proches du couple présidentiel, suscite également des commentaires. Serait-il promu à un autre poste politique ou reprendrait-il son ancien boulot d’exportateur de litchis ? Bref, plus d’un s’interrogent actuellement sur l’avenir politique de ces proches du régime HVM qui ont été démis de leurs fonctions gouvernementales.

R. Eugène

News Mada164 partages

Dancehall Master World : Overqueens représentera le pays

Au mois de juillet dernier, un comité d’organisation de l’évènement Dancehall Master World était au pays pour sélectionner des danseurs et chorégraphes qui représenteront Madagascar à ce concours international de danse. Overqueens a été choisi dans la catégorie «groupe» et participera donc à la prochaine édition de Dancehall Master World au mois de février prochain à Paris.

Sur ce, il organise plusieurs évènements afin de récolter un fonds spécial pour financer sa participation. «Le concours prend en charge l’hébergement et tout le reste, sauf le transport. Etant donné que le groupe Overqueens est composé de cinq jeunes danseuses, nous avons besoin de soutien financier», a annoncé Jenn, membre du groupe.

Ainsi, il organise un évènement baptisé «We dance all», le 2 septembre prochain à l’U. DA. C sis à Andavamamba.  La matinée sera réservée aux divers ateliers de danse animés par les cinq danseuses. Les concours et les battles se poursuivent ensuite durant l’après-midi. Et la journée se terminera avec une soirée qui se déroulera au Ginger Coffee Club à Soanierana. Le chanteur Kougar sera en tête d’affiche, et la chanteuse ADR sera l’invitée d’honneur. Overqueens donnera quelques aperçus de sa création à mettre en piste lors de ce grand concours international.

A noter qu’Overqueens est un groupe fraîchement créé. «Nous sommes toutes des amies passionnées de la danse et surtout de la discipline dancehall», a affirmé notre interlocutrice. Actuellement, le groupe jongle entre les entraînements et préparatifs sans oublier les organisations de différents évènements pour financer son voyage. «Après cette journée, nous allons programmer un déjeuner dansant qui se déroulera au mois d’octobre prochain», a-t-elle conclu.

Holy Danielle

 

Tia Tanindranaza86 partages

Nicolas RandrianasoloMila ady amin’i Onitiana Realy

Mpanao politika anisan’ny mahery fiteny eto amin’ny Firenena i Nicolas Randrianasolo, depiote voafidy avy any Betroka.

 Hahafantarana azy ny fanohanana ny fanjakana HVM, ary mbola nohamafisiny tamina onjam-peo iray omaly fa manohana 100% an’i Hery Rajaonarimampianina ny tenany. Maro kosa anefa ireo olona tena tsy levon’ny vavoniny ao anaty fitondrana ao, ka ny 75%-n’ny mpikamban’ny governemanta no tokony hovaina, raha ny fanehoan-kevitra efa nataony. Mba te ho lasa minisitra ihany koa ve ny tenany ho valimbabena amin’ny fanohanany ny HVM ? Sa efa kajy politika hafa mihitsy ny fanaratsiana hataony, ka hanononany anaran’olona manokana mihitsy ? Henjana ny fanivaivany an’i Onitiana Realy minisitry ny mponina, indrindra fa manoloana ilay fidinana ifotony tany Antsakabary nihaona tamin’ireo vahoaka lasibatry ny doro trano maro be tany an-toerana. Zesita politika ny an’i Onitiana Realy, fa tsy mahay ny asany iny, hoy i Nicolas Randrianasolo. Mandeha any Antsakabary no hainy. Mba mandehana any Betroka, hoy izy. Hampanaovy “face à face” izaho sy Onitiana Realy, izay toa mila ady sy manambany tanteraka ny minisitry mponina ankehitriny ho tsy mahay ny asany. Nokianiny koa ny tetikasa “Vatsin’ankohonana” hitsinjovana ny mponina marefo, indrindra fa ny any Atsimon’ny Nosy, iarahana amin’ny sehatra iraisam-pirenena sy ny governemanta Malagasy. Tsy fantatr’i Nicolas Randrianasolo sa iniany hikipiana fa tetikasan’ny fanjakana tohanany sy hireharehany fatratra izany ? Noharatsiany ihany koa ireo masoivoho Malagasy any ivelany, izay nambarany fa tsy mahay ny asany, ary efa tamin’ny andron’i Marc Ravalomanana ny ankamaroany. Tsy adinony rahateo ny manaratsy sy manambany ny filoha teo aloha rehefa mahazo mikro. Aiza ho aiza anefa ny fahaiza-manao na ny tanjaka ara-politika ananany manoloana ireo olona ataony tsinontsinona ireo ? Aiza ho aiza ny tenany eo anatrehan’i Marc Ravalomanana na Onitiana Realy sy ireo hafa ? Toa ny fisolelahana amin’ny mpitondra sy ny fanaovana mpikarama an’ady politika aloha no tena talentany.

Toky R

 

Midi Madagasikara79 partages

Judo – Championnats du monde : Briand Andrianirina à Budapest

Briand Andrianirina (à gauche) et Siteny Randrianasoloniaiko (2e à gauche) avec les hauts dignitaires du judo mondial.

Les rencontres se poursuivent et ne se ressemblent pas pour la délégation malgache aux Championnats du monde de judo à Budapest, Hongrie. Lors de la célébration du 65e anniversaire de la Fédération internationale de judo avec la présence de plusieurs hautes personnalités du judo mondial, des ministres, des premier-ministres et chefs d’Etat dont le président russe Vladmir Poutine. Briand Andrianirina, le 4e vice-président de la Fédération malgache de judo (FMJ) a effectué le déplacement à Budapest. Il a saisi l’occasion pour nouer le contact avec la grande famille du judo mondial. A cette occasion, Briand Andrianirina a rencontré l’ancien président de la République de Hongrie, Pal Scmitt, le vice-président de l’Association des Comités nationaux Olympiques d’Afrique (ACNOA) Mustapha Berraf.

2 judokas en action. Les choses sérieuses vont commencer ce jour pour le clan malgache aux Championnats du monde de judo à Budapest. Daniella Nomenjanahary sera opposée à l’Américaine Akiyama Leilani chez les moins de 63 kg. Ce judoka ayant participé aux Championnats d’Afrique à domicile au mois d’avril et tout récemment aux Jeux de la Francophonie à Abidjan. Cette première participation de Daniella aux sommets mondiaux résulte de sa fulgurante évolution ces derniers temps. L’autre représentant malgache est Fetra Ratsimiziva dans la catégorie des moins de 81 kg. Cet expatrié évoluant à Toulouse après un petit break revient sur le devant de la scène. Habitué à ce rendez-vous majeur, Fetra défiera le Chinois Erihemubatu. Ce dernier qui a fini 3e au Grand Prix d’Alaarbaator cette année.

T.H

Midi Madagasikara77 partages

Andralanitra : Notokanana ny paositry ny polisy ao Manantenasoa

Ny 25 aogsitra 2017, tamin’ny 10 ora maraina lasa teo, no notokanana ny « Poste de Police Avancé” ny polisim-pirenena  eny  amin’ny Fokontany Manantenasoa  eny amin’ny Akamasoa  Andralanitra. Nanatanteraka izany teny an-toerana ny tomponandraikitra avy ao amin’ny minisiteran’ny Filaminam-bahoaka, ny Tale jeneralin’ny Polisim-pirenena ny contrôleur général de Police Eric Michel Idrissa izay nisolo tena an’Andriamatoa minisitra. Navohitry ny tale jeneraly tamin’ny lahateny fohy nataony fa ny fametrahana ny filaminana dia andraikitry ny tsirairay ka tokony hisy ny fifanomezan-tanana. Anisan’izany ity fanokafana Poste de Police Avancé eny an-toerana ity noho ny fahamaroan’ny olona tonga tsy fanta-pototra sy ireo izay mifamezivezy eny. Izao fanokafana toeram-piasana  vaovao izao dia tafiditra indrindra ao anatin’ny ezaka ataon’ny Polisim-pirenena ho fisorohana ny asan-jiolahy ary ho fanakaikezana kokoa ny vahoaka eny anivon’ny fokontany.

T.M.

Midi Madagasikara76 partages

Météo : C’est la fin de l’hiver ?

La semaine prochaine annoncerait une élévation de la température dans toutes les régions de l’île…donc, bye les vêtements chauds !

Les changements de température, du temps qui fait se ressentent de plus en plus ces derniers jours. Pas plus tard qu’hier, un temps nuageux, froid et présentant quelques averses a été constaté dans la capitale malgache. Ce qui n’a pas manqué de titiller la curiosité des tananariviens quant à la situation météorologique qui prévaut actuellement.  Joint au téléphone, un responsable auprès de la Direction générale de la météorologie a expliqué que « le temps qui faisait hier a été le fruit du passage d’une masse nuageuse dans l’Océan indien, plus particulièrement dans la partie Sud-Est de Madagascar ». Le même responsable d’ajouter que ce changement ne sera pas long. « Selon les estimations, la masse nuageuse se dissipera ce jour», a-t-il ajouté. Par ailleurs, de nouveaux changements auraient lieu dans le courant de la semaine prochaine selon toujours les explications du responsable auprès de la météo. « Les prévisions démontrent une hausse des températures dans le courant de la semaine prochaine », a-t-il enchéri. Prévisions qui ne cadrent pas tout à fait avec le fait que la saison d’hiver n’est pas encore finie. En tout cas, les récentes fortes chaleurs font croire à l’annonce de la saison des pluies. Ce qui signifierait la fin du froid et des tenues hivernales.

José Belalahy

Midi Madagasikara74 partages

Moramanga : Nandray fepetra ny mponina momba ny asan-jiolahy

Tsy maintsy hafainganina ny fanoratana ireo mponina na mandalo na matory ao anaty karinem-pokontany, hamafisina ny andrimasom-pokonolona sy ny fiaraha-miasa amin’ny mpitandro filaminana ary ny fampitam-baovao; hisy ny fandraisana fepetra amin’ireo mpivarotra sy mpifoka rongony izay hita fa miha-mahazo vahana amin’izao fotoana. Hentitra izy ireo amin’ny fiambenana amin’ny alina sy ny fisavana karapanodro ho an’izay mivezivezy ao aminy. Notapahan’ireo fokonolona izany nanditra ny fivoriana ny faran’ny herinandro teo noho ny fisian’ny vaky trano misesy sady saika amin’ny ora mitovitovy. Tapa-kevitra ireo fokonolona, notarihin’ny sefom-pokontaniny, fa miainga amin’ny fahatsapan-tenan’ny olona tsirairay ny fandriam-pahalemana ifotony. Nampilaza tamin’ireo mpiasam-panjakana mifindra toerana ka tonga any anivon’ny fokontany ihany koa izy ny hanatonana ny biraom-pokontany, sy ireo maro hafa izay nivoaka tamin’ity fotoana ity. Raha samy vonona amin’ny fanarahan-dalàna ny olona, hoy hatrany ny sefom-pokontany, dia mora ny mifehy ny tsy fandriam-pahalemana.

CATHY

Midi Madagasikara64 partages

Enfants vulnérables : Un peu de soleil avec Madagas’coeur

L’innocence et la vulnérabilité des enfants malgaches sont allés droit au cœur d’Anna et Mathilde de Madagas’cœur.

Des enfants vulnérables, nous en trouvons presque à chaque coin de rue à Madagascar ; et il ne s’agit pas d’une hyperbole !

Cependant, des structures d’accueil, d’accompagnement et de réinsertion existent déjà, à l’instar de l’Akany Avoko à Ambohidratrimo qui en accueille 130. Pour aider ces enfants en détresse à accéder peu à peu vers le développement personnel et l’épanouissement, le centre a besoin d’appuis divers, au niveau local, national et parfois même international. Depuis le 17 août jusqu’au 8 septembre, deux jeunes étudiantes savoyardes de l’INSEEC de Chambéry y réalisent un projet solidaire pour « apporter un peu de joie dans le quotidien de ces enfants» selon les dires d’Anna et de Mathilde, les porteuses du projet intitulé « Madagas’cœur » ; pour signifier que cette initiative vient du cœur. Figurent au programme : l’innovation de salle de jeux, la distribution d’habits et des ateliers artistiques, allant de l’expression corporelle, au chant, en passant par les arts plastiques dont la réalisation d’une installation artistique collective constituée de murs de mains, de collage et de peinture. Notons qu’Anna et Mathilde ont pu compter sur la collaboration massive des sculpteurs d’Ivato et d’Ambohidratrimo dans la réalisation des jeux en bois offerts aux 130 pensionnaires du centre. D’un point de vue personnel, les deux jeunes femmes ont salué l’esprit détendu et jovial avec lequel les Malgaches, surtout les enfants, font face à la vie. Visiblement, elles apprécient le « mora-mora » malgache.

Luz R.R

Midi Madagasikara61 partages

Vols à Diégo : Fusils et zébus retrouvés par la gendarmerie

Suite à des soupçons et de nombreuses informations concordantes, 12 éléments de la gendarmerie de la compagnie de Diego ont mené une opération de 5 jours en ce début du mois d’août.

 

Lors de cette mission de ratissage le 18 août, 30 zébus  volés ont été retrouvés dans un village d’Ambonandrahoana, fokontany Ambilo, commune  Mahanona, district de Diego II. Parmi ces 30 bovidés, certains portent des marques nouvelles et d’autres des marques falsifiées. Ces zébus ont été mis en fourrière à Andrafiabe. Selon les enquêteurs, les personnes soupçonnées se disaient être les propriétaires de ces zébus. Ce sont trois hommes du village, qui vivent dans 3 foyers différents.

L’enquête s’est poursuivie sur ces trois personnes et quatre armes à feux dont deux calibres 12 et deux calibres 16 ont été trouvées chez eux, avec 6 balles et il y avait également un javelot avec ces 3 personnes.

Quant aux zébus, huit d’entre eux ont pu être restitués aux propriétaires légitimes  qui ont pu prouver leur appartenance  grâce aux livrets des bovidés. Ils appartiennent à des personnes qui viennent d’autres villages  aux alentours comme Bobakilandy et Andrafiabe.

L’enquête continue et 22 zébus restent à la fourrière.

Ce vendredi 25 août, ces trois hommes ont été placés sous mandat de dépôt.

Suite à d’autres demandes insistantes des gens d’Anketrakabe, l’opération a été prolongée. Car ces personnes ont perdu de nombreux zébus qui restent introuvables. Ils espèrent que cette mission de ratissage va les aider à retrouver leurs bœufs. Et qu’ils sont probablement quelques parts.

Ce même vendredi 25, 84 autres zébus volés ont été retrouvés à Ambadinandrahoana. Suite au prolongement de la mission de ratissage qui a eu lieu sur cet endroit.

Parmi ces 84 zébus retrouvés, 14 ont pu être restitués à leur propriétaire légitime.

Selon l’information, ces 3 personnes mises sous mandant de dépôt sont trois frères. Leur père Razafimandray André dit Mbeovelo est recherché avec 2 autres bandits. Ce père et ses 3 fils sont très connus pour leurs actes de banditisme dans ce village. Les gens n’osent pas s’approcher de chez eux car ils ont des armes à feux.

Bref, en quelques jours seulement, ce sont 114 bovidés volés qui ont été retrouvés dont 30 zébus retrouvés le 18 août puis 84 autres retrouvés le 25 août. Parmi eux, 22 ont pu être restitués à leur propriétaire. Il reste maintenant 92 zébus qui sont gardés à la fourrière à Andrafiabe.

D’après les informations, ces malfaiteurs ont un axe à Bobaomby pour transporter des zébus en direction de Vohémar.

C. Angeline

Tia Tanindranaza57 partages

Henri Rabary Njaka“Araha-maso akaiky ireo vahiny hipetraka eto”

Mbola nitohy hatramin’ny omaly ny famindram-pahefana teo anivon’ireo minisitera isan-tsokajiny taorian’ny fanovana ireo mpikambana vitsy eo anivon’ny governemanta.

 

 Ho an’ny minisiteran’ny raharaham-bahiny manokana izay nanendrena ny mpanolotsain’ny filoha teo aloha Henri Rabary Njaka  hitantana azy  dia anisan’ny asa goavana sady maika hotanterahiny voalohany ny fijerena ny fifandraisan’i Madagasikara amin’ireo firenena maro. Toraka izany koa ny fanaraha-maso akaiky ireo  teratany vahiny hiasa sy honina eto amintsika  izay notsipihan’ity minisitra vaovao ity manokana fa tokony hitondra tombontsoa ho an’ny vahoaka  Malagasy fa tsy tonga haka toerana eto fotsiny. Ho an-dRtoa Atallah Béatrice, minisitry ny raharaham-bahiny teo aloha kosa dia nambarany fa   tsy afa-po tamin’ny asa vitany ny tenany, antony  nametrapetrahany ireo asa marobe tokony hotanterahin’ny minisitra vaovao.

Pati

L'express de Madagascar56 partages

Vie d’entreprise – Tim Dobson quitte Ambatovy

Ambatovy annonce le départ de Tim Dobson à la tête d’Ambatovy. Ce départ n’a rien à voir avec le changement de la structure de l’actionnariat de la société.  

Changement de tête au sein d’Ambatovy. Tim Dobson vient de quitter le poste de Président directeur général de cette société minière. Un autre Australien le remplace à ce poste. Il s’agit de Stuart Macnaughton, un ancien cadre de la société minière Vale en Nouvelle Calédonie et au Canada. « Le président d’Ambatovy a effectivement changé depuis le début de ce mois. En effet, Stuart Macnaughton a remplacé Tim Dobson qui a pris d’autres responsabilités au sein de Sherritt », explique-t-on du côté d’Ambatovy.Ce changement de tête intervient quelques mois après le changement de la structure de capital de la société Ambatovy. Au mois de mai, Sherritt International a annoncé la réduction de sa participation de 40 à 12% au sein de cette société minière.

Grand contributeurPar la suite, c’est le Japonais Sumitomo Corpo­ration qui prend le contrôle d’Ambatovy avec une participation de 47,7%. Mais le document d’Ambatovy précise pourtant que le départ de Tim Dobson n’a rien à avoir avec ce changement de structure de l’actionnariat. « Cette nomination n’a rien à voir avec le récent accord de principe concernant la structure de l’actionnariat de la joint-venture. Les actionnaires ont d’ailleurs insisté lors de cet accord pour que Sherritt reste l’opérateur d’Ambatovy, au moins jusqu’en 2024 », précise la plus grande société minière de Madagascar.Tim Dobson se trouvait à la tête de l’exploitation minière d’Ambatovy depuis 2015. L’ingénieur minier comptant une trentaine d’années d’expérience dans l’industrie minière avait fait face aux différentes problématiques notamment la chute des cours mondiaux du nickel obligeant la société à mettre en chômage technique une bonne partie de son personnel en juin 2015. Jusqu’ici, le prix du nickel est loin d’atteindre les 52 000 dollars la tonne du début des activités d’Ambatovy en 2007. Malgré tout, il a su garder un moral d’acier et annonce que le projet continuera encore pendant les vingt cinq prochaines années.Avec un investissement total de 8 milliards de dollars, Ambatovy est le plus important investissement étranger jamais réalisé à Madagascar. Et c’est aussi l’un des grands contributeurs à la caisse de l’État avec le paiement de quarante différentes taxes. Les estimations de la société projettent un montant de 50 millions de dollars par an pendant les dix premières années pour arriver à 4,5 milliards de dollars pendant toute la durée de vie du projet. Et à elle seule, la société Ambatovy contribue à 30% des rentrées de devises du pays.

Lova Rafidiarisoa

L'express de Madagascar56 partages

Deux morts dans l’explosion d’une citerne de fuel à Ambohimanambola

La Jirama annonce que deux personnes ont perdu leurs vies dans l’explosion d’une citerne de fuel de la centrale thermique de la société Aksaf Power.

Cet incident est survenu ce matin sur le site d’Ambohimanambola. La société turque exploite une centrale thermique à duel lourd capable de fournir de l’énergie jusqu’à 120 mégawatts.

Lova Rafidiarisoa

 

 

Tia Tanindranaza44 partages

Raharaha Riana Andriamandavy VIITsy havelan’ny SMM ho vitavita ho azy

Niova ny minisitry ny fitsarana, saingy efa nanipy teny ny avy amin’ny Sendikan’ny Mpitsara eto Madagasikara (SMM) tamin’ny alalan’ny Filohany Fanirisoa Ernaivo, fa tsy hampiova ny fitakian’izy ireo izany.

 

 Tsy ny fanovana olona no tena zava-dehibe fa ny fomba fiasa. Maniry ny hisian’ny fitohizan’ny raharaham-panjakana ka hanatanterahana ny fifanarahana efa vita sy ny fanatanterahana ny fitakiana efa nataony hatry ny ela ny SMM. Anisan’ireny ny fanomezan’ny fanjakana toky amin’ny tsy hisian’ny teritery sy ny tsy hiverenan’ny fanaovana fitaovana ny politika ny fitsarana. Raharaha nafana ihany koa ny mikasika an’i Claudine Razaimamonjy, izay efa nitakian’ny mpitsara hamelana azy ireo hiasa malalaka, saingy niseho ny teritery isan-karazany, indrindra ny nipoiran’ny Loholona Riana Andriamandavy VII nijoro ho fahavalon’ny Bianco sy ny SMM. Nisy ny fitondrana andian’olona nitora-bato sy nanakorontana teny amin’ny Biraon’ny Bianco teny Ambohibao ny volana aprily 2017. Nitohy tamin’ny sakantsakana sy fandrahonana mpitsara, ka tonga hatrany amin’ny fandrahonana ho faty tamin’ny alalan’ny tambajotra “facebook”, izay nitorian’ny SMM sy ny filohany Fanirisoa Ernaivo ity loholona ity. Tsy nisy tohiny mandrak’ankehitriny anefa ny raharaha. Mihevitra ny hanao fitsidihana ara-pomba fanajana ny minisitry ny fitsarana vaovao Rasolo Elisé Alexandrine ny Sendikan'ny Mpitsara eto Madagasikara (SMM), ka hivoitra ny fifampiresahana ity raharaha Riana Andriamandavy VII ity. Rahampitso izy ireo no horaisin’ny minisitra Rasolo Elisé Alexandrine, raha tsy misy ny fiovan’ny fandaharam-potoana. Mety hofohazina amin’izay izany ny raharaha, ary tsy ho vitavita ho azy intsony. Miandry ny tohiny ny rehetra hoe ho lasa lavitra tokoa ve sa ho toy omaly tsy miova ihany ? Tsy azo hadinoina rahateo fa mampiasa sy mialokaloka ao anatin’ny zo tsy azo henjehina io loholona io na dia nanao fandikan-dalàna ampahibemaso aza.

Toky R

 

Tia Tanindranaza38 partages

Pasitera MailholHopotehan’ny fanjakana HVM …

Tsikaritra ho mangatsiaka ny fifandraisana eo amin’ny fiangonana Apokalipsy, tarihin’i André Christian Dieu Donné na Pasitera Mailhol sy ny fanjakana Rajaonarimampianina amin’izao fotoana.

 

 Nifandray ny tadin-dokanga anefa izy ireo tany aloha, saingy lefy ankehitriny. Niezaka naka ny fon’ny apokalipsy i Hery Rajaonarimampianina tamin’ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2013, ary toa nirindra sy nilamina ny fifandraisana teo amin’ny an-daniny sy ny an-kilany. Mbola nitohy ihany taty aoriana. Matetika no hita tamina hetsika lehibe nataon’ny fiangonana Apokalipsy ny solotenam-panjakana. Ny 21 desambra 2016 aza, dia notoloran’ny fanjakana mari-boninahitra ambony “Commandeur de l’Ordre National” mihitsy ity mpitondra fivavahana ity. Nanantena mafy ny mbola hanohanan’ny Apokalipsy azy amin’ny taona 2018 ny fanjakana HVM, saingy toy ny sosoa voatapo-drano rehefa nanao fanambarana miezinezina teny amin’ny Coliseum ny 5 aogositra lasa teo i Pasitera Mailhol, fa hirotsaka hofidiana filoham-pirenana. Tsy dia mahafaly loatra ny HVM io. Mananontanona ny don-tandroka, ka tombanana hampitoviana lasitra amin’i Marc Ravalomanana sy Andry Rajoelina i Pasitera Mailhol satria efa tsy namana hanohana amin’ny fifidianana, fa mpifanandrina amin’ny tena. Paikady hampiasain’ny HVM rahateo ny adin’ny kanosa tsy misy afa-tsy fisoparana sy ny ramatahora.

May volon-tratra ny HVM

Toky R

 

Midi Madagasikara33 partages

Recherche sur la fiscalité : Le Congrès du Réseau africain à Ivato en septembre

Les innovations technologiques seront au centre des discussions durant le prochain Congrès de l’ATRN qui se tiendra à Madagascar en septembre.

Près de 150 experts seront à Madagascar pour le Troisième Congrès du Réseau africain de Recherche sur la Fiscalité(ATRN) qui se tiendra du 4 au 6 septembre 2017 à l’Hôtel Paon d’Or Ivato.

 « Un système fiscal moderne et efficace pour améliorer la mobilisation des ressources domestiques en Afrique : Le rôle des technologies de l’information et l’échange d’informations fiscales ». Tel est le thème du 3e congrès annuel du Réseau Africain de Recherche sur la Fiscalité (ATRN). Organisé par l’ATAF (Association panafricaine le Forum sur l’Administration Fiscale Africaine), cette rencontre sera accueillie par Madagascar, représentée par la Direction générale des impôts (DGI), en collaboration avec l’INSCAE en tant que comité scientifique. En effet, ce sera la première fois que le Congrès se tiendra dans la Grande Ile. Pour la DGI, cela démontre l’implication de l’administration fiscale malgache à plusieurs niveaux et en particulier  au sein de l’ATAF et de son Réseau africain de recherche en fiscalité (ATRN). Selon les organisateurs, environ 150 experts, chercheurs, professionnels des Administrations fiscales, des Ministères des Finances et du secteur privé provenant des Etats africains francophones, anglophones et lusophones participeront à ce Congrès qui abordera les problématiques de la politique fiscale axée sur la collecte et le traitement d’information dans les stratégies de modernisation des administrations fiscales.

Programme. Plusieurs thèmes seront abordés durant le troisième Congrès de l’ATRN. Les sujets au programme de l’événement concernent les solutions numériques pour le développement de la fiscalité ; l’échange de renseignements fiscaux ; la transparence l les compétences des administrateurs ; la gouvernance et légitimité fiscale : l’aide internationale au développement ; les réformes fiscales et enfin, les problèmes liés à la fiscalité transfrontalière en Afrique. A noter que pour Madagascar, ces différents domaines nécessitent encore de grands efforts, malgré les progrès significatifs réalisés au cours de ces dernières années. Le taux de pression fiscale à Madagascar prévue pour cette année est de 11,4% ; ce qui reste encore très faible comparé aux autres pays d’Afrique. Avec cette situation, les recettes fiscales ne permettent pas au pays de financer de manière autonome les politiques publiques engagées par le Gouvernement. Selon la DGI, l’adhésion de Madagascar à l’ATAF constitue l’opportunité de développer des échanges d’expérience sud-sud en matière de mobilisation des ressources fiscales. Par contraste avec d’autres arènes d’échanges et de discussion sur ces sujets, l’ATAF présente en effet l’avantage de privilégier les échanges entre experts de pays Africains, au-delà du seul espace francophone, confrontés à des difficultés similaires à celles rencontrées par Madagascar s’agissant de la politique et de l’administration fiscales.

Recueillis par Antsa R.

Midi Madagasikara30 partages

Haify mampihavana : La gastronomie malgache à découvrir à travers 40 stands

Trois jours pour découvrir et apprécier le meilleur de la gastronomie malgache ! Du 30 septembre au 1er octobre, Haify mampihavana investira à nouveau le jardin d’Andohalo.

Deux jours de fête autour de l’art culinaire ! Pour la quatrième année consécutive, l’association WTAM (WomenTourism Association for Madagascar) organise l’évènement Haify mampihavana. Un évènement mettant en avant les produits et le savoir-faire malgaches en matière de gastronomie. « Une occasion de partager et de découvrir les saveurs, les goûts et les matières, et également une opportunité pour promouvoir le talent et le savoir-faire des professionnels et amateurs de la cuisine malagasy », font savoir les responsables. Durant les deux jours, une quarantaine de stands accueilleront les visiteurs avec une offre diversifiée : des mets typiques de diverses régions en passant par l’art culinaire indonésien, les créations ou les plats traditionnels revisités.

« Tsikonina ». Comme on ne change pas une formule qui gagne, le traditionnel « Tsikonina », pour cette année, sera encore au rendez-vous. L’évènement verra la participation de 150 enfants, finalistes des concours organisés par la municipalité en juin 2017. Pour les jeunes Chefs, cette édition innove et lance les « ateliers Haify ». « Il s’agit de faire des ateliers d’apprentissage aux lauréates des concours Jeune chef Haify de 2015 -2016, avec Chef Mariette Andrianjaka, leur marraine, Présidente d’honneur de WTAM. Jeunes diplômées du réseau de centres de formation en THR membre de Conforth, elles vont s’initier aux rouages et technicités de l’art de la gastronomie Malagasy et sur la production du gusto-olfactive originale du ‘tsiro gasy’. Comme les éditions précédentes, l’évènement de la gastronomie Haify  Mampihavana est appuyé par la N.T.D S.A, dans son objectif de soutien à toutes initiatives locales permettant la promotion de la destination Madagascar. Cette 4e édition s’enrichit également de l’implication de la CNAPS qui sensibilisera le secteur sur la culture de la solidarité et du partage pour une amélioration des conditions sociales des travailleurs et un meilleur avenir pour les jeunes.Mahetsaka

Midi Madagasikara28 partages

Paiement des licences des taxis-villes : Délai supplémentaire accordé par la commune ; L’appel à la p...

Le camion benne de l’association Mampiray.

D’un commun accord, entre la municipalité d’Ambositra et les propriétaires de taxis-villes, il a été conclu que la date limite de paiement des licences  pour l’exercice 2017, est fixée au 31 juillet dernier. Dans un communiqué publié sur une radio  locale, un délai  supplémentaire de dix jours a été accordé par la commune urbaine d’Ambositra à ces propriétaires de taxis-villes. Passé ce délai, des contrôles seront effectués et les récalcitrants seront sanctionnés. Pour éviter ce genre de chose, la municipalité appelle à la prise de responsabilité de tout un chacun.  Plus d’une trentaine de taxis-villes sont recensés dans la ville d’Ambositra.

Racolages. D’autre part, ces taxis-villes ont fait savoir que les racolages de plus en plus fréquents ces derniers temps, contribuent à un manque à gagner pour ces taxis et que la commune devrait prendre des mesures pour mettre fin à ce genre de gabegie. Il en est de même pour ces taxis clandestins qui ne semblent pas être inquiétés, alors que d’autres paient régulièrement leurs impôts.

Pourparlers .Concernant les marchands des rues qui entravent énormément la bonne circulation, surtout sur l’axe de la RN 7, un des responsables de la municipalité de faire savoir que des pourparlers sont engagés entre ces marchands et la commune urbaine pour trouver un  terrain d’entente de manière à ce que ces marchands sur les bords des trottoirs intègrent le marché d’Asabotsy et d’Alakamisy.   En  attendant ces dispositions, il est demandé à ces marchands de rue de veiller à la propreté de leur coin, sous peine de sanction.

Association « Mampiray ». La municipalité d’Ambositra ne dispose pas depuis belle lurette d’un camion benne pour le ramassage des ordures. Heureusement, que l’association « Mampiray » est omniprésente pour aider la municipalité dans l’enlèvement des déchets par la mise à disposition d’un camion.

Anastase

Midi Madagasikara21 partages

Lucien Llinares ne fait plus partie du groupe ASSIST depuis 2016, ni en qualité d’associé, de client ou...

C’est Alain Moyon lui-même qui fait la déclaration dans un communiqué. Une manière de faire savoir que le groupe Assist n’a plus rien à voir avec la société AGF et qu’il n’y a plus le moindre intérêt entre Lucien Llinares et Alain Moyen. Par ailleurs, AGF a été locataire dans l’immeuble Assist qui est devenu l’immeuble IBC ou Ivandry Business Center. A noter cependant que le registre du commerce établit que ces deux personnes sont co-actionnaires.

R.Edmond.

L'express de Madagascar20 partages

Diégo, la jeunesse en mal d’amour

La Ville de Diégo semble maintenant plus apaisée. Longtemps, elle a été tristement célèbre pour l’insécurité née des virulentes actions des bandes de jeunes gens qui semaient la peur et la violence. En 2015, le Bureau International du Travail mena une étude sur le phénomène de délinquance des enfants et des jeunes dans la ville d’Antsiranana. Elle met le doigt sur des causes particulièrement intéressantes et qui pourtant restent d’actualité.Selon l’étude, les défaillances de la socialisation familiale et communautaire sont un des facteurs les plus couramment désignés comme étant à l’origine de la délinquance dans la ville d’Antsi­ranana. Les enfants et les jeunes livrés à eux-mêmes ne bénéficient pas d’un minimum d’encadrement de la famille et de la communauté. Les difficultés de la vie liées à une relation assez difficile entre les parents et leurs enfants ne permettent plus une transmission des valeurs sociales. De ce fait, toujours suivant les résultats de l’étude, bon nombre de jeunes et d’enfants n’arrivent plus à s’identifier à leurs familles ainsi qu’à la communauté à laquelle ils sont censés appartenir.À Diégo, la réalité des familles est spécifique et alarmante. La quasi-totalité des enfants « Foroche » se disent abandonnés, soit par le père soit par les deux parents à la fois ou sont des enfants issus d’une famille monoparentale. Être mère seule est devenu tout à fait normal et pourtant, quand les enfants grandissent, les parents qui élèvent seuls leur enfant n’arrivent pas à en parler à ces derniers qui se sentent en manque d’une partie d’eux-mêmes. Un jeune homme de la vingtaine lance en pleine session de partage « ma mère m’a élevé seule, cela ne me fait rien et je loue son courage. Mais cela me fait du mal de voir qu’elle n’arrive pas à m’en parler. A-t-elle peur ? A-t-elle honte ? Je ne sais pas ». Des comme lui, à Diégo, il y en a des milliers. Les enfants sont élevés en majorité par la mère seule, des fois par le père seul. Dans de multiples cas, les parents « abandonnent » leur progéniture aux grands-parents et s’en vont vivre leur vie. Le sentiment d’abandon et les frustrations que ressentent les jeunes sont masqués par un comporte­ment de caïd avec un tempérament dur et fort. Pour se sentir important, protégé, compris et valorisé, les jeunes s’enrôlent dans les « familles » et les « clans » qui finalement profitent de cette fragilité humaine. N’est-ce pas le même procédé utilisé pour enrôler les enfants terroristes ?L’étude rapporte que l’absence d’autorité parentale, particulièrement paternelle, est l’élément déclencheur, car l’enfant avec un sentiment de mal-être, se révolte facilement contre l’autorité de la mère ou de la grand-mère et de la société elle-même. La monoparentalité qui a, à la fois une cause sociale et culturelle mène à un phénomène difficilement remédiable. Les jeunes filles Antsiranaises vivent dans un contexte de permissivité sexuelle grandissante, sans y avoir été préparées. Dans beaucoup de cas elles sont contraintes de fonder hâtivement une famille et deviennent prématurément mères. Le contexte économique de la ville se dégrade de plus en plus, faute de considération des pouvoirs centraux qui se sont succédé. Et pourtant, des décisions qui ne peuvent qu’aider Madagascar à améliorer son économie et rapporter plus à Diégo existent et sont faciles à prendre. Courageusement, une poignée de personnes réclament le rétablissement des vols directs Diégo-La Réunion pour relancer le tourisme. En effet, ce ne sont pas les touristes qui veulent venir à Madagascar, et plus précisément à Diégo, qui manquent, mais quand les moyens de transport ne le permettent pas, seuls les plus téméraires y arrivent.En attendant, avec les vols de « Air peut être » on n’a même pas l’assurance d’arriver à bon port, au bon moment avec le bon avion.Diégo : une si belle jeunesse qui mérite qu’on lui donne les moyens de s’en sortir sans avoir à devenir des Foroches ou des travailleurs du sexe. Car finalement, ils souhaitent s’en sortir par tous les moyens. Ces jeunes sont simplement en mal d’amour, de considération et d’affection.

Par Mbolatiana Raveloarimisa

Midi Madagasikara19 partages

Basket – Championnats U16 : ASCB sur sa lancée

Les empoignades étaient intenses entre les équipes.

Les éliminatoires se poursuivent aux Championnats de Madagascar U16 à Ambositra. Les joueurs de l’Association Sportive et Culturelle de Boeny (ASCB) poursuivent leur belle lancée dans la capitale de l’Amoron’i Mania. Hier, ils se sont imposés sur le score de 94 à 51 devant les gars de l’Espa de la Haute-Matsiatra. Chez les filles, les basketteuses de Tamifa d’Amoron’i Mania ont pris le dessus sur celles du Cbam (Alman) par 76 à 48.

Résultats

G: Ffa (Vaktra) Vs Tmm (V7v): 52 – 49.G : Kingers (Analanjirofo) Vs Asa (Analamanga): 41 – 81.F : Aca (Analamanga) Vs Snbc (Itasy) :63 – 33.G: Mega Info (Atsinanana) Vs Sss (Sofia) : 83 – 56.G : Texas R. (Analanjirofo) Vs Bbc (Bongolava): 55 – 53.G : Ascb (Boeny) Vs Espa (H/M) : 94 – 51.F : Cospn2 (Atsinanana) Vs Serasera (Vakina): 45 – 54.G: Cbam (Alman) Vs Fandrasa (H/M): 41 – 48.F: Ffpro/Bctm (Vakina) Vs Bbc (Bongolava):55 – 20.G: Ats (Amor/Mania) Vs Sgpi (Sava): 49 – 59.F : Cbam (Alman) Vs Tamifa (Amor/Mania): 48 – 76.

T.H

L'express de Madagascar18 partages

Vintage – La Renault 4CV du Mans reproduite avec talent

Entamé en 2015, le projet de reproduire la Renault 4 CV des 24h du Mans a été mené avec brio par Nantenaina Razafinandriantsarafara. Un grand passionné de voitures anciennes.

Dans l’univers des passionnés de voitures anciennes à Antanananarivo, le nom de Nantenaina Razafinandriantsarafara est connu de tous. En avril 2015, il s’est lancé comme défi de reproduire la Renault 4CV, qui a couru aux mythiques 24h du Mans dans les années 50. Beaucoup n’y croyaient pas, vu l’état de la carcasse qu’il a récupérée au départ. Mais aujourd’hui, le projet a abouti avec brio. Pour preuve, lors de notre rencontre avec lui et son père, également mordu de 4CV, pas mal de têtes se sont retournées dans les rues de la Capitale.Au début, il était difficile de croire qu’une telle épave pouvait être restaurée.« J’avais cette idée derrière la tête depuis longtemps, mais j’ai eu beaucoup de mal à trouver une base sur laquelle débuter. Lors d’un diner dansant du Club Anciens Renault Madagascar, ou CARS, j’ai discuté avec un ami qui en possédait une et je lui ai proposé de la racheter. Il a accepté et le lendemain on est allé chercher la voiture. Elle n’avait pas roulé depuis dix ans. Le moteur, les trains et le châssis étaient complets. Par contre, la voiture était rongée par la rouille », raconte Nantenaina. « On avait déjà la 4CV de mon père. Mais personnellement, étant plus jeune, je voulais avoir une version sportive. D’où l’idée de reproduire celle qui a disputé les 24h du Mans. C’est avec cette voiture que Renault a vraiment débuté en compétition automobile. C’est elle qui a inspiré les autres modèles à venir, dont l’Alpine ou encore la R8 Gordini », rajoute-t-il.

La 4CV Le Mans est équipée d’un moteur de Dauphine Gordini.

Le projet a réellement été lancé au mois d’avril 2015. Tout a débuté par des recherches sur internet, afin de trouver des photos des 24h du Mans. Il a fallu ajouter les quatre phares spécifiques des sportives de la firme au losange. Il manquait l’aile gauche sur l’épave récupérée. Et donc, notre passionné a dû en monter une avec des restes d’ailes assemblées. Les trains ont subi une révision totale, avec l’installation de nouvelles pièces, en l’occurrence des bras, des silentblocs, une pompe centrale, des tuyaux flexibles et des ferodos neufs. Tandis que le châssis a reçu de nouveaux longerons.

Moteur de Dauphine GordiniAu niveau moteur, la 4CV rachetée par Nantenaina était déjà bien gâtée, avec un bloc de Dauphine Gordini. Un quatre-cylindres en ligne de 850 cc, alimenté par carburateur double-corps avec pipe quatre-en-un, couplé à une boîte de vitesses Floride à quatre rapports. Il est relié à un pot d’échappement Devil, dont la sonorité est vraiment envoutante. Pas la peine de changer non plus les belles jantes de R12 Gordini, déjà installées sur la machine.Bien évidemment, nous avons demandé à Nantenaina et à son père comment ils ont fait pour trouver des pièces détachées, sachant qu’il s’agit d’une voiture dont la production a déjà cessé depuis très longtemps.

La reproduction s’est effectuée à partir d’une épave en piteux état.

« C’était vraiment très difficile. Mon père possédait déjà des 4CV et c’est sur celles-ci qu’on a prélevé des pièces d’origine. Après, on a croisé parfois d’autres passionnés, qui en avaient aussi. En fait, on peut en trouver grâce aux échanges entre particuliers. Il faut s’entraider. À un certain moment, j’ai dû enlever des accessoires, pour les prêter à un ami qui voulait en fabriquer des répliques. Il me les a rendus après », explique-t-il.L’ultime étape de la restauration concernait le retapage de la carrosserie. Les deux premiers garagistes, à qui la voiture a été confiée, n’ont pas réussi à la terminer. C’est le troisième qui a mené le projet à terme. Entre autres, il a dû rajouter les aérations pour les freins à l’avant et des aérations pour le moteur à l’arrière.

La reproduction de la 4CV de 1953 est quasi-parfaite.

« Quand je l’ai sortie pour la première fois, j’avais des étoiles dans les yeux, comme un enfant qui venait d’avoir un nouveau jouet. J’ai ressenti une grande satisfaction en me remémorant les débuts du projet. Je m’en souviens comme si c’était hier. C’était un dimanche du mois de mai. On a notamment roulé du côté de la route des Hydrocarbures, avec l’autre 4CV de mon père. On n’avait pas encore pu installer les sièges baquets à ce moment-là. Mais on avait tellement hâte, et donc, on a mis des planches en bois à l’intérieur pour s’asseoir. La sellerie n’a été faite que quelques semaines plus tard », conclut Nantenaina.Une histoire vraiment touchante qui met en avant la passion pour l’automobile, mais aussi la complicité entre un père et son fils, deux grands amoureux de la petite française.

Nantenaina Razafinandriantsarafara – « Je suis un fan inconditionnel de Renault »

D’où est venu votre attachement à la 4CV ?Mon père roule avec la 4CV verte, surnommée Anatole, depuis 1989, qu’il a restaurée lui-même. Il en possédait même trois, à l’époque où il vivait à Antsiranana. On a grandi avec cette voiture et elle fait partie de la famille. J’ai beaucoup de souvenirs à son bord. À mon mariage, on l’a placée comme tête de cortège. C’est mon père qui m’a transmis l’amour pour ce modèle. À mon tour, mon souhait est de transmettre également cette passion à mon fils.

Et votre passion pour les voitures anciennes ?On a été élevé avec de telles voitures. Mon grand-père roulait sur une Traction puis une 404. C’est un truc de famille, je dirais. Quand j’étais enfant, on nous apprenait l’historique des Renault Dauphine, R8 et autres modèles mythiques. À ce propos, je suis un fan inconditionnel de la marque Renault et je ne compte pas changer pour une autre firme.

Après la restauration de la 4CV, quel est votre prochain projet ?Tout d’abord, je compte encore porter des améliorations sur ma 4CV que j’ai surnommée Le Mans. Je dois encore rajouter les six moustaches chromées à l’avant, ainsi que les baguettes au niveau des ailes. Ensuite, j’ai une autre idée derrière la tête, d’ici cinq ans peut-être, à savoir la restauration d’une R12 Gordini. Un projet que personne n’a encore réalisé à Antananarivo jusqu’à présent.

Des 4CV au départ des 24 heures du Mans, dans les années 1950.

Historique – La première sportive de la marque au losange

La 4CV a été lancée par Renault en 1946. Au début, il s’agissait d’une voiture bon marché destinée aux Français, sans aucune visée sportive. Mais deux ans plus tard, elle a fait sensation en occupant les cinq premières places de la course de côte du Mont-Ventoux. À la suite de ce succès, Renault décide de fonder un département dédié à la compétition, qui engage la machine en rallye. Louis Rosier s’impose alors au Rallye Monte-Carlo 1949. La voiture s’aligne également au Tour de France automobile, à la Coupe des Alpes et à diverses autres courses de renom.Cependant, Renault n’envisage en aucun cas d’aller sur circuit, la voiture n’étant pas adaptée pour ce type d’épreuve. Toutefois, une 4CV privée dispute les 24h du Mans 1949, boucle vingt-et-un tours avant d’abandonner. L’année suivante, trois 4CV privées passent la ligne d’arrivée, avec une victoire de catégorie et une 24ème place au classement général. Renault décide, par la suite, de s’engager officiellement.La firme au Losange crée alors la version sportive R1063, avec notamment un moteur alimenté par carburateur double corps de 35 chevaux. Résultat, 24è, 27è et 29è places du général et victoire en catégorie 501-750 cc en 1951. En 1952, la puissance passe à 43 chevaux, avec les 15è et 17è positions du général à la clé. Malheureusement, les résultats furent moins probants l’année suivante, entrainant l’arrêt de l’aventure en endurance par le constructeur français.

Lucarne – News des concessionnaires – Quick Lane s’installe dans la périphérie nord-ouest

Ford Motor Company accentue encore un peu plus la couverture de ses centres d’entretien Quick Lane, à Antananarivo. Un sixième du genre a ouvert ses portes dans l’enceinte de Shoprite Talatamaty, en ce mois d’août. Il dessert la périphérie nord-ouest de la Capitale. Les automobilistes des quartiers environnants, Ambohibao, Talatamaty, Ivato, et Ambohidratrimo notamment, en seront les principaux bénéficiaires. Auparavant, ces derniers devaient se déplacer à Andohatapenaka ou à Ankorondrano.À l’occasion de l’inauguration, le mercredi 16 août, des représentants sud-africains de Ford Motor Company et de Quick Lane ont fait le déplacement exprès à Madagascar.« Les centres ont ouvert leurs portes en 2011 à Madagascar. Le concept a été une grande réussite, depuis. Avec ces nouvelles installations à Talatamaty, les automobilistes de la région Nord d’Antananarivo auront accès à un de nos services de haute qualité », a notamment souligné Gabriel Mahula Matsela, directeur des opérations des concessionnaires de Ford pour la région Afrique subsaharienne.Comme cité précédemment, six centres sont opérationnels dans la Capitale, actuellement, c’est-à-dire à Ankorondrano, Andohatapenaka, Iavoloha, Itaosy, Toamasina et le dernier en date à Talatamaty.

Le nouveau centre Quick Lane de Talatamaty a été inauguré le 16 août.

Plus proche« Notre objectif est de couvrir tout Antananarivo et Madagascar. C’est une politique évolutive et prochainement, des centres ouvriront en province », a, pour sa part, lancé Patrick Razafindrakoto, directeur commercial de Materauto, le distributeur de Ford dans la Grande île. « Les techniciens suivent régulièrement des formations, afin d’assurer un service au top et d’offrir un gage de qualité », a-t-il poursuivi.Au niveau international, Ford Motor Company couvre plusieurs pays du continent africain, avec cette même vision d’expansion afin de se rapprocher au mieux des automobilistes. En plus de Madagascar, Quick Lane est aussi présent au Nigéria, en Ouganda, en République démocratique du Congo, en Zambie, en Éthiopie, en Angola et à Maurice.

Textes et photos : Haja Lucas Rakotondrazaka

Midi Madagasikara18 partages

SMM – Greffiers : Vers une grève générale simultanée

La ministre Rasolo Elise Alexandrine recevra demain le SMM.

La poursuite de la revendication du Syndicat des Magistrats de Madagascar dépendra de l’issue de la rencontre avec la nouvelle ministre de la Justice qui aura lieu demain à Faravohitra.

La cérémonie de passation de service entre le ministre de la Justice sortant Charles Andriamiseza et son successeur Rasolo Elise Alexandrine s’est déroulée hier à Faravohitra. Une cérémonie marquant la prise de fonction officielle de la nouvelle Garde des Sceaux qui entend poursuivre la réalisation des projets déjà mis en œuvre par son prédécesseur. Le renforcement de la lutte contre la corruption et la restauration du respect de la hiérarchie au niveau de la Justice figurent parmi les priorités de la nouvelle patronne du Ministère de la Justice. Une pique lancée à l’encontre de l’instance dirigeante du Syndicat des Magistrats de Madagascar en quelque sorte. Dénonçant ardemment le non-respect de l’Etat de droit et de l’indépendance de la Justice par les hauts responsables étatiques, la présidente du SMM, Fanirisoa Ernaivo est notamment accusée par ses détracteurs de non-respect de la hiérarchie. Ironie du sort, cette dernière a assisté à la cérémonie de passation de service d’hier. Une occasion d’apprendre que la ministre Rasolo Elise Alexandrine a donné une réponse favorable à la demande d’audience déposée par le SMM. Aussi, une rencontre entre la Garde des Sceaux et les membres du bureau du Syndicat des Magistrats de Madagascar aura lieu demain à Faravohitra. A entendre les explications de Fanirisoa Ernaivo, la poursuite de la revendication du SMM dépendra de l’issue de cette entrevue.

Pourparlers. Quoiqu’il en soit, le numéro Un du SMM a déjà annoncé la couleur. En cas d’échec des pourparlers, un nouveau blocage total de la machine judiciaire n’est pas à écarter. A entendre les propos de Fanirisoa Ernaivo, les magistrats et les greffiers pourront organiser simultanément une grève générale. A noter que le président du Syndicat des greffiers a également assisté à cette cérémonie de passation de service au Ministère de la Justice. Le gouvernement n’ayant pas encore mis en application les décisions prises au niveau du Comité tripartite mis en place pour résoudre leurs revendications, les greffiers menacent de reprendre leur grève. Depuis le début de cette semaine, les auxiliaires de Justice lancent un ultimatum à l’encontre du Premier ministre Olivier Mahafaly Solonandrasana. Pour l’heure, toutes les parties prenantes semblent vouloir prioriser le dialogue. En donnant suite à la demande d’audience du SMM, et ce, contrairement à son prédécesseur le ministre Charles Andriamiseza, Rasolo Elise Alexandrine fait preuve de bonne foi. Histoire à suivre.

Davis R

Midi Madagasikara18 partages

Kmf-Cnoe : Pour une loi sur la précampagne électorale

La délimitation de la période  de précampagne électorale a été interprétée de diverses façons, et ce, suivant les intérêts de tout un chacun. A cet effet, le Kmf-Cnoe estime qu’il s’avère nécessaire de mettre en place une loi régissant les périodes de précampagne électorale. Pour ce membre de la société civile, cette nouvelle loi va permetre de sanctionner ceux qui enfreignent les textes y afférents. Des dispositions qui vont de pair avec les amendements du code électoral.

Recueillis par Dominique R.

Midi Madagasikara16 partages

Délestage

Les explications des responsables auprès de la Jirama quant aux récents délestages convergent toutes vers les pannes techniques. Lesdites explications ne satisfont toutefois pas les clients de la compagnie nationale d’eau et d’électricité. « Nous voulons des solutions et non des explications sur les causes de ces coupures d’électricité » a fait savoir Hanta, habitante du quartier d’Isotry. Une réaction que de nombreux habitants des villes du pays partagent. La situation requiert dans ce cas une réaction rapide et efficace des responsables. Au risque de réveiller les mauvais souvenirs des délestages intempestifs de l’année dernière.

José Belalahy

Madagascar Tribune15 partages

Beaucoup sont sceptiques

Beaucoup d’analystes politiques et observateurs/éducateurs ont livré leur réaction par rapport à la promulgation de la liste des membres du Conseil du Fampihavanana Malagasy (CFM). Si les uns s’attendaient à ce que cette liste comporte aussi les noms des suppléants ou adjoints, ils ont déchanté. D’autres par contre ont tout simplement insisté sur l’échec de cette institution qui, à leur avis n’est destinée qu’aux chômeurs, vu les critères imposés pour postuler à ce poste de conseiller du Fampihavanana. Faly Ramakavelo, analyste politique, pour sa part a souligné les difficultés de cette institution à accomplir ses fonctions de législateur, d’exécutif et de judiciaire à la fois. Serge Zafimahova observateur de la vie publique et membre du Club Développement et Ethique (CDE), quant à lui revient sur les limites inhérentes (voir fichier attaché) à cette institution qui, de son point de vue n’a pas observé les recommandations exprimées par les diverses entités qui se sont penché sur cette question de réconciliation nationale, dont celles du FFKM (Conseil œcuménique des églises chrétiennes de Madagascar).

Pour Serge Zafimahova qui note la bonne foi du comité de sélection, le CFM dans sa composition dégage de prime abord l’impression de résoudre les problèmes des politiciens sinon de trancher sur le déroulement d’un combat de coq auquel se sont livrés les chefs politiques. L’approche adoptée dans la mise en place de cette institution fait montre de la confiscation de la parole par des représentants illégitimes non élus, ne garantissant ni la pérennité ni la stabilité, car elle est davantage motivée pour répondre aux visées des politiciens ; ce qui ne met pas en valeur le véritable processus qui favorise et encourage le vivre ensemble et le développement, tout en balisant l’état de droit, la démocratie et la gouvernance. Et encore, remarque-t-il car des acteurs politiques en conflit à l’époque ne sont pas clean ; et ce n’est pas parce que des anciens détenus politiques crient au scandale parce qu’ils ont été écartés du processus qu’ils ont raison.

En tout cas, Serge Zafimahova dénonce encore une fois, une confiscation du processus de réconciliation nationale, une fois de plus, par une minorité légale qui s’attribue un processus qui doit partir de la base sociale. Il attire l’attention sur les multiples interdits dont ceux liés à la circulation dans certaines parties du territoire de Madagascar imposés à des Malgaches de souches alors qu’elles sont accessibles aux touristes et aux étrangers. De tels interdits peuvent pourtant être levés lui déclarent des tenants de l’autorité traditionnelle, par exemple dans certains sites de la montagne d’Ambre. Pour Serge Zafimahova, les membres du CFM doivent être élus depuis le fokontany. Il estime que le processus de nomination arbitraire et sans légitimité du CFM annonce un échec comme toutes les solutions de sortie de crise d’hier (dinika santatra et autres).

Midi Madagasikara15 partages

Economie bleue et vision minière : Vers l’élaboration d’un cadre national stratégique

Le ministre auprès de la Présidence en charge des Mines et du Pétrole, Zafilahy Ying Vah, a évoqué que les mines et l’économie bleue constituent des piliers de développement du pays.

Madagascar fait partie des pays membres de l’Union Africaine ayant adopté la Vision Minière Africaine en 2009. Cela constitue le principal cadre à l’échelle continentale visant à assurer le développement et la transformation structurelle des Etats africains  fondés sur l’exploitation de leurs ressources minérales, et ce, d’une manière transparente et optimale pour soutenir un développement socio-économique durable. Et comme les mines, l’économie bleue constitue également un pilier d’une croissance forte et inclusive dans le pays. Raison pour laquelle, un processus d’élaboration d’un cadre national stratégique sur l’économie bleue et d’une vision minière nationale est lancé dans le cadre d’un atelier qui se tient depuis hier jusqu’au 31 août 2017 à l’hôtel Panorama. Cet atelier est organisé conjointement par le ministère auprès de la Présidence en charge des Mines et du Pétrole et la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA).

Attrait des investissements. En fait, l’économie bleue est un des piliers de l’intégration régionale au sein de la Commission de l’Océan Indien pour Madagascar. En outre, « elle embrasse un éventail d’activités directes et indirectes qui vont de la pêche à l’exploitation minière sous-marine en passant par l’aquaculture, le tourisme, les transports, la construction navale, l’énergie et la bio-prospection. L’élaboration de la politique nationale en la matière contribue ainsi à l’attrait des investissements privés nationaux et internationaux afin de créer des emplois et de la valeur ajoutée », a évoqué le ministre auprès de la Présidence en charge des Mines et du Pétrole, Zafilahy Ying Vah, lors de l’ouverture de cet atelier hier.  Et parlant du secteur minier, « l’élaboration de cette vision minière pour Madagascar permet d’accroître la part de ce secteur dans l’économie du pays tout en permettant à la population malagasy de tirer profit des retombées économiques liées à l’exploitation des richesses minérales », a-t-il poursuivi.

Navalona R.

Midi Madagasikara13 partages

Football-THB Ligue des champions : Un groupe de la mort à Toamasina

La CNaPS Sport fait encore figure de grand favori de cette THB Ligue des champions.

Le coup d’envoi de THB Ligue des champions sera donné ce vendredi sur quatre sites notamment à Tana, Fianar, Majunga et Toamasina avec les champions des 22 régions.

C’est parti pour la très convoitée ligue des champions de football qui regroupe la crème malgache pour une première phase qui promet des étincelles et plus particulièrement à Toamasina où il est difficile de prédire à l’avance les deux clubs qualifiés pour le tour suivant.

Un JET Mada ambitieux. Des six clubs qui composent le groupe tamatavien, en effet, seul le STF semble être hors course car tous les autres formations peuvent prétendre se hisser aux deux premières places à commencer par JET Mada qui a pris soin de renforcer ses lignes pour espérer aller le plus loin possible et pourquoi pas faire partie de la fameuse Poule des As regroupant le dernier carré de cette compétition.

Mais attention car l’Ajesaia qui a raté la coupe va évoluer avec l’orgueil d’une bête blessée et sera de fait très dangereuse.

A ces deux habitués de la Ligue des champions,  on ajoutera volontiers le champion local en l’occurrence le FIFAFIFI qui bénéficiera du soutien du public tamatavien connu pour être le plus chauvin mais aussi le FC Vakinankaratra qui possède en son sein le meilleur libero du moment du nom de Bruno.

Apprentissage. Prendre le HZAM d’Amparafaravola à la légère,  serait une grossière erreur car on sait que l’équipe a du répondant.

Dans les autres groupes et notamment à Fianarantsoa,  on ne voit pas qui pourrait rivaliser avec les champions en titre de la CNaPS Sport mais également du FC Zanakala sur ses terres.  Autant le dire,  la participation prendra l’allure d’un apprentissage pour l’AS Espoir, JSB,  3FB Toliara et FC Angèle.

A Mahajanga, Fosa Juniors fait figure d’épouvantail sauf si la rumeur qui fait mention d’un départ massif de ses cadres pour une tournée en Europe se confirme.  Mais même avec des gars de second couteau, le champion majungais peut toujours se qualifier car mis à part le COSFA,  l’opposition n’est pas à la hauteur avec MT Maintirano, Varatraza Antsohihy et USSK Ambanja.

A Tana et malgré une victoire laborieuse en Telma Coupe contre une modeste Mi 20, Elgeco Plus a les moyens d’aller au bout devant un plateau pas très relevé avec le FC Managnare,  Top Dom de Kira Michel et Abdou Bin Hamido,  les deux anciens du Club M, VFM,  FC Malaimbandy et le FC Maeva conduit par Doda, l’ancien de Tana Formation.

Clément RABARY

Midi Madagasikara13 partages

AFT : Ambondrona dans toute sa splendeur

Ambondrona, très attendu pour ce dimanche

L’Alliance Française d’Antananarivo organise pour ce dimanche un concert exceptionnel avec comme tête d’affiche le groupe Ambondrona. Depuis quelques semaines, les jeunes sont en émoi et attendent fermement cette date. Le rendez-vous est pour bientôt !

Après une accroche sur Majunga lors du Star Tour et pour un cabaret à guichet fermé à La Promenade, le groupe Ambondrona continue son bonhomme de chemin. Pour ce dimanche, il se produira à l’Alliance Française d’Andavamamba, sur la scène extérieure, pour un concert qui sent la fin des vacances… ou pas, puisque la rentrée officielle n’aura lieu que dans un mois. En tout cas, pas de vacances pour Kix et ses compères, qui ont un agenda plutôt chargé, surtout pour ce dernier trimestre de l’année. Pour ce concert, l’AFT a tout fait pour que l’accès soit abordable pour tout le monde. A 6 000 Ar le ticket d’entée, et 3 000 Ar pour les membres de l’AFT, les fans se bousculent pour acheter les billets depuis des semaines. Au Nect’Art Akaditapaka où sont vendus les tickets, les vendeurs n’ont aucun répit et vendent les entrées comme des petits pains.

Séduction. Après leur show grandiose à Majunga, lors du Star Tour, où ils ont chanté avec comme fond de scène des bouquets de feu d’artifice. Le groupe Ambondrona continue de faire rêver les filles, principalement. Des chansons langoureuses qui parlent d’amour surtout, sur une bonne musique et un entrain par chaque membre du groupe, il n’en faut pas plus pour séduire. « Connaître les chansons d’Ambondrona, c’est un must pour draguer » affirme ainsi ce jeune homme, devenu fan au fil des années, et qui ne raterait ce concert pour rien. Tout le monde se tient donc prêt pour un après-midi de pure musique.

Carrière. De son côté, Ambondrona continue à tout faire pour donner un spectacle de qualité à son public. De la création des chansons à la prestation scénique, rien n’est laissé au hasard. Au bout de 15 ans de carrière, chaque morceau est pensé de manière à plaire au public. Et le travail est bien récompensé. Sur scène, pareil. Ces 5 gars dans le vent ne négligent rien. De la tenue vestimentaire aux jeux de scène, ils se donnent à fond pour que les fans ne ratent aucune miette. Un dialogue qui rend le spectacle presque intimiste, que ce soit en plein air ou en salle, et des regards, des sourires qui en disent long. Les fans ont l’impression d’être des personnes privilégiées. C’est apparemment le secret de la longévité de leur carrière, car depuis leurs débuts, leur notoriété n’a jamais fléchi. Une réussite qu’ils vont de nouveau savourer ce dimanche à l’AFT.Anjara Rasoanaivo

Midi Madagasikara13 partages

Ministère de l’Intérieur : Publication des subventions allouées aux CTD

Il a été décidé, lors du conseil de gouvernement d’hier, l’adoption du décret fixant les modalités de publication des subventions allouées aux Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD). Le Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation présentera chaque année un document exposant les prévisions de subventions à transférer aux Collectivités territoriales Décentralisées pour l’année N+1. Ce document doit être publié et communiqué par tous les moyens jugés utiles, au plus tard le 31 octobre de l’année N. Un rapport annuel qui présente l’état des subventions effectivement transférées à chaque Commune, Région ou Province pendant l’année N+1. Ce rapport doit être publié et communiqué par tous les moyens jugés utiles, au plus tard le 31 janvier de l’année N.

Somme faramineuse. Faut-il rappeler que ces subventions, plus précisément des subventions exceptionnelles destinées pour les communes en 2014, étaient à l’origine du dossier de la commune rurale d’Ambohimahamasina, dans le district d’Ambalavao de la région de la Haute Matsiatra. Cette commune rurale devrait bénéficier d’une somme de 396 millions d’Ariary, et ce, en vue de la construction du bureau d’hygiène social. Une somme faramineuse qui a attiré l’attention de l’Inspection Générale de l’Etat. Une affaire qui a fait couler beaucoup d’encre. Par la suite, le Bianco a pris le dossier en main et qui a abouti notamment à l’audition de Claudine Razaimamonjy et dont on connaît la suite, cette dernière a été incarcérée à la prison des femmes à Manjakandriana.  Cette décision prise en conseil de gouvernement va-t-elle permettre d’avoir plus de transparence sur les subventions allouées aux collectivités territoriales décentralisées ? En tout cas, l’affaire Ambohimahamasina a permis d’en savoir plus sur l’utilisation desdites subventions.

Recueillis par Dominique R.

Midi Madagasikara13 partages

Tourisme d’affaires : La technologie préférée aux humains

Une étude d’Egencia, la filière BtoB d’Expedia, pointe les attentes des clients business qui souhaitent davantage d’autonomie dans la gestion de leurs voyages. Les voyages d’affaires créent des attentes différentes des voyages d’agrément. Selon un article Vanessa Guerrier-Buisine, les clients business se tournent plus volontiers vers les technologies lors de leurs déplacements professionnels car elles les rendent plus productifs. 66 % d’entre eux souhaiteraient pouvoir réserver et gérer leur voyage depuis n’importe quel appareil. En faisant leur réservation, mais aussi leur check-in, voire l’édition de leur clé de chambre sur mobile, ils gagnent un temps précieux sur un agenda parfois serré. Les contacts humains qu’ils ont à l’hôtel sont pour eux une surcharge désagréable, puisque répétitive en fonction de la fréquence de leurs déplacements. 50 % des répondants de l’étude éviteraient l’interaction humaine s’ils le pouvaient, à moins de rencontrer un problème. Ainsi, 56 % de ces voyageurs souhaiteraient que plus d’outils liés à leur séjour d’affaires soient accessibles sur leur mobile. “Nous sommes à un tournant du voyage d’affaires. Les attentes des voyageurs d’affaires sont plus fortes que jamais : ils veulent avoir accès aux informations de façon instantanée et aux outils de gestion sur chacun de leurs appareils, tout en opérant de manière autonome”, explique Rob Greyber, président d’Egencia.

Recueillis par Antsa R.

Madagate12 partages

Air Madagascar. Déboires sur le vol MD 713 -Tuléar/Antananarivo- du 26/08/2017

On veut bien se retenir de critiquer Air Madagascar, on veut bien ne pas être trop regardant sur la sûreté aérienne mais lorsque l'absence totale de considération à l'égard des usagers est à son comble, on finit par faire comme beaucoup: sortir de ses gonds et traiter de tous les noms Air Madagascar et toutes ces structures qui gravitent autour: Samada, et on-ne-sait-quoi d'autre.

Le vol MD 713 reliant Tuléar à Tana, samedi 26 août dernier, devait quitter Tuléar à 13h45 mn, et n'a décollé qu'à 20h45mn. Ce genre de chose peut arriver sauf que le minimum d'égard aux usagers veut qu'on les tienne informés. La première annonce était à 15h, une annonce pour prendre un ticket pour une collation se limitant à une petite bouteille de boisson star. À cette heure, soit 1h15 après l'heure prévue pour le décollage, mais déjà au minimum 3 heures passées à l'aéroport, personne -absolument personne- ni Air Mad au comptoir, ni Samada, ni la police de l'air n'était capable de répondre à la question récurrente des voyageurs: il y aura combien d'heures de retard? Y aura-t-il avion ou pas? A 19h, deuxième annonce, ils ont enfin daigner annoncer aux voyageurs que l'embarquement du vol pour Tana est prévu à 20h30. Il a donc fallu 8h à Air Madagascar Tuléar -dont les gens au comptoir brillaient par des réponses évasives genre « on ne sait pas du tout. On aura des informations dans une heure », pour enfin daigné informer les voyageurs du minimum, pour enfin avoir un peu d'égard pour les voyageurs échoués dans la salle d'embarquement avec une grande majorité de touristes qui ne se gêneront certainement pas pour parler d' Air Madagascar. Une fois dans l'avion, l'accueil froid, à la limite dédaigneux, de l'équipage -probablement aussi épuisé que les voyageurs - est venu se rajouter à l'énervement. On n'a jamais su pourquoi ce vol a eu 7 heures de retard et il ne fallait pas compter sur l'équipage qui clairement voulait en finir et n'était guère avenant pour avoir une explication ou excuse qui s'est limitée à « nous nous excusons du retard dû à l'arrivée tardive de l'appareil », ce que tout le monde a déjà constaté!

Quant à la sécurité, si à Tana on suppose que les bagages en soute passent par le scanner, l'entrée en salle d'embarquement se fait par passage au portique avec les contrôles dignes d'un aéroport international -ce qui du reste est le cas d'Ivato-, à Tuléar et dans les aéroports d'autres provinces, c'est au petit bonheur la chance et pour Tuléar ce jour, ils se fient aux déclarations des passagers! «Rien à signaler dans les bagages à main, pas d'objets interdits en cabine». Pire encore, déjà installés en salle d'embarquement, le ticket pour la fameuse collation devait être retiré au comptoir d'enregistrement, les va-et-vient entre le hall d'enregistrement et la salle d'embarquement devenaient légion sans aucun contrôle de sécurité. Le seul contrôle était la vérification de la carte d'embarquement. Jusqu'à 20h15, les passagers pouvaient entrer et sortir de l'aéroport, avec, comme unique contrôle de sécurité, le contrôle de la carte d'embarquement. En termes de sûreté aérienne Samada a beaucoup à apprendre. On ne base pas la sûreté aérienne sur la bonne foi des voyageurs ni sur leur déclaration!

Et avec cela, on veut faire de Madagascar une destination touristique. Et on fait tout un foin sous prétexte de sécurité en empêchant les gens d'entrer dans le hall de l'aéroport d’Ivato alors que dans les autres aéroports l’accès est ouvert à tout vent, et on s'énerve contre ceux qui affublent de tous les noms d'oiseaux Air Madagascar. On s'énerve contre ceux qui critiquent le manque de professionnalisme flagrant de certains agents de cette compagnie et ceux de Samada. Il y a un minimum d'égard dû aux voyageurs et l'information et la sûreté en font partie!

Farasoa R.

(Antananarivo)

 

Midi Madagasikara12 partages

AfriMusic Song : Course à la meilleure chanson africaine

A l’instar de Deenyz, ce genre de concours peut lancer une carrière internationale.

La première édition d’AfriMusic Song est lancée, tous les chanteurs et musiciens africains peuvent y participer. Ouvert depuis le 3 août dernier, les candidats peuvent s’inscrire jusqu’au 3 octobre. Pour cette première édition, le concours se fera exclusivement sur des plateformes numériques. L’objectif étant de récompenser la meilleure chanson en Afrique. Cette inscription vise à déterminer le nombre de pays participants. Les artistes voulant s’inscrire devront envoyer une vidéo de leur performance. La vidéo sera soumise au public qui votera et choisira la meilleure chanson. Les sélections en soi commenceront le 1er novembre 2017, jusqu’au 5 janvier 2018. Les finalistes par pays auront comme avantage la production des clips vidéo professionnels. Ces vidéos musicales seront ensuite diffusées sur les plates-formes numériques d’AfriMusic et sur une chaîne de musique africaine. Le choix des sélections nationales dans chaque pays aura lieu du 13 janvier 2018 au 11 février 2018. Le vote pour la finale aura lieu du 15 au 29 mars 2018. Au terme du concours, le grand gagnant de chaque pays recevra le titre de Meilleure chanson africaine, et assistera tout frais payés au concours Eurovision de la chanson qui se déroulera à Lisbonne Portugal en Europe le 12 mai 2018. Pour participer, inscrivez-vous sur https://www.ceprsvpsolutions.com/. Il n’est pas encore trop tard !

Anjara Rasoanaivo

Midi Madagasikara10 partages

CUA : Le Conseil municipal en session extraordinaire

Début de la session extraordinaire du Conseil municipal hier à Analakely .

Les conseillers municipaux de la commune urbaine d’Antananarivo sont en session extraordinaire depuis hier à l’hôtel de ville à Analakely. Ladite session va durer trois jours. Le contrat de partenariat avec l’Omavet, le budget rectificatif 2017, l’attribution d’un nom (Rue Jean Charles Rasoanaivo) à la route reliant la station de service Galana Antsonjombe et l’Enam Androhibe, ainsi que les activités de l’Exécutif municipal figurent à l’ordre du jour. Le premier ordre du jour a été délibéré dès hier. En effet, l’Omavet gère désormais le centre de visite des taxis-ville et des Taxis-Be sis à Antsakaviro. La décision du Conseil municipal s’inscrit dans le cadre de la recherche du professionnalisme et de l’excellence tant prônés par le maire Lalao Ravalomanana. L’Omavet dispose d’ailleurs des expériences et des outils nécessaires à l’exécution des travaux qu’effectue le centre de visite d’Antsakaviro. Le Conseil municipal a également confié à l’Omavet la réalisation des marquages au sol, des travaux de signalisation routière et la réparation des routes en mauvais état dans la capitale.

Sinistrés. Pendant que le Conseil municipal tient sa session extraordinaire à l’hôtel de ville à Analakely, l’Exécutif poursuit ses actions sur le terrain. A ce propos, des émissaires du maire Lalao Ravalomanana se sont rendus à Andohatapenaka au chevet des sinistrés d’un incendie qui a ravagé dimanche dernier plusieurs toits de ce bas-quartier de la Capitale. L’incendie a fait 187 victimes.  La commune urbaine d’Antananarivo a remis à ces dernières plusieurs sacs de riz, de céréales, de savons et des ustensiles de cuisine. La délégation de la CUA a exhorté les sinistrés à prendre toutes les précautions pour que ce genre d’incendie ne se reproduise plus.

Recueillis par R. Eugène

Midi Madagasikara9 partages

En attentant de voir le C.F.M. à l’œuvre

La mise en place du  C.F.M. ou comité de réconciliation nationale est maintenant effective. Il est sensé, par les propositions qu’il va faire, instaurer un climat d’apaisement  au sein d’une classe politique divisée. Aussitôt connue, cependant, la liste des membres qui le composent a provoqué un certain scepticisme parmi les observateurs car on y compte beaucoup d’hommes politiques ayant participé de près ou de loin à la gestion du pays.

En attentant de voir le C.F.M. à l’œuvre

Madagascar n’a pas connu de guerre civile, mais elle a été secouée par des crises politiques importantes. Les tensions qui en ont résulté ont laissé des séquelles et il faut les résorber. C’est dans cet esprit que le CFM doit orienter son action. Les régimes qui se sont succédé n’ont pas épargné leurs opposants et il est nécessaire de rétablir un esprit de concorde et de réconciliation. Les assises nationales de la réconciliation  ayant réuni cinq chefs d’Etat  sous l’égide du FFKM  au CCI Ivato avaient  échoué. La déclaration finale à l’issue de ce sommet n’avait pas eu l’aval de l’un d’entre eux, en l’occurrence Andry Rajoelina. Le FFM qui fut constitué par la suite n’a pas fait  l’unanimité et son action a été paralysée par la suspicion d’être manipulée par le régime en place. L’annonce de la mise en place du CFM a suscité beaucoup d’espoir. Les candidatures sont parvenues en grand nombre auprès du comité de sélection des membres. Le casting a été fait dans les règles. Mais le dernier mot revenait au président de la République. La liste a été publiée  par Iavoloha en même temps que l’annonce du remaniement du gouvernement. Elle a suscité beaucoup de commentaires. Sans préjuger de l’action que le comité va entreprendre, on ne peut que se demander quelle sera sa philosophie. Certains observateurs n’ont pas manqué de faire observer qu’il ne sera pas entièrement libre de ses décisions. Ce sont  pour l’instant des supputations.  Attendons de le voir à l’œuvre.

Patrice RABE

Midi Madagasikara8 partages

Football féminin : ASKAM plus que jamais favorite !

Le football féminin malgache offre aujourd’hui un visage séduisant mais elle souffre de l’absence du public.

Le championnat de Madagascar de football féminin chez l’élite offre un visage du déjà vu avec la confirmation pour les ténors.

Hier encore et sur les hauteurs de Carion devant un public clairsemé, l’ASKAM Itasy a eu raison de l’ASOT dans un remake de la finale de l’étape majungaise mais cette fois sur le score de 1 à 0. Un but de l’inévitable Sarah qui est en train de faire de l’ombre à Sophie Farafanirina qui affiche une forme incertaine au sein de la formation de Sabotsy Namehana.

Cette dernière s’est imposée hier par 2 buts à 0 devant l’AS Comato pourtant remaniée mais les buteuses ont pour nom Ali Suraya (49 et 74) et Nivo (64).

SOM a confirmé sa progression en se hissant en demi-finale après sa victoire face à l’ASCUF par 2 à 0. Sissia et Yvonne ont marqué pour l’équipe majungaise.

La fin de règne se confirme pour MIFA qui a certes battu la PRESCOI d’Antsirabe par 3 à 1 mais qui rate sa qualification pour les demi-finales de ce jeudi avec une franche explication entre SabNam et ASOT à 14h après le choc opposant à 12h le Stade Olympique de Mahajanga et l’ASKAM Itasy.

S’il est évident que l’ASKAM part avec la faveur des pronostics, il va falloir montrer un tout autre visage à SabNam pour espérer bousculer l’ASOT de Andoniaina, une des meilleures buteuses du moment.

Clément RABARY

La Vérité6 partages

Remaniement - Le ridicule du Président

Des explications sur les raisons du récent limogeage inattendu de trois ministres du gouvernement ont été fournies dans le « Rendez-vous du  Président » version papier publié dans certains journaux de la Capitale hier. Dans cette page entière consacrée au mini-remaniement, qui était attendu depuis plus d’un mois, le Chef de l’Etat ou tout du moins celui ou celle qui a conçu l’article, a littéralement descendu en flèche les trois ministres limogés, les accusant notamment d’être « défaillants », « lents » ou encore « incompétents ».

« Du verbe à l’action. Après avoir demandé aux responsables défaillants de remettre leur démission, il y a quelques jours, le Président de la République a exécuté lui-même ce qu’il attendait de ceux qui ont failli à la mission qui leur a été assignée » est ainsi écrit dans les premières lignes du texte, et d’enclencher par la suite : « Ces trois départements n’ont pas pu suivre la vitesse que le Président a imprimé sa marche inébranlable vers le développement ». Tergiversations Le premier à en prendre pour son grade est l’ancien ministre auprès de la Présidence en charge des projets présidentiels, Narson Rafidimanana accusé de ne pas « aller assez vite » dans les projets présidentiels,  « à l’image de la voie rapide à Tsarasaotra - Ivato ».  « Hery Rajaonarimampianina a cessé de tirer les marrons du feu et d’endosser la responsabilité des fautes qu’il n’a pas directement commises », peut-on lire dans l’article.  Des bruits de couloirs persistants laissent pourtant entendre que le blocage serait dû au non paiement de la quote-part de la partie malgache dans la construction de la route. La « faute » ne serait-elle donc pas plutôt au niveau du ministère des Finances et du Budget ? En ce qui concerne les autres projets présidentiels, certains investisseurs ont exprimé leur volonté d’avancer et fustigé la lenteur de prise de décision d’Iavoloha.  D’après les informations si les travaux sur la route reliant Ambohitrimanjaka à Ambohidratrimo n’ont pas encore débuté ce serait principalement dû aux tergiversations en haut lieu…Fuite de responsabilitésSorti au front en plein milieu de la nuit pour défendre les intérêts de Claudine Razaimamonjy, un proche du couple présidentiel, le Garde des sceaux et ministre de la Justice, Charles Andriamiseza, a été le second à être lâché en plein vol.  « La Justice nécessite également un coup de balai pour mettre fin à toutes les grèves récurrentes des greffiers, des agents pénitentiaires et des magistrats dans lesquelles le Président est souvent interpellé alors que cela devrait se régler au niveau du ministère. Un ministère ne justifie pas son existence si tous les problèmes doivent être renvoyés à l’échelon supérieur. Le rôle d’un Président n’est pas de régler les questions syndicales », soutient l’article en question.  Une fois encore, l’on tente de décharger le Chef de l’Etat de ses responsabilités. Il faut rappeler que le Président de la République est également président du Conseil supérieur de la magistrature.  De ce fait, la demande du syndicat des magistrats de Madagascar à le rencontrer pour trouver une solution à ses revendications est tout à fait légitime.  Si des officiers supérieurs au niveau de l’Armée avaient des revendications et que le ministre de la Défense n’arrivait pas à résoudre le problème, le Président de la République, Hery Rajaonarimampianina, qui est également chef suprême de l’Armée, ne bougera donc pas le moindre petit doigt pour appeler ces hauts gradés à discuter ? En ce qui concerne les greffiers et les agents de l’administration pénitentiaires, le problème est souvent financier. Ainsi, le problème est donc partagé entre le ministère de la Justice et le ministère des Finances…Fausse routeAncienne présidente de la Commission électorale nationale indépendante pour la transition et ex-conseillère de Hery Rajaonarimampianina au ministère des Finances, Béatrice Atallah a été le troisième ministre à descendre du bus gouvernemental à l’occasion du dernier remaniement. Trois ans et demi après l’arrivée du Hvm au pouvoir, un seul ambassadeur a pour l’heure été nommé, en l’occurrence l’ambassadeur de Madagascar en Ethiopie Alain Tehindrazanarivelo. Ce serait cette « lenteur » qui aurait poussé Hery Rajaonarimampianina à démettre Béatrice Atallah. Une raison qui ne tient pas la route pour bon nombre d’observateurs. En effet, le retard dans la nomination des ambassadeurs peut être lié à diverses raisons qui ne sont pas forcément liées à la ministre. Après plus de trois ans d’atermoiements, Hery Rajaonarimampianina a fini par choisir les personnes qu’il souhaite voir représenter le pays à l’étranger. Les demandes d’agrément pour ces potentiels ambassadeurs ont été envoyées en début d’année. Une fois que les réponses aux demandes d’agréments parviennent aux autorités,  les nominations peuvent se faire. Jusqu’ici pourtant, seul un ambassadeur a été nommé. Pour certains observateurs, le retard pourrait plutôt être lié aux noms fournis par Rajaonarimampianina et non à une lenteur présumée de la ministre. Censé défendre les choix du chef de l’Etat, le Rendez-vous du Président d’hier n’a, en somme, fait que ridiculiser encore plus les choix de celui-ci…A.R.

Midi Madagasikara6 partages

Conseil économique, social et culturel : Quid de sa mise en place ?

En plus de la Haute Cour de Justice qui aurait dû être installée par le président de la République « dans un délai de 12 mois à compter de la date de son investiture » qui s’était tenue le 25 janvier 2014, une autre structure prévue par la loi fondamentale n’est pas non plus en place. Il s’agit du Conseil économique, social et culturel. Selon l’article 105 alinéa 1er de la Constitution, « le Conseil économique, social et culturel, saisi par le gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis ».

Partenaires. En quelque sorte, ledit Conseil sert d’interface entre le gouvernement et les partenaires économiques, sociaux et culturels. L’alinéa 2 du même article de préciser qu’ « il est compétent pour examiner les projets et propositions de loi à caractère économique, social et culturel, à l’exclusion des lois de finances ».  D’après l’alinéa 3, « il peut entreprendre, de sa propre initiative, toutes études ou enquêtes se rapportant aux questions économiques, sociales et culturelles. Ses rapports sont transmis au président de la République ». Seulement, ledit Conseil n’est pas formé jusqu’à maintenant. La loi organique censée fixer sa composition, ses attributions et son fonctionnement n’est même pas en gestation à un an, enfin presque, de la fin du quinquennat. Une carence qui est certainement pour quelque chose dans l’absence de dialogue – surtout sur le plan social – qui transparaît à travers les multiples foyers de tension et de grève  auxquels le régime est confronté.

R. O

News Mada4 partages

Insécurité en milieu rural : les dahalo règnent en maître

Malgré les mesures prises, les vols de zébus se poursuivent au grand dam des éleveurs. Plusieurs localités du pays, du nord au sud et d’est en ouest, sont actuellement touchées par ce phénomène.

Même la province d’Antsiranana, jadis épargnée par ce fléau, vit actuellement au rythme des vols de bovidés. A preuve, au cours d’une opération qui avait duré cinq jours, les éléments de la Compagnie territoriale de gendarmerie à Antsiranana II ont mis la main sur 114 bœufs volés. Selon une source locale, la plupart des zébus récupérés portaient de nouveaux marquages. Quatre armes à feu avec 6 munitions ont été retrouvées sur trois suspects au cours de cette opération.

Dans la province de Mahajanga, plus précisément dans la région Melaky, le pacte villageois «Dinan’i Melaky tsy mipoly», a permis d’endiguer le phénomène dahalo sauf qu’à la suite d’une histoire d’abus présumé et de non-respect des droits humains, le «dina» a progressivement perdu de sa notoriété. Ceci étant, les attaques des dahalo ont repris de plus belle dans les districts d’Antsalova, Morafenobe et Maintirano.

Toujours dans la province de Mahajanga, mais cette fois-ci dans le district de Mampikony (région Sofia), un certain Baby, un chef de dahalo impénitent, est mort au cours d’un accrochage avec des gendarmes. Dans la nuit de mardi à mercredi, ses hommes et lui ont volé une vingtaine de zébus à Bekoratsaka. Des échanges de tirs ont eu lieu et le chef de la bande a été abattu.

Voler, tuer et incendier

Dans la province d’Antananarivo, quelques districts dont Tsiroanomandidy et Fenoarivobe sont ciblés à maintes reprises par les dahalo. Jeudi dernier, les affrontements entre des villageois et des bandits de grand chemin se sont soldés par la mort d’un dahalo et d’un membre de la communauté villageoise. Des blessés ont également été enregistrés de part et d’autre. Ce jour-là, les dahalo ont volé 280 zébus à Ambohitromby mais après l’accrochage, les dahalo ont perdu leur butin.

Dans les trois autres provinces à savoir Toamasina, Fianarantsoa et Toliara, le phénomène dahalo est un fait à ne plus présenter. Les bandits ne se contentent pas de voler les zébus mais incendient des maisons et tuent ceux qui osent se mettre en travers de leur chemin. La prise d’otage est aussi devenue monnaie courante. Pas plus tard que dimanche, près de 70 dahalo ont assailli le village de Tambohobe, commune de Camp Robin. Des maisons ont été incendiées et une femme aurait été tuée par les malaso.

Face à cette résurgence de l’insécurité, les éleveurs ne savent plus à quel saint se vouer. En un rien de temps, plusieurs années de dur labeur sont réduites à néant. D’aucuns estiment qu’afin de lutter efficacement contre ce fléau, l’exportation de zébus sur pied doit être en premier lieu suspendue. Les observateurs pensent aussi qu’outre l’option militaire, la mise en place du « dina » est également l’une des solutions qu’il faut adopter.

Mparany

 

L'express de Madagascar4 partages

Forum économique – Des investisseurs chinois attendus

« China Exhibition Madagascar » verra le jour à Madagascar au mois de septembre. Une centaine d’investisseurs chinois feront le déplacement à cette occasion.

Opportunités. L’offensive chinoise n’est pas encore finie. La Chine se classe déjà en tête de classement en termes d’investissements à Madagascar. Mais elle veut encore aller plus loin. Une centaine d’investisseurs venant de l’Empire du milieu s’amèneront à Antananarivo dans quelques semaines.Ils vont participer à la première édition de « China Exhibition Madagascar ». Cet évènement, à caractère économique, se tiendra au Centre de conférence internationale d’Ivato, du 21 au 24 septembre.« Cet événement économico-commercial aura pour objectif de mobiliser, sur Madagascar et la région du sud-ouest del’océan Indien, une dynamique de coopération et d’échanges multisectoriels, à travers les enjeux B to B et B o C, avec les besoins respectifs et les potentialités exceptionnelles des parties prenantes et des extensions possibles sur les marchés de la Chine et des Îles de l’océan Indien », annonce-t-on du côté de l’Economic development board of Mada­gascar (EDBM), le principal organisateur de l’évènement.C’est donc une occasion pour le secteur privé, ou encore les départements ministériels, de nouer les contacts, les échanges et les opportunités d’affaires et de coopération avec les investisseurs chinois.

Collaboration D’ailleurs, l’Empire du milieu est considéré comme étant le premier fournisseur du pays. Il détrône l’Union européenne dans ce classement. Au cours des cinq dernières années, une ascension fulgurante des produits « Made in China » a été constatée sur le marché. Les importations passent de 870,4 milliards ariary, en 2011, à 1 633,4 milliards ariary, en 2015, selon les chiffres fournis par la direction générale des douanes.D’après l’EDBM, les rencontres B to B de « China Exhibition Madagascar » seront favorisées par l’organisation d’un forum économique intitulé « China Indian Ocean Economic Forum », où auront lieux des conférences de presses et des débats, pour la recherche et le développement de la Chine et des îles de l’océan Indien, faisant appel à l’étroite collaboration du secteur privé et public.

Lova Rafidiarisoa

News Mada3 partages

Groupe Assist / AGF : une affaire de tentative de fraude de 7 milliards d’ariary devant le parquet

L’affaire de fraude monétique impliquant la société AGF Export est déférée au parquet ce jour. Une affaire qui est loin de passer inaperçue auprès des autorités et autres parties prenantes.

Le dossier relatif à l’affaire de fraude dans laquelle est impliquée la société AGF Export, une filiale du groupe Assist Développement – les responsables d’AGF ne sont nuls autres que ceux groupe Assist (passés ou présents) selon le registre de commerce – passera devant le parquet ce jour. Une affaire qui est d’ailleurs au centre de toutes les attentions de toutes les autorités, de la Présidence au ministère de la justice, en passant par la Banque centrale, la CSBF, ainsi que les ambassades concernées (française et mauricienne en l’occurrence). Mais aussi l’ensemble de la communauté des affaires.

En revenant sur les faits, AGF Export a eu recours à des cartes de crédit frauduleuses, non reconnues par  leurs supposés utilisateurs, via son TPE. Cela pour réaliser des opérations hors territoire. Le détenteur de la carte serait un Tanzanien, dénommé Hassan Zuma Nguku qui a affirmé officiellement ne pas être au courant de cette opération. La personne a nié avoir effectué l’opération via cette carte Barclay’s. Et la banque elle-même a certifié qu’il s’agissait d’une opération frauduleuse.

Alors qu’AGF affirme que la transaction a été effectuée, personne n’a été témoin de cette opération à laquelle la société fait mention. La société a donc selon toute vraisemblance utilisé une fausse carte bleue au nom d’un Tanzanien. Le montant en jeu s’élève à plus de 2 millions d’euros, dépassant largement le seuil autorisé par visa et le transfert n’aurait jamais eu lieu. Par ailleurs, la justification de l’opération a eu lieu entre la Tanzanie et Hong-Kong, en dehors du territoire malgache, pour faire transiter de l’alcool et des cigarettes.

Quatre infractions en une seule opération

Il y a ainsi eu quatre infractions en une seule opération dans cette affaire. La première a trait à la convention sur les cartes de crédit qui requiert l’utilisation d’un code d’autorisation de la  banque, et qui interdit l’usage des appareils en dehors du territoire national.  Sur le même régistre, il y a eu également violation de l’objet social d’AGF si l’on se réfère à ses statuts, c’est-à-dire une violation de la réglementation du commerce hors taxe et violation de la règlementation des changes.

Se posent ainsi la question de savoir ce que font les organismes de régulation mais aussi s’il y a eu des complicités dans les hautes sphères.  Il faut enfin souligner qu’il n’y a pas qu’une banque locale qui a été extorquée et à qui l’on a par la suite réclamé une somme d’une opération qui n’a jamais eu lieu, la preuve que la somme avait été débitée chez le client fictif n’ayant jamais été apportée. En effet, la même opération a été tentée dans plusieurs autres établissements financiers et locaux…

Rakoto

 

L'express de Madagascar2 partages

Droits de l’Homme – Les forces de l’ordre redorent leur blason

Déterminées. Les Forces de l’ordre organisent leur façon de travailler. Pendant leurs interventions sur le terrain, les hommes en treillis reçoivent souvent des remarques sur le respect des droits de l’Homme. Le ministre de la Défense nationale, le général de corps d’armée, Béni Xavier Rasolofo­nirina, a signé, avant-hier, avec la représentante résidente du programme des Nations -unies pour le développement (PNUD), Violette Kakyomya, un protocole d’accord. Il s’agit d’un partenariat relatif à une offre d’assistance et de conseils techniques en matière de droits de l’Homme.La cérémonie s’est déroulée dans la salle d’honneur du ministère de la Défense nationale, à Ampahibe, en présence du Secrétaire d’État à la gendarmerie, du représentant du ministère de la Sécurité publique, du Commandant de l’État-major de l’armée malgache, du haut-commissariat aux droits de l’Homme et des dizaines d’officiers généraux.Dans son allocution, le ministre de la Défense nationale a tenu à mettre l’accent sur le code de conduite de l’Armée malgache qui stipule «qu’en toute circonstance, le militaire doit respecter les obligations, les règles et les principes des droits de l’Homme». Afin de traduire cette règle de conduite en actes, il a adressé à l’endroit des forces de l’ordre un message selon lequel «les bandits ne sont pas des ennemis. Ce sont des Malgaches, comme nous, mais avec des comportements déviants. Il nous appartient de les remettre sur les rails».

Double objectifLe protocole de partenariat vise un double objectif. Les droits de l’Homme feront, entre autres, l’objet d’une formation initiaIe, pour les agents déjà opérationnels. En ce sens, une assistance et des conseils techniques sont prévus par le système des Nations-unies. Les élèves des écoles des Forces armées et les formateurs de l’école d’État-major bénéficieront d’une formation  en droits de l’Homme et en droit international humanitaire.La représentante résidente des Nations -unies à Mada­gascar, Violette Kakyomya, est du même avis que le ministre de la Défense nationale. D’une manière diplomatique, elle dénonce les agissements de certains sur le terrain, aussi bien en milieu urbain, les forces anti-émeute (EMMO-REG), qu’en milieu rural, les Déta­che­ments armés de sécurité (DAS) et l’Unité spéciale anti-dahalo. « Le maintien de la paix et de la sécurité requiert une approche non seulement militaire  mais également holistique (…) tout en tenant compte du respect des principes de légalité et des droits de l’Homme », a-t-elle soutenu.En termes d’application, les dispositifs en place seront appliqués, selon le ministre de la Défense nationale.« Mises à part les mesures disciplinaires régissant l’armée, des poursuites judiciaires seront appliquées selon la gravité des infractions », conclut-il.

Andry Rialintsalama

News Mada1 partages

Optimisation du secteur minier : la promotion de l’économie bleue abordée

Le secteur minier et l’économie bleue à Madagascar font l’objet d’un atelier de trois jours qui a débuté hier à l’hôtel Panorama Andrainarivo. L’optimisation du secteur minier à travers la promotion de l’économie bleue a été abordée durant cette rencontre.

Le secteur minier malgache reste fortement dominé par l’exploitation artisanale et les activités informelles, a avancé  le ministre des Mines et du pétrole, Ying Vah Zafilahy. «Près de 500 000 personnes au niveau national vivent de l’activité minière artisanale. Alors que le secteur minier peut représenter jusqu’à 14% du PIB national et 10% des recettes fiscales de Madagascar d’ici 2025 ».

Celui-ci de poursuivre que, « Seules trois grandes compagnies sont installées à Madagascar actuellement». Par ailleurs, l’optimisation d’un secteur porteur tel que le secteur minier peut se faire à travers la promotion de l’économie bleue, a-t-on indiqué durant cet atelier.

Pour sa part, la secrétaire d’Etat chargé de la mer auprès du ministère de la Pêche et des ressources halieutiques, Léonide Randrianarisoa, a abordé le potentiel de l’économie bleue à Madagascar. «La promotion de l’économie bleue est une promotion de l’investissement», a-t-elle fait savoir.

Ying Vah Zafilahy a d’ailleurs précisé à ce sujet que «Des compagnies s’intéressent déjà à l’exploitation en mer à Madagascar». Mais Madagascar en est encore à l’évaluation de l’économie bleue  à l’heure actuelle. Léonide Randrianarisoa a ajouté que,  « Seules les ressources dans les mers territoriales de Madagascar  qui ne dépassent pas 12 miles, ont été évaluées jusqu’à présent».

Trois grandes priorités dans la VMA

En outre, le profil pays de Madagascar dans le cadre de la VMA est également discuté durant cet atelier. La VMA adoptée en 2009 par la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine s’est fixée neuf objectifs pour l’exploitation durable des ressources minières dans les pays africains.

Pour le cas de Madagascar, Ying Vah Zafilahy, ministre des Mines et du pétrole a avancé que «Le lancement de la VMA à Madagascar vise surtout l’amélioration de la gouvernance minière dans le pays, la mise en place d’une base de données fiables sur les exploitations minières et la négociation équitable des contrats».

Riana R.

 

News Mada1 partages

Basket : Yann et Kiady sous la même bannière

Fait inédit dans le championnat de basket francais ! Pour la saison 2017-2018 qui démarrera ce mois de septembre, deux basketteurs malgaches évolueront sous le même maillot, celui de Basket Club de Saint-André (BCSA). Deux noms très connus dans le milieu du ballon orange malgache grâce à leurs exploits à l’échelle internationale. Le premier n’est autre que Yann Rakotomalala sacré champion du monde de basket 3×3 en 2016 avec la sélection de France universitaire.

Quand au second, il s’agit de Kiady Razanamahenina, le dernier à être drafté cette saison pour occuper le poste de meneur de jeu de BCSA évoluant en National 3 dans la poule J. Avec ce duo malgache composé d’un ailier pur et d’un meneur de qualité, BCSA n’en rêve pas mieux pour entamer une saison prometteuse.

Naisa

 

News Mada1 partages

Défi faim zéro : renforcer l’autonomisation des femmes

Renforcer l’autonomisation des femmes relative à l’intégration du genre au défi «Faim zéro» pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) à Madagascar et aux Comores est le but de l’atelier de formation de trois jours qui s’est tenu depuis hier au Café de la gare de Soarano.

A noter que l’ODD donne une place importante à la sécurité alimentaire et nutritionnelle à travers l’Objectif 2 portant sur la Faim Zéro. Et au niveau de ces deux pays, les femmes sont des piliers importants de l’agriculture et de ses sous-secteurs, à l’instar de l’élevage et de la pêche.

«Elles consacrent généralement plus de temps que les hommes dans ce domaine car elles assurent une grande partie de la conservation, la transformation et la commercialisation des produits, en sus des tâches ménagères au sein de leurs foyers», a noté le représentant de la FAO, Patrice Talla Takoukam. Il s’avère ainsi important de maximiser leurs capacités de production, sans minimiser toutefois celles des hommes et les jeunes. Cela à travers l’élaboration de politiques, de programmes et des investissements appropriés qui répondent à leurs besoins spécifiques.

Dotation d’outils nécessaires

Et dans le dessein d’intégrer le genre dans les politiques, les programmes et les projets liés à l’agriculture, à la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi qu’à la gestion des ressources naturelles, on vise, entre autres, la dotation d’outils nécessaires aux cadres techniques ainsi qu’aux partenaires issus de divers ministères à Madagascar et aux Comores. A cela s’ajoute la facilitation d’un réseautage pour une meilleure synergie d’actions en faveur de l’autonomisation économique des femmes rurales.

Sera R

 

News Mada1 partages

Gestion des nouvelles gares routières : les propositions des coopératives

Les coopératives de transporteurs d’Ambodivona et de Fasan’ny Karana se sont concertées hier en vue d’identifier les modalités de gestion des nouvelles gares routières implantées à Andohatapenaka et à Ambohimanambola, qui seront opérationnelles d’ici peu. En tant que parties prenantes du domaine du transport, elles estiment loyal de confier aux transporteurs eux-mêmes la gestion de ces endroits.

«Nos propositions seront soumises auprès du ministère en charge des Projets présidentiels, de l’aménagement du territoire et de l’équipement (Me2pate) », a informé le président du Comité de gestion du stationnement Fasan’ny Karana ou KMMSF, Fredinard Ratokondrafara.

Parmi leurs propositions figurent la séparation de la zone d’embarquement et de débarquement, la mise en place d’un endroit spécifique pour les véhicules en attente et  les taxis ou voitures particulières. L’ installation d’un guichet unique pour chaque destination s’avère également nécessaire. Une telle disposition permettra de mieux gérer l’uniformisation des coûts du transport pour les mêmes destinations et d’éviter par ricochet tout abus sur les hausses de tarifs appliquées par certaines coopératives, notamment lors des périodes de haute saison, lors des grandes vacances ou durant les périodes d’exhumation…

Fahranarison

Agence de Presse de l'Ocean Indien1 partages

40 MW de plus pour la capitale

Après un an et demi de travaux de réhabilitation, la centrale thermique de Mandroseza assure désormais une production de 40 MW. Alimentée au fuel lourd, la centrale comprend 4 générateurs WARTSILA de 10MW chacun. Cette puissance devrait conforter la capacité de production de la Jirama, la compagnie nationale d’électricité et d’eau, et réduire les problèmes d’approvisionnement d’électricité dans la capitale.

Pour rappel, la centrale électrique de Mandroseza était gérée par la Jirama en 2008. En 2015, la production était réduite à seulement 2 MW, créant un déficit considérable dans la fourniture d’énergie à Tananarive notamment durant la saison sèche. Le gouvernement a ainsi confié la réhabilitation et l’exploitation de la centrale pour une période de 20 ans à Symbion Power*. Les travaux terminés, la centrale a été inaugurée le 16 août dernier en présence du Président de la République.

Selon Paul Hinks, Président de Symbion, l’énergie produite par sa compagnie est de très loin, le moins cher des fournisseurs d’électricité du secteur privé dans le pays. « Actuellement Madagascar est limité au niveau de l’approvisionnement en carburant pour produire de l’électricité à plein temps. De nouvelles centrales électriques ou même à charbon prendraient plusieurs années à construire. L’énergie solaire ne fonctionne pas jour et nuit à grande échelle malgré le fait qu’elle fasse partie du futur du paysage énergétique malgache » souligne-t-il.

 

* A Madagascar, Symbion a établi un partenariat avec une entité locale, Vision Madagascar (ViMa) à travers son véhicule d’investissement mauricien, avec un investisseur basé en Chypre, Alpha Innovations Management Limited.

L'express de Madagascar1 partages

Gestion des nouvelles gares routières. 

Les transporteurs des zones nationales à Anosizato et Ambodivona se sont réunis, hier, pour discuter des nouvelles gares routières à Ambohimanambola et Andohatapenaka. Ils souhaiteraient gérer ces infrastructures. Ils vont déposer leur proposition au ministère auprès de la Présidence, en charge des Projets présidentiels, de l’aménagement du territoire et de l’équipement, la semaine prochaine.

L'express de Madagascar1 partages

Foire Renala à Moron­dava

La foire économique Renala veut davantage promouvoir les investissements dans la région du Menabe. Cet évènement économique va ouvrir ses portes à partir de ce jour jusqu’au samedi, à la salle d’œuvre catho­lique de Morondava. La tenue de cet évènement est un levier permettant d’instaurer un cadre favo­rable aux échanges entre les différents acteurs du développement. Les poten­tialités socio-écono­miques et culturelles de cette région seront mises en avant.

L'express de Madagascar1 partages

Bureau d’un greffier en chef attaqué

Le bureau d’un greffier en chef, au parquet de Farafangana a été cambriolé, lundi vers 15h30. Six armes à feu ont été dérobées par les bandits. Un suspect, un prisonnier assurant la permanence de la main d’œuvre pénale (MOP) le  lundi a été arrêté. Le greffier en congé sera enquêté sur la présence de ces armes dans son bureau.

Madagate1 partages

Madagascar: Participons tous activement à la lutte contre la corruption!

CLIQUEZ ICI

Le projet TsyCoolKoly (TCK) contribue à la lutte contre la corruption à Madagascar en encourageant la dénonciation des cas de corruption vécus au quotidien dans le pays.

Cette plateforme en ligne offre la possibilité de témoigner d’une manière rapide et sans se déplacer. Elle permet également de s’informer ainsi que d’évaluer les engagements et actions entreprises pour combattre ce fléau à Madagascar.

TCK a reçu l’appui technique et financier du PNUD, du programme Dinika de l’Union Européenne, ainsi que du fonds du programme « Projets Innovants des Sociétés Civiles et Coalitions d’Acteurs » (PISCCA) de l’Ambassade de France.

Jeannot Ramambazafy

Madagate0 partages

Air Madagascar. Déboires sur le vol MD 713 -Tuléar/Antananarivo- du 26/08/2017

On veut bien se retenir de critiquer Air Madagascar, on veut bien ne pas être trop regardant sur la sûreté aérienne mais lorsque l'absence totale de considération à l'égard des usagers est à son comble, on finit par faire comme beaucoup: sortir de ses gonds et traiter de tous les noms Air Madagascar et toutes ces structures qui gravitent autour: Samada, et on-ne-sait-quoi d'autre.

Le vol MD 713 reliant Tuléar à Tana, samedi 26 août dernier, devait quitter Tuléar à 13h45 mn, et n'a décollé qu'à 20h45mn. Ce genre de chose peut arriver sauf que le minimum d'égard aux usagers veut qu'on les tienne informés. La première annonce était à 15h, une annonce pour prendre un ticket pour une collation se limitant à une petite bouteille de boisson star. À cette heure, soit 1h15 après l'heure prévue pour le décollage, mais déjà au minimum 3 heures passées à l'aéroport, personne -absolument personne- ni Air Mad au comptoir, ni Samada, ni la police de l'air n'était capable de répondre à la question récurrente des voyageurs: il y aura combien d'heures de retard? Y aura-t-il avion ou pas? A 19h, deuxième annonce, ils ont enfin daigner annoncer aux voyageurs que l'embarquement du vol pour Tana est prévu à 20h30. Il a donc fallu 8h à Air Madagascar Tuléar -dont les gens au comptoir brillaient par des réponses évasives genre « on ne sait pas du tout. On aura des informations dans une heure », pour enfin daigné informer les voyageurs du minimum, pour enfin avoir un peu d'égard pour les voyageurs échoués dans la salle d'embarquement avec une grande majorité de touristes qui ne se gêneront certainement pas pour parler d' Air Madagascar. Une fois dans l'avion, l'accueil froid, à la limite dédaigneux, de l'équipage -probablement aussi épuisé que les voyageurs - est venu se rajouter à l'énervement. On n'a jamais su pourquoi ce vol a eu 7 heures de retard et il ne fallait pas compter sur l'équipage qui clairement voulait en finir et n'était guère avenant pour avoir une explication ou excuse qui s'est limitée à « nous nous excusons du retard dû à l'arrivée tardive de l'appareil », ce que tout le monde a déjà constaté!

Quant à la sécurité, si à Tana on suppose que les bagages en soute passent par le scanner, l'entrée en salle d'embarquement se fait par passage au portique avec les contrôles dignes d'un aéroport international -ce qui du reste est le cas d'Ivato-, à Tuléar et dans les aéroports d'autres provinces, c'est au petit bonheur la chance et pour Tuléar ce jour, ils se fient aux déclarations des passagers! «Rien à signaler dans les bagages à main, pas d'objets interdits en cabine». Pire encore, déjà installés en salle d'embarquement, le ticket pour la fameuse collation devait être retiré au comptoir d'enregistrement, les va-et-vient entre le hall d'enregistrement et la salle d'embarquement devenaient légion sans aucun contrôle de sécurité. Le seul contrôle était la vérification de la carte d'embarquement. Jusqu'à 20h15, les passagers pouvaient entrer et sortir de l'aéroport, avec, comme unique contrôle de sécurité, le contrôle de la carte d'embarquement. En termes de sûreté aérienne Samada a beaucoup à apprendre. On ne base pas la sûreté aérienne sur la bonne foi des voyageurs ni sur leur déclaration!

Et avec cela, on veut faire de Madagascar une destination touristique. Et on fait tout un foin sous prétexte de sécurité en empêchant les gens d'entrer dans le hall de l'aéroport d’Ivato alors que dans les autres aéroports l’accès est ouvert à tout vent, et on s'énerve contre ceux qui affublent de tous les noms d'oiseaux Air Madagascar. On s'énerve contre ceux qui critiquent le manque de professionnalisme flagrant de certains agents de cette compagnie et ceux de Samada. Il y a un minimum d'égard dû aux voyageurs et l'information et la sûreté en font partie!

Farasoa R.

(Antananarivo)

Ino Vaovao0 partages

HAROM-PAOSY SY FANENDAHANA ANATY TAKSIBE : Mitazam-potsiny ireo mpandeha noho ny tahotra ireo jiolahy

Mirongatra ary mahazo vahana izany amin’izao fotoana, saingy manoloana izany dia tsy afa-manohitra ireo mpandeha noho ny hery tsy mitovy.

Mihorohoro hatrany ireo mponina sao ho voaendaka, ka ny ankamaroan’ireo mpivezivezy dia tsy sahy intsony mitondra ireo entana sarobidy. Raha ny zava-misy tato ho ato dia ireo mpandeha fiara indray no tena voatafika ary tsy misy sahy mamaly satria matahotra sao ho voatifitra amin’ireo basy mahery vaika fitondran’ireo jiolahy manao ny asa ratsiny. Marihina mantsy fa saika mitam-piadiana avokoa ireo jiolahy ankehitriny rehefa mandeha manafika.

Toy ny tranga teo Besarety, Betongolo, Isotry ary Andavamamba ohatra dia nifampitazana fotsiny ireo mpandeha nandritra ny fandrobana noho ny fampihorohoroana ataon’izy ireo amin’ny fitaovam-piadiana.

Ireo mpangalatra kosa dia toy ireny olon-tsotra ireny mandraoka ireo fananana avy any amin’ny tsirairay, ka rehefa vita ny ataony dia mivoaka avy hatrany izy ireo ary manao tongotra an-katoka.

Raha ny loharanom-baovao voaray avy any amin’ny mpitandro filaminana eto Antananarivo dia misy ny paikady ataon’izy ireo ato ho ato, ka hisy ny fanaraha-maso sy fandehanana ao anatin’ ireo fiara fitateram-bahoaka mifamezivezy mba hanatratrarana ireo olon-dratsy ireo. Hatreto aloha dia mbola eo am-pikarohana sy am-panaovana ny fanadihadiana izy ireo mahakasika ireo tambajotrana mpanendaka fiara.

Andrasana araka izany ny tohin’ny famotorana sy fanadihadiana ataon’ny Zandary.

Tatianà R.

Ino Vaovao0 partages

FAKANA AN-KERINY TAO TSIROANOMANDIDY : Naiditra am-ponja iz...

Raha tsiahivina dia ny zoma teo no tra-tehaky ny Polisy ao Tsiroanomandidy izy mivady nahavanon-doza ireto.

Nitaky 20 tapitrisa ariary tamin’ny finakavian’ilay zazalahy izy ireo, kinanjo ny vela-pandrika no efa niandry azy roa ireto ka sarona ihany farany. Avotra ary salama tsara ity zazalahy kely ity niverina tamin’ny ray aman-dreniny.

Efa tapa-bolana eo ho eo no nitazoman’izy mivady ireto ilay zaza. Araka ny vaovao efa notaterinay teto dia nanao fialan-tsasatra tao Tsiroanomandidy ity zaza nisy naka an-keriny ity ka nisy ny olona tao amin’ny trano nivantanany no nitondra azy io nitsangatsangana.

Tsy niverina intsony izy ireo, andro maromaro taty aoriana dia olona nangataka onitra 20 tapitrisa ariary no vaovao farany henon’ireo fianakaviana tamin’izany. Efa nahafantatra kosa ny fianakaviana novantaniny fa ny olona tao an-trano ihany no nahavanon-doza ka nandeha ny fikarohana azy ireo tao anatin’ny tapa-bolana izay. Voalaza fa tantsaha ny ray aman-drenin’ilay zazalahy kely.

Pounie

Ino Vaovao0 partages

LALANA KIANJA MONISIPALY : Jiolahy dimy nirongo sabatra nanendaka tovolahy iray

Ny alahady 27 aogositra lasa teo tokony tamin’ny 6 ora sy sasany hariva dia tovolahy iray hamonjy fodiana no nisy nanendaka teo amin’ny lalana kianja monisipaly. Raha ny fanazavana voaray dia miisa dimy ireo jiolahy nanendaka azy.

Mitondra sabatra ireo olon-dratsy ka lasan’izy ireo tamin’izany ny vola, finday ary firavaka. Tsy afaka nanohitra ilay tovolahy noho ireo jiolahy maro an’isa sy nitondra fitaovam-piadiana ka afaka nanaram-po. Tsy mifidy toerana sy fotoana amelezana ireo mpanendaka ao Toamasina.

Ny takarivan’ny sabotsy 26 aogositra, nandritra ny fivoahan’ny valim-panadinana bakalorea dia maro ireo mpijery valim-panadinana voaendaka finday. Telo tamin’ireo mpanendaka kosa no voasambotry ny polisy.

Kamy

Ino Vaovao0 partages

LALAO ARA-PANATANJAHANTENA AN-TSEKOLY : Nametraka loto tao Mahajanga ireo mpianatra

Ny alatsinainy dia efa nody any amin’ny faritra misy azy avy ireo mpianatra ireo. Mpianatra an-jatony mahery no tonga tany an-toerana nandray anjara tamin’ny lalao fifaninanana. Maro ireo toerana nipetrahan’izy ireo teto ary anisan’izany ireo sekolim-panjakana lisea Philibert Tsirananan ny CEG Marocoz ary ny CEG Charle Renel .

Taorian’ny fotoana nialan’ireo mpianatra tao amin’ireo sekoly nametrahana azy ireo dia tsy nandray anjara tamin’ny fanadiovana ny toerana nitobiany izy ireo fa nametraka loto dia lasa. Noraisin’ny kaominina Mahajanga an-tanana ny fanadiovana ny toerana rehetra nisian’ireo mpandray anjara .

Tamin’ny nandalovanay teny amin’ireo lisea sy CEG ireo dia mbola miparitaka eny an-tokontanin-tsekoly ny latabatra sy seza nampiasan’ireo mpianatra ireo. Eo ihany koa ny kitay tsy lany nampiasain’ireo mpianatra. Mbola tsy manomboka araka izany ny asa fandaminana sy fanadiovana ataon’ny kaominina amin’ny toerana izay nampiantranoana ireo mpianatra nandray anjara tamin’ny lalao nasionaly teo iny.

Andrasana araka izany ny fiantombohan’ny asa fanadiovana satria dia efa miroso amin’ny fanomanana ny fidiran’ny mpianatra ny mpitantana ireo sekoly ireo,ka rariny sy hitsiny raha hivantana tontolo madio ireo mpianatra.

Patricia (stagiaire)

Ino Vaovao0 partages

ADY OMBY MIFAHY : Lavon’ny Ajsa tao amin’ny kianja monisipaly Sainte-Marie ny Fc Fanilo

Ekipa sangany ao an-toerana no niatrika izany lalao famaranana izany dia ny Ajsa avy ao Andapanangoy sy ny Fc Fanilo.

Niady ny lalao. Nivoaka ho mpandresy tamin’ny isa hety dia hety ny Ajsa. Isa 2-1 no nisarahana. Lasan’ny Ajsa araka izany ny omby matavy.

Ny filohan’ny ligim-paritra ny baolina kitra Analanjirofo, Ramaroson Jacques no nanolotra izany. Ezahina hisy matetika ny lalao tahaka izao mba ho fampirisihana ireo mpitia fanatanjahantena ao an-toerana, raha ny fanazavana nentin’i Massou Clarel Laurida, izay mpanolotsainan’ny lehiben’ny Faritra Analanjirofo miasa ao Sainte-Marie.

Kamy

Ino Vaovao0 partages

FARITRA DIANA : Mamofompofona fanodinkodinam-bola ny foibem-paritry ny fampianarana teknika

Manao izay danin’ny kibony ny tompon’andraikitra sasany ao anatin’ity farany sy ny lisea teknika vitsivitsy any an-toerana. 

Araka ny loharanom-baovao akaiky ny sampandraharaha iray mikirakira ny volam-panjakana any amin’ny tapany Avaratry ny Nosy dia nahitana   famoaham-bola tsy mazava tsara  mitentina 40 tapitrisa Ariary tao amin’ny sampandraharaham-paritry ny Fampianarana teknika. Voalaza fa handoavana volan’ny mpandraharaha mpamatsy entana sy fitaovana na «  fournisseur  » izany vola izany nefa tsy marina akory, hoy ity tompon’andraikitra ity. 

«  Mateti-pitranga, hoy hatrany ity farany, ny toe-javatra toy izany ao amin’ny sampandraharaham-paritry ny Fampianarana teknika any Diana nefa  jerem-potsiny. Tsy misy mandray andraikitra manoloana izany ny ao amin’ny minisitera mpiahy. Araka ny loharanom-baovao hafa, dia  matetika ahitana fizaràm-bola tsy fanta-piaviana ao  amin’ny sampandraharaham-paritry ny Fampianarana teknika. 

Efa maro ny lakolosy fanairana natao momba ny gaboraraka sy fanodinkodinam-bolam-panjakana ao amin’ny sampandraharaham-paritry ny Fampianarana teknika any amin’ny Faritra Diana fa ohatran’ny tsy raharahain’ny minisitera mpiahy ary tsy fantatra ny antony  ».  Fanodinkodinam-bolan’ny Fram

Eny fa na ny volan’ny Fram aza dia  nisy nanodinkodina tao amin’ny lisea teknika Antsiranana. Mitentina 40 tapitrisa Ariary izany vola izany  ary niafara tamin’ny fitoriana ny Talen’ity farany. Fantatra fa tokony natolotra ny Fampanoavana tamin’ny volana jolay teo ity farany fa nisy niditra an-tsehatra na nanao «  intervention  » avy tao amin’ny sampandraharaham-paritry ny Fampianarana teknika. 

Ny volan’ny Fram nangalarina  kosa araka ny loharanom-baovao dia naloa amin’ny alalan’ny vola fanampian’ny fanjakana na (subvention) tao amin’ny kitapom-bolan’ny lisea teknika. Marihina fa raha tsy nahazo vola avy amin’ny minisiteran’ny fampianarana teknika dia tsy voaloa ny karaman’ireo mpampianatra «  vacataires  » na mpiasa tsy raikitra. 

Ankoatra izay manomboka mampiaka-peo ny tompon’andraikitra sasany ao amin’ny lisea teknika Antsiranana manoloana ny fampiasana lava ny fitaovana ao amin’ny«  ateliers  » mandritra ny fotoana fialan-tsasatra. Atahoran’ireo tompon’andraikitra ireo tsy ho voaloa mantsy ny faktioran’ny Jirama noho ny gaboraraka misy ao anatin’ity sekoly ity.  Nangala-tsonia

Nisy nangalatra ny sonian’ny talem-paritry ny Fampianarana teknika tao amin’ny Cfp na «  Centre de formation  professionnelle  » any Ambilobe noentina namoahana vola tao amin’ny Tahirim-bolam-panjakana Antsiranana, araka ny loharanom-baovao akaiky ny sampandraharaha mikirakira vola ao an-toerana. Fa hatramin’izao tsy mbola nisy fitoriana an’ilay olona nangala-tsonia. 

Ao amin’ny lisea teknika Nosy Be kosa  tsy mbola nisy tohiny ny raharaha mikasika  ny fanodinkodinana ny vola fanampiana avy amin’ny Fanjakana. Marihina fa ny fikambanana antsoina hoe «   Afontsama  » no miantoka ny fitaovana ampiasaina sy ny karaman’ny mpampianatra rehetra hatramin’izay nefa mahazo «  subvention  » avy amin’ny Fanjakana ny sekoly, izay mazava ho azy ahodinkodin’ny sasany isan-taona. Gaboraraka sy fanodin- kodinam-bolam-panjakana no manjaka ao amin’ny Fampianarana teknika any amin’ny Faritra Diana nefa jerem-potsiny. 

Aiza ny Bianco e e e. Tsy mahagaga kosa raha tsy andrenesam-peo ny minisiteran’ny Asa sy fampianarana teknika ary ny Fampiofanana arak’asa satria misy zavatra itovizana e e e.

A.Lepêcheur

Ino Vaovao0 partages

FILAN-KEVITRY NY FAMPIHAVANANA MALAGASY : Handinika manokana ny famotsoran-keloka

Miisa 33 mianadahy izy ireo ary samy manana solontena avy ny Faritra 22 manerana ny Nosy. Taorian’ny nivoahan’ny lisitr’ireo mpikambana dia efa mikatroka sahady amin’ny vinavina rehetra mahakasika ny asa izay hosahaniny izy ireo. Raha ny fanazavana nentin’i Maka Alphonse, mpikambana ao anatin’ny FFM dia “anisany tena hatao laharam-pahamehana ny fandaminana ny olana politika”. 

Tafiditra ao anatin’izany indrindra ny fandinihana ny mombamomba ny famotsoran-keloka mba hialana amin’ny mety hisian’ny fifanilikilihana rehefa tonga ny fotoanan’ny fifidianana, araka ny fanazavana nomeny hatrany. Tanjona ao  ny mba hisian’ny fitoniana ao anatin’ny fanatanterahana ny fifidianana ho avy sy hialana amin’ny mety hisian’ny adilahy politika. 

Araka ny fantatra dia hisy ato ho ato ny fampihaonana ireo mpisehatra ara-politika rehetra manerana ny nosy mba hoenti-manatratra ny vina amin’ny tena hisian’ny fampihavanana tanteraka eto amin’ny firenena. Ny herinandro ho avy izao no hanatanteraka fianianana izy 33 mianadahy izay handrafitra an’ity rafitra vaovao ity.

Avotra Isaorana

Ino Vaovao0 partages

HETSIKA SY FITAKIANA : Manome herinandro hamahan’ ny Filoham-pirenena ny fitakiany ny AMM

Raha ny fanambarana nataon’ny filohan’ny fikambanana dia hetsika fanairana sy fampanenoan-dakolosy ho an’ny fitondram-panjakana fotsiny ihany iny natao iny. 

72 ora mahery taty aorian’ny nanaovana hetsika anefa mbola tsy hita izay valin-kafatra nomen’ny mpitondra manoloana ny fitakiana nataon’izy ireo. Ireo mpikambana ao anatin’ny AMM anefa dia milaza fa raha tsy misy ny vahaolana ary raha mbola minia manao be marenina eo anatrehan’ny fitakiana ataon’izy ireo ny fanjakana dia hihamafy ary hivoatra tanteraka tsy toy ny natao hatramin’izay ny tohin’ny fitakiana hataon’izy ireo. 

Manome fe-potoana herinandro ho an’ny Filoham-pirenena araka izany ireo zandary sy miaramila misotro ronono mba hitadiavam-bahaolana sy hamahana ny olan’izy ireo. Raha toa anefa ka tsy tanteraka izany dia manambana ny hanao hetsika lavareny izy ireo manomboka amin’ny herinandro hanamafisana ny fitakiana ary tsy hijanona eto Antananarivo ihany ny hetsika amin’izay fotoana izay fa hihanaka any amin’ireo faritra ivelan’ny renivohitra ihany koa, araka ny nambaran’ny tompon’andraikitra.

Avotra Isaorana

Ino Vaovao0 partages

VALIM-PANADINANA BAKALOREA : Hohafainganina ny naotin’ireo mpianatra afaka tao Mahajanga

Miezaka mamoaka izany ara-potoana ireo tompon’andraikitra mba hahafahan’ireo mpianatra mikarakara haingana ny antotan-taratasy hidirana eny amin’ny anjerimanontolo. Raha tsiahivina dia 35,07% ny taham-pahafaham-panadinana bakalorea tamin’ity taona ity raha ny tany Mahajanga.

Nihena ny vokatra raha oharina tamin’ny taon-dasa, hoy ny tompon’andraikitra. Vokatra avy tao amin’ny faritany Mahajanga ity nivoaka tamin’ny zoma teo ity. Miezaka ny mampita araka ny tokony ho izy ny fampianarana ireo mpampianatra eny amin’ny lisea.

Fantatra fa hisokatra tsy ho ela ny fisoratana anarana hidirana eny amin’ny oniversite raha ny tatitra hatrany.

Tolin

Ino Vaovao0 partages

SKOTISMA : Niatrika fivoriambe ny komitim-paritanin’ny Tily sy Mpanazava malagasy

Nanatanteraka atrikasa lehibe fanao isan-taona nandritra ny roa andro ( sabotsy-alahady lasa teo) tao Ambalamanasy ireo mpikambana eo anivon’ny komiti-paritany, izay notarihan’ny filoha lefitra sefo Harahara Mihangy Zoé sy ny filoham-paritany Toamasina, Me Rasamimaka Mahefalahy. Nambaran’ ireo mpandaha-teny nandritra ny fotoam-panokafana fa ity fivoriana ity ho handrafetana ny fivoriamben’ny Tily sy Mpanazava, izay hamaranana ihany koa ny taom-piasan’ ireto komity lehibe ireto ary handrafetana ihany koa ny sori-dalana hitondrana indray ny fomba fitaizana ny zatovo ary koa fotoana hitodihana amin’ny lasa nandritra ny taom-pikatrohana sy hamisavisan’ny tsirairay ny ezaka vitany.

Fotoana iray nahafahana manatsara ny fomba fitazaina ny zatovo malagasy mitodika amin’ny fitiavam-bavaka, firenena, namana ary ny tontolo iainana. Nandritra ny famaranana ny alahady 27 aogositra teo no nanoritsoritan’ny mpitandrina nitondra am-bavaka ny fotoana fa ny skoto no foto-boaloboka eo amin’ny fiarahamonina misy azy. Midika izany fa sampana iray manana ny maha izy azy eo anivon’ny fiangonana ny fikambanana skoto.

"Asehoy ny tenanao ho fiainana ny asa tsara", io no teny fanevan’ ity komity lehibe ity mandritra ny telo taona.

Kamy

Ino Vaovao0 partages

FIOMANANA AMIN’NY FIDIRAN’NY MPIANATRA : Roboka amin’ny findramam-bola ireo ray aman-dreny

Efa tazagna sahady ny famoriagna tsikelikely ny fitaovam-pianaragna.Tsikaritra fa efa ahitagna ray aman-dreny mitangorogna amin’iregny toeram-pivarotagna fitaovam-pianaragna amin’ny sisin-dalagna tahaka ny egny amin’ny manodidina ny Bazarikely igny. Tahaka izegny ihany koa amin’iregny mpamongady iregny, dia ireo fitaom-pianaragna ihany no entagna betsaka mpandray.

Nagnambara ny renim-pianakaviagna manana zanaka telo samy mianatra amin’ny sekoly tsy miankina sendra tafaresaka taminay, ny talata 29 aogositra maraina teo fa agnisany nagnampy azy ireo betsaka ny findramam-bola tamina toeragna araiky findramana izany taty an-toeragna.

Nambarany fa mpiasa an-tragno ny tenany ary ny vadiny mpandrfitra. Izy koa hiambigny karama ihany hoy hatrany izy dia lasa mampanahiragna amin’ny fividianana ny fitaovam-pianaragna ny tsaiky. Araka ny voalazan’ity renim-pianakaviana mipetraka ao morafeno ity ihany fa tsy manano sarotra ihany koa ny fandoavan-trosa nalainy ka nanampy azy ireo betsaka tamin’ny fikarakarana ny fividianana ny fitaovam-pianaran’ireo zanany.

Azo ambara araka izegny fa nagnasitriky ny fahasahiragnan’ologno sasany ny findramam-bola ka tsy nanahiragna tamin’ny famoriagna ny fitaovam-pianaragna ny tsaiky. Tsy vitsy ireo ray aman-dreny no nivarigny tamin’ny findramam-bola tamin’izao ankatoko ny fidiran’ny mpianatra izao.

Ankoatra ny kahie sy ny penina sy hafa iregny dia efa tazagna ihany koa ny fampirantian’ireo mpivarotra iregny karazagna kitapo entin’ny zaza mianatra iregny.

Ankatoko amin’ny fampidiragna mpianatra izao dia samy revo amin’ny fikarakaragna ny tsaiky ireo ray aman-dreny ka tsy vitsy ireo mpivarotra entana hafa no mitaraina fa tsy mandeha loatra ny tsena. Samy mikofoka ny hamory fitaovana entin-janany mianatra ireo ray aman-dreny.

Mpanjono

News Mada0 partages

Harena an-kibon’ny tany : manana anjara amin’ny “toekarena manga”

Nanomboka, omaly, atao eto Antananarivo mandritra ny telo andro, ny atrikasa momba ny vina iraisana aty Afrika, mikasika ny harena an-kibon’ny tany. Tanjona ny hitondran’ity sehatra ity fampandrosoana eto Madagasikara sy aty Afrika, amin’ny alalan’ny antsoina hoe “toekarena manga”. Mifandray tendro mitondra fampandrosoana maharitra eto amintsika ny toekarena manga sy ny indostria. Raha 3,1% ny fitomboana ara-toekarena ny taona 2015, hiakatra 4,3% izany amin’ity taona 2017 ity, ka tokony hiantraika any amin’ny fampihenana ny fahantrana, mbola iainan’ny 71,5%-n’ny Malagasy.

Nambaran’ny tale jeneralin’ny minisiteran’ny Harena an-kibon’ny tany, Rakotoarimanana Pamphile, fa telo ny lohahevitra hodinihina. Voalohany, ny hamaritana ny mampiavaka an’i Madagasikara amin’ny lafiny harena an-kibon’ny tany, sy ny paikady ho an’ny harena an-kibon’ny tany hitondra fampandrosoana aty Afrika araka ny novolavolain’ny Vaomiera ara-toekaren’ny Firenena mikambana ho an’Afrika (CEA) sy ny governemanta malagasy.

Hofaritana ny laharam-pahamehana

Faharoa, ny hamolavolana ny drafitra lasitra mikasika ny toekarena manga ho an’i Madagasikara. Fahatelo, ny hamaritana ny vina sy ny laharam-pahamehana amin’ireo karazan-tsehatra samihafa mikasika ny Harena an-kibon’ny tany eto amintsika (fitrandrahana madinika, vaventy, …). Hivoaka aorian’ity atrikasa ity ny sori-dalana ho an’i  Madagasikara, hanatanterahana sy hanatrarana ny tanjon’ny toekarena manga. Anisan’ny nanome voninahitra ity fotoana ity ny minisitry ny harena an-kibon’ny tany sy ny vokatra ara-tsolika, Zafilahy Ying Vah.

Njaka Andriantefiarinesy

 

Miantoka ny 12,8%-n’ny harinkarena faobe (PIB) eto Madagasikara ny fitrandrahana harena voajanahary. Anisan’ny nahitana fitomboana ny sehatry ny harena an-kibon’ny tany, tafakatra 3.5%-n’ny PIB ny taona 2016 raha 0.5% ny taona 2007.

Manodidina ny 20 ny sehatra voakasiky ny toekarena manga. Anisan’izany ny harena an-kibon’ny tany, ny fotodrafitrasa amin’ny seranan-tsambo, ny fitaterana an-dranomasina, ny jono, ny fizahantany, ny angovo azo havaozina, sns. Saika ananan’i Madagasikara avokoa ireo harena voajanahary ireo.

 

News Mada0 partages

Ceni : « Mila vita alohan’ny faran’ny taona ny lalàm-pifidianana »

« Ny fanirianay, mba ho vita sy hivoaka amin’ny faran’ity taona ity ireo didy aman-dalàna mifehy ny fifidianana eto Madagasikara », hoy ny filoha lefitry ny Ceni, Rakotonarivo Thierry, teny Alarobia, omaly.

Manomboka ny volana avrily, efa mba maina ny tany, mandra-pahatonga ny novambra hanaovana ny fifidianana 2018: mba manana valo volana hanaovana fanentanana amin’izany didy aman-dalàna izany ny Ceni sy ny rantsa-mangaikany.

Raha ny fenitra iraisam-pirenena, tokony hivoaka enim-bolana mialoha ny fifidianana ny didy aman-dalàna mifehy ny fifidianana. Raha eto Madagasikara amin’ny tsy fahampian’ny fitaovan-tserasera any ambanivohitra, ny faharatsian’ny lalana, ny zava-misy iainana ara-tsosialy toekarena: tsy ampy hampahafantarana ny didy aman-dalàna izay enim-bolana izay.

 

Misy ny didy aman-dalàna vaovao

 

Ireo foto-kevi-dehibe naroson’ny Ceni no hiaingan’ny asan’ny vaomiera iraisan’ny minisitera, izay hamadika izany ho rijan-tenina volavolana didim-panjakana na volavolan-dalàna, araka ny fanazavany.

Mety ho vaovao ireo volavolana didim-panjakana na volavolan-dalàna ireo: zavatra tsy mbola nisy teto Madagasikara, ka amoronana izany vaovao. Ny famerana ny famatsiam-bolan’ny antoko politika na ny famatsiam-bolan’ny fampielezan-kevitra, ohatra.

Misy indray ny didim-panjakana na lalàna efa misy, saingy tokony hovaina na hahitsy hifanaraka amin’izay takin’ny demokrasia sy ny mpifidy malagasy.

 

Antoky ny fifidianana ny fahalalana ny didy aman-dalàna

 Ny fanirian’ny Ceni, mba ho tafavoaka amin’ny fivoriana ara-potoana faharoan’ny Antenimierampirenena, amin’ny volana oktobra, ny volavolan-dalàna hanatsarana ny lalàm-pifidianana. Ny anton’izay, mbola hanao fampahafantarana amin’ny vahoaka malagasy ireo didy aman-dalàna vaovao mifehy ny fifidianana ireo ny Ceni.

Anisan’ny antoka hahazoana manatontosa fifidianana tena hoeken’ny rehetra sy hilamina ny fahafantaran’ny kandidà sy ny mpifidy ny lalàna velona mifehy ny fifidianana.

Na izany aza, eo hatrany ny ahiahin’ny sasany ny hanovan’ny mpanatanteraka ny didy aman-dalàna amin’izay mahametimety azy?

R. Nd.

News Mada0 partages

Tontolon’ny fitsarana : tratry ny angaredon’ny mpitsara sahady ny minisitra vaovao

 Tsy an-kiandriandry. Nanao be fiavy avy hatrany teny amin’ny minisiteran’ny Fitsarana, Faravohitra, ny avy amin’ny Sendikàn’ny mpitsara (SMM), omaly. Efa nampiomana sahady koa ny mpirakidraharaha fitsarana.

Tsy mbola tanteraka ny fitakianay. Nampiandry anay amin’ny herinandro, herinandro lava ny minisitra teo aloha. Ny niafarany nesorina izy. Hihaona amin’ny minisitra vaovao izahay izao ka ho hita eo. Tsy fantatra na ho voaray na tsia”, hoy ny filohan’ny SMM, Fanirisoa Ernaivo. Notsiahiviny fa tsy mbola nisy hevitra nivaingana ny fitakian’izy ireo na teo aza ireny nananganana vaomieran’ny telo tonta ireny. “Mety hiseho hatrany ny fitokonana rehefa tsy mahafa-po anay ny valin-teny”, hoy ihany izy. Tsy nivaly rahateo koa, hatramin’izao, ny fangatahan’izy ireo fihaonana amin’ny filoham-pirenena.

Hafampana ny fihaonana…

Tahaka izany koa ny eo anivon’ny mpirakidraharaha fitsarana. Ho tapitra amin’ity herinandro ity ny fe-potoana nomen’izy ireo ny fanjakana hamahana ny olany. Na izany aza, nampanantena ny hihaona amin’izy ireo ny minisitra vaovao misahana ny Fitsarana, Rasolo Elise Alexandrine. “Handray ny SMM aho ny alakamisy izao… Ho hita eo kosa ny hihaonana amin’ny mpirakidraharaha fitsarana fa tsy mbola misy zavatra ambara aloha izao…”, hoy izy. Momba ny “Raharaha Claudine” kosa, nambarany fa mbola hisy fotoana hanehoany hevitra momba izany.

Araka izany, andrasana ny ho fihaonan’ny minisitra vaovao, nandray ny asany taorian’ny famindram-pahefana sy ny SMM ary ny mpirakidraharaha fitsarana. Mety hafampana ? Mifankahalala tsara rahateo ny telo tonta satria filohan’ny fitsarana mpamoaka didy sy manana grady ambony Rasolo Elise Alexandrine, vao notendrena ho minisitra.

Loholona Andriamandavy Riana, ny “Raharaha Antsakabary”…

Tsiahivina fa anisan’ny fitakian’ny SMM ny fahaleovantenan’ny mpitsara sy ny tsy hitsabahan’ny fahefana mpanatanteraka amin’ny asan’izy ireo na koa hidiran’ny resaka politika amin’ny raharaham-pitsarana. Anisan’izany ireny nanaovan’ny sasany lava tanana akanjo nakan’ny mpitondra ambony ny antontan-taratasy nanenjehan’ny SMM ny loholona Andriamandavy Riana, manoloana ireny barofo sy amboletra ary fanakorontanana nataony teny amin’ny Bianco ireny. Tombanana ho anisan’ny nanilihina ny minisitra teo aloha, Andriamiseza Charles, ny momba izany sy ny “Raharaha Claudine”, ankoatra ny fitokonana samihafa ary ny “Raharaha Antsakabary”.

Synèse R.

News Mada0 partages

Une fédération syndicale en vue : les magistrats et les greffiers font front commun

Le syndicat des magistrats et celui des greffiers unissent leur voix. Les deux groupes veulent se faire entendre en mettant la pression sur l’Exécutif pour que celui-ci prenne en compte leurs revendications.

Le changement à la tête du ministère de la Justice n’arrange pas, du moins jusqu’ici, la situation au niveau de cette entité. Le Syndicat des magistrats de Madagascar (SMM) ainsi que celui des greffiers ont en effet décidé de maintenir leurs revendications.

Plus encore, les deux entités affichent leur solidarité, en décidant d’unir leur force pour plus d’efficacité dans leur mouvement. Et ce, en attendant une rencontre avec la nouvelle ministre de la Justice, Elise Alexandrine Rasolo, prévue pour demain. «Le chef de l’Etat a déjà refusé cette rencontre auparavant», a indiqué la présidente du SMM, Fanirisoa Ernaivo, hier, en marge de la cérémonie de passation au sein du ministère de la Justice à Faravohitra.

Les syndicalistes ont récemment demandé une audience auprès du président de la République qui a tout simplement refusé de les rencontrer. «Nous pensons donc mettre en place une fédération syndicale pour renforcer nos revendications», a-t-elle poursuivi.

Sous cet angle, les deux parties estiment que les requêtes formulées et les démarches adoptées sont quasiment les mêmes, sauf qu’aucune réponse n’est obtenue jusqu’à ce jour, «Même pas un calendrier précis», a souligné Fanirisoa Ernaivo. Cependant, cette décision n’a pas été prise en Assemblée générale, mais «Nous pensons que tout le monde sera d’accord», a indiqué pour sa part le président du Syndicat des greffiers, Haja Andriambololona.

Insatisfaction

D’autre part, l’ultimatum lancé par le syndicat des greffiers a pris fin hier, mais son président souhaiterait avant tout attendre l’issue de la rencontre avec le nouveau ministre, «Compte tenu des nouvelles donnes», dixit Haja Andriambololona.

En fait, le 22 août dernier, les greffiers ont annoncé leur insatisfaction suite à la réponse donnée par la Primature concernant leurs revendications. «Cela fait un mois que nous n’avons plus aucune nouvelle de la Primature bien que le chef du gouvernement ait indiqué vouloir considérer notre cas», avait alors indiqué le président du Syndicat des greffiers de Madagascar, Haja Andriambololona hier à Anosy. Leurs revendications portent notamment sur le versement de leur émolument ainsi que la gestion des promotions de carrière des greffiers.

Pour les magistrats, les revendications concernent entre autres la mise en place d’un véritable Etat de droit, l’absence d’interférences dans leur responsabilité,  l’application des décisions de  justice, la non instrumentalisation ou encore la fin des manipulations. «La justice a pour vocation d’être le refuge des faibles, le lieu de recherche de la vérité et le rempart de la Cité», avait indiqué le SMM dans son communiqué.

J.P/T.N

 

News Mada0 partages

Justice : Elise Rasolo mise sur la continuité

Le nouveau ministre de la Justice a officiellement pris ses fonctions hier. Parmi ses priorités : la lutte contre la corruption et redorer le blason de la justice pour obtenir la confiance du peuple.

Des objectifs plus ou moins similaires aux revendications de certains syndicats. La passation entre l’ancien ministre de la Justice, Charles Andriamiseza et le nouveau ministre Elise Alexandrine Rasolo, s’est tenue hier au ministère de la Justice à Faravohitra. Cette dernière prend ainsi officiellement ses fonctions en se fixant six grandes priorités. Parmi celles-ci, redorer le blason de la Justice, redonner confiance aux citoyens, la lutte contre la corruption, mais également la rapidité et l’efficacité des travaux de justice.

Le nouveau ministre et ancien président près la Cour de cassation, aspire ainsi à la continuité des activités déjà entreprises par l’ancien ministre et un renforcement de la collaboration entre les différentes parties. Les revendications syndicales auprès du ministère seront évidemment parmi les dossiers poignants du ministre.

Une première rencontre avec le syndicat des magistrats (SMM) et celui des greffiers est d’ailleurs prévue dès demain pour discuter de la suite des actions à entreprendre. Néanmoins, ces derniers gardent espoir. «Nos revendications ne sont pas nouvelles et ne sont pas aussi difficiles à appliquer étant donné que tout a été dit dans le discours de madame la ministre», a expliqué la présidente du SMM, Fanirisoa Ernaivo.

«Nous allons lui présenter les documents déjà entre les mains de la Primature ainsi que les résolutions déjà prises sur le sujet», a-t-elle ajouté. Des résolutions qui, notons-le, n’ont jamais été appliquées.

Applications des Dina

Par ailleurs, la ministre a également fait part de deux autres priorités qui n’ont pas toujours été mises en exergue auparavant. Il s’agit de la hiérarchie au sein de la Justice et l’application des Dina. «Je veillerais au respect de la hiérarchie et à l’application des règles au sein de la Justice», a-t-elle fait savoir.

Un point qui semble étonner la présidente du SMM questionnée sur ce sujet. «Il faudrait poser cette question à la ministre», a-t-elle indiqué. Concernant l’application des Dina, Elise Alexandrine Rasolo entend y veiller de près. En effet, les Dina existent bel et bien mais ne sont pas toujours respectés. Certains sont caducs tandis que d’autres sont tout simplement ignorés.

De son côté, le ministre sortant a remis le rapport d’activité de son ministère en indiquant que «Beaucoup ont été entrepris mais beaucoup restent également à faire». Cela, en espérant également la poursuite des objectifs.

Tahina Navalona

 

News Mada0 partages

Préparatifs électoraux : le nouveau code électoral en attente

A un an des échéances électorales, le code électoral n’est toujours pas promulgué. Cependant, la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) a fait savoir que selon les normes internationales, le code électoral devrait être publié six mois avant les élections.

Le vice-président de la Ceni, Thierry Rakotonarivo, lors de son intervention sur une station privée a indiqué qu’«Il serait préférable que le texte soit promulgué avant la fin de l’année». Pour l’heure, le comité interministériel est encore à pied d’oeuvre bien qu’il devrait déjà transmettre le texte auprès de l’Assemblée nationale.

Normalement, le Code électoral devrait être présenté durant la deuxième session ordinaire des parlementaires, soit au mois d’octobre prochain pour que les préparatifs électoraux puissent réellement se tenir dans les temps. ”Ainsi, nous pourrions disposer de plus de temps pour sensibiliser les électeurs”, a-t-il expliqué. D’après lui, les élections devraient se dérouler entre le mois d’avril et le mois de novembre.

T.N

 

News Mada0 partages

Judo – «Mondiaux 2017» Hidona amin’ilay Sinoa, Eri Hemubatu, i Fetra

 Anisan’ny fihaonana goavana  ananan’ny Malagasy solontena ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany, taranja judo, tanterahina any Hongrie. Atleta roa ihany no hiaro ny voninahi-pirenena ;  i Fetra sy i Daniella.

Rahampitso alakamisy vao hiakatra “tatami” izy mianadahy : Ratsimiziva Fetra sy i Nomenjanahary Daniella, eo amin’ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany, taranja judo. Fihaonana tanterahina ao amin’ny Danubius, Hotelo Arena, Budapest, Renivohitr’i Hongrie.

Raha ny fandaharan-dalao, samy tsy niatrika ny lalao savaranonando izy mianadahy fa hiatrika avy hatrany ny ampaha-16-n-dalana. Hidona amin’ilay Sinoa, Eri Hemubatu, i Fetra eo amin’ny sokajin-danja – 81 kg. Mpikatroka eo ho eo ihany ity hifanandrina amin’i Fetra ity, satria tsy manana zava-bita tsara loatra, raha mitaha amin’ireo efa kalaza, amin’ity haiady ity. Raha ny fihaonana farany nataon’ity Sinoa ity, ny tany Taipei, teo amin’ny fiadiana ny “Asian Open sénior” sy ny “European Open senior”, tany Rome, ny taona 2015. Laharana fahafito  avokoa no nisy azy tamin’izany.

Hifampitana amin’ilay teratany amerikanina, Akiyama Leilani, 26 taona, kosa i Daniella, eo amin’ny sokajy – 63 kg. Azo lazaina fa maozatra ity mpifaninana aminy ity. Tombony ho an’i Leilani mantsy ny fandraisany anjara matetika amin’ireo fihaonana iraisam-pirenena goavana, na any Eoropa na any Azia na any Amerika.

Indroa niatrika izany ny tenany nialoha ity fiadiana ny ho tompondaka eran-tany ity, ka anisan’ireny ny “Panamericain Open sénior”, notanterahina tany Lima, izay nahazoany medaly volafotsy. Teo koa ny fiadiana ny ho tompondaka ho an’ny faritra Panamericains, senior, natao tany Panama. Laharana fahafito  izy tamin’io. Na eo aza izany, tsy maintsy hanao izay ho afany  izy mianadahy, satria tsy misy resy tsy miady izany.

Torcelin

 

News Mada0 partages

Volley : une pléthore de participants au Sommet national

En misant sur la quantité au détriment de la qualité, la Fédération malgache de volley-ball (FMVB) a atteint son objectif. Pour le prochain championnat de Madagascar qui débute la semaine prochaine à Toamasina, une pléthore d’équipes s’est engagée après la décision de la FMVB d’adopter la formule Open. Ainsi, il faut s’attendre à des rencontres déséquilibrées notamment en première division étant donné que certaines équipes n’ont pas le niveau requis contrairement à celles qui sont habituées à disputer un tel sacre.

Avec 14 formations en lice, la première division masculine possède le plus grand nombre de formations participantes dont notamment l’invincible GNVB et ses challengers que sont Cosfa, Cnaps ou encore Mama. La catégorie U20 fille enregistre le plus faible taux de participation à cette joute nationale avec 5 équipes engagées.

Naisa

Liste des équipes engagées

-U18 Filles : ASE (Atsinanana), Stef Auto (Atsinanana), EVBI1 (Ihorombe), EVBI2 (Ihorombe), CCVB (Analamanga), Asi (Analamanga), Squad (Analamanga), SJA (Boeny), EVBFI (Boeny)

-U18 Garçons : AS Mami (Atsinanana), Pygargues (Analanjirofo), EVBI (Ihorombe), Carpi (Atsimo Andrefana), Squadra Mondodimbi (Atsimo Andrefana), CVBF (Atsinanana), Asi (Analamanga), Afa (Analamanga), GNVB (Analamanga), Evra (Boeny)

-U20 Filles : Asca (Vakinankaratra), AS Mami (Atsinanana), Stef Auto (Atsinanana), VBCD (Analamanga), EVBI (Ihorombe)

-U20 Garçons : Pygargues (Analanjirofo), Paon (Atsimo Andrefana), VBCD (Analamanga), AMVB (Analamanga), ASSM (Analamanga), AVB (Itasy), Evra (Boeny), Akat’s (Boeny), EVBI (Ihorombe), AS Mami (Atsinanana), Asva (Androy)

-Senior Dames : VBCD (Analamanga), AMVB (Analamanga), Bi’as (Analamanga), Costi (Boeny), EVBI (Ihorombe), BAVB (Atsinanana), Stef Auto (Atsinanana)

Senior Hommes: Cosrm5 (Atsimo Andrefana), Cosfa (Analamanga), VBCD (Analamanga), Voara (Analamanga), GNVB (Analamanga), JSA (Analamanga), GNVB1 (Vakinankaratra), GNVB2 (Vakinankaratra), Mama VBC (Vakinankaratra), EVBI (Ihorombe), HTM (Atsinanana), Avotra (Atsinanana), Cnaps (Itasy), Cos Boa (Itasy)

 

News Mada0 partages

Handball : les championnats de zone se précisent

La Fédération malgache de handball (FMHB) entame la 2e édition des championnats de zone. Rendez-vous à Tsiroanomandidy du 4 au 10 septembre pour la compétition inaugurale.

Dorénavant, chaque année, à défaut de pouvoir participer au championnat national, les clubs pourront se rabattre sur cette compétition de proximité. Et comme l’année dernière, les participants sont répartis dans trois zones bien distinctes (Centre, Sud et Nord) en fonction de leur localisation géographique.

Pour cette deuxième édition, l’honneur d’ouvrir le bal revient à la zone Centre, plus précisément à Tsiroanomandidy qui aura le privilège d’accueillir dans son histoire une compétition d’une telle envergure dans les catégories  cadet et junior (garçon et fille). D’après les informations reçues, l’affiche se déroulera en deux temps. Si les jeunes vont en découdre dans la capitale du Bongolava, les seniors de leur côté s’affronteront  dans la capitale du 16 au 22 octobre.

Deux jours après le début des hostilités au Centre, la zone Sud entamera également son championnat à Toliara du 6 au 16 septembre. Seront concernées par cet événement les cadets, juniors et seniors de Fianarantsoa, de Toliara, en passant par la région Atsimo Atsinanana. Les équipes de la zone Nord de leur côté se donnent rendez-vous à Antsohihy dont la date reste encore à déterminer. Cette zone comprend la partie Ouest et Nord de Madagascar.

Naisa

 

News Mada0 partages

Chronique : une poule aux œufs d’or

Le monde des affaires a toujours manifesté un souci particulier pour que la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Antananarivo reste du domaine réservé des acteurs économiques, en clair que les politiciens ne viennent pas y tremper leurs pattes. Les temps sont durs, l’activité politique coûtant cher, les acteurs de plus en plus avides manifestent une rapacité sans borne. La C.C.I.A., forte de ce principe qui la protège, a résisté aux vicissitudes des aléas des régimes qui se sont succédé et réussi à traverser sans gros dégâts les crises successives. Elle conserve un patrimoine non négligeable, et affiche notamment la propriété d’un parc immobilier important. De quoi aiguiser l’appétit vorace des prédateurs.

A l’approche des élections consulaires, des élections périodiques destinées à assurer à la Chambre une instance dirigeante représentative de la tendance d’une majorité du moment, des prétentions d’influences externes se font jour. Les partis politiques entrent dans la danse, charriant avec eux les méthodes en pratique dans leur monde : pleuvent les coups bas, interviennent les intrigues de bas étage, la guerre fait rage dans des batailles de chiffonniers. Les chiffonniers les plus actifs étant les représentants de ceux-là mêmes qui se disputent la sympathie des chrétiens de différentes églises. Ils ne s’interdisent aucun domaine et ne se privent d’aucune méthode.

La guerre entre les deux clans semble inégale, l’un ayant usage des prérogatives de la puissance publique, l’autre ne possédant que l’expérience de la ruse et la fidélité de rares serviteurs qui n’ont pas trouvé herbe plus grasse dans la transhumance. Entre un Goliath maladroit et un David tenace, jusqu’au terme l’issue est incertaine.

Les artisans et entrepreneurs vont-ils bénéficier de la circonstance d’un duel entre acteurs politiques, et pouvoir ainsi mieux résister afin de préserver de la dérive politique connue une institution à la fois vestige que citadelle assumant une fonction active pour maintenir une normalité en soutien des activités commerciales et industrielles.

Léo Raz

 

News Mada0 partages

Madagascar il y a 100 ans : comice agricole (1)

Samedi dernier, 18 courant, le Comice agricole de Tamatave a tenu séance pour discuter diverses questions importantes qui lui avaient été soumises.

En premier lieu, il a été appelé à donner son avis sur les incidents si profondément regrettables qui se sont déroulés sur les chantiers

de la Cie Lyonnaise à Mananjary, et que tous ici connaissent, mais que nos lecteurs d’Europe auront bien de la peine à croire véridiques.

Dans la nuit du 26 au 27 mai dernier, des miliciens en armes, sous les ordres d’un caporal, ont fait irruption dans les habitations des indigènes travaillant sur les plantations de cette Cie, et ont forcé ces derniers à sortir d’une façon si brutale qu’un enfant en bas âge a été écrasé et est mort. Cette opération a duré toute la nuit et ne s’est terminée qu’à l’heure où les ouvriers commençaient à se rendre au travail.

Le prétexte de cette inqualifiable agression a été de rechercher des «sans carte», c’est-à-dire des ouvriers en retard dans le paiement de leur impôt de capitation.

Or, sur 553 ouvriers, il n’en a été trouvé que 11 réellement en retard, arrivés depuis peu sur les chantiers pour y gagner l’argent nécessaire à payer leur impôt. Les autres étaient en règle avec le fisc, et beaucoup étaient même en avance dans le paiement de leur capitation.

Le motif réel n’a été autre que l’animosité que professait l’Administrateur Talvas, chef de la Province, contre M. Hardelet, directeur des plantations de la Cie Lyonnaise à Ampangarinamaro, où les faits se sont produits.

La cause première de cette animosité ?…

L’enquête officielle à laquelle il a été procédé par M. Vally, administrateur en chef, assisté d’un colon, M. Paris, n’a pu arriver à l’établir. Il semble que la tête de M. Hardelet ne plaisait pas à l’administrateur Talvas, et c’est tout, car à l’origine ils étaient en excellents termes.

Les suites de cette odieuse agression se sont immédiatement fait sentir. Les 553 ouvriers pris de panique se sont enfuis immédiatement dans la brousse ou pays voisins, et seulement 127 ont accepté de reprendre le travail ; les autres, à aucun prix, n’ont voulu y consentir.

(À suivre.)

Le Tamatave

www.bibliothequemalgache.com

 

News Mada0 partages

Us et coutumes : pèlerins en croisade

La laïcité n’entend pas interdire aux croyants d’être des acteurs citoyens. Les églises renferment une grande potentialité d’électeurs. Le Chef de l’Etat met cependant en garde contre la tentation d’investir de politique les religions.

 Peut-être simplement afin de se réconcilier de leur différend et afin d’ensemble battre leur coulpe, en quelques semaines Ravalomanana et Rajaonarimampianina se sont retrouvés chez les FLM puis les FJKM et enfin chez les Katos. Ça n’empêche ni l’un ni l’autre de donner à leur démarche respective une allure de conquête : parfois opération de charme, souvent passes- d’armes avec tout le venin voulu, trahissant un reniement à la charité la qualité de vertu chrétienne.

 

News Mada0 partages

Resaky ny mpitsimpona akotry : fahamalinana eo amin’ny fitaterana olona

Tsy hiverenana indray moa ny tranga ankapobeny eo amin’ny fanjakazakan’ny mpanakan-dàlana izay mampiseho fahasahiana amin’ny fanaovana izany asan-jiolahy izany eny amin’ny Làlam-pirenena. Asa ratsy tsy hain’ny herim-panjakana tohanana. Ao anatin’ny tontolon’ny tsy fanatanterahana ny fifehezana ny fandriampahalemana no sehatra andinihana izany aretina izany fa tsy vitan’ny fitsabotsaboana amin’ny fanakonana fery isak’izay miseho. Toy ny ady amin’ny dahalo, ireo «commando» alefa any toy ny fametahana «tip-top» rehefa tafahoatra ny lavadavaka menenika ny làlana dia mety ahafahana mandavo dahalo maromaro fa tsy ampy ahafoana ny asan-dahalo. Ny fitsaingotsaingohana etsy sy eroa tsy anaovana ny pôlitikan’ny fitantanana.

Raha hiverina amin’ny adidy tokony hatao ho fisorohana ny loza eo amin’ny fitanteram-bahoaka dia tsapa ny fisian’ny lesoka rehefa tanisaina ireo fitrangan’ny loza isan’andro. Noho ny fahafantaran’ny saofera ireo toerana fiandrasan’ny mpitandro filaminana azy dia hainy tsara ny fomba fiomanana amin’izany. Tsy rehefa manakaiky an’ireny toerana ireny izy no hanao tsirambina. Eran-tany moa ny pôlisy sy zandary dia mitsirika ny tsy fanarahan-dalàna eo amin’ny fitondrana fiara. Eto kosa dia tsy izay no imasoany. Na ratsy aza ny làlana maro ihany no mirimorimo tafahoatra. Tsy misy angamba anefa ny mpamily niharan’ny sazy noho izany. Ny tsipika mitohy moa dia tsy misy mampisasaka ny làlana noho izany tsy misy ny itsahana tsy hita faritra koa ny fangalarana ankavi-dàlan’ny tena ankavanan’izay mifanena…

Ny kojakoja taratasy no tena itsingolohan-dry zalahy. Eo izy no mitsimpona akotry. Rehefa miresaka kojakoja ihany, nahoana moa raha tena ampiharina amin’ny rariny ny fetran’ny haavo sy ny lanjan’ny entana eny an-tafo. Malaza tsara noho ny tanjany sy fahainganam-pandehany ary koa noho ny fiadakadanan’ny mpitaingina ao anatiny ny Sprinter fa malaza ratsy koa noho ny hamaroan’ny loza mitranga mahazo azy. Mety avy amin’ny firidaridan’ny fitondrana azy fa mety koa noho ny fahamoran’ny fivadihany sy ny tsy fifikirany tsara amin’ny arabe vokatry ny vesatra sy haavon’ny entana mampitongilana azy. Any amin’ny firenena afrikanina maro dia toy ny eto an-toerana mahazo bahana ny Sprinter. Miloloha mitafotafo, iharan-doza matetika, araky ny filazan’ny inzeniera any amin’ny fanamboarana dia tsy ny Sprinter no mora mivadika fa ny entana lolohaviny no tsy zakan’ny tsenany. Mandrava ny tetika miankina amin’ny kajikajy izay voafetra ahafahany misosa ampilaminana. Na efa tafahoatra aza ilay faritra namerana ny haavon’ny entana mbola mandefitra amin’ny fihoarana azy ny tompon’andraikitra rehetra, ny mpamatratra, ny saofera, ny tompon’ny fiara, ny koperativa, ny mpisava eny an-dàlana, ny tompon’

entana izay na efa feno aza mbola miangavy anasisihana ny entana.

Léo Raz

 

News Mada0 partages

Herisetra sy habibiana : ramatoa voarasa antsy rehefa tsy nanaiky naolana

Naratra mafy, miady amin’ny fahafatesana eny amin’ny hopitaly, ilay ramatoa iray niharan’ny herisetra, tao Ambatamandry Sambava, ny alatsinainy teo. Norasarasain’ny tovolahy iray antsy izy, rehefa nandà ny fanaovana an-keriny sy fanolanana azy.

Tapaka niala mihitsy ny tanany, dian’antsy 10 teo amin’ny vatany, izay no niafaran’ity vehivavy ity iray renim-pianakaviana tany Ambatamandry Sambava, afakomaly hariva, rehefa tsy nanaiky naolan’ny tovolahy iray.  Raha izy handeha hamonjy ny sahan-davanilina iny no sendra ilay lehilahy. Noteren’ity farany hanaraka azy ary nokasainy haolana saingy nanohitra kosa ilay renim-pianakaviana. Vokatr’izany, nanamparan’ity olon-dratsy ny habibiana ilay vehivavy ka nofirafirainy tamin’ny antsy. Feno ratra sy tsatoka antsy ny tenany, niala ny loha-tanany. Olona sendra nandalo no naheno ny antso vonjy ka namonjy azy io.

Nitsoaka kosa ilay tovolahy raha vao avy ny fokonolona. Tsy tratra teo noho izany izy io fa ilay vehivavy kosa no nifamonjena nentina any amin’ny hopitaly. Avotra soa aman-tsara ilay ramatoa na teo aza ny fahavoazany.

Araka ny voalazan’ny mpitandro filaminana kosa, voasambotra ilay nahavanon-doza. Somary nafenimpenina ny fitondrana azy io tany an-tampon-tanànan’i Sambava, noho ny tahotra ny mety hisian’ny fitsaram-bahoaka. Ny mponina rahateo efa nihaohao nikaroka ilay tovolahy io. Mandeha ny famotorana azy ity.

Mirongatra ny herisetra

Anisan’ny faritra isehoana herisetra matetika any amin’ireo mpamokatra lavanila. Ankoatra ity famonoana olona sy fikasana hanolana ity. Maro ihany koa ny trangana halatra lavanila arahina famonoana. Anisan’ny itrangana fitsaram-bahoaka matetika any amin’ireo faritra ireo. Efa ho lava ny halatra, ny famonoana ataon’ny jiolahy ka izay tratran’ny fokonolona no iharan’ny fitsaram-bahoaka. Nilamindamin-dratsy izany tao ho ao, izao nisy ity famonoana vehivavy ity indray. Efa nampimenomenona ny mponina izany, fa voasoroky ny zandary ihany.

Yves S.

 

News Mada0 partages

Fanafihana tany Bongolova : dahalo nirongo basy enina matin’ny zandary

Mirongatra ny asan-dahalo any amin’ny faritra any! Taorian’ny fanafihan-dahalo tany Camp Robin, nisehoana asan-dahalo koa tany amin’ny fokontany Ambatofotsy, kaominina ambanivohitra Ankerana, faritr’i Bongolava afakomaly. Avy nanafika tokantrano ary nahazo 8 tapitrisa Ar sy basy ireo olon-dratsy no nifanehitra tamin’ny zandary raha saika mbola haka ombin’olona indray. Raikitra ny fifandonana ka lavon’ny balan’ny zandary ny enina tamin’ireo dahalo. Nitsoaka kosa ny namany. Mbola nahitana fitaovam-piadiana sy moara tany amin’ireto dahalo maty ireto. Araka ny fanazavan’ny mponina avy any an-toerana, efa mafana amin’ny asan-dahalo iny faritra Bongolava iny, indrindra amin’iny faritra avaratra iny. Efa misy ihany kosa anefa ireo zandary mpanao fisafoana ka vonona amin’ny fanenjehana azy ireo raha misy ny tranga.

Voalazan’ny zandary andanin’izany, fa efa nampitomboina ny isan’ny zandary isa noho ny ady amin’ny dahalo any Camp Robin. Nilamina tany an-toerana taorian’ny fanafihana nitranga ny faran’ny herinandro teo. Efa misy ny fanarahan-dia ataon’ny zandary sy ny fokonolona amin’izao fotoana izao. “Efa misy zandary miasa ao Camp Robin tanàna. Efa any an-toerana ihany koa ny mpanampy isa amin’izao fotoana izao”, hoy ny fanazavana. Na izany aza, dokotera aorian’ny fahafatesana ihany ireto mpitandro filaminana ireto. Tsy mbola nisy tratra rahateo ireo nahavanon-doza.

Yves S.

 

News Mada0 partages

Antetezambaro Toamasina : taksiborosy nifandona tamin’ny 4×4, ampolony naratra

 Nitrangana lozam-piarakodia indray tao Antetezambaro Toamasina, omaly hariva. Taksiborosy iray nifandona tamin’ny fiara 4×4. Ampolony ireo naratra mafy…

 

Ampolony ireo olona naratra tamin’ilay lozam-piarakodia nitranga omaly ity. Taksiborosy iray no nifandona tamin’ny fiara 4×4 iray. Mafy ny fifandonana satria potika tsy nisy noraisina ny lohan’ireo fiara nifandona. Vokany, naratra ny ankamaroan’ireo mpandeha tamin’ilay taksiborosy. Avy ao Toamasina hihazo ny RN 5 ilay taksiborosy kanjo izao tra-doza tampoka izao.  Voalaza fa antony nahatonga ny loza, ny fandehanana mafy teo amin’ireo fiara araka ny fanazavan’ireo olona nahita ny fitrangan’ny loza tao an-toerana.

Naratra teo amin’ny lohany sy ny tanany ny ankamaroan’ireo niharam-boina tao anatin’ilay taksiborosy. Nentina haingana namonjy ny Hopitalibe Toamasina ireo niharam-boina. Nisy tamin’ireo mpandeha naratra no afaka nanohy ny diany raha mbola manaraka fitsaboana kosa ny sasany amin’ireo niharam-boina.

Tonga teny an-toerana nanao fanadihadiana ny mpitandro filaminana.

Ankoatra ny tsy fandriampahalemana, matetika ahitana lozam-piarakodia ny ao Toamasina. Marobe ireo fiara sy taksiborosy mifamezivezy sy ireo posiposy ary cyclo-pousse, miampy ireo moto. Samy mandeha amin’izay tiany haleha anefa ny sasany amin’izy ireny, indrindra fa ireo posiposy fa tsy manaraka intsony lalàna mifehy ny fifamoivoizana, hany ka miafara amin’ny loza hatrany ny tandrevaka toy izany.

J.C

News Mada0 partages

Andralanitra : nahazo « poste de police avancé »

 Nisokatra tamin’ny fomba ofisialy ny herinandro teo ny « poste de police avancé » eny amin’ny fokontany Manantenasoa / Akamasoa Andralanitra. Tonga nanokatra izany tamin’ny fomba ofisialy ny tompon’andraikitra avy ao amin’ny minisiteran’ny Filaminam-bahoaka, ny tale jeneralin’ny polisim-pirenena, ny Contrôleur général de police, Eric Michel Idrissa, nisolo tena ny minisitry ny Filaminam-bahoaka. Navoitran’ny tale jeneralin’ny polisy fa andraikitry ny tsirairay ny fametrahana ny filaminana fa tokony hisy hatrany kosa ny fanomezan-tanana manoloana izany. Anton’izany ny fanokafana ity  « poste de police avancé » ity noho ny fahamaroan’ireo olona mivezivezy amin’iny faritra Andralanitra tantanin’ny mompera Pedro iny. « Izao fanokafana « poste de police avancé » vaovao izao dia tafiditra indrindra ao anatin’ny ezaka ataon’ny polisim-pirenena ho fisorohana ny asan-jiolahy ary ho fanakaikezana kokoa hatrany ny vahoaka eny anivon’ny fokontany. Nandray izany teny an-toerana ny mompera Pedro.

J.C

News Mada0 partages

Salon des études supérieures : torolalana ho an’ny tanora vao afaka bakalorea

 Hotanterahina etsy amin’ny lapan’ny Kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny 7 sy 8 septambra izao ny “Salon des études supérieures”, izay tanterahin’ny Madajeune.

Sehatra hanampiana indrindra ireo tanora vao afa-panadinana bakalorea farany teo ity salon ity. Marobe ireo sekoly ambony hampahafantatra ny karazana lalam-piofanana misy ao aminy. Hanoro hevitra ny tanora izy ireo hahafahany manaraka ny lalam-piofanana mifandraika amin’ny tanjona kendreny aoriana sy ny asa tiany hatao.

Maro karazana ny fianarana safidin’ny tanora aorian’ny fahazoana ny diplaoma bakalorea. Mbola mahasarika ny maro an’isa anefa ny sehatry ny fitantanana. Efa misokatra tsikelikely amin’ny tontolon’ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany ihany koa anefa ny tanora manoloana ny firoboroboan’ny fitrandrahana eto Madagasikara.

Ankoatra izany ireo te ho teknisianina eny anivon’ireo orinasa vaventy izay tsy mbola manavanana loatra ny Malagasy kanefa tena ilaina, satria matetika manafatra teknisianina avy any ivelany hatrany ny orinasa hamaha ny olana noho ny tsy fahampian’ny Malagasy mahavita izany.

Mahaliana ny tanora ihany koa ny fananganana orinasa madinika amin’ny alalan’ny famokarana angovo azo havaozina. Efa betsaka ireo sekoly mampianatra izany ary efa misy ny mpanjifa ny vokatra eto amintsika.

Maherin’ny 10.000 ireo tanora andrasana ho tonga amin’ity hetsika etsy amin’ny lapan’ny Kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ity, raha ny filazan’ny mpikarakara, Andriamahatsangy Lahatra.

Tatiana A

News Mada0 partages

Bonne gestion et gouvernance : le CSB I de Tsianaloka montre l’exemple

Situé à 125 Km de Morondava, le centre de santé de base (CSB) I de Tsianaloka dans le district de Belo-sur-Tsiribihina a été classé parmi les centres ayant une de bonne gestion des médicaments et une excellente performance leurs ses activités. Le dispensaire a bénéficié d’un kit de gratification, composé d’un ordinateur portable afin d’améliorer les statistiques du centre sans oublier l’appui au renforcement des capacités du personnel dans la gestion du CSB.

Ces reconnaissances sont les résultats palpables du projet d’appui aux secteurs sociaux de base (Passoba) Santé, initié et soutenu financièrement par l’Union européenne (UE) et mis en œuvre par l’Unicef et le ministère de la Santé publique.

Et pour jouir le statut de CSB performant et bénéficier du kit de gratification, des critères s’imposent, «L’approvisionnement en médicaments doivent-être effectué tous les deux mois, afin de ne pas engendre une rupture de stock. L’utilisation des médicaments périmés est proscrite. Et la transparence dans la gestion financière du centre», selon les explications de l’assistant technique régional de l’Unicef, le docteur Famatanantsoa Razanabohitra.

Tous comme les 82 CSB de la région Menabe, celui de Tsianaloka a connu une nette amélioration des services après la mise en œuvre du projet Passoba-Santé. «Le nombre de fréquentation de notre centre a fortement augmenté allant de 207 à 514 en moyenne par mois si ce chiffre a été de 30 avant le projet. Les femmes qui choisissent de regagner le centre pendant leur accouchement se sont considérablement accrues allant de 5 à 16», a expliqué la sage-femme Herilala Ranaivoarisoa.

Nadia

 

News Mada0 partages

Hosodoko – Nary Arthur Razafiarison : haranty ny « Ny hakanton’i Madagasikara »

Hiavaka sy hiravaka indray ny Alliance française any Mahajanga, manomboka ny zoma 1 septambra izao. Hotanterahina any an-toerana ny fampirantiana sary hosodoko maneho ny sanganasan’i Nary Arthur Razafiarison, nampitondraina ny lohateny « Ny hakanton’i Madagasikara ». « Mahatratra 20 ny tabilao haranty any ka anisan’izany ireo nentiko tany Frantsa tamin’ny taona 2016 teo », hoy ity mpanao hosodoko manana ny maha izy azy eo amin’ny fampiasana ny loko rano ity. Hifanaraka amin’io lohahevitra io ny sary hasongadin’ny tabilao tsirairay. Anisan’ny mahasarika olona marobe (vahiny sy Malagasy) amin’ny sanganasan’i R. N Arthur rahateo izay fahaizany mamoaka ireo mampiavaka an’i Madagasikara izay.

« Amin’ny 7 ora  hariva ny fanokafana amin’ny fomba ofisialy fa mialoha io, amin’ny 3 tolakandro, hanatanteraka atrikasa ao an-toerana aho. Maro mantsy ireo ankizy, tanora, olon-dehibe liana amin’ny fanaovan-tsary », hoy i Arthur.

HaRy Razafindrakoto

 

News Mada0 partages

Tsy hita izay haleha … : tsy nisy ny “Vakansy teatraly”

Anisan’ireo hetsika fanaon’ny fikambanan’ny mpanao teatra eto Madagasikara (FMTM), isaky ny fotoam-pialan-tsasatra toy izao, ny “Vakansy teatraly”. Hanao ahoana ny amin’ity taona 2017 ity ? Mamaly Ravaloson Mbato.

 

Fotoana iray hanitarana ny seha-pahalalan’ireo ankizy sy tanora liana amin’ny filalaovana teatra io. Tamin’ity taona ity anefa, tsy nisy izany hetsika izany, raha ny nambaran’ny filohan’ny fikambanana. Ny antony, ho an’ny eto Antananarivo manokana, tsy hita izay toerana mendrika ny hanatanterahana ny fanofanana ireo ankizy sy tanora. “Mbola averiko eto ihany fa efa lasan’ny fiangonana ny Teatra monisipaly Isotry. Ny Tranompokonolona Analakely kosa, vao mainka manahirana. Raha ny nifanarahana tamin’ny kaominina, efa nambaranay ny fahavononanay hanamboatra ny sehatra sy ireo kojakoja tsy maintsy hita eny amin’ny filalaovana teatra”, hoy Ravaloson Mbato.

Vao mainka toa sakana amin’ny fanatrarana izany tanjona izany ny hahavitan’ny fanamboarana hita eny an-toerana, amin’izao fotoana izao. Rakotra mpivarotra eo anoloan’ny Tranompokonolona Analakely. “Lasa toeram-pisakafoana mihitsy aza ny ao anatin’ny trano”, hoy hatrany ity filohan’ny FMTM ity.

Tsy eto Antananarivo ihany no anatontosan’ny fikambanana “Vakansy teatraly” fa hatrany amin’ny faritra, toa an’i Toamasina, i Fianarantsoa ary i Mahajanga. Samy tsy dia lavorary avokoa anefa ny fitaovana amin’ireo ka tsy maintsy mitondra madinidinika raha hanatontosa zavatra any, araka ny nambaran’io loharanom-baovao io hatrany. Ankoatra izany, olana ny tsy fahampian’ny hoenti-manana ara-bola. Hatreto aloha izany, tsy niova fa ny teo ihany no eo raha ity tontolon’ny teatra ity no resahina.

Landy R.

 

News Mada0 partages

AFT : à l’heure d’une nouvelle ère

L’Alliance française d’Antananarivo (AFT) a donné une cérémonie spéciale hier pour célébrer deux évènements distincts. Le premier consistait à l’inauguration de nouveaux espaces et le second était une séance d’adieu dédiée à Marc Sarrazin, le directeur général de l’AFT.

«L’AFT entre actuellement dans une nouvelle ère. Il s’ouvre vers une nouvelle perspective», a annoncé Marc Sarrazin qui, notons au passage, cèdera sa place à Jean-Paul Clément. En effet, la scène intérieure de l’alliance ainsi que les installations pour les diverses activités scéniques et éducatives ont été rénovées. Tous les directeurs des autres agences de l’Alliance Française sis à Madagascar ainsi qu’un représentant de l’Ambassade de France étaient présents pour honorer ce double événement.

Trois espaces réhabilités

«Au lieu d’une scène fabriquée en bois, les artistes peuvent actuellement se réjouir d’une scène stable», a annoncé Marc Sarrazin. Ainsi, le groupe de danse Arondihy l’a baptisé en y esquissant quelques pas de danse, un aperçu de la chorégraphie du festival Arondihy. Côté technique, tout est parfait. Le groupe Minah en y interprétant un morceau ne va pas dire le contraire.

En outre, deux nouvelles salles sont aussi disponibles. A ce sujet, l’AFT accueille de plus en plus d’élèves pour apprendre la langue française. Environ 15 000 inscriptions ont été enregistrées depuis 2013. Ensuite, le jardin a été aussi aménagé. «Les travaux continuent encore actuellement, mais il sera prêt dans dix jours», a-t-il assuré.

Au fait, l’Alliance française de Madagascar est actuellement en pleine effervescence. «Elle est à sa cinquième inauguration cette année», a-t-il ajouté. En effet, le réseau vient d’ouvrir sa première antenne à Sainte Marie, plus précisément à l’Île aux Nattes. L’AFT de Mananjara a été réhabilitée, celle de Toliara vient de se doter d’une nouvelle scène, et l’AFT de Fianarantsoa a aussi récemment inauguré deux salles de classe. D’après Marc Sarrazin, plusieurs projets sont actuellement en cours, entre autres le déménagement de l’AFT de Mahajanga…

Holy Danielle

 

News Mada0 partages

Foot Feminin-Elite : demi-finales alléchantes

La dernière journée de la phase 2 du championnat de Madagascar Elite qui s’est tenue à Carion n’a pas chamboulé le classement général. Les grandes équipes du foot féminin malgache ont dicté leur loi et se qualifient dans le dernier carré d’as. Hier, en clôture de la phase de poule, l’AC Sabnam a additionné un troisième succès d’affilée en dominant aisément l’AS  Comato par 3 buts à zéro et conforte sa première place dans le groupe A devant Som, vainqueur de son duel face à Ascuf : 2-0.

Dans le groupe B, les deux qualifiés ne sont autres qu’Askam, qui a également fait un parcours sans faute lors de cette phase de poule avec trois succès dont le dernier, aux dépens d’Asot sur une courte victoire de 1-0. Malgré cette déconvenue, Asot termine néanmoins à la seconde place qualificative.

Naisa

Classement par groupe

Groupe A        Points

ASKAM         9

ASOT                         6

MIFA             3

FC PRESCOI            0

Groupe B        Points

AC SABNAM           9

SOM               6

ASCUF                      3

AS COMATO            0

Demi-finales:

ASKAM-SOM

AC SABNAM-ASOT

 

Orange Madagascar0 partages

#KZ18 épisode 14 : Imiangaly

Dans #KZ18, des célébrités répondent aux questions posées par des internautes sur Facebook et Twitter.

Pour le quatorzième épisode, c'est Imiangaly qui se prête au jeu.

Retrouvez-nous sur :Facebook : http://www.facebook.com/orangeactu/Twitter : http://twitter.com/orangeactuWebsite : http://www.orange.mg/actualite/

 

Tia Tanindranaza0 partages

TRANGAM-PIARAHAMONINA

Vao avy niandry faty ny lehilahy iray dia nisy namono teny an-dàlana indray.

 

 Nidoboka am-ponja eny Antanimora ny lehilahy iray izay nanakiana koperativa nandritry ny fivahinianany tamin’ny fahitalavitra iray teto an-drenivohitra. Nitory ny koperativa noho ny fanalam-baràna ary niteraka fidirany eny Antanimora. Notsaraina omaly ny raharaha ary nahemotra amin’ny fotoana manaraka.

Asa fanakorontanana raha araka ny fijerin’ny Jeneraly Ramakavelo azy, ny fisesin’ny tsy fanafihan-jiolahy ankehitriny. Mpanao politika no heveriny ho ao ambadik’izany ary mitetika ny hanongana ny fanjakana ny tena tanjony. Izany dia satria efa manakaiky ny 2018. Dia iza izany no mizara ny basy ho an’ny jiolahy, ny mpanao pôlitika koa ?

Nahazo poste avancé an’ny pôlisy eny Andralanitra noho ny fangatahan’ny Père Pedro. Tonga teny ny tale jeneralin’ny pôlisy nitokana an’izany ary nangataka ny fanampian’ny olon-tsotra amin’ny fijirihina ny jiolahy mba entina hiadina amin’izany. Be loatra ny olom-baovao tonga eny Andralanitra ary tsy fantag-piaviana, lasa jiolahy ny ankamaroan’izany.

 

FENOARIVOBE

Dahalo iray no matin'ny fokonolona sy mpitandro filaminana tany Fenoarivobe ny alatsinainy 28 aogositra alina.Tratra ambodiomby tokoa satria dia tao anatin'ny vala efa hanesy ireo omby izy no tatran'ny tompony. 

FANDRIAMPAHALEMANA

Roa volana raha be indrindra dia ho voavaha ny olan’ny tsy fandriampahalemana. Izay ny fampanantenan’ny Praiminisitra. Dia tsy hahagaga indray raha hisy ny rà mandriaka etsy sy eroa ato ho ato ary holazaina jiolahy daholo ny olona mandeha amin’ny alina dia samborina, noho ny fampanantenana naroso izay mila vokatra. 

 

FAMPIANARANA

Tapitra ny fe-potoana famindram-po ho an’ireo sekoly tsy ara-dalàna nomen’ny minisiteran’ny fanabeazam-pirenena. Sekoly 48 amin’ireo 106 no tsy afaka hanohy ny asa fampianarana intsony manerana ny nosy manomboka amin’ity taom-pianarana 2017-2018 ity, araka ny tarehi-marika farany.

TOEKARENA

Niabo 15,6% ny maribola trosa haverina hita ao anatin’ny tetibolam-panjakana nasiam-panitsiana 2017 mihoatra amin’ny tetibola tany am-boalohany. Mitentina 399,9 miliara ariary io tarehi-marika io ka zanabola ny 107,2 miliara ariary. Anisan’ny nampitombo izany ny fandoavana ny trosan’ny firenena lybianina.

Tsy voatrandraka araka ny tokony ho izy ireo voka-pikarohana nataon’ireo manam-pahaizana Malagasy eo amin’ny sehatry ny fambolena. Olana ny lafiny fanapariahana miaraka amin’ny tsy fanomezan-danja ireo filan’ny tantsaha mpamokatra eny anivon’ny tontolo ambanivohitra.

DELESTAZY

Nitokona noho ny fahatapahan’ny jiro ny mponina eny Alasora omaly hariva. Nisy mihitsy ny fandorana kodiarana. Efa tena mampikolay ny vahoaka ny resaka fahatapahana efa ho lava, izay tsy arakaraka ny teny ambaran’ny Minisitry ny angovo sy ny tompon’andraikitra hafa. Efa talentan’ny fitondrana ny fampandriana adrisa sy ny fampiesonana, ka nalehon’ny vahoaka naneho ny hatezerany.

 

AMBANJA

Misy manararaotra amin’ny vidiny ambany dia ambany ny kilaon’ny cacao any Ambanja satria midina hatrany amin’ny 600Ariary, kanefa tokony ho 5000Ariary ny kilaon’ny cacao lena ary 8000 ariary ny maina.

FITSARANA

Tontosa omaly tolakandro tokony ho tamin’ny 3 ora tolakandro ny fifamindram-pahefana teo amin’ny Minisitry ny Fitsarana teo aloha sy ny Mpisolo toerana azy Rasolo Elisé Alexandrine. Nanatrika izany filohan’ny Sendikan’ny Mpitsara eto Madagasikara Faniry Ernaivo. Rahapitso alakamisy dia horaisin’ny Minisitra vaovao ny avy amin’ny sendikan’ny mpitsara, araha tsy misy ny fiovana.

Mitaky ny fampijoroana ny HCJ (Haute Cour de Justice) ny Sendikan’ny Mpitsara eto Madagasikara ao anatin’ny fanambarana navoakany farany. Herintaona taorian’ny fianianana nataon’ny filohan’ny Repoblika, izany hoe ny 25 janoary 2015 no fe-potoana farany fananganana azy io, araka ny voafaritry ny Lalàmpanorenana. Efa hifarana ankehitriny ny fotom-pitantanan’ny filoham-pirenena nefa tsy mbola mitsangana ihany ity rafitra natao hitsara ny olom-panjakana ambony mahavita heloka ity.

LOZAM-PIFAMOIVOIZANA

Fiara miisa 2 indray no nifandona teny Andrainarivo omaly hariva. Nirifatra mafyny taksibe iray ao amin’ny zotra 194, ka nifatratra tamin'ilay fiarakaretsaka, rah any fitantarana. Raha tsy naninona ny mpamily ny 4L, dia naratra avokoa ny mpandeha tao anatiny ary ankizy ny betsaka tamin'izy ireo.

FANISANA MPONINA

Ny taona 2005 no tafakatra 1 tapitrisa ny mponina eto Antananarivo. Manodidina ny 12.000 isaky ny kilometatra tora-droa kosa ny isan’ny olona ankehitriny. Mahatratra 52% ihany koa ny tahan’ny fahantrana an-tanàn-dehibe, araka ny antontanisa navoakan’ny Banky iraisampirenena.

Tsy ho voahaja ny volana oktobra hanombohan’ny fanisana mponina eto Madagasikara nohon’ny fahataran’ny dingana fandrafetana sarintany. Vao ny 30%n’ity farany mantsy no tontosa ankehitriny ka mila ampiana arivo mahery ireo olona mpanatanteraka ny asa raha tiana ny hanenjika io fe-potoana io, araka ny fanazavan’ireo teknisianina izay kely finoana ihany.

TOAMASINA

Tovolahy mpanao sinto-mahery iray tra-tehaky ny olona teo am-panaovana ny asa ratsiny. Raikitra ny vono isan-karazany ary samy namely izay voany ny ankamaroan’ny olona. Tsy nesorin’ny olona hatramin’ny ainy kosa anefa na nisy azan y fitsaram-bahoaka, fa rehefa hitan’izy ireo fa rapa tanteraka, dia nitsahatra ny vono. 

KOLOTSAINA

Niampy iray indray ny tranom-pamokarana eto amintsika. Face B production no anarany, vokatra novokarin’I Kep’s mpihira  iray efa nampiara- peo tamin’i Do Rajonson sy Rampal no sady efa  mpamokatra  raki-tsary tsary sy feo ihany koa tamin’ny fotoan’androny. Eny Analamahitsy no ahitana ny Face B  Production  ka hisy ny fihenam-bidy ho an’ireo izay tonga ma natona azy ny volana septambra sy ny oktobra ho avy izao.

 

FANDRIAMPAHALEMANA

Manomboka mahazo vahana any amin’ny Faritra Vatovavy Fitovinany ihany koa amin’izao fotoana izao ny asan-jiolahy. Raha araka ny vaovao azo mantsy dia tsy mionona fotsiny amin’ny  halatra tsotra intsony ireo mponina any an-toerana fa manafak’aina mihitsy. Amin’ny fotoana hiakaran’ireo karazam-bokatra any an-toerana no tena mampahazo vahana izany.

Nahazo   Poste de Police Avancé ny  eny amin amin’ny fokontany Manantenasoa/Akamasoa/Andralanitra. Ny 25 aogositra lasa teo  no nanomboka nisokatra ity ivontoerana ity ho fitandroana ny ain’ny mponina sy ny fananany. Tonga nitarika ny lanonana teny an-toerana ny tompon’andraikitra avy ao amin’ny minisiteran’ny filaminam-bahoaka, ny Tale Jeneralin’ny polisim-pirenena ny Contrôleur Général de Police Eric  Michel Idrissa izay nisolotena an’Andriamatoa minisitra.

Tamin'ny alalan'ny vaovao avy amin'ny olona tsara sitrapo no nahafantaran'ny polisy misahana ny ady amin'ny zava-mahadomelina etsy Anosy  fa misy olona mivarotra rongony eny Mahitsy. Nidina teny an-toerana ny polisy ny alatsinainy teo tokony tamin'ny 3 ora sy sasany hariva ka vehivavy telo sy lehilahy iray no voasambotra teo am-pivarotana rongony. Rehefa nosavaina ny tranon’izy ireo dia nisy nahatrarana rongony maro ka niroso tamin’ny fandoroana izany ny tompon’andraikitra.

Lasa toerana tsy azo aleha amin’ny andro antoandro intsony amin’izao fotoana izao ny eny Anjezika Andavamamba I. Misy amin’ireo mpanendaka eny an-toerana mihitsy mantsy no misintona mpandalo any amin’ny elakela-trano ka manendaka sy maka izay rehetra eny aminy. Miantso ny handraisan’ny mpitandro ny filaminana andraikitra ireo mponina eny an-toerana.

TOAMASINA

Nisehoana lozam-pifamoivoizana mahatsiravina tao Antetezambaro Toamasina omaly hariva tokony ho tamin’ny 5 ora. Fiara tsy mataho-dalana iray nifandona tamina taksibrosy. Maro ny naratra, ary henjana ny fahapotehana tamin’ireo fiara roa ireo. 

SOSIALY

Trano vy iray  tsy manara-dalàna nanararaotra ny nivarotra tetsy Anosy no nalan’ny kaominina teny an-toerana  omaly maraina. Raha araka ny fanazavana azo dia an’olon-tsotra nanararaotra ny tsy fisian’ny mpiasan’ny kaominina mivezivezy izy io  izay saika hanohy hivarotra isan-kariva mihitsy. Tsiahivina moa fa anisan’ny toerana tena tian’ireo mpivarotra tsy ara-dalàna ny etsy Anosy sy ny manodidina.

Hahazo hopitaly CHDD vaovao ny ao amin’ny kaominina ambanivohitra Ambohimangakely, distrikan’Avaradrano. Afaka telo volana eo ho eo, raha ela indrindra, no hotokanana amim-pomba ofisialy ny fotodrafitrasa, araka ny fanazavan’ny Ben’ny tanàna, ny dokotera Naina Randrianarison, vatsian’ny ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka vola.  Ankoatra ireo mponina ao amin’ity kaominina ity sy ny manodidina dia anisan’ny hahazo tombontsoa amin’izany, raha ny fanazavan’ity Ben’ny tanàna ity hatrany, ireo mpampiasa ny lalam-pirenena faharoa.

Mbola mitsitapitapy ihany hatramin’ny omaly ny fahapatahan’ny herinaratra eny amin’iny faritra 67 ha iny raha araka ny fitarainan’ny mponina. Ireo mivelona amin’ny asa mila herinaratra toy ny mpanao volo sy ny cyber no tena nahita faisana tamin’izany izay voatery nampiato ny asany mihitsy noho ny fihenan’ny herinaratra tonga.

MAEVATANANA

Nisehoana fanafihan-jiolahy nirongo basy tao an-tampon-tanàna Ambatofotsy Maevatanàna ny alin’ny alatsinainy 28 aogositra lasa teo. Olona iray 1maty ary 1 naratra mafy, ka manaraka fitsaboana eny amin’ny hopitaly amin’izao fotoana izao.

AMBATOLAMPY

Nisehoana lozam-piarakodia tany amin’ny lalàm-pirenena faha-7 mialoha ny hidirana an’Ambatolampy Antsirabe omaly. Fiara marika “starex no nivadika ambony ambany. Tsy nisy  ny aina nafoy, fa naratra avokoa ny tao anatiny.

 

Tia Tanindranaza0 partages

Fanamboarana sy fanavaozanaMandany 4.400.000 Ar isan-taona ny sekoly iray raha kely

Herinandro vitsy sisa no isaina dia hiverina an-tsekoly ireo mpianatra manovo fahalalana eny anivon’ny sekoly tsy miankina manerana ny Nosy.

   Ireo tompona sekoly kosa eo an-daniny efa milona  tanteraka ao anatin’ny fikarakarana ny sekoly sy ny manodidina toy ny fanamboarana ny tokontany, ny fanoloana ny dabilio samba, ny fandokoana ny atiny sy ivelan’ny trano ho an’ny sekoly tsy miankina La Prime etsy Anosibe. Raha ny fanazavan’ny talen-tsekoly Solonandriana Lanto dia mahatratra 4.400.000 Ar isan-taona ny vola lanin’izy ireo amin’ny fanamboarana sy fikarakarana ny sekoly rehefa ankatoky ny fidiran’ny mpianatra tahaka izao. Anisan’ny mandany ny fandokoana ny sekoly. Mahatratra 20.000 Ar isaky ny dabilio ihany koa ny vola lany entina hanamboarana ny simba ary 70.000 Ar ny iray vaovao. Efa miverina miatrika fiofanana eo anivon’ny sekoly  ireo mpampianatra miisa 60 ao amin’ny La Prime  taorian’ny fiofanana natrehiny tany ivelany.

Pati

 

Tia Tanindranaza0 partages

Rado Ratobisaona Tsy misy politikan’ny vola ratsy fa …

Antony iray tsy mampandroso an’i Madagasikara ny tsy fisiana politika ara-bola mazava raha ny filazan’ireo mpahay toekarena sasantsasany.

 

 Singa iray amin’ireo telo mandrafitra ny politika ara-toekarena ihany moa ity farany, hoy i Rado Ratobisaona. Tsy afa-misaraka amin’ny tontolon’ny vola mantsy ny lafiny ara-ketra sy ny sehatry ny fitantanana ny tetibola. Olana amin’ny safidy miaraka amin’ny fahaizana mampiasa azy io anefa matetika no tranga mpiseho fa tsy misy politikan’ny vola ratsy ateo. Tanjona napetraky ny mpitondra fanjakana ankehitriny eto amin’ny firenena ny fifehezana ny vidin-javatra miaraka amin’ny fitazonana ny sandan’ny vola Malagasy manoloana ireo vola vahiny fifanakalozana eo amin’ny tsena iraisampirenena dia ny «euro» sy dolara. Lesoka hita kosa hatreto ny fanaovana ankilabao ny tontolon’ny famokarana hampiakarana ny harinkarena eto Madagasikara, araka ny fanazavany. Voailikilika tsy afa-misitraka findramam-bola eny amin’ny banky, ohatra, ny sehatra tsy miankina amin’ny ankapobeny. Teboka iray goavana tsy voajerin’ny fitondrana ihany koa ny lafiny famoronana asa izay mazàna mifandraika mivantana amin’ny fidangan’ny vidim-piainana eo anivon’ny firenena iray, hoy ity mpandalina ny taranja ekonomia ity.

Ramano F.

 

Tia Tanindranaza0 partages

Ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafoLehibe ny anjara asan’ny vehivavy

Nosokafana omaly talata 29 aogositra 2017 teny amin’ny Café de la Gare Soarano ny atrikasa lehibe karakarain’ny Tahiry iraisam-pirenena momba ny fanjarian-tsakafo sy ny fambolena (FAO), izay tsy hifarana raha tsy rahampitso alakamisy.

Toky R

 

Tia Tanindranaza0 partages

Malagasy niasa tany MaorisyMaty nodonin’ny fiara ilay vehivavy

Vehivavy Malagasy iray 32 taona antsoina hoe Dyane,

 miasa any amin’ny Nosy Maorisy no voadonan’ny fiara ny alatsinainy maraina tokony ho tamin’ny 6 ora sy sasany raha iny izy handeha hamonjy asa iny. Mafy ny dona nahazo azy ka na dia niala nenina tao amin’ny hopitaly Jeetoo aza dia namoy ny ainy izy ny tolakandro. Nisy ny fanadihadian’ny polisy avy ao Beau Bassin tamin’ilay mpamily. Nampanaovina “alcootest” na fizahana momba ny mety ho fandraisana zava-pisotro misy alikaola, saingy tsy nahitana na inona na inona.  Manan-janaka roa ity tovovavy ity, ary nikasa hody izy amin’ny volana ambony kanjo izao niharan-doza izao, raha ny fitantaran’ny namany. Ny fanontaniana mipetraka ho an’ireo mpiasa malagasy namany any an-toerana dia hoe iza no manaraka ny tohin’ny fanadihadiana ? Matetika mantsy rehefa misy tratran’ny loza toy izao dia ampodiana fotsiny ny razana dia vita hatreo ny raharaha, hoy izy ireo.

Toky R

 

Tia Tanindranaza0 partages

Tsenan’AnosibeHohavaozina ny karatry ny mpivarotra

Miezaka manampy ireo mpivarotra ara-dalàna ao aminy ny tsenan’Anosibe.

Pati

 

Tia Tanindranaza0 partages

MY CREW sy ny vondrona STARHanangana trano vita amin’ny tavoahangy plastika

Mihapotika ny tontolo iainantsika eto Madagasikara ankehitriny. Lohalaharana amin’izany ny fiovaovan’ny toetr’andro vokatry ny doro tanety, ny setroka fiara…

 

Noho izay antony izay indrindra no nanosika ny fikambanana “My Crew” hanangana tanàna iray hanome modely tsara  ny mpiara-belona rehetra momba ny fiarovana ny tontolo iainana. Anisan’ny tanjon’ny fikambanana ny hanangana ny Eco-village, tetikasa tsy mbola nisy teto amintsika hatramin’izay. Hatomboka any amin’ny fananganana trano izany, izay hampiasana manokana ireo karazana akora hafa mihitsy, tsy hanapahana hazo na hamotehana zavatra hafa ka any Toamasina, Faritra Atsinanana  no hisantarana azy voalohany. Velaran-tany manodidina ny 2.620 m2 ao amin’ny Cité Vohitsara no hatanaterahana izany ka tavoahangy plastika no hanorenana ny asa. Ny orinasa Star no manolo-tanana ny fikambanana amin’ny alalan’ny fanomezana tavoahangina “eau vive” 150 sl efa tsy miasa intsony miisa 2.000 mba tsy hiparitahan’izy ireny handoto tanana izay tafiditra ao anatin’ny fiarovana ny tontolo iainana ihany koa. Mbola hitohy hatrany ny famatsiana tavoahangy. Marihina moa fa hotokanana amin’ny volana novambra ho avy izao ity trano voalohany vita amin’ny tavoahangy plastika ao Toamasina ity, ao anatin’ilay hetsika “Festival Art Iary”.

Pati

Tia Tanindranaza0 partages

Olona 187 may trano teny AndohatapenakaNotoloran’ny CUA fanampiana

Miisa 187 ireo mponina traboina vokatry ny hain-trano teny amin’ny fokontany Andohatapenaka I sy II ny alahady 27 aogositra teo.

 Tsy fantatra mazava ny tena nahatonga ny firehetana. Trano hazo avokoa anefa ireo teny an-toerana, ka nanamora ny fiparitahan’ny afo. May nandritra izany ny vola, ny entana tao an-tokantrano, ny lamba,… Samy somokotra nanavotra ny ainy avokoa ny tsirairay, ka na ny finday aza  kilan’ny afo, ka izay indrindra no nahatara ny fiantsoana ny mpamonjy voina. Tsy mijery fotsiny ny zava-misy tahaka izao ny Fiadidiana ny Tanànan’Antananarivo Renivohitra fa nitondra izay  voatsirambin’ny tanana ho fanampiana ireo traboina ireo. Nisy ireo solotenan’ny Ben’ny tanànan’Antananarivo Renivohitra sy ny mpiara-miasa nitondra fanampiana teny an-toerana ny alatsinainy teo, izay nanolotra vary, voamaina, fitaovana fidiovana toy ny koveta sy savony, akora fanadiovana rano, ary « balatum ». Ankoatra ireo fanampiana izay nentin’ny solontenan’ny Ben’ny tanàna, dia nanentana ireo mponina ihany koa izy ireo mba hitandrina tsara tsy hiverenan’ny loza toy izao intsony.

Toky R

 

Tia Tanindranaza0 partages

CSB-1 Ambohiboromanga AmbatomangaNotoloran’ny depiote Rodin fitaovana

Am-bolana no efa nihodina ity tobim-pahasalamana fototra eo anivon’ny fokontany Ambohiboromanga, kaominina Ambatomanga ity, izay any amin’ny 30km miala an’Arivonimamo.

 Vahoaka avy amin’ny fokontany maro manodidina no mampiasa azy. Mpitsabo iray no miandraikitra ao ary farafara vitsy sy fitaovana efa tranainy no nampiasaina handraisana ireo marary sy ny mpiteraka. Taorian’ny antso sy ny fitarainana nataon’ireo mponina any an-toerana dia nitondra tantsoroka ny solombavambahoaka voafidy teo anivon’ny distrikan’i Arivonimamo, Rakotomanjato Rodin nanome herinaratra mandeha amin’ny herin’ny masoandro, ary nanolotra fitaovam-pitsaboana samy hafa ho an’ity tobim-pahasalamana ity. Efa an-taonany ity tobim-pahasalamana ao Ambohiboromanga ity no vita saingy ny olan’ny fampitaovana no tsy nahafahany nihodina ara-dalàna. Mamonjy any amin’ny renivohitry ny kaominina, mandeha lalana hatramin’ny 20km, izay marary na hiteraka hany ka maro ny aina efa nafoy noho izay fahalavirana izay, raha ny fanazavan’ireo mponina.

Jean D.

Tia Tanindranaza0 partages

Tsy mianatra lesona

Manahoana Jean a ! Ianao ity ry Jean dia tena maditra sy be lalao mihitsy an! Tsy efa impiry namerina kilasy moa izao ianao io?

Marco

Tia Tanindranaza0 partages

Jean Navandahy Ratiharison« Handany volam-panjakana fotsiny ny fampihavanam-pirenena»

Anisan’ireo fikambanana nametraka vina hampandray anjara ny olom-pirenena tsirairay amin’ny fampandrosoam-pirenena ny fikambanana Za’gasy sahy mandroso tarihin’ny filohany Jean Navandahy Ratiharison.

 

Aminy dia tokony hanabeazana ny olom-pirenena ho tia ny tanindrazany ny vola hatontona ho an’ilay komitin’ny fampihavanana malagasy vaovao. Naneho ny heviny mikasika ny fahitany ny fanovana governemanta koa izy. Nitafa manokana taminy ny gazety Tia tanindrazana.

Tia tanindrazana (TT) : Nanaitra ny maro ny fiovan’ny governemanta izay toa tsy nifandraika tamin’ilay filazany hoe hoesorina izay tsy nahatontosa ny asany ary tokony hametra-pialana ihany koa izay mahatsapa tena. Ny hevitrao ?

Jean Navandahy Ratiharison (JNR) : Tsy nisy nametra-pialana ankoatry ny minisitry ny vola sy ny tetibola. Ny dikan’izay angamba dia nahatsapa tena ho nahomby ireo hafa. Nisy ny fanesorana sy famindran-toerana. Ny fahitako azy dia resaka fikajiana fitoniana politika no antony. Manahy ny filoham-pirenena sao tsy hahatsara zavatra ny mpanohitra be loatra ao anaty fitondrana satria haintsika ihany ny toe-tsain’ireo mpanao politika ka izao dia mahita hoe teknika tanteraka ilay fanovana nisy. Nety nialana tao koa anefa ny hoe sao mbola hitsapatsapa sy hanavao ireo olom-baovao.

TT : Voalaza ho minisitera nahomby ny teo anivon’ny raharaham-bahiny. Nalana tamin’ny toerany koa anefa ny minisitra niandraikitra azy teo aloha. Ny fahitanao azy ?

JNR : Tsy midika hoe tsy nahomby matoa nalana fa mety hotendrena amina toerana ambony kokoa. Niasa anie ny minisitra Atallah Béatrice matoa tanteraka teto ny Comesa sy ny Frankôfônia e ! Izaho mino fa mety mbola hapetraka amina toerana ambonimbony kokoa amina sehatra ifandraisan’i Madagasikara amin’ny any ivelany izy.

TT : Avadika kely ny resaka, voatendry ankehitriny ireo 33 mianadahy handrafitra ilay filankevitra vaovaon’ny fampihavanana Malagasy na CFM. Ahoana kosa indray ny fahitanao azy ?

JNR : Ho anay dia ny fampihavanana ny Malagasy amin’ny taniny izao no tokony ho laharam-pahamehana. Ny fambolena ny fitiavan’ny Malagasy ny tanindrazany no mila imasoana. Na ny filoham-pirenena aza nalaindaina tamin’io satria herintaona sisa dia ho tapitra ny taom-piasany. Izay tsy tafiditra amin’io dia mety hanohitra. Ny fanovana toe-tsaina no tokony hatao amiko fa ny gasy tsy miady. Mila atontona amin’ny fanabeazam-pirenena ny vola kasaina holaniana amin’io. Ny Za’gasy dia sahy milaza fa manohitra ny fananganana io CFM vaovao io satria efa niaraha-nahita ny teo aloha rehetra. Ny ahiana ary dia vao mainka io indray no sanatria hiteraka fisaraham-bazana eto.

Nangonin’i J. Mirija

Tia Tanindranaza0 partages

Mpitondra fanjakanaTokony hanaiky ny fanehoan-kevitra malalaka

Voasoratra mazava ao anatin’ny Lalàmpanorenana Malagasy andininy faha-10 ny zo miaraka amin’ny fiarovana ny olom-pirenena maneho hevitra malalaka.

Nangonin-dRamano F.

Orange Madagascar0 partages

Bilan sur les transferts monétaires en situation d’urgence à Madagascar

Antananarivo, 29 aout 2017 : Les partenaires oeuvrant ensemble dans le domaine des transferts monétaires en situation d’urgence et relèvement précoce ont conclu aujourd’hui un atelier de deux jours (28-29 aout) au DLC Anosy pour faire le bilan sur les résultats obtenus jusqu’à présent à Madagascar et tracer un parcours pour les interventions futures.

Ce bilan a comme base les expériences récentes d’actions suite aux effets sociaux de la sécheresse dans le Grand Sud et à ceux du cyclone tropical intense Enawo. Le mécanisme de transfert monétaire ou « cash transfer » a été un des mécanismes appliqués pour apporter des aides et soutiens sociaux d’urgence aux couches les plus pauvres et les plus vulnérables, victimes de ces chocs climatiques récurrents.

Pendant deux jours, sous l’égide du Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme, avec le soutien technique du Bureau National de Gestion des Risques et Catastrophe (BNGRC) et du co-lead de l’UNICEF, une centaine de praticiens et d’acteurs de terrain, représentants de plus de 45 institutions nationales et internationales, publiques et privées, y compris  les Régions les plus touchés, se sont réuni pour partager les leçons apprises, capitaliser les bonnes pratiques et échanger les expériences sur les modalités des transferts monétaires en réponses à des situations d’urgence mais également dans une perspective de relèvement durable des populations à Madagascar.

Les résolutions adoptées

Des résolutions concrètes ont été adoptées de concert entre les participants, entres autre, le renforcement du cadre règlementaire et l’élaboration des conventions interministérielles ainsi que l’adoption des principes dans la conduite des opérations et du partage en matière d’information. Au niveau opérationnel, des travaux d’analyse et de coordination entre les acteurs seraient à réaliser, l’harmonisation, entres autres, de la méthodologie et des manuels de procédures avec  développement de normes est à prioriser. Une stratégie de communication commune et harmonisée à tous les niveaux devrait être mise en oeuvre. La conduite d’un plaidoyer commun sur les moyens nécessaires pour le fonctionnement et pour une diminution du cout opérationnel fait partie des priorités.

En termes d’outil de suivi et d’évaluation des programmes, la standardisation est recommandée. Le partage systématique des listes des bénéficiaires pour aboutir à un registre unique est une mesure à prendre. Aussi, le renforcement de la liaison entre la coordination nationale et régionale sera développé. Notons que l’importance d’une synchronisation entre l’urgence et le développement a été soulignée. Dans ce sens, il est décidé que tous les cash en urgence doivent considérer la résilience à plus long terme en tenant compte de la complémentarité des interventions et l’engagement des acteurs.

Des objectifs institutionnels

 « L’objectif du Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme, à travers cet atelier, est de renforcer la coordination et d’identifier les perspectives d’harmonisation des designs en matière de transfert monétaire visant à améliorer davantage le processus de transfert monétaire et de mieux encore servir et soulager les couches les plus pauvres et les ménages vulnérables, en prévision des prochaines interventions. »

« Une réponse aux urgences ne doit jamais être dissociée du relèvement durable – au risque de voir la population aidée retombe dans un état de vulnérabilité au choc suivant » a noté Mme Elke Wisch, Représentante de l’UNICEF à Madagascar. « Une réponse de protection sociale aux chocs est à ce titre un moyen durable de consolider la résilience des populations – surtout les enfants et les mères, qui sont les plus affectés par les désastres. »

Un cadre organisationnel opérationnel

Le sous-groupe de Transfert monétaire est un sous cluster du Groupe thématique Protection sociale (GTPS) dont le co-lead est assure par le Ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la femme (MPPSPF) et l’UNICEF. Ce sous-groupe, créé en 2016, a été réactivé début  2017 alors que les programmes d’urgence dans le sud en réponse à la sècheresse commençaient à se mettre en place. Son activité s’est intensifiée lors de la mise en oeuvre des réponses au cyclone Enawo. Animé conjointement par le MPPSPF, l’UNICEF et le Bureau national de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC) cette plateforme a permis de coordonner les programmes intégrant des transferts monétaires et de proposer une réponse harmonisée en matière de transferts monétaire au cyclone Enawo. Il intègre tous les partenaires mettant en oeuvre ou finançant des transferts monétaires.

L’atelier fait partie des activités du groupe cash et a pu être organisé avec le soutien financier de la Banque Mondiale, de l’UNICEF et du PAM.

Les membres du cash group sont: le MPPSPF ; le BNGRC ; le Fonds d’intervention pour le Développement (FID) ; le Programme Alimentaire Mondial (PAM) ; la Banque Mondiale ;  l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) ; l’UNICEF ; le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) ; CARE ; Welt Hunger Hilfe ; Catholic Relief Services (CRS) ; la Croix rouge malagasy ; Handicap international ; Secours Islamique de France ; et Saf FJKM.

Orange Madagascar0 partages

Le ministre des Affaires étrangères multiplie les rencontres

Le nouveau chef de la diplomatie Malagasy maintient le cap dans la consolidation des acquis. A ce titre, ce mercredi, trois ambassadeurs issus des principaux pays partenaires de Madagascar  ont été reçus par le ministre des Affaires étrangères Henry Rabary-Njaka, à son bureau à Anosy.  Il s’agit respectivement de l’ambassadeur du Japon Ichiro Ogasawara, l'ambassadeur de Chine Yang Xiaorong ainsi que l’ambassadeur de Turquie  Volkan Türk Vural.

Déclaration du MAE face à la presse après la rencontre avec l’ambassadeur du Japon : « C’est un honneur pour nous de recevoir l’ambassadeur du Japon aujourd’hui. Comme vous le savez, notre relation avec le Japon est au beau fixe. Par ailleurs, cette rencontre nous a permis de passer en revue, les accords de coopération existant entre le Japon et Madagascar, nos relations bilatérales sont fort historiques et importantes. Le Japon figure parmi les premiers partenaires économiques de Madagascar. Du reste, nous avons également évoqué les différents projets que le gouvernement japonais apporte à Madagascar. A cela s’ajoute, la prochaine visite officielle que le Président de la République Hery Rajaonarimampianina fera au Japon ».

Ambassade du Japon : « Nous avons passé en revue les projets en cours, notamment la mise en œuvre de l’extension du port de Toamasina, ainsi que le cas du projet Ambatovy. Ce dernier traverse actuellement une période difficile, notamment concernant la baisse du prix du Nickel. Ces deux projets font partie de notre contribution du gouvernement japonais dans le développement de Madagascar. En profitant de cette occasion,  j’ai aussi sollicité le soutien de Madagascar pour appuyer la communauté internationale pour faire face à la menace de la Corée du Nord  qui a justement tiré une missile au dessus de notre territoire (…). Le conseil des sécurités des Nations Unies a déjà adopté plusieurs résolutions pour empêcher la Corée du Nord de développer des armes nucléaires et des missiles. Nous sollicitons donc l’application stricte de ses résolutions vis-à-vis des activités menées par la Corée du Nord.

Ambassade de la Turquie : « Je suis ici pour transmettre les messages de notre ministre des Affaires étrangères et lui souhaiter bon courage au travail qui l’attend. Parce qu’aujourd’hui, il y a des évolutions importantes sur le plan national mais aussi international. Donc, avec son expérience, nous sommes surs et certains qu’il va faire des miracles. De notre coté, nous sommes déjà présent depuis longtemps à Madagascar, nous avons continué à appuyer dans tous les domaines pour développer Madagascar ».  

Ambassadeur de Chine : Outre la rencontre de courtoisie avec le Ministre des Affaires étrangères, l’ambassadeur de Chine s’est exprimé sur la venue prochaine d’une délégation d’investisseurs chinois. « Ils vont venir prospecter dans tous les domaines d’activités importants à Madagascar et ce, pour renforcer la rélation économique entre les deux pays, notamment dans le domaine des infrastructures, de l’agriculture et de l’industrie ».

La Vérité0 partages

« Grande braderie de Madagascar » - Le taux des remises est respecté

« J’ai fait le tour des stands et je me suis aperçu que la remise minimale de 15 % sur les marchandises a été respectée, conformément à ce que nous avons annoncé au préalable aux exposants. Ainsi, la politique promotionnelle de vente des fournitures scolaires prônée par Madavison, la société organisatrice de cet événement, a fait ses preuves. C’est ce qu’a déclaré Harilala Ramanantsoa, première responsable de Madavision, la société organisatrice de la Grande braderie qui est à sa 3e édition cette année. L’évènement aura lieu du 30 août au 3 septembre prochain au Palais des sports de Mahamasina.

Et d’ajouter : « L’objectif d’en faire une manifestation spéciale pour la rentrée scolaire est atteint, vu le nombre d’exposants qui vendent des fournitures scolaires lors de cette Grande braderie. A cet effet, par rapport à l’édition de l’année dernière, celle-ci n’a pas démérité puisque le taux de 20 % de participants proposant des fournitures scolaires a été maintenu ». Comme particularité, Harilala Ramanantsoa a fait savoir que la plupart des stands présentent des produits d’une même marque et de qualité, sans les mélanger. « Une caractéristique qui rehausse l’image de cette manifestation », selon ses dires.  Outre les fournitures scolaires, d’autres produits sont également représentés à cette braderie, entre autres, les équipements de sécurité, les produits nécessaires au quotidien comme les produits de nettoyage et les ustensiles de cuisine, sans oublier les effets vestimentaires dont les tenues de sport, indissociables de la rentrée scolaire. Côté visiteurs, elle a confié que le nombre prévisionnel de 50 000 pour les cinq jours de cette manifestation, estimé par Madavision, sera atteint si l’on se référait à l’affluence considérable lors de la première journée, hier. Ainsi, Madavision aura gagné son pari de faire en sorte que la Grande braderie soit une occasion pour s’approvisionner entre autres en matière de fournitures scolaires, afin de permettre aux parents et leurs progénitures de bien démarrer la prochaine rentrée des classes. Rivo S.

La Vérité0 partages

Produits laitiers - Les produits locaux dans l’ombre des importés

Un écart de prix qui pèse pour la production locale. Les produits laitiers importés malgré les droits de douanes (Dd) et les taxes payés comme la taxe sur la valeur ajoutée (Tva) reviennent toujours moins chers sur le marché. Par conséquent, cela engendre une concurrence déloyale avec les produits locaux. En effet, pour le lait concentré de 125 ml en boîte, les prix pour les produits importés tournent aux alentours de 2 600 ariary contre 3 200 ariary pour les produits locaux. Une différence de 600 ariary qui promotionne évidemment les produits les moins coûteux. Les produits des sociétés malgaches se retrouvent alors dans l’ombre de ceux qui sont importés. Ce qui fait que les consommateurs achètent les marchandises qui coûtent moins cher.

Les vendeurs aux pavillons d’Analakely confirment cette situation en affirmant : « La plupart de nos clients préfèrent acheter les produits importés parce que leurs budgets sont limités ». Avec leur prix déjà plus bas, les produits importés abondent sur le marché. Par conséquent, ils offrent une plus large gamme de choix aux consommateurs.Il faut préciser que les denrés alimentaires à base de lait doivent s’acquiter du Dd qui s’élève à 20% de la valeur Caf (Coût, Assurance et Fret). Pour faire simple, dans le système des importations, la valeur douanière se base sur les factures Caf, c’est-à-dire qu’à la valeur du produit s’ajoute les frais de transport et d’assurances nécessaires pour son acheminement sur le territoire national. Aux prix des produits importés s’ajoutent alors les Dd et la Tva (taxe sur la valeur ajoutée). Toutefois, les prix n’augmentent en rien de tout cela. Et la base du choix des consommateurs malgaches n’aide pas du tout la production locale parce qu’elle part surtout sur le prix et non sur la qualité. Que ce soit dans les étalages des épiceries habituelles ou dans les rayons des grandes surfaces, les produits « Made in Madagascar » ont du mal à se positionner au sein du marché. Les produits laitiers n’en sont pas les seuls concernés. Les produits relatifs  au nettoyage comme les savons en poudre subissent également le même sort.  Rova R.

La Vérité0 partages

Secrétariat d’Etat auprès de l’administration pénitentiaire - Le syndicat des agents revient à la ...

Les revendications  syndicales s’enchaînent et s’amplifient. Après le syndicat des magistrats et celui des greffiers, le syndicat des agents pénitentiaires sort également de l’ombre. Ce syndicat prévoit de relancer ses revendications qui reposent  essentiellement sur  la mise en place d’un secrétariat d’Etat auprès de l’administration pénitentiaire, le paiement de ses diverses indemnités, ainsi que la restauration des infrastructures pénitentiaires. A quelques jours de la prise de fonction de la nouvelle ministre de la Justice, les agents pénitentiaires espèrent obtenir une rencontre avec cette nouvelle patronne de Faravohitra dans les jours à venir.

« Nous allons faire une demande d’audience incessamment. Si la nouvelle ministre montre une volonté à nous écouter, il n’y a aucune raison qu’on fasse la grève. Mais dans le cas contraire, la grève sera la seule solution », confie Diderot Realy, président du syndicat des agents pénitentiaires. Une lettre d’interpellation aurait également déjà été adressée au Premier Ministre Mahafaly Olivier Solonandrasana depuis le 17 juillet dernier, mais elle est restée sans réponse jusqu’à présent. Une nouvelle menace de grève qui s’ajoute donc à celle des magistrats et des greffiers. Ces derniers qui devront s’entretenir avec le ministre de la Justice, au cours d’une rencontre ce jour. Un autre dossier que la nouvelle Garde des Sceaux aura également à gérer. Réagissant sur le changement de tête au niveau du département ministériel de la Justice, le leader des agents pénitentiaires d’indiquer que « ce n’est pas le changement de personnes qui compte mais le changement au niveau du système ainsi que des méthodes de travail ». Notons au passage que le syndicat des agents pénitentiaires procèdera au renouvellement de ses membres de bureau, le 07 septembre prochain. S.R.

La Vérité0 partages

Déclin confirmé

Les résultats définitifs des examens du Baccalauréat, à l’échelle nationale, sont maintenant publiés.Sur le plan global, les résultats affichés de  partout, à Antananarivo ou à Mahajanga ou dans les autres chefs- lieux des ex-provinces, partout ailleurs, accusent une baisse générale. Si le taux national de réussite de l’année passée était de l’ordre de 48,40%, cette fois-ci elle a été de 44,97%. Soit une baisse  de 3,43%. Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique (Mesupres), le Professeur Titulaire Marie Monique Rasoazananera, lors de la conférence de presse, essaya de porter un éclairage, plutôt la version officielle émanant du régime  relative à ce déclin. Par la magie du verbe, la première responsable de l’Enseignement supérieur du pays fait ressortir une « hausse » à travers la « descente ».

Un exercice de  prestidigitation que seuls les tenants du régime en ont le secret. En fait, ces résultats peu luisants du Bac, notamment de l’enseignement général, viennent consolider le constat des mauvaises performances sur le plan national de l’Education. Le niveau général des élèves ne cesse de décliner. Dans toute l’île, les pourcentages des élèves admis, du CEPE au BEPC et maintenant au Bac, n’ont pratiquement pas atteint les 50%. Si ce n’est pas un déclin, que cela ressemble trop ! Par la même occasion, lors de ce point de presse, Madame la locataire de Tsimbazaza évoquait également l’autre  problème aggravant le cas critique de l’Education à Madagascar. Sur les 75.193 nouveaux bacheliers de la cuvée 2017, seuls 20.000 parmi eux  pourraient être reçus dans les établissements supérieurs publics répartis dans tout le pays. Les quelque 55.000 autres qui seraient, pour la plupart, des  « enfants du peuple » (zana-bahoaka), se trouveraient dans l’obligation d’intégrer, s’ils veulent continuer, les établissements privés. Pour les enfants issus des familles aisées, ils ont l’embarras du choix auprès des Instituts ou Universités privés crédibles, sinon, accrédités ou en phase de l’être. Tandis que ceux du commun des mortels, ils se contenteraient de ces  établissements supérieurs privés douteux qui proposent des filières diplômantes ou professionnelles dont les diplômes ne sont, même, pas reconnus ni par le Ministère de tutelle ni par la Fonction Publique. Quel gâchis pour les pauvres étudiants …bernés et leurs parents qui ont dû engager des dépenses hors de leur portée. Il faut signaler que ces nouveaux admis aspirant à suivre leurs études dans les Universités ou Instituts publics affrontent des écueils tordus. Ils doivent, obligatoirement, passer des concours dont les moyennes d’admission avoisineraient autour de 13/20. Une moyenne qui échappe à la populace ! La barre est placée trop haut. Mais, les mésaventures commencèrent plus tôt. Il faut s’acquitter, avant tout, d’un droit d’examen. Alors que les cours préparatoires privés pullulent et font miroiter les appâts. Et pour couronner le tout, à la sortie de la Fac ou  Institut, après tant d’années d’efforts, on n’est pas sûr d’être embauché. L’Etat ne croit pas nécessaire de consentir des efforts soutenus pour étoffer, autant que possible, les infrastructures universitaires. Celles qui existent dataient de la Première République tout au plus de la Deuxième. Pourtant, le nombre  d’étudiants qui débarquent croît d’une année à l’autre. Faut-il s’étonner si on aboutit à une telle situation d’ « ingérabilité » ? Et le déclin confirmé du monde de l’Education se précise.Ndrianaivo

La Vérité0 partages

Accident mortel d’une malgache à Maurice - L’employeur assure le rapatriement du corps

L’accident de la circulation qui a emporté une Malgache de 32 ans le matin du 28 août à Beau Bassin à l’île Maurice, meurtrit bien des cœurs. Selon la sœur de la victime, son corps a été attendu au pays hier à 21h30. Aux dernières nouvelles, la société Esquiel qui l’a employée à Maurice assure le rapatriement de sa dépouille mortelle dans la Capitale. Elle a laissé deux orphelines dont la cadette n’a encore que six ans.

 La trentenaire a quitté la Grande île depuis août 2012 pour décrocher un contrat de travail à durée déterminée de 3 ans. Puisque sa prestation a plu à son employeur, son contrat a été allongé pour une nouvelle période. Pour revenir dans les circonstances du drame, elle fut violemment percutée par une voiture en voulant traverser la voie qui sépare son dortoir et son lieu de travail. Ce qui était sûr, c’est que le véhicule était lancé à vive allure. Une information qui a été confirmée par une cousine de la défunte et ses collègues de travail à Maurice. A propos, l’automobiliste qui a été soumis à un alcootest qui s’est révélé négatif,  avait été entendu par le juge d’instruction à l’île Maurice, hier matin.Franck Roland

La Vérité0 partages

Commune rurale de Bemanonga - La tradition favorise la grossesse précoce

Difficile de convaincre les habitants à renoncer à leur tradition. Le meilleur Csb (Centre de santé de base) niveau II qui dessert le District de Morondava se trouve dans la Commune rurale de Bemanonga, située à 8 km à la sortie dudit District, menant vers la Route nationale (Rn) 35. « Parmi les difficultés auxquelles les agents de la santé font face dans cette Commune figure le taux de grossesse précoce, lequel reste très élevé. 40 % des mères qui fréquentent ce centre de santé en sont concernées.

La plus jeune d’entre elles est âgée de 14 ans », confie Maria Sofarahanitra, sage-femme exerçant dans ledit Csb II. « Cette situation est due à la tradition car les parents marient les jeunes filles très jeunes afin que ces dernières puissent pour obtenir la dot de leurs maris », poursuit-elle.  Par ailleurs, cette année, sur 47 personnes dépistées, un cas de séropositivité a déjà été détecté dans la Commune de Bemanonga depuis le mois de janvier. Pourtant, aucune personne n’y est atteinte du Vih-Sida jusqu’en 2016. Cette sage-femme, engagée comme contractuelle au début du Programme d’appui aux secteurs sociaux de base-santé (« Passoba-Santé »), est maintenant recrutée en tant que fonctionnaire par respect de la clause de son contrat à la fin du projet.Passoba-Santé  apporte ses fruitsLe Csb II de Bemanonga a connu un progrès sans précédent, grâce à la mise en œuvre du « Passoba-Santé » dans cette localité. Il s’agit d’un programme financé par l’Union européenne depuis 2012, mis en œuvre par le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef) et le ministère de la Santé publique. Grace aux efforts déployés par 4 personnels de santé, ledit centre est le mieux géré dans tout le District de Morondava. « Nous sommes convaincus qu’on ne peut se soigner que dans un hôpital comme celui-ci. Nous sommes biens accueillis et bien traités dans ce Csb II. Maintenant, nous faisons totalement confiance au médecin soignant du lieu », témoigne le père de Francette, laquelle est atteinte du paludisme.  Ce centre de santé se charge des 16 658 habitants issus de 11 « Fokontany » dans la Circonscription de Bemanonga où le paludisme et la grippe sont les maladies les plus fréquentes. En moyenne, 200 patients par mois viennent s’y soigner. En dehors de la population de Bemanonga, les habitants des Communes périphériques, situées à 20 ou 30 km aux alentours, rejoignent également ce Csb II. « L’insécurité entrave toutefois la motivation des villageois à se déplacer. Pour cause, hormis le vols de zébus qui est un phénomène très connu dans cette partie de l’île, les « dahalo » font également main basse sur les stocks de riz blanc », affirme Justine Revaha, deuxième adjoint au maire de la Commune de Bemanonga. Récemment, ces bandits de grand chemin ont tué 2 personnes pour un téléphone portable et une somme de 30 000 ariary. Les gens ont peur de se déplacer avec leurs charrettes à bœufs pour aller à l’hôpital », confirme le responsable. Dans tous les cas, les habitants renforcent leur appel à l’aide pour faire face à l’insécurité persistante dans cette partie de la Région de Menabe.E.F.

La Vérité0 partages

Jirama Ambohimanambola Explosion d’une citerne, 2 morts, 3 blessés et 1 porté disparu

Grosse frayeur vers 10h du matin hier sur le site de production d’électricité de la Jirama à Ambohimanambola. Une cuve de stockage de fioul lourd de l’entreprise turque Aksaf Power en partenariat avec la Jirama,  a explosé, causant ainsi la mort de deux agents de Travaux industriels (OTI), et ayant été blessés trois autres. L’un des ouvriers tués a succombé des suites de ses blessures lors de son admission à l’hôpital. 

Par ailleurs, un autre ouvrier serait porté manquant, information non confirmée par la Jirama. Les victimes qui étaient en pleine œuvre lorsque le drame est survenu auraient subi un violent choc lié aux décharges accompagné de graves chutes. Certains blessés seraient dans un état critique. « Nous étions au champ lorsqu’il y a eu cette déflagration. Nous n’avons pas su de quoi il en retourne exactement et il nous a fallu venir jusqu’ici pour constater de visu », relate un riverain d’Ambohimanambola.  Puisque la citerne en feu contenait donc ce combustible dangereux et destiné au fonctionnement de groupe pour le réseau électrique de la capitale, les flammes ont été alors particulièrement coriaces. Pour preuve, la mobilisation massive des sapeurs-pompiers de Tsaralàlàna, qui y ont dépêché une dizaine de camions anti-incendie, n’a pas  toujours réussi à circonscrire  le feu au bout de deux heures de lutte particulièrement acharnée.A cause de la particularité chimique des composants du fioul, il a donc fallu un antidote, c’est-à-dire de la mousse employée dans l’aviation et qui a été spécialement ramenée par le camion anti-incendie de l’Asecna à l’aéroport à Ivato. Le produit tant attendu était arrivé  sur place vers midi trente.  Son emploi a immédiatement apporté l’effet escompté et un changement significatif dans le combat des sapeurs-pompiers car le feu a commencé à diminuer d’intensité avant d’être complètement maté. « Il n’y a donc plus aucun  risque pour que les flammes s’étendent sur les 2 autres cuves », apprend-on du côté de la Jirama.  Pour le moment, la cause du sinistre demeure encore floue même si l’hypothèse d’un circuit lié aux travaux de soudure a été privilégiée.Le pire a été donc évité de justesse et l’incendie  ne devait affecter la distribution de courant dans l’ensemble de la capitale, ni comporter un danger pour les riverains, selon un communiqué de la Jirama. Cette dernière a promis d’assumer toutes les dépenses récurrentes au drame en faveur des familles touchées. L’on assistait aussi à une mobilisation des autorités civiles et militaires, entre autres le ministre de la Sécurité publique tandis que la gendarmerie a démarré une enquête. Eu égard à ce triste évènement et l’énorme danger représenté par de telles installations, l’on ne peut s’empêcher de fustiger l’absence  d’un service de sapeurs-pompiers sur place, précisément dans le site même de la Jirama à Ambohimanambola. Or, les normes de sécurité l’exigent pour des entreprises de l’envergure de la Jirama. Franck Roland

Madagascar Tribune0 partages

Les employés des douanes observent deux jours de grève à partir de ce jour

Un nouveau bras de fer opposant le ministère des Finances et le Syndicat des employés des douanes (Sempidou) est attendu à partir de ce jour. Indigné par la suspension des indemnités de 98 employés ce mois d’août, le syndicat a annoncé une grève de deux jours à partir de ce jeudi 30 août. Nommée grève de solidarité envers ces employés des douanes, cette manifestation s’appliquera sur l’ensemble de l’île, dans tous les services des douanes de Madagascar, selon le président du syndicat.

Le syndicat accuse la ministre, Vonintsalama Andriambololona d’être la première responsable de cette suspension des indemnités de ces 98 employés. Dans sa déclaration devant la presse, il a même lancé qu’il s’agit d’une disposition assassine, inhumaine, parce qu’en agissant ainsi la ministre s’attaque à la vie de ces employés des douanes. « Ce sont notamment des indemnités à caractère humanitaire et non dues aux services faits », explique le président du syndicat.

Malgré cette déclaration de grève de solidarité du syndicat, la direction générale des douanes a fait savoir que les services des douanes resteront ouverts sur l’ensemble de l’île ce jeudi et vendredi. La réaction de la ministre par rapport à cette accusation ne devra pas par ailleurs tarder à venir. D’autant plus qu’entre elle et ce syndicat, rien ne va plus depuis la grève générale des employés au mois de mai, suivie par un mouvement de contestation de la reconduction de la ministre à la tête de ce département lors du remaniement du mois de juin dernier.

Madagascar Tribune0 partages

La HCC opprime l’opposition

Le calendrier électoral montre de nouveau que la HCC a modifié le sens de la loi sur l’opposition en empêchant l’avènement d’un Chef de l’opposition depuis cinq ans. Du coup, il n’y a pas eu de chef de l’opposition durant tout le mandat du président Rajaonarimampianina comme le voudrait la Constitutionn (art.14).

Selon la HCC, le chef de l’opposition

i)ne peut être nommé non seulement que par des parlementaires mais en plus par des groupes parlementaires ! (Avis 2014)

ii)ne peut être nommé car la Haute Cour subordonne la vigueur de la loi à des décrets (Avis 2017)

iii)est nommé « au lendemain » des législatives donc ce n’est plus du tout possible aujourd’hui ! (Avis 2017)

Bref, en janvier 2019, lorsqu’on aura un nouveau président, il sera impossible au vaincu du deuxième tour d’être le chef de l’opposition s’il n’a pas de député ou de sénateur ! Cas possible de Dama, des Ratsiraka, Mailhol, Ratsietison, Ravelonarivo, Rabary, Rabeharisoa, Andrianoelison, et… Rajaonarimampianina (qui n’a pas un seul député), etc. Et même les candidats battus ayant des députés ne pourront pas ! (cas de Rajoelina, Ravalomanana, Rakotomamonjy, etc.) !

Une aberration car ce serait tout à fait leur droit des vaincus que de prétendre à ce poste. Quoique, à Madagascar, il est vrai depuis la Feuille de Route de 2011, lorsqu’on est battu, soit on disparait de la scène politique pour revenir à chaque élection, soit on se vend au vainqueur…

Pire, la HCC favorise déjà le vainqueur et opprime l’opposition quand son président déclare : « C’est pour cela […] que la Cour a recommandé de séparer les élections présidentielles et les législatives. Les législatives doivent servir à chercher une majorité claire pour le Président de la République. Si on arrive à dégager une majorité présidentielle, on aura un système politique beaucoup plus stable » (3 août 2018, in L’Express Madagascar). Ceci dit, lorsqu’il était co-consultant il disait : « L’Assemblée nationale ne doit en aucun cas être instrumentalisée par le parti au pouvoir, c’est-à-dire celui duquel le Président de la République est issu. […] Aucune manœuvre dilatoire visant à faire de l’Assemblée nationale un instrument présidentiel ne doit être autorisée ». C’était en 2010 avec Ketakandriana Rafitoson, Noro Razafimandimby, Estelle Andriamasy, Sandratririna Andriambolatiana, Lucien Razafindraibe, et Jean-Aimé A. Raveloson (Constitution annotée, FES).

En plus, le chef de l’opposition ne pourra donc pas faire campagne pour les législatives qui devront suivre les présidentielles car il ne peut être nommé qu’ « au lendemain » des législatives. Une interprétation stricte de la loi aporitique ; un vrai non sens politique !

Il est vrai, une opposition ne peut qu’être faible, mais elle a besoin d’une existence claire quitte à avoir -sans honte- un coup de pouce de la loi.

Certes, nos yeux sont rivés sur les présidentielles que parler de l’opposition ne peut être d’actualité… Et quand on fait -la HCC, les consultants, la société civile, les diplômés, et les citoyens- peu de cas de l’opposition, il est normal de ramener son propre pays 10 ans (2009) à 20 ans (2002) en arrière et de s’étonner d’une quelconque énigme et paradoxe ! Mais chut : élections first. Toavina Ralambomahay, Auteur de « La loi sur l’opposition : un mal nécessaire », L’harmattan, 2016

Caricature : Ralay Zoma

Madagascar Tribune0 partages

La HCC opprime l’opposition

Le calendrier électoral montre de nouveau que la HCC a modifié le sens de la loi sur l’opposition en empêchant l’avènement d’un Chef de l’opposition depuis cinq ans. Du coup, il n’y a pas eu de chef de l’opposition durant tout le mandat du président Rajaonarimampianina comme le voudrait la Constitutionn (art.14).

Selon la HCC, le chef de l’opposition

i)ne peut être nommé non seulement que par des parlementaires mais en plus par des groupes parlementaires ! (Avis 2014)

ii)ne peut être nommé car la Haute Cour subordonne la vigueur de la loi à des décrets (Avis 2017)

iii)est nommé « au lendemain » des législatives donc ce n’est plus du tout possible aujourd’hui ! (Avis 2017)

Bref, en janvier 2019, lorsqu’on aura un nouveau président, il sera impossible au vaincu du deuxième tour d’être le chef de l’opposition s’il n’a pas de député ou de sénateur ! Cas possible de Dama, des Ratsiraka, Mailhol, Ratsietison, Ravelonarivo, Rabary, Rabeharisoa, Andrianoelison, et… Rajaonarimampianina (qui n’a pas un seul député), etc. Et même les candidats battus ayant des députés ne pourront pas ! (cas de Rajoelina, Ravalomanana, Rakotomamonjy, etc.) !

Une aberration car ce serait tout à fait leur droit des vaincus que de prétendre à ce poste. Quoique, à Madagascar, il est vrai depuis la Feuille de Route de 2011, lorsqu’on est battu, soit on disparait de la scène politique pour revenir à chaque élection, soit on se vend au vainqueur…

Pire, la HCC favorise déjà le vainqueur et opprime l’opposition quand son président déclare : « C’est pour cela […] que la Cour a recommandé de séparer les élections présidentielles et les législatives. Les législatives doivent servir à chercher une majorité claire pour le Président de la République. Si on arrive à dégager une majorité présidentielle, on aura un système politique beaucoup plus stable » (3 août 2018, in L’Express Madagascar). Ceci dit, lorsqu’il était co-consultant il disait : « L’Assemblée nationale ne doit en aucun cas être instrumentalisée par le parti au pouvoir, c’est-à-dire celui duquel le Président de la République est issu. […] Aucune manœuvre dilatoire visant à faire de l’Assemblée nationale un instrument présidentiel ne doit être autorisée ». C’était en 2010 avec Ketakandriana Rafitoson, Noro Razafimandimby, Estelle Andriamasy, Sandratririna Andriambolatiana, Lucien Razafindraibe, et Jean-Aimé A. Raveloson (Constitution annotée, FES).

En plus, le chef de l’opposition ne pourra donc pas faire campagne pour les législatives qui devront suivre les présidentielles car il ne peut être nommé qu’ « au lendemain » des législatives. Une interprétation stricte de la loi aporitique ; un vrai non sens politique !

Il est vrai, une opposition ne peut qu’être faible, mais elle a besoin d’une existence claire quitte à avoir -sans honte- un coup de pouce de la loi.

Certes, nos yeux sont rivés sur les présidentielles que parler de l’opposition ne peut être d’actualité… Et quand on fait -la HCC, les consultants, la société civile, les diplômés, et les citoyens- peu de cas de l’opposition, il est normal de ramener son propre pays 10 ans (2009) à 20 ans (2002) en arrière et de s’étonner d’une quelconque énigme et paradoxe ! Mais chut : élections first. Toavina Ralambomahay, Auteur de « La loi sur l’opposition : un mal nécessaire », L’harmattan, 2016

Caricature : Ralay Zoma

Madagascar Tribune0 partages

La HCC opprime l’opposition

Le calendrier électoral montre de nouveau que la HCC a modifié le sens de la loi sur l’opposition en empêchant l’avènement d’un Chef de l’opposition depuis cinq ans. Du coup, il n’y a pas eu de chef de l’opposition durant tout le mandat du président Rajaonarimampianina comme le voudrait la Constitutionn (art.14).

Selon la HCC, le chef de l’opposition

i)ne peut être nommé non seulement que par des parlementaires mais en plus par des groupes parlementaires ! (Avis 2014)

ii)ne peut être nommé car la Haute Cour subordonne la vigueur de la loi à des décrets (Avis 2017)

iii)est nommé « au lendemain » des législatives donc ce n’est plus du tout possible aujourd’hui ! (Avis 2017)

Bref, en janvier 2019, lorsqu’on aura un nouveau président, il sera impossible au vaincu du deuxième tour d’être le chef de l’opposition s’il n’a pas de député ou de sénateur ! Cas possible de Dama, des Ratsiraka, Mailhol, Ratsietison, Ravelonarivo, Rabary, Rabeharisoa, Andrianoelison, et… Rajaonarimampianina (qui n’a pas un seul député), etc. Et même les candidats battus ayant des députés ne pourront pas ! (cas de Rajoelina, Ravalomanana, Rakotomamonjy, etc.) !

Une aberration car ce serait tout à fait leur droit des vaincus que de prétendre à ce poste. Quoique, à Madagascar, il est vrai depuis la Feuille de Route de 2011, lorsqu’on est battu, soit on disparait de la scène politique pour revenir à chaque élection, soit on se vend au vainqueur…

Pire, la HCC favorise déjà le vainqueur et opprime l’opposition quand son président déclare : « C’est pour cela […] que la Cour a recommandé de séparer les élections présidentielles et les législatives. Les législatives doivent servir à chercher une majorité claire pour le Président de la République. Si on arrive à dégager une majorité présidentielle, on aura un système politique beaucoup plus stable » (3 août 2018, in L’Express Madagascar). Ceci dit, lorsqu’il était co-consultant il disait : « L’Assemblée nationale ne doit en aucun cas être instrumentalisée par le parti au pouvoir, c’est-à-dire celui duquel le Président de la République est issu. […] Aucune manœuvre dilatoire visant à faire de l’Assemblée nationale un instrument présidentiel ne doit être autorisée ». C’était en 2010 avec Ketakandriana Rafitoson, Noro Razafimandimby, Estelle Andriamasy, Sandratririna Andriambolatiana, Lucien Razafindraibe, et Jean-Aimé A. Raveloson (Constitution annotée, FES).

En plus, le chef de l’opposition ne pourra donc pas faire campagne pour les législatives qui devront suivre les présidentielles car il ne peut être nommé qu’ « au lendemain » des législatives. Une interprétation stricte de la loi aporitique ; un vrai non sens politique !

Il est vrai, une opposition ne peut qu’être faible, mais elle a besoin d’une existence claire quitte à avoir -sans honte- un coup de pouce de la loi.

Certes, nos yeux sont rivés sur les présidentielles que parler de l’opposition ne peut être d’actualité… Et quand on fait -la HCC, les consultants, la société civile, les diplômés, et les citoyens- peu de cas de l’opposition, il est normal de ramener son propre pays 10 ans (2009) à 20 ans (2002) en arrière et de s’étonner d’une quelconque énigme et paradoxe ! Mais chut : élections first. Toavina Ralambomahay, Auteur de « La loi sur l’opposition : un mal nécessaire », L’harmattan, 2016

Caricature : Ralay Zoma

Madagascar Tribune0 partages

Beaucoup sont sceptiques

Beaucoup d’analystes politiques et observateurs/éducateurs ont livré leur réaction par rapport à la promulgation de la liste des membres du Conseil du Fampihavanana Malagasy (CFM). Si les uns s’attendaient à ce que cette liste comporte aussi les noms des suppléants ou adjoints, ils ont déchanté. D’autres par contre ont tout simplement insisté sur l’échec de cette institution qui, à leur avis n’est destinée qu’aux chômeurs, vu les critères imposés pour postuler à ce poste de conseiller du Fampihavanana. Faly Ramakavelo, analyste politique, pour sa part a souligné les difficultés de cette institution à accomplir ses fonctions de législateur, d’exécutif et de judiciaire à la fois. Serge Zafimahova observateur de la vie publique et membre du Club Développement et Ethique (CDE), quant à lui revient sur les limites inhérentes (voir fichier attaché) à cette institution qui, de son point de vue n’a pas observé les recommandations exprimées par les diverses entités qui se sont penché sur cette question de réconciliation nationale, dont celles du FFKM (Conseil œcuménique des églises chrétiennes de Madagascar).

Pour Serge Zafimahova qui note la bonne foi du comité de sélection, le CFM dans sa composition dégage de prime abord l’impression de résoudre les problèmes des politiciens sinon de trancher sur le déroulement d’un combat de coq auquel se sont livrés les chefs politiques. L’approche adoptée dans la mise en place de cette institution fait montre de la confiscation de la parole par des représentants illégitimes non élus, ne garantissant ni la pérennité ni la stabilité, car elle est davantage motivée pour répondre aux visées des politiciens ; ce qui ne met pas en valeur le véritable processus qui favorise et encourage le vivre ensemble et le développement, tout en balisant l’état de droit, la démocratie et la gouvernance. Et encore, remarque-t-il car des acteurs politiques en conflit à l’époque ne sont pas clean ; et ce n’est pas parce que des anciens détenus politiques crient au scandale parce qu’ils ont été écartés du processus qu’ils ont raison.

En tout cas, Serge Zafimahova dénonce encore une fois, une confiscation du processus de réconciliation nationale, une fois de plus, par une minorité légale qui s’attribue un processus qui doit partir de la base sociale. Il attire l’attention sur les multiples interdits dont ceux liés à la circulation dans certaines parties du territoire de Madagascar imposés à des Malgaches de souches alors qu’elles sont accessibles aux touristes et aux étrangers. De tels interdits peuvent pourtant être levés lui déclarent des tenants de l’autorité traditionnelle, par exemple dans certains sites de la montagne d’Ambre. Pour Serge Zafimahova, les membres du CFM doivent être élus depuis le fokontany. Il estime que le processus de nomination arbitraire et sans légitimité du CFM annonce un échec comme toutes les solutions de sortie de crise d’hier (dinika santatra et autres).

Madagascar Tribune0 partages

Début timide des dépôts de candidatures pour les municipales

Le dépôt de candidatures pour les élections des maires et des conseillers municipaux a débuté hier au niveau des bureaux des Organes de vérification et enregistrement des candidatures (OVEC) dans tout le pays. Faible affluence en tout cas pour le premier jour à l’OVEC de Nanisana où doit être déposé les candidatures pour la mairie d’Antananarivo.

Alban Rakotoarisoa alias Gangstabab, artiste chanteur, et fondateur du parti « Antoko politika madio » (APM) est l’un des premiers a déposé son dossier hier à Nanisana. Comme il l’avait annoncé il y a deux ans, Gangstabab brigue la magistrature de la ville d’Antananarivo Renivohitra. Ayant déposé son dossier tôt hier dans la matinée, il a dû remettre un dossier incomplet. Le Trésor public aurait refusé dans un premier temps de recevoir le paiement de la caution de 10 millions d’ariary, fixée par l’État pour assurer l’impression des bulletins uniques, sans une instruction de la part des responsables. Ce n’était qu’à partir de 11h que la caution a pu être versée et la quittance remise à Nanisana.

Les noms des candidats des grands partis politiques, comme l’IRD ou le TIM restent pour le moment un suspense pour la ville d’Antananarivo. A part celle de Gangstabab, la candidature de l’ancienne journaliste et présidente de l’association des conducteurs de taxis de la capitale (FTAPR), Clémence Raharinirina a été déclaré officiellement. On s’attend en tout cas à un duel assez rude pour les concurrents notamment à Antananarivo où les enjeux politiques restent importants.

Le dépôt des dossiers sera clôturé le 12 septembre prochain à 17 h. 1 695 sièges seront à pourvoir dans le pays pour les prochaines élections fixées au 27 novembre prochain.

L'express de Madagascar0 partages

Transport urbain – Contrôle minutieux des bus et taxis-ville

La contre-visite des moyens de transport en commun dans la ville d’Antananarivo sera prise en charge par une société semi-privée. Le contrôle passera tout au peigne fin.

Fin du laisser-aller. Le contrôle minutieux des moyens de transport en commun dans la ville d’Antananarivo est envisagé au sein de la commune urbaine d’Antanana-rivo (CUA). Cette dernière va déléguer la contre-visite à la société Omnium de maintenance des véhicules de transports (OMAVET) à Ampasampito pour le concrétiser. «C’est mieux d’effectuer cette contre-visite à l’Omavet. Cette société sous tutelle de la CUA dispose du matériel adéquat pour l’examen des transports en commun», explique le Colonel Faustin Andriambahoaka, président du Conseil municipal. Cette mesure devrait ainsi prévenir les accidents de circulation. Le contrat de partenariat entre les deux parties a été voté lors de la session extraordinaire des conseillers municipaux à l’hôtel de ville à Analakely, hier. Sa mise en exécution n’attend plus que la délibération du contrôle de conformité de la  préfecture de police à Antananarivo.Le colonel Émilien Ramboasalama, premier adjoint au maire de la CUA et président du conseil d’administration de l’OMAVET précise que cette visite de conformité est différente de celle effectuée par la direction générale de la sécurité routière.

Inquiet« Nous allons insister sur l’état global du transport en commun au profit des usagers. Vérifier, par exemple, s’il n’y a pas de fuite sur la carrosserie du véhicule au cas où il pleuvrait, comment sont les sièges,la propreté du véhicule. Les sièges en bois ne seront plus tolérés», détaille-t-il.Ce changement intrigue les opérateurs de transport en commun. «Mais qu’est-ce que la société OMAVET a à faire dans cette affaire?», s’interroge Bernardin Andriam-binintsoalomora, président de l’union des coopératives de transports urbains.Il menace de réviser à 1 000 ariary les tickets de transport au cas où on exigerait de lui de remplacer les sièges des véhicules.Des chauffeurs de taxis-ville craignent que ce soit un prétexte pour les éliminer. «La CUA nous a déjà proposé de remplacer les véhicules en mauvais état. Nous avons décliné l’offre. Nous ne pouvons pas nous permettre d’acheter un véhicule neuf au prix de 30 millions d’ariary. Nous n’avons que 5 millions d’ariary », explique Clémence Raharinirina, présidente de l’association des taxis-ville.Ces deux opérateurs reconnaissent, toutefois, l’importance de l’amélioration de l’état des véhicules de transport en commun.

Miangaly Ralitera

L'express de Madagascar0 partages

Malaimbandy – Un otage fusillé et cinq toits incendiés

Une femme a été exécutée, lundi vers 5h du matin à Tsinjorano, commune urbaine de Malaimbandy. Les bandits ont incendié cinq maisons.

Épisode douloureux. Cinquante dahalo ont liquidé un otage en représailles à l’exécution de leur complice dans un guet-apens survenu lundi matin aux environs de 5h, à Tsinjorano, à 10km de Malaimbandy. Les bandits impitoyables ont attaqué le village de Mandarano en prenant six femmes dont une fillette de 12 ans en otage. Une série de coups de feu ayant fait paniquer les villageois ont retenti sur les lieux. Avant de repartir, les malfrats ont mis le feu à cinq habitations qui ont été entièrement réduites en cendres. « Ils étaient munis des vingt-cinq fusils de chasse et d’un Mas 36. Nous avions mis à l’abri tout notre bétail mais  ils ont exigé qu’on leur indique la cachette », a indiqué un notable du fokontany. Ces pyromanes n’ont pas hésité à tirer sur deux jeunes hommes qui ont essayé de  s’interposer.Dépouillés de leurs fusils de chasse, tous les deux ont été grièvement blessés. Ils ont été acheminés d’urgence vers un hôpital à proximité. Huit gendarmes issus de la brigade de Malaimbandy se sont déplacé sur les lieux pour se lancer à la poursuite des assaillants.  Trois heures après l’invasion, une embuscade meurtrière a alors éclaté dans la forêt de Tsinjorano.

FurieC’était la furie. D’après les premiers éléments de l’enquête, cette forêt est un repaire des dahalo. Ces derniers ont perdu un de leurs membres qui a été criblé de balles par les forces de l’ordre durant cet accrochage meurtrier. « Ce bandit tué est celui qui a fait usage du Mas 36. Les gendarmes ont saisi son arme avec deux munitions », a signalé une source sécuritaire. Fous de rage, les brigands ont alors tué l’une des femmes ainsi que l’enfant retenus en otage.Les cinq prisonnières restantes sont toujours entre les mains de leurs ravisseurs. Aucune nouvelle embuscade n’est encore signalée jusqu’à hier soir. Les habitants locaux oscillent actuellement entre la peur et le ras-le-bol.

Hajatiana Léonard 

L'express de Madagascar0 partages

Réconciliation nationale – Albert Zafy sort de ses gonds

Le professeur Albert Zafy critique le processus de la réconciliation nationale. Avec un dispositif assez lourd, les nouveaux membres du Conseil du fampihavanana Malagasy ne vont pas chômer durant leur mandat.

Prévisible. Les nouveaux membres du Conseil du fampihavanana Malagasy doivent justifier leurs postes. Le professeur Albert Zafy réagit, suite à la récente nomination des trente-trois membres du CFM. «Ce processus de la réconciliation nationale n’est pas juste. Je suis en train d’éla­borer des dossiers pour plus de détails», affirme-t-il.Depuis 1998, avec la création du Comité pour la Récon­ciliation nationale (CRN), le professeur Albert Zafy a toujours milité pour cette cause. Par ailleurs, il remet en cause l’appartenance à sa mouvance de certains membres fraîchement nommés au CFM. « Ces personnes ont agi en leur nom personnel et je ne cautionne pas leur adhésion au processus», a-t-il continué.Le profil de certains membres du CFM laisse les obser­vateurs perplexes, étant donné leur passé politique. Une vision partagée par Jean Marcel Miandrisoa, un des membres fraîchement nommés. «Effectivement, certains membres ont un lourd passé en tant qu’acteurs dans la gestion des différentes crises», a-t-il fait remarquer. Une situation effacée en un revers de main par l’optimisme du journaliste Alphonse Maka. Selon lui, «ce problème ne se poserait pas si tous les Conseillers au fampihavana malagasy remplissent leurs missions en leur âme et conscience. Tout est question de volonté. »Après la nomination des membres du CFM, cette institution prévue dans la Cons­titution n’est pas encore opérationnelle. Avec un dispositif assez lourd, stipulé dans la loi sur la réconciliation nationale, les membres du CFM fraîchement nommés ne vont pas chômer pendant leur mandat de cinq ans. À part la constitution du bureau permanent, la mise en place des différentes commissions est également attendue, dont celle de la vérité et du pardon, de la réparation/indemnisation ainsi que celle de la refondation de la Nation et de la République.Une série de décrets sont attendue. Il s’agit, entre au­tres, de la mise en place d’un secrétariat permanent et le recrutement d’un secrétaire exécutif en charge de la gestion administrative, financière et logistique du CFM.

Nécessité des décretsLa lourdeur est traduite également par la mise en place d’une Commission spéciale indépendante sur l’amnistie au niveau de la Cour suprême. Un autre décret est donc nécessaire pour la constitution de cette juridiction spéciale.Elle est composée du président de la Cour de cassation, ou son remplaçant, de trois présidents de la Chambre les plus anciens de la Cour de cassation et de deux avocats généraux les plus anciens de la Cour de cassation.Toute puissante, cette institution dispose d’une compétence élargie dans la conduite de ses missions. Intervenant dans une chaîne de télévision privée, hier, Faly Ramakavelo constate que «le CFM exerce à la fois un pouvoir délibératif, exécutif et judiciaire ». Certains articles dans la loi 2016-037 confirment, en effet, cette puissance.À titre d’illustration, l’article 37 stipule que «aucune immunité, ni aucun privilège, ni aucune exigence d’autorisation préalable liée à la fonction, au titre, à l’emploi, au grade, ni à une quelconque dérogation liée à un statut particulier ne peut être opposé à toute convocation ou investigation de la commission Vérité et Pardon ».Le CFM a pour mission d’établir la vérité sur les différents événements douloureux survenus pendant les crises de 2002 à 2013. Il lui est également assigné l’étu­de de la réparation et l’indemnisation des victimes de ces crises. Il délibère également quant à la liste des personnes admises à bénéficier de l’amnistie.Avec l’échec des initiatives du Conseil œcuménique des églises (FFKM) en 2015 et l’inefficacité du Filankevitra fampihavanana Malagasy, le CFM se doit de contredire le professeur Albert Zafy par des résultats rapides et visibles.

Andry Rialintsalama

L'express de Madagascar0 partages

Affaire Antsakabary – Les prévenus en quête de liberté provisoire

Incarcérés pour le meurtre de deux policiers, cinq habitants d’Antsakabary ont demandé une mise en liberté provisoire. Le tribunal ne s’est pas encore prononcé. 

Encore hante  L’ombre horrifiante de l’affaire Antsakabary. Placés en détention préventive  à la maison centrale d’Antsohihy depuis maintenant cinq mois pour le meurtre du sous-brigadier de police Dieu-Donné Razafison et de l’agent de police de 1er échelon Samson Razafindramevajery, cinq habitants de cette commune,où quatre cent quatre-vingt-sept maisons ont été brûlées ne sont pas encore prêts d’être fixés sur leur sort. Aux dernières nouvelles, les cinq prévenus ont demandé une mise en liberté provisoire depuis maintenant près d’un mois, mais le parquet d’Antsohihy  ne s’est toujours pas prononcé.Parmi ces prévenus figure le chef fokontany de Tavenina, où le fokonolona a  pointé du doigt les deux défunts policiers comme étant des bandits. L’un de ses compagnons carcéraux n’est autre qu’un individu qui a ouvertement accusé les deux policiers de l’ avoir délesté d’une somme s’élevant à 100000 ariary. La troisième personne incarcérée dans le cadre de cette affaire est en revanche le frère du chef de Circonscription Scolaire (CISCO) de Befandriana-Nord. Ayant servi dans l’armée, celui-ci s’est targué  à tort d’avoir pu manipuler les armes de guerre des deux policiers, alors que la colère de la foule était déjà à son summum. Le quatrième incriminé  était un membre du comité de vigilance  de Tavenina. Il s’était attiré la foudre de la Justice en faisant un forcing dans un bureau où les autorités s’étaient  réunies pour essayer d’apaiser la vive tension concernant la foule , furieuse contre les deux policiers, accusés d’abus et d’extorsion de fonds pendant leur mission à Antsakabary. Selon les informations recueillies, les cinq prévenus ont demandé une mise en liberté provisoire. La démarche qu’ils ont introduite fait suite à une enquête au fond qui s’est tenue au tribunal d’Antsohihy  à  la mi-juillet, après qu’une première audition ait été écourtée.

Ordre de poursuiteA ce moment, le ministère de  la Sécurité publique a pour sa part procédé à  l’interrogatoire de quarante-deux policiers, incriminés dans l’incendie ayant ravagé des centaines de foyers dans les cinq villages sinistrés. Les auditions se sont en revanche déroulées à Mahajanga.Suite  au dessaisissement du tribunal de Mandritsara, ayant la compétence territoriale, c’est  le tribunal de première instance d’Antananarivo qui a pris les rênes. A Antso-hihy, le transfert à Tana des cinq individus.Le double  meurtre de policiers a été commis  à Ambalamanga  Befandriana-Nord le 18 février. Les abus dont ils ont été soupçonnés ont mis le feu aux poudres.  Le 22  février,  quarante-cinq policiers dépêchés depuis Mahajanga, Mampikony, Port  Bergé, Analalava et Antsohihy, ont débarqué à Antsakabary. Les ordres étaient clairs : «retrouver les bourreaux de leurs collègues ». Une arrestation massive s’ensuivait alors.  Lors de  leur passage, des maisons ont été brulées et des pillages, extorsions d’aveux,  homicide  involontaire, atteintes  aux bonnes mœurs ainsi que  traitements inhumains ont été signalés . Le 2 mars, une commission mixte d’enquête s’est rendue sur place pour auditionner les villageois mais la suite de l’affaire se fait attendre.

Seth Andriamarohasina

L'express de Madagascar0 partages

Établissement privé – Fermeture de quarante écoles

Irrémédiable. Le ministère de l’Éducation nationale recommande aux parents d’élèves d’exiger l’autorisation d’ouverture, au moment de l’inscription de leurs enfants dans des établissements privés. Quarante écoles privées sont interdites de fonction d’enseignement, pour l’année scolaire 2017-2018. Elles sont dépourvues d’autorisation d’ouverture et ne pourront pas présenter des candidats aux examens nationaux.Les propriétaires de ces établissements n’ont pas régularisé leur situation administrative, malgré la recommandation de l’office national de l’enseignement privé (ONEP) au sein de ce ministère, depuis le mois d’avril, selon une source concordante, hier. A la fin de l’année scolaire 2016-2017, l’ONEP a donné un mois aux cent huit établissements qui n’ont toujours pas effectué la régularisation de leur autorisation d’ouverture. Ce délai a maintenant expiré. La source auprès du ministère de l’Éducation nationale souligne que pendant ce sursis, soixante six établissements ont déposé leurs dossiers. La demande a été refusée pour deux établissements, ils n’ont pas rempli les critères requis. Quarante écoles n’auraient fait aucun signe.

M.R.

L'express de Madagascar0 partages

Concours de beauté – Miss Manankasina valorise les traditions

Mettre la beauté au service de la culture, tel est le concept de ce concours de beauté. Une idée nouvelle et fédératrice qui illuminera toutes les régions où Rta est présente. 

Ouvertes à toutes les jeunes filles de dix-huit à vingt-cinq ans, mesurant plus d’un mètre soixante, ayant de l’affinité avec la culture et les valeurs traditionnelles de la Grande île.Les inscriptions au concours de beauté « Miss Manankasina » auprès de toutes les agences Rta se feront jusqu’au 15 septembre 2017 moyennant la somme de cinq mille ariary. Toutes les régions se trouvant à proximité de chacune de ces agences seront sollicitées. Les renseignements complémentaires concernant ce concours sont disponibles auprès de toutes les agences Rta. Un grand casting sera prévu dans chacune des villes où est implantée la Rta durant les journées du samedi 16 et du dimanche 17 septembre. Les sélectionnées de la ville de Toamasina, de Mahajanga, d’Antsirabe rejoindront ensuite la capitale. Cette dernière aura aussi ses représentantes. Elles seront logées, pendant un bon mois, à l’hôtel  Paon d’or à Mandrosoa Ivato qui sera aux petits soins pour ces prétendantes au titre de Miss Manankasina. Toute une série de formations leur seront  dispensées durant cette période en plus des séances pour parfaire leur physique et leur démarche.

Voiture personnaliséeUne bonne notion de leadership, de « kabary » ou d’art oratoire malgache, sur les rites, les valeurs traditionnelles malgaches et aussi sur les bonnes manières, figure dans les disciplines qu’elles vont apprendre. Le Palais des sports de Mahamasina accueillera la grande finale dans la soirée du samedi 28 octobre à partir de 15 heures. Comme tous les concours de beauté, nos candidates apparaitront en tenue de ville, en tenue traditionnelle et en tenue de soirée, et feront une prestation sur une discipline culturelle représentant sa région d’origine. Un volet de questions pour évaluer leurs connaissances générales prendront une part importante pour les départager. L’heureuse élue gagnera une voiture personnalisée à l’image de Miss Manankasina et un séjour tous frais payés à Mananjary en plus d’une formation linguistique d’une année auprès de l’English Language Institute , d’un téléphone portable et d’un service de beauté qui la suivra pendant un an à chacune de ses apparitions en public. Les téléspectateurs pourront suivre l’évolution de chaque étape sur la chaîne Rta, depuis le moment où les candidates rejoindront le Paon d’or jusqu’à l’épreuve finale.Il est difficile de traduire « Manankasina » en français. « Prestigieuse » est le mot qui pourrait le symboliser en mettant en évidence les valeurs traditionnelles. L’initiative de ce concours de beauté revient à l’association MA.MA.FY qui a pour but de rassembler  toutes les tribus et ethnies de Madagascar. Une commission appelée OLAM au sein de cette association s’occupe de la création et de la réalisation de chaque événement. « Miss Manankasina » coïncide avec l’équinoxe de septembre, une période durant laquelle l’hiver se termine et la nouvelle saison pour les cultures commence; ce qui est synonyme de « nouvel an » dans les rites ancestraux malgaches.

Ricky Ramanan

L'express de Madagascar0 partages

Judo – Championnat du monde – Fetra et Daniela dans l’arène

Heure H pour les deux judokas malgaches engagés dans le championnat du monde à Budapest. Fetra Ratsimiziva dans la catégorie des -81 kg et Daniela chez les -63 kg représentent Mada­gascar à ce sommet de la crème mondiale. Il s’agit donc de deux expatriés. Ils disputeront leur premier combat ce jour.

Les personnalités des loges VIP. De g a dr, Csanyl Sandor, president OTP Bank, Viktor Orban, Premier ministre hongrois, Vladimir Poutine, Président de la Russie et president de la fédération russe de judo, Marius Viger, president de la fédération internationale de judo, Battulga Khaltmaa, president de la Mongolie et president de la fédération mongolienne de judo.

Selon Briand Andria­nirina, 4e vice-président de la Fédération malgache de judo, les deux judokas se sont bien préparés et peuvent causer la surprise. « Ce sera très dur, vu le niveau mais Fetra basé à Paris et Daniela au Japon, ont eu la meilleure préparation possible », pronostique Briand Andrianirina présent à Budapest dans les loges VIP en tant que special guest , aux côtés de quinze hautes personnalités dont le président russe Vladimir Poutine qui est aussi président de la fédération russe de judo, le président mongolien Battulga Khaltmaa également président de la fédération mongolienne de judo Premier ministre hongrois Viktor Orban, de MariusViger, president de la Fédération internationale de judo et de Csanyl Sandor, president de OTP Bank et president de la fédération hongroise de football,un multimilliardaire. C’est dire.

Pièce rare cherche fédération

Briand Andrianirina, dont la présence à Budapest est sujette à interprétation, a tenu à préciser qu’il n’a pas démissionné de son poste de president de la fédération malgache de kick-boxing . « Ce n’est pas une démission, c’est une prise de position dans la mesure où mon mandat se termine et que j’estime qu’après deux mandats ,il faut désormais passer la main. Ceci dit je continuerai à aider le kick » a-t-il souligné.Briand Andrianirina prendra-t-il en main le judo? Rien n’est moins sûr. Toutefois Briand Andrianirina est prêt à répondre aux sollicitations d’autres disciplines si on a besoin de son expérience s’il y a une bonne entente et que les règles du jeu sont bien définies. Il pourrait également se présenter à l’élection de president de la fédération d’une discipline qu’il choisira lui-même. Avis donc aux amateurs. Voilà une espèce rare à conquérir.

 

L'express de Madagascar0 partages

Concours funk urban – Minah Bolimakoa dans toute sa splendeur

La chanteuse de funk urban Minah Bolimakoa présentera de nouveaux morceaux à son public lors de son concert au No Comment Bar à Isoraka dans la soirée du jeudi 31 août. L’ancienne choriste de Tence Mena a fait du « salegy » fusionné de funk, sa marque de fabrique dans l’univers musical de la Grande île. Après son retour au festival Angaredona, elle a investi dans un studio dans le but de peaufiner ses nouvelles compositions et adopter une autre expression scénique. Ceci aura pour seul but d’offrir une belle prestation à ses fans. La belle Minah change toujours de style à chacun de ses concerts. Sachant jouer avec sa coiffure et son physique svelte, elle adopte une autre allure tout en restant elle-même.Sa voix puissante laisse passer des messages et raconte des histoires héritées de son grand-père, qui, selon elle, est le premier à avoir sorti le premier trente-trois tours à Madagascar. Révélée au grand public avec son morceau intitulé « Raharaha sarotro » signifiant affaires compliquées et par lequel elle a été sélectionnée au concours Prix Découvertes Rfi 2016, Minah Bolimakoa continue son petit bonhomme de chemin.

R. R.

L'express de Madagascar0 partages

Tennis – ITF U18 Mauritius Open – Finaritra et Miary Zo en quarts du double

Finaritra Andriamadison, engagée au tournoi ITF U18 au Mauritius Open Grade 5, a connu une bonne fin de journée hier, sur les courts du Tennis Club de Petit Camp. 

En s’alliant avec la Sud-africaine Janneke Turck, Finaritra Andria­madison est parvenue à se hisser en quarts de finale du double. Les deux joueuses qui se sont connues à l’hôtel Le Plaza de Curepipe, se sont imposées devant la paire indienne, composée de Gupta Muskan et Sharma Ramesh (tête de série numéro 4) en deux sets 6/1, 6/3.Aujourd’hui, elles affronteront en quarts de finale les Sud africaines Tasmin Hart et Alexis Tensfeldt, gagnantes des Mauriciennes Malika Ramasawmy et Andrea Foo Kune (6/1, 6/1).Toujours en double, Miary Zo Rakotondramboa a enregistré le même succès que Finaritra. Il s’est aussi qualifié en quarts de finale avec son partenaire mauricien Kenny Ah Chuen après une victoire contre le Hongrois Bence Kisgeczi et le Mauricien Anthony Kwok Yin Sing Yen en trois sets 4/6, 6/3, 10/7. Miary Zo et Kenny joueront les quarts de finale contre Lam Chun et Kyle Lok Yin Tang de Hong Kong.Dans l’épreuve du simple (1/8e de finale) de la matinée d’hier, Finaritra Andria­madison a pu effectuer une belle résistance devant la Mauri­cienne Amélie Boy, 215e mondial juniors et tête de série numéro 2 du tournoi. Après avoir été menée 3/0 au premier set, Finaritra s’est montrée intraitable et a aligné six jeux de suite pour enlever la première manche sur 6/3.

Gain de pointsPar la suite, elle a dû subir les assauts de son adversaire qui finit par s’adjuger le second set sur 6/0. Dans le troisième et dernier set, Finaritra rate de conclure le premier en menant 40/15. Après, elle a pu revenir dans la partie en ayant quatre balles de jeu pour égaliser à 2/2. Elle les rate et la Mauricienne a pu revenir en grande pompe pour s’imposer 6/1.Pour Miary Zo, qui était opposé à l’Américain Parker Collins, la défaite s’est traduite par la perte de trois jeux de service, deux dans le premier et un dans le second set (3/6 4/6).En atteignant les quarts du double, Finaritra et Miary Zo s’offrent chacun 1,25 point au classement mondial des juniors. La qualification en demi-finales sera synonyme d’obtention de 2,5 points. « On est à Maurice pour chercher des points au classement mondial et on essaiera d’en prendre le plus en double maintenant qu’on a perdu en simple », assène Finaritra Andriamadison.

Dina Razafimahatratra (Maurice)

L'express de Madagascar0 partages

Fenoarivobe – Violent affrontement  avec des dahalo

La guérilla a fait rage entre les  forces de l’ordre et une horde de dahalo armés de fusils de chasse à Ambohi­tromby Fenoarivobe.  Appuyés par des villageois, des gendarmes, ainsi que trois militaires du détachement autonome de sécurité, ont  donné du fil à retordre aux malfaiteurs. Près de trois cent  bovidés dont ils se sont emparés dans le village d’Antsahanavony dans la matinée de jeudi ont été récupérés en totalité au terme d’un violent accrochage. Trois des malfaiteurs ont été frappés par les projectiles tirés par la gendarmerie et l’armée. Rescapés de cette fusillade, deux des dahalo blessés par balle ont réussi à prendre la fuite,  en se mettant à l’abri entre les rangs de leurs comparses, un troisième a péri. Du côté des villageois, l’un des propriétaires du troupeau a été froidement tué par les bandits de grand chemin. Blessé, un autre éleveur bovin  se trouve quant  à lui dans un état préoccupant.Après avoir essuyé cette lourde défaite, les  voleurs de bétail  ont battu en retraite dans les montagnes, enfouies dans une zone limitrophe entre les régions Melaky et Bongolava.Les poursuites ont cessé et le troupeau restitué aux propriétaire.

Andry Manase

L'express de Madagascar0 partages

Startup – La palme revient à Tôma’tsiro

Sur le marché mondial, tout le monde connaît Heinz. Elle est sur toutes les tables, même à Madagascar. Mais l’équipe de Tôma’Tsiro veut renverser cette tendance dans la Grande Ile. Cette marque de ketchup « Made in Madagas­car » veut défier les produits importés. Avec cette ambition, l’équipe de Riantsoa Mialinarindra, Tiana Razakan­disa, Candy Randian et Adrien Tip Leung s’est vue récompensée de divers prix, principalement en services et accompagnements lors du concours Startup Weekend, organisé du 12 au 14 août à Antananarivo.Startup Weekend est une occasion pour les porteurs de projet de tester leurs idées, ou tout simplement d’expérimenter une aventure entrepreneuriale pendant cinquante quatre heures. Des mentors, des coaches ainsi que des conférenciers sont prêts à partager leurs expériences avec ces entrepreneurs en herbe. Le deuxième lauréat de l’évènement est l’entreprise sociale Green’up qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Avec une application mobile, le projet permet aux commerçants de jetermoins et de gagner plus, aux consommateurs de manger moins cher et de sauver la planète et aux orphelinats de recevoir des repas gratuits.

L.R.

L'express de Madagascar0 partages

Ambatondrazaka – Les épreuves du CAE/EP démarrent

Pour enseigner, il faut au moins détenir un diplôme adéquat conforme aux normes de l’Éducation nationale. Néanmoins, certains enseignants sont recrutés sans expérience pédagogique.  

C’est au tour des enseignants, ou ceux qui voudraient en faire vraiment partie, de passer un examen officiel et professionnel. Ainsi, 452 candidats sur les 588 inscrits issus de toutes les classes sociales affrontent, depuis hier, les épreuves écrites pour l’obtention du Certificat d’aptitude à l’enseignement dans les écoles primaires (CAE/EP) dans les trois centres d’examen répartis dans la Direction régionale del’Éducation nationale (DREN) d’Alaotra-Mangoro. La session dure deux jours d’affilée. La première journée a été marquée par l’absence de 136 candidats, soit 30,09 % des candidats inscrits, un taux d’absence un peu élevé, selon les estimations des observateurs régionaux.

Académique« L’obtention de ce diplôme est purement pédagogique, mais il est nécessaire pour les enseignants qui, pour la plupart, ne disposent que des diplômes académiques. Y compris les enseignants FRAM. C’est pour être qualifié dans le métier, lequel exige d’abord une bonne compétence et ensuite l’aptitude adéquate pour progresser dans le processus de l’éducation », a souligné Henri Gervais Rakotoarimalala, chef du service de l’éducation fondamentale au sein de la DREN d’Alaotra-Mangoro.De fait, il a supervisé le déroulement de la session dans les six salles d’examen réparties dans l’enceinte du CEG Razaka.  Ce centre accueille les candidats issus des Circonscriptions scolaires (Cisco) d’Ambaton­drazaka et d’Andilamena. Ceux de la Cisco d’Anosibe An’Ala rejoignent le centre qui se trouve au CEG de Moramanga.La première journée s’est déroulée sans incident.Si on explicite la répartition, le centre de Moramanga accueille le plus grand nombre de candidats, soit 201 sur 252 inscrits. Vient ensuite celui d’Ambaton­drazaka avec 171 candidats présents sur 234 inscrits. Enfin, le centre d’Amparafara­vola héberge 80 candidats sur 103 inscrits. Au total, la DREN d’Alaotra-Mangoro a mobilisé 32 personnes pour la surveillance des épreuves.

Hery Fils Andrianandraina

L'express de Madagascar0 partages

Rallye – Une première mémorable pour Yves

Après douze ans d’attente, les efforts ont finalement payé pour Yves Raba­rijoely. Avec Lanja « Nitro » Ralambo comme copilote, ils ont remporté la toute première victoire de leur carrière, dimanche à Ivato, au terme du Rallye TMF. Un succès symbolique, puisque Yves est membre de la Team Mika Faniry.Il se présentait comme la meilleure chance de succès du club au départ, ce qui s’est avéré être juste. Deu­xièmes du Rallye Haute Matsiatra en juillet, Yves et Nitro sont montés sur la plus haute marche cette fois-ci. Signe de leur progression et preuve qu’ils sont définitivement entrés dans une nouvelle dimension.Une situation à laquelle le principal concerné a du mal à croire. « Franchement, je n’arrive pas encore à y croire que nous sommes premiers du général », soufflait-il dimanche, sous le coup de l’émotion.On est bien loin des débuts d’Yves, au volant d’une petite Peugeot 205. « J’ai couru pour la première fois en 2005. En fait, j’avais un ami qui s’appelait Ramahandry. Il faisait déjà du rallye à l’époque. Il m’a proposé la 205 et c’est ainsi que l’aventure a commencé », se remémore-t-il. Depuis qu’il a été touché par le virus du sport automobile, il a gravi peu à peu les marches.

Plus en confianceDepuis cette année 2005, Yves a roulé sur environ une demi-douzaine de voitures. Une Peugeot 205 au commencement, puis une Peugeot 106 et une Volkswagen Golf.Après ces trois premières, il est monté d’un cran en passant aux quatre-roues motrices, avec une Subaru Impreza GC8 M12, puis une Impreza N8, une N12 et dernièrement l’ancienne N16 d’Olivier Ramiandrisoa, double championne de Madagas­car, passée aux mains de Hery Rasoamaromaka, alias Hery Be, entre temps.Et c’est avec cette dernière qu’il a donc enregistré son premier succès, dimanche. « C’est un bon retour sur investissement. Après la phase d’apprentissage à Fianarantsoa, je suis plus en confiance au volant de la N16 », souligne-t-il.Yves et Nitro ne courent ensemble que depuis le début de l’année. Et pourtant, leur entente saute déjà aux yeux. « On a disputé quatre rallyes jusqu’à aujourd’hui. Notre tandem fonctionne parfaitement », conclut Yves.

Haja Lucas Rakotondrazaka

L'express de Madagascar0 partages

Antsirabe – Un camionneur en fuite

On ignore ce qui lui est arrivé ou ce qui lui a pris, mais le chauffeur d’un camion de couleur rouge s’est enfui après avoir commis une série de délits routiers. En effet, samedi dernier vers 20h, il a commencé par faucher avec son mastodonte trois pousse-pousse stationnés aux alentours de la gare ferroviaire d’Antsirabe. Il a continué sa course bien qu’il ait semblé avoir été conscient de son infraction. Deux scootéristes, témoins du méfait, ont essayé de rattraper le camion mais celui-ci ne s’est pas arrêté, poursuivant sa route vers Antsenakely.Arrivé à cet endroit, le gros véhicule a percuté une voiture tout-terrain mais là encore, il ne s’est pas arrêté. Plus, il a accéléré en prenant la route vers Andranovisy. Dans sa course folle, le camion a complètement détruit sur son passage un quatrième pousse-pousse et un cyclo-pousse.Furieux contre son attitude irresponsable, des personnes ayant eu connaissance des carambolages successifs, se sont ruées à la poursuite du chauffard qui a abandonné son véhicule au niveau d’Andranovisy. Mais, il a réussi à fausser compagnie à tout le monde en s’enfuyant dans les rizières.

Angola Ny Avo

L'express de Madagascar0 partages

Consultation gratuite à Isotry.    

La clôture de la semaine de la santé bucco-dentaire et de la journée municipale de la santé sera marquée par des consultations gratuites au bureau municipal de l’hygiène (BMH) à Isotry, hier et ce jour. Il s’agit, entre autres, de soins et d’extractions dentaires, de consultation générale, du dépistage et de traitement des maladies occulaires, de diabète, d’hypertension, de VIH/SIDA. Quatre mille personnes sont attendues à cet événement, dans l’objectif de satisfaire les besoins en matère de santé de tout individu et par conséquent de prendre  en charge la santé publique.

L'express de Madagascar0 partages

Congrès sur le fisc  en Afrique

Antananarivoaccueillera le troisième congrès annuel du réseau africain de recherche sur la fiscalité (ATRN) de l’Association panafricaine le Forum sur l’Administration Fiscale Africaine (ATAF), la semaine prochaine. Environ cent cinquante experts, cher­cheurs, professionnels de l’administration fiscale, du ministère des Finances et du secteur privé prove­nant des États africains, aborderont les problé­matiques de la politique fiscale, axée sur la collecte et le traitement d’infor­mations dans les stratégies de modernisation des administrations fiscales.

L'express de Madagascar0 partages

Belles, on ira

Je reprends, en l’amendant à peine, une vieille Chronique d’il y a 11 ans (21 juillet 2006). La raison en est la reprise en boucle par les médias (même National Geographic y va de son «Diana : une icône mystérieuse», une série d’interviews de la princesse de Galles qui sera diffusée le 31 août 2017) d’une vieille histoire qui devient une espèce de marronnier journalistique, bien utile pour meubler le calme désespérant des vacances. On sait que Lady Di est morte dans la nuit du 31 août au 1er août 1997, après un accident sous le tunnel de l’Alma, à Paris. Elle avait 36 ans. Vingt ans après, à la suite du Dauphiné Libéré, on apprend encore que «Mort de Lady Di : la nuit du drame, Jacques Chirac ne dormait pas avec Bernadette» (La Dépêche du Midi, 28 août 2017) ; «Mort de Lady Di : la nuit où le président Chirac était injoignable» (Sud-Ouest, 29 août 2017). Jacques Chirac, qui aimait les femmes, aurait été en compagnie de l’actrice Claudia Cardinale. Une rumeur qui n’a jamais été confirmée mais qu’on ressort opportunément pour faire le buzz, mais surtout du chiffre de vente. On découvre sans surprise le mauvais rôle des paparazzi qui, pour une photo, tueraient père et mère. Mais, ceux-là même qui s’indignent de leurs méthodes sont les premiers à se délecter des photos volées des vraies stars et des pipoles autoproclamés.La «Dernière séance», ce furent trois jours de photos de Marylin Monroe par Bert Stern (3 octobre 1929 – 26 juin 2013), alors portraitiste pour le magazine Vogue. Six semaines avant la mort (5 août 1962) de l’icône des années 1960. Elle aussi, elle avait 36 ans. «Trois jours de folie, de champagne et de nudité».Quel homme n’aurait pas souhaité se retrouver à la place du photographe, mais pas nécessairement avec le même objectif ? Quelques semaines avant sa mort (1er juin 1926-5 août 1962), Marilyn laisse le testament de sa beauté : 2700 photos dont deux qu’elle avait biffé au rouge.Serait-ce sacrilège de seulement s’inquiéter (ah, l’inquiétude du rival devancé !) si ce que nous pensons tous a été consommé ? Les photos se refusent à être vulgaires, mais tout de même, Bert Stern et Marilyn Monroe seront restés seuls et ensemble dans cette suite du Bel-Air à Los Angeles, durant douze interminables heures. Que fait-on quand on a devant soi en toute petite tenue la plus belle femme du monde ? Se contente-t-on de l’admirer « faire l’amour à l’objectif » ?Elles furent quelques-unes comme Marilyn à incarner LA femme, star de leur temps mais icône intemporelle : Cléopâtre (69-30 BC), Marlène Dietrich (1901-1992), Lady Diana (1961-1997). Pas nécessairement les plus jolies, mais la beauté d’une femme est faite de tellement de petits détails qu’on ne s’explique pas. Dans l’anonymat de la foule, d’autres femmes étaient sans doute infiniment plus belles, mais elles ne le furent pas suffisamment pour sortir de l’anonymat et entrer dans l’histoire.D’autres usurpent leur célébrité pour s’autoproclamer héritière des femmes-cultes, mais il ne suffit pas d’arborer une chevelure blonde et d’exhiber une toison naturellement assortie, aussi devront-elles attendre d’être reconnues comme telles par la moitié mâle de l’Humanité – les César, les JFK ou les Prince-de-Galles – qui révèle LA femme à elle-même.Bert Stern aimait les femmes, entend-on dire. Il faut être pédé pour ne pas aimer les femmes, chef d’œuvre de la nature dont on ne se lasse pas d’admirer la remarquable ergonomie du « plus bel endroit du monde » (Gustave Courbet). Les hommes se défendent de ne penser qu’à « ça », mais il n’y a que dans les sciences-fictions que l’on fait l’amour virtuellement en pensant y trouver un plaisir « intellectuel » qui ne remplacera jamais le contact physique, charnel, le corps à corps primitif et authentique.Dans un dessin partagé quelque part, j’ai beaucoup ri de la justesse du trait : une mère assiste au bain de son petit garçon. Celui-ci joue avec son zizi et demande à sa mère : «Maman, c’est mon cerveau ?». La mère, amusée, lui répond : «Non, mon chéri, pas encore».La seule pensée de la nudité magnifiée de Marilyn Monroe provoque ce besoin irrépressible d’ode à la femme et à sa féminité. Plume concupiscente, encre lubrique : l’homme dans toute son élémentarité. La « dernière séance » avait eu lieu en 1962, mais ç’aurait pu être hier. Marilyn Monroe et Lady Di seront mortes toutes deux à trente-six ans. Elles ne vieilliront jamais. Si belles, tellement fragiles, déjà éternelles. Femmes, dans toute leur ambiguïté.

Par Nasolo-Valiavo Andriamihaja

L'express de Madagascar0 partages

Toamasina – Un jeune homme détroussé par cinq individus 

Dans la soirée du dimanche 27 août, vers 16 h, un jeune homme a été détroussé alors qu’il rentrait chez lui en pousse-pousse, après avoir passé l’après-midi sur la plage à Toamasina.Arrivé au niveau du chemin vers le stade municipal et menant au rond-point du boulevard Augagneur, le pousse-pousse a été attaqué par cinq individus armés de sabres et de coutelas. On ne peut pas dire que le jeune homme soit chétif, au contraire c’est plutôt une personne de forte constitution physique. Mais, face à des détrousseurs en nombre et armés, il n’a pu esquisser le moindre geste de défense et s’est soumis aux injonctions des malfaiteurs. Le jeune homme a été dépouillé de tout son argent, de son téléphone portable ainsi que tous les objets en or qu’il portait sur lui.Ce qui laisse perplexe, car ce n’est pas la première fois qu’un tel cas de vol avec violence est signalé, c’est que le tireur de pousse-pousse n’est jamais menacé par les détrousseurs et s’en tire sans encombre. En outre, quelques personnes ont été témoins du malheur du jeune homme mais aucune n’a osé intervenir.

Falinah Safidinirina

L'express de Madagascar0 partages

Plusieurs assauts pour vaincre les Sadiavahe

En 1915, les razzias de bœufs dans le Sud connaissent leur pic. Les administrateurs coloniaux préconisent alors un certain nombre de mesures « pour amener les villageois à se dessaisir de quelques bêtes », précise Faranirina V. Esoavelomandroso dans son Essai sur les Sadiavahe publié en 1975 (lire précédentes notes). Ainsi, en juillet, le chef de la province de Toliara, Gerbinis, propose au gouverneur général, l’intervention des autorités locales auprès des propriétaires- car « par contact constant avec propriétaires, elles peuvent seules convaincre indigènes à vendre »- et l’achat direct dans les hameaux et non au marché.Mais s’ils ne sont pas en mesure de payer les impôts, faute de numéraires, et s’ils ne veulent non plus se séparer de leurs bœufs abattus que lors de grandes occasions (funérailles, circoncision…), que peuvent les Antandroy, Karimbola et Mahafaly ? L’historienne répond à cette question par un seul mot : la fuite. Celle-ci les mènera tout droit vers les Sadiavahe et à devenir leurs complices en soutenant leur action.Les premiers Sadiavahe, évadés des prisons de Toliara et d’Ampanihy, sont signalés en février 1915, sur la rive gauche du Menarandra dans le canton d’Ampotaka, à Lovokarivo, village karimbola qui dépend du district d’Ampanihy, chef-lieu qui se trouve de l’autre côté du fleuve. Les crues du Menarandra arrêtent les forces de l’ordre parties d’Ampanihy. D’autres Sadiavahe venus de Tsihombe, rejoignent alors les premiers. « Profitant des conditions exceptionnellement favorables qu’offre à des fuyards cette zone où il est difficile de circuler, les Sadiavahe se déplacent entre Lovo­karivo et Kirimosa. »Le chef du district d’Ampanihy écrit alors : « La bande appartient à mon avis aux deux provinces. Poursuivie dans la région de Lovo­karivo, elle passe à Kirimosa et inversement. » La description de la suite des évènements devient plus confuse du fait, sans doute, de ces déplacements incessants. Vers la fin de 1915, les Sadiavahe agissent surtout dans les villages situés au nord de la piste Kirimosa-Lovokarivo. Selon Faranirina V. Esoavelomandroso, ce déplacement vers le Nord peut s’expliquer par l’organisation de l’important repaire d’Ambohitsy, l’attrait exercé sur les Sadiavahe par les grands troupeaux de la « riche région » de Tsimilofo et Tranoroa, et la surveillance plus sévère instaurée dans le canton d’Ampotaka où éclate le mouvement. En septembre, après une conférence entre Gerbinis et le représentant de Delpit, chef de la province de Fort-Dauphin, un arrêté modifie la frontière entre les deux circonscriptions, le maintien de l’ancien tracé rendant difficile la répression des troubles et favorisant leur extension. La nouvelle frontière suit le Menarandra, de Maheny à la mer, et dorénavant, Karimbola et Antandroy qui occupent le « Triangle du Menarandra » relèvent comme leurs parents de Tsihombe, dans la province de Fort-Dauphin. Et du fait de son état de santé et de son manque d’énergie, Delpit est remplacé par Béréni auquel « le gouverneur général prescrit d’agir très énergiquement ». Instruction que le nouveau chef met en pratique immédiatement.Les Sadiavahe n’abandonnent pas totalement la zone sud. Réfu­giés sur la colline difficilement accessible d’Ambohitsy, qui domine la plaine d’Andranona­kotro, au cœur même du « Triangle du Menarandra », ils organisent à partir de ce repaire des expéditions dans tous les villages voisins. Ils ne sont délogés d’Ambohitsy qu’après la saison des pluies, en mars 1916.Dans un article publié en 1968, dans le Bulletin de Madagascar, M. Gontard rapporte le récit de cette attaque en deux assauts, le premier s’étant soldé par un échec, le deuxième entrainant la dispersion des Sadiavahe. « La forêt d’épineux et très dense des environs ne permit pas de les capturer. » Toutefois des opérations de police se poursuivent toute l’année 1916. Si le point névralgiques reste la région limitée par Maheny, Ampotaka et Beloha, le mouvement a néanmoins secoué une grande partie de la province de Fort-Dauphin avec des poussées dans celle de Tuléar. Si l’un des chefs le plus dangereux est Ehelaka qui a tenu la brousse d’Ampotaka, en novembre 1917, les télégrammes officiels mentionnent encore des Sadiavahe, Retsivala et Retsihazo, dans le secteur d’Androka. Lorsqu’une autre insurrection, « ayant cette fois un caractère nettement politique», dirigée par le descendant du roi mahafaly Tsiamponde, Tsibasy, et mettant en cause l’autorité française, éclate à Ejeda en octobre, les administrateurs se demandent s’il n’y a pas collusion entre celui-ci et les Sadiavahe.En tout cas, la question des Sadiavahe n’est close pour l’administration qu’après les jugements dont les derniers sont prononcés par la Chambre en octobre 1918.« Les arrêtés des tribunaux de Fort-Dauphin et Tsihombe et la Chambre d’homologation soulignent bien le fait que ces Sadiavahe ne sont que des malfaiteurs et pour cause, les promoteurs de la révolte étaient d’anciens prisonniers ! » Les Notes reviendront bientôt sur ce point.

Texte : Pela Ravalitera - Photo : Archives personnelles

L'express de Madagascar0 partages

Football féminin – Askam et Sabnam terminent en tête

L’Askam Itasy et l’AC Sabnam Analamanga ont terminé aux premières places des groupes A et B, à l’issue des éliminatoires de la phase II, en championnat de Madagascar de football féminin, division Elite.Hier à Carion, l’Askam a enregistré un troisième succès consécutif en trois rencontres, face à l’Asot Analamanga (1-0), grâce à un but de Sarah. Tandis que l’AC Sabnam a écrasé l’AS Comato Atsimo Andrefana (3-0), avec notamment un doublé de Suraya. Dans les autres matchs, le Mifa Analamanga a disposé du FC Prescoi Vakinankaratra (3-1). Tout comme le SOM Boeny face à l’Ascuf Haute Matsiatra (2-0).Après trois journées, on connait désormais les clubs qualifiés pour les demi-finales de ce jeudi. L’Askam affrontera le SOM, dans le premier duel du dernier carré. Par la suite, l’AC Sabnam sera aux prises avec l’Asot, dans une confrontation 100% Analamanga. En ce qui concerne les matchs de classement, le Mifa et le FC Prescoi affronteront respectivement l’Ascuf et l’AS Comato.

H.L.R.

L'express de Madagascar0 partages

Quatre dealers arrêtés

Quatre dealers  toxicomanes, ont été arrêtés à Mahitsy, lundi soir.Les policiers de la brigade des stupéfiants d’Anosy les ont pris en flagrant délit. Trente-cinq paquets et trois cent grammes de poudre de cannabis ont été saisis.

L'express de Madagascar0 partages

Un homme succombe après une vindicte populaire

Un jeune homme de 25 ans a subi la vindicte populaire, lundi à Betomendy, commune d’Anahidrano. Il aurait été interpellé en flagrant délit de vol. La foule s’est massée autour de lui. Démembré, il a été lardé de coups de couteau. Une enquête a été ouverte sur ce meurtre.

Midi Madagasikara0 partages

Habitat alternatif : Un éco-village à Toamasina

La population s’est jointe à My Crew et au groupe STAR pour le remplissage des bouteilles vides en vue de la construction de l’éco-village. (photo fournie)

Une initiative locale pour la promotion d’un logement décent et éco-responsable démarre sa mise en œuvre à Toamasina. Le point fort de l’histoire ? Ce projet de construction d’un éco-village est porté par des jeunes engagés et déjà soutenu par des acteurs du secteur privé.

Mais qu’est-ce un éco-village ? Il s’agit d’un regroupement d’habitations alternatives-où l’écologie occupe une place centrale en amont et en aval de la conception- et qui vise à procurer à l’être humain l’autosuffisance à plusieurs niveaux, au niveau énergétique ou alimentaire par exemple. Entre autres avantages procurés par la création d’un éco-village figurent l’harmonie entre l’Homme et son environnement, ainsi que la réduction maximale des méfaits de l’être humain sur dame nature. Deux avantages sociaux que l’association My crew voudrait apporter à la ville de Toamasina, par la construction d’un éco-village étalé sur 2620 m2 en bord de mer, dans la cité Vohitsara. Concrètement, les murs des maisons alternatives regroupées au sein de ce village écologique seront construits à base de bouteilles vides. Ce concept original a déjà séduit des acteurs du secteur privé, pour ne citer que le groupe STAR qui a apporté sa contribution à l’édification des murs de ce futur village par la première vague de don de 2 000 bouteilles vides (Eau Vive 150 cl), lesquelles ont été remplies de sable le 19 août dernier. Une façon pour le groupe d’étendre ses actions citoyennes en faveur de l’environnement.

Enjeu national. L’existence de quartiers ou de « fokontany » comme La Réunion Kely, ou Anjezika n’est pas un cas isolé à Madagascar, pour ne parler que de certains coins des quartiers tels que Tanambao à Diégo ou Tsararano à Mahajanga. Sans oublier les habitats de fortune des sans-abris qui squattent les tunnels et autres lieux publics. Tout ceci pour dire que la problématique de l’habitat représente encore un enjeu de taille pour le développement socio-économique de Madagascar, habitat de fortune rimant rarement avec sécurité et paix sociale. Face à ce constat plutôt amer, l’espoir est quand même permis quand des jeunes sensibles aux méfaits de l’Homme sur l’environnement et à sa préservation se mobilisent. D’autant plus que cette mobilisation découle d’une vision, celle de faire de cet éco-village pilote un lieu culturel et touristique dans la capitale du Betsimisaraka. Dans cette optique, l’inauguration de ce village pas comme les autres est prévue au mois de novembre, pendant le festival Art Iary.

Luz R.R

Midi Madagasikara0 partages

Maevatanàna : Avy niandry faty dia voatsatoka antsy

Lehilahy iray indray no voatsatoka antsy teo amin’ny tendany sy ny tratrany, raha nody avy niandry faty tao amin’ny fokontany Anosikely Atsimo, Kaominina Maevatanàna voalohany, ny zoma tokony tamin’ny 11ora alina. Araka ny vaovao voaray dia teo Andranomangatsiaka, izay efa eo akaikin’ny tranon’ity ranamana ity, izy no nisy nisakana, ary vantany vao lasa aloha keliny, teo amin’ny maizina dia notsatohany antsy ilay ranamana, teo amin’ny tendany sy tratrany, saika nahazo ny fony, avy niandry faty ity, ary nitsirara teo amin’ny arabe, saingy mbola nahavita niantso vonjy. Fa ilay mpanao ratsy nilefa malaky namonjy ny tetezana Ambatofotsy, izay toerana ataorana rehefa amin’ny alina. Taitra ny teo amin’ny manodidina ka namonjy an’ity lehilahy voatsatoka antsy ity, izay efa nihosin-drà, fa ilay mpanao ratsy kosa tsy hitan’ny fokonolona. Tonga dia nentina malaky teny amin’ny hopitalibe Morafeno kely, mbola nahatsiaro tena teny am-pandehanana, ka nilaza fa fantany sady hitany ilay nanindrona antsy azy. Rehefa tonga tao amin’ny hopitalibe vao torana izy. Nony maraina ny andro dia niaraka tamin’ny mpitandro ny filaminana ireo havany nijery ilay olona nahavita ny loza, ka tsy tratra tao an-tranony izy, izay monina ao Ambodivona Ambatofotsy. Ilay niharan-doza moa izay mbola miady aman’aina amin’izao anoratanay izao, fa ilay lehilahy nanindrona antsy azy kosa mbola karohin’ny mpitandro ny filaminana  hatramin’izao. Manoloana izay dia nandray andraikitra ny sefom-pokontany ao Ambatofotsy amin’ireo olona mpivahiny tsy manana pasipaoro sy tsy misora-bahiny eny anivon’ny fokontany, satria raha ny filazany dia io olona nahavita nanao izao tsindrona antsy izao dia olona tsy manana antontan-taratasy mikasika azy. Izay indrindra no andraisana fepetra amin’ireo olona tsy manara-dalàna. Satria efa maloto loatra ny fokontany Ambatofotsy izay ahitana tranga famoizana ainan’olona. Ataon’ireo olon-dratsy fialokalofana ny tanana, hoy ity filoham-pokontany iray ity.

Ratantely

Midi Madagasikara0 partages

Fanisàna : Niakatra 4% ny mpifidy ao Moramanga

Mahatratra 125 662 ny isan’ny mpifidy ato anatin’ny distrikan’i Moramanga izay fantatra tamin’ny famaranana ny fanavaozana ny lisitry ny mpifidy ny volana aprily lasa teo. Mbola misy ireo ezaka miandry ity komity mahaleo tena ity satria ny1 desambra 2017 ka hatramin’ny 30 janoary 2018 dia mbola mitohy hatrany io fanavaozana io. Vonona hatrany ny eo anivon’ny CENI hampiatra ny mangarahara ny amin’ny hisian’ny fifidianana eken’ny rehetra anaty filaminana, ferana ny vola hampiasaina mandritra ny fampielezan-kevitra ary ny  tokony haleo tena tanteraka ny CENI ara-bola; io no nambaran’ny filohany sy ireo mpiara-miasa aminy mpanatanteraka teto Moramanga ny zoma 25 Aogositra 2017 tamin’ireo mpanao politika sy mpitondra ary ny olom-pirenena rehetra tao amin’ny efitrano malalaky ny distrikan’i Moramanga. Izany no natao hoy ihany ity tompon’andraikitra ambony mahakasika ny fifidianana ity dia ny fanomanana sahady ny amin’ny fiatrehana ny fifidianana amin’ny taona 2018. Fotona nahafahan’ny tsirairay nametraka ny fanontaniana rehetra manodidina ny fifidianana ity fotoana ity.

CATHY