Participer à la campagne crowfunding de FoodWise Madagascar

Les actualités à Madagascar du Mardi 29 Mai 2018

Modifier la date
Madagate63 partages

Antananarivo. Vehivavy mpitsara manala-baraka ny mpitsara malagasy rehetra !

Mbola ho fantatra ny tena anaran’io vehivavy mpitsara mivadika ondana tsy mahay mitsara tena sy ilay mpamily Hvm, fa ity aloha ny toe-javatra mampahonena nitranga ka tantarain’ny zandry mpanao gazety Antsa Ramaroson. Andao aloha ary.

"TSY RARINY !

Iza aminareo namako mpanao gazety no efa nahita ahy niteny ratsy na nanopa olona ? Tsy mahavita izany aho na tambazana aza.

Misy nefa magistrat manendrikendrika ahy sy ny zokiko vavy miaraka amin'ny vadiny, fa nanopa sy niteny ratsy azy hono izahay. Ary dia teny ratsy be tsy sahiko soratana eto mihintsy no nataony ao anaty plainte lazainy fa navoaky ny vavako. Anio ny déferrement eny amin'ny parquet. Ny nahatonga azy manenjika anay ? Izao ary ny tantara: Ny lundi de pentecôte 21 mai tokony tamin'ny 6 ora sy fahefany hariva dia nanao accident ny fiara sprinter an'ny zokiko. Chauffeur no nitondra azy avy nanao location nitondra mpitsangatsangana. Rehefa niantso ny zokiko ilay chauffeur dia niteny hoe "nisy golf nandona izahay efa niala lavitra saika lasa tany antanimbary fa mbola voa iany. Ilay mpamilin'ilay golf mamo be ary ilay ramatoa milaza fa tompony hono mpitsara sady mampideradera karatra misy tsipika maitso sy mena. Sady mifandramatra amin’ny olona mitangorona eo ry zareo". Eny, nanome tsiny azy ireo hoy ny mpijery nanatrimaso ka nanomboka teo ny fireharehàna hoe misy rangahy huissier de justice sy ramatoa magistrate hono amin-dry zareo fa iza no mafy be... araky ny fitantaran'ny vavolombelona. Namonjy teny antoerana io zokiko io noho izany ary niantso gendarme fa tsy nety nanao constat izy ireo fa efa nahazo tsindry iany koa hono. Teo dia nanao vava ity mpitsara ity hoe " assurance ihany no miantoka an'io ary mipetraha tsara fa tsy fantatrao ny olona fantatro..." Niantso ahy ilay zokiko avy eo hoe inona no atao, hiaraha mahalala fa miala foana ny assurance rehefa misy mpamily mamo. Nidina teny antoerana avy hatrany aho ary vao tonga dia nanontany hoe aiza ilay chauffeur mamo izany ? Raha vao itako izy dia nanontaniko hoe " anamboatra an'io fiaranay simba io ianao sa tsia ?" Tsy nanana fotoana namaliana izy satria nisy ramatoa nivatravatra be niteny ahy hoe : " tsy anamboatra izahay. Izaho no tompon'ny fiara".

Ataovy ny constat izany, hoy aho, fa izaho andeha haka gendarmes hijery an'io chauffeur anareo mamo be io. Ary nisy feo avy any anaty olona niteny hoe efa nisy gendarme teo fa niala maina... Ilay chauffeur mamo kosa dia mbola niteny hoe "tsy mahalala anay nga? Izaho HVM ary ny tompon'io aotomobilina io mpitsara". Nandritra izany dia mitazona carte professionnelle ilay magistrate. Nataony mihitsy izay ahitan'ny olona ilay karatra satria avoakany dia ampiriminy avy eo ary averimberiny io fihetsika io ary hitan'ny rehetra...

Satria mpitsara ilay ramatoa dia tsy niresaka taminy aho fa efa mailo. Lasa ihany aho nakany amin'ny gendarmerie satria manana ny rariny. Rehefa tonga tany amin'ny gendarmerie aho dia nanamarina ireo gendarmes fa efa nisy nandalo teny. "Manahirana ireo olona ireo fa mpiasan'ny fitsarana hono" hoy izy ireo sady nandà ny hiverina eny. "Raha tsy manao plainte nareo tsy afaka makeny intsony izahay" hoy ilay chef de poste. Nanao plainte maimaika ary izahay milaza fa mamo ilay mpamilin'ilay golf nanao accident. Nidina teny antoerana avy eo ny gendarmes ary niaiky ilay chauffeur fa mamo, tsy maintsy misotro hono fa fety ny andro. Nalain'ny gendarmes avy hatrany ny papiers an'ilay golf ary dia nasain'zareo nakeny amin'ny gendarmerie ilay chauffeur. Teo dia mbola nanindry indray ilay mpitsara. Nampiseho badge tao amin'ny gendarmerie mba tsy ahasahin'ny gendarmes anao garde à vue an'ilay chauffeur ary tsy ampiditra ilay fiara ao amin'ny fourrière. Nandaitra izany fampitahorana izany satria dia nalefan'ny gendarmes nody ilay chauffeur mamo sy ilay fiara golf ary dia nilaza ireto gendarmes ireto fa tsy izay no tokony ho izy fa tsy maintsy nekena satria lehibe noho zareo ilay ramatoa nanao tsindry.

Ny ampitson'iny, 22 mai, dia nametraka plainte au parquet ilay magistrate ary nilaza fa nanopa azy sy niteny ratsy be i Antsa Ramaroson sy ny zokiny mivady. Ny mamo indray no miantso polisy, hoy ny fitenenana satria dia anisan'ny namofona alikaola ity magistrate ity tamin'ny andron'ny accident. Ny motoako izay miloko gris, noir et rouge aza moa dia lazainy fa fotsifotsy ary saika hanosy azy hono, araky ny plainte nataony. Tsy namoaka io vaovao io tamin'ny gazety mihitsy aho hatreto fa izao kosa dia mangataka anareo namana mino ny teniko mba hamoaka io marina io arak'izay tratra mihitsy. Averiko ihany, tsy mahay miteny ratsy aho ary tsy mahay manopa olona, peu importent les circonstances.

Anio (29 Mey 2018) aho dia hametraka plainte au parquet pour abus de pouvoir, trafic d'influence et menaces. Hametraka doléance any amin'ny CSM koa ny tenako. Mino aho fa mbola misy ny mpitsara mandala ny marina sy ny rariny ao amin'ny fitsarana ao, na misy aza ny manalabaraka ny asan'ny mpitsara toy izao. Mino koa aho fa toy ny fahafantaranareo ny toetrako dia fantampantan'ny mpitsara sasany koa ny toetra sy ny fomba ary ny zavatra mety ho vitan'io ramatoa hafahafa io.

Satria manana ny rariny aho dia hiady hatramin'ny farany. Ny marina tsy mba maty."

ANTSA RAMAROSON

MPANAO GAZETY AO AMIN’I MIDI MADAGASIKARA

Midi Madagasikara47 partages

HCC : Requête aux fins de déchéance contre les « Mpamadika palitao »

Nul n’ignore que le parti « Hery Vaovao ho an’i Madagasikara » n’a obtenu aucun siège lors des élections législatives.

« Durant son mandat, le député ne peut sous peine de déchéance, changer de groupe politique pour adhérer à un nouveau groupe, autre que celui au nom duquel il s’est fait élire. En cas d’infraction à l’alinéa précédent, la sanction est la déchéance qui est prononcée par la Haute Cour Constitutionnelle… La déchéance d’un député peut également être prononcée par la Haute Cour Constitutionnelle s’il dévie de la ligne de conduite de son groupe parlementaire ». Ce sont les termes de l’article 72 de la Constitution. En effet, la loi fondamentale prévoit le mandat impératif pour les membres de la Chambre basse. Une disposition foulée au pied par nos députés depuis le début de cette quatrième Madagascar. Nul n’ignore en effet qu’aucun député n’a été élu sous les couleurs du parti « Hery Vaovao ho an’i Madagasikara » (HVM). Pourtant, 79 députés revendiquent actuellement comme étant la majorité parlementaire pro-HVM. D’après les informations, ils envisageraient de présenter ce jour une liste de Premier-ministrables auprès du président de la République.

Controversée. Le Vice-président de l’Assemblée nationale élu à Antsiranana, Mahazoasy Freddie serait en pôle position pour remplacer Mahafaly Olivier Solonandrasana. On sait pourtant que, même son élection en tant que député de Madagascar a été très controversée. Ayant été présenté aux élections législatives sous la bannière du parti MDM, Mahazoasy Freddie est arrivé en troisième position avec 14,02% des voix, derrière la candidate du MAPAR, Rahelihanta Jocelyne (23,13%) et Papa Soulé, candidat de l’association « Zanak’Avaratra » arrivé en deuxième position avec 23,08%. Ce dernier ayant été disqualifié par la Cour Electorale Spéciale (CES), Mahazoasy Freddie a donc pris sa place. Depuis le week-end dernier, il lance de véritables travaux de couloirs en vue d’accéder à la Primature.

Forcing. Face au forcing envisagé par les parlementaires pro-régime, les « 73 députés pour le changement » prévoient de les attaquer auprès de la Haute Cour Constitutionnelle. Si l’on se réfère à ce quia été annoncé hier sur la Place du 13 mai, une requête aux fins de déchéance contre les députés qui ont retourné leur veste au profit du HVM, sera déposée ce jour à Ambohidahy. De nombreux parlementaires MAPAR, TIM et MMM sont dans la ligne de mire de l’opposition. Parmi eux figurent entre autres, des « Mpamadika palitao » tels que les Nicolas Randrianasolo, Milavonjy Philobert, Kathy, Vololona Raherisoa, Zafimahatratra Abel… qui désormais, sont devenus des fervents défenseurs des intérêts du régime Rajaonarimampianina. Par ailleurs, leurs noms ont été cités dans l’affaire de corruption de haut niveau ayant entouré l’adoption des lois électorales à l’Assemblée nationale.

Article 54. Actuellement, ils font partie des 79 députés qui font tout pour contourner la procédure légale et la Constitution à propos de la nomination du Premier ministre, conformément à la décision prise vendredi dernier par la HCC. Les parlementaires pro-HVM ignorent peut-être l’Avis n°01-HCC/AV du 17 février 2014 rendu par la Haute Cour Constitutionnelle, portant interprétation des dispositions de l’article 54 de la Constitution. On peut lire dans les considérants de cet Avis : « Considérant dès lors qu’il y a lieu de tirer la conséquence que la présentation du Premier Ministre ne relève pas de la compétence de l’Assemblée Nationale, et partant des députés élus mais bien de celle du parti ou du groupe de partis ayant présenté des candidats aux élections législatives, à l’exclusion expresse et évidente des indépendants qui, dès leurs candidatures, n’ont pu se regrouper sous la bannière d’une idéologie commune et unique… Considérant que la lecture combinée des articles 54 et 72 de la Constitution fait ressortir que la notion de majorité pour la présentation du Premier Ministre ne saurait résulter d’une coalition postélectorale de partis mais plutôt d’un constat issu des résultats définitifs proclamés par la Cour Electorale Spéciale et faisant ressortir le parti ou le groupe de partis légalement constitués ayant déposé une liste unique et commune lors du dépôt des candidatures et ayant obtenu le plus grand nombre de députés élus ». A l’allure où vont les choses, le régime HVM va s’enfoncer davantage dans l’illégalité.

Davis R

News Mada21 partages

Ady amin’ny herisetra : hifaninana Slam poezia ireo ankizy

Natao ho an’ny ankizy 12 ka hatramin’ny 18 taona ny fifaninanana nasionaly Slam poezia, momba ny herisetra mahazo ny ankizy, izay karakarain’ny minisiteran’ny mponina miaraka amin’ireo mpiara-miasa aminy. Afaka mandray anjara ny ankizy rehetra manerana ny Nosy na mpianatra na tsy mpianatra. Mila fahazoan-dalana avy amin’ny ray aman-dreny na ny mpiantoka kosa anefa izany.

Raiketina amin’ny alalan’ny horonantsary maharitra 30 segondra ka hatramin’ny iray minisitra ny Slam poezia mahakasika ny lohahevitra momba ny herisetra mianjady amin’ny ankizy.

Afaka resahina avokoa ireo trangan-javatra iainan’ny ankizy andavan’andro mahakasika ny herisetra mianjady aminy sy ireo vahaolana na paikady haroso iatrehana sy isorohana izany.

Efa misokatra ny fandefasana izany horonantsary izany ao anatin’ny pejy fesiboky “Fifaninanana nasionaly Slam poezia…”. Tsy hifarana ny fandefasana izany raha tsy ny 7 jona 2017 ho avy izao. Hatao ny 11 ka hatramin’ny 18 jona kosa ny fifantenana ireo sangan’asa 10 mendrika indrindra.

Hiakatra eto Antananarivo ireo ankizy mendrika avy any amin’ny faritra ny 28 jona. Hiatrika ny fifaninanana izy ireo ny 30 jona izay hotanterahina etsy amin’ny zaridainan’Andohalo.

Betsaka ny ankizy iharan’ny herisetra eny amin’ny fiarahamonina, eny fa  na ao an-tokantrano aza. Miseho amin’ny endriny samihafa izany. Matetika, ireo mipetraka amin’ny renikely na ray kely no tena hitan’ny fiarahamonina mivantana ny fijaliany kanefa vitsy ireo sahy mitroatra sy mitory ireny tranga ireny. Hatrany an-tsekoly ahitana ny karazana herisetra mianjady amin’ny ankizy. Tsy voatery ho herisetra ara-batana ihany fa na ny fomba fiteny sy fihetsika tsy voahevitra aza mety mandratra ny aty fanahin’ny akizy kanefa tsy voasainan’ireo lehibe akory.

Tatiana A

Midi Madagasikara16 partages

MAE : Grève illimitée à partir de ce jour

Henry Rabary-Njaka ne déroulera sans doute pas le tapis rouge pour les grévistes

Le Syndicat des Corps du Ministère des Affaires Etrangères (SYNCORMAE) monte à son tour au créneau. Non sans réaffirmer « son apolitisme et son indépendance vis-à-vis de tout mouvement de contestation politique passé ou en cours ». Il déplore l’absence de volonté politique et d’actions concrètes pour l’adoption et la mise en application d’un texte réglementaire relatif au Plan de carrière du personnel du MAE. Le Syndicat remet tout particulièrement sur le tapis, la nomination et le système de rotation auprès des ambassades et représentations de Madagascar à l’étranger. Et de prôner « un système de rotation légal, prévisible, légitime, apolitique, égalitaire ». Le SYNCORMAE condamne les violations graves et répétées des droits et libertés fondamentales de l’individu à l’encontre du personnel du MAE ainsi que les manœuvres d’intimidation à l’endroit des leaders syndicaux. Autant de griefs évoqués aujourd’hui lors du point de presse du syndicat qui a fait savoir que « le personnel du ministère des Affaires Etrangères observera une grève illimitée à partir du mardi 29 mai 2018 jusqu’à l’obtention d’une preuve officielle, légale et publique de la bonne foi et des actions concrètes des autorités politiques compétentes en faveur de ses revendications ». Le SYNCORMAE lance un appel à l’ensemble des syndicats et de la société civile pour soutenir son combat. Et face à lequel, le ministre de tutelle doit faire preuve de… diplomatie.

R. O

News Mada13 partages

30 taona mahery aty aoriana… : hiray sehatra ry Jeneraly sy ry Black Jacks

Samy manana ny hanitra ho azy… Samy nanamarika ny taona 80 ihany koa ny sanganasan-dry Jeneraly sy ny tarika Black Jacks. Maro ireo nankafy ary mbola mitady azy ireny, hatramin’izao fotoana izao. Antony iray nanohizana ny tarika Jeneraly io, na dia efa aman-taona maro aza no tsy teo intsony i Gaby, mpamoron-kira sy nitarika izany.Ela tsy heno sy tsy hita an-tsehatra, saingy mbola eo hatrany kosa ny tarika Black Jacks. Niavaka tamin’ireo tononkira mitondra hafatra sy fanabeazana, anatin’ny mozika mandona any anaty i Delacre sy ny tariny. Mbola mitoetra hatrany izany hatramin’izao, ary miandry ny fihaonana amin’ny mpankafy hizarany ireo ny tarika.“Efa ho 30 taona mahery no tsy nahitana ny tarika Jeneraly sy ny tarika Black Jacks niray sehatra izany. Araka ny fangatahan’ny mpankafy maro, hampiarahanay anaty seho iray miavaka izy ireo, ny zoma 1 jona izao, manomboka amin’ny 9 ora alina, etsy amin’ny Dôme Ankorondrano”, hoy ny fanazavana avy amin’ny See You sy ny Best Pro, izay mikarakara sy mandrindra ny seho.Hira nanamarika vanim-potoana nahafinaritra ho an’ny ankamaroan’ny mpankafy ny “Lucile”, “Billy Billy”, “Hiakam-pijaliana”, “Asa ianao”, sns, ho an’ny tarika Black Jacks. Teo koa ny “Ilay vehivaviko”, “Izy roa”, “ Françoise”, “Dada vaovao”, sns, ho an’ny tariak Jeneraly.

Zo ny Aina

Midi Madagasikara12 partages

Nomination du Premier ministre : « Les Mapar 2 et 3 et le Hvm ne seront pas considérés », selon Imbiki ...

Après la décision n°18-HCC/D3 du 25 mai 2018 relative à une requête en déchéance du Président de la République Hery Rajaonarimampianina, l’opinion publique se focalise, sans doute, sur la suite à donner à cette crise politique, et notamment, sur les marges de manœuvres dont dispose chacune des parties. A titre de rappel, outre la question relative à la mise en place de la Haute Cour de Justice, la juridiction de Céans, au niveau de l’article 4 de ladite décision, impose au chef de l’Etat, de mettre fin aux fonctions du gouvernement et de procéder à la nomination d’un Premier ministre de consensus (…) « conformément aux dispositions de l’article 54 de la Constitution et aux termes de l’Avis n°01-HCC/AV du 17 février 2014 portant interprétation des dispositions de l’article 54 de la Constitution et sur la base de l’Arrêt n°11-CES/AR du 6 février 2014 portant proclamation officielle des résultats définitifs des élections législatives de la 4e République ».

Non-considérés. D’après cet article, « le Président de la République nomme le Premier ministre, présenté par le parti ou le groupe de parti majoritaire à l’Assemblée Nationale ». Sur ce point, et comme à l’accoutumée, des désaccords (re)font surface. Les pro-régimes prétendent avoir cette majorité parlementaire, donc, en mesure de proposer les noms des Premierministrables. Au niveau du 13 Mai, l’on réfute cette affirmation. Pour Imbiki Herilaza, juriste, « c’est cet Arrêt n°11-CES/AR qu’est la base de l’application de l’article 54 de la Constitution ». Dans cet arrêt, poursuit-il, « l’on y constate les noms des candidats élus, les districts dans lesquels ils ont été élus, le nombre de voix qu’ils ont obtenues, et surtout les partis dont ils sont issus. Nous verrons que ce sont le Mapar, le Tim, le Zanak’i Dada, et le VPM-MMM qui sont majoritaires ». En d’autres termes, « les Mapar 2 et 3, le HVM ne sont pas considérés », précise Imbiki Herilaza. Une explication opportune dans la mesure où le HVM tente, pour l’énième fois, d’interpréter les textes législatifs et réglementaires, et/ou les décisions de Justice à sa guise même s’il s’agit d’un processus de sortie de crise. Mais si jamais il campe sur ses positions, « il y a lieu à application de l’article 72 de la Constitution », souligne-t-il.

Revirement jurisprudentiel. Mais ce n’est pas tout. Imbiki Herilaza d’exposer, au téléphone, que la décision de la HCC du 25 mai dernier n’est autre qu’un revirement jurisprudentiel. L’explication en est qu’en 2015, suite à la lettre déposée par Christine Razanamahasoa, coordonnatrice nationale du Mapar, pour application de l’article 72 de la Constitution à l’endroit de quelques députés, la HCC – dans sa décision n°23-HCC/D3 du 22 avril 2015 relative à une requête aux fins de déchéance de Députés, a déclaré non seulement « irrecevable » la requête de Christine Razanamahasoa, mais a prétendu que « nul ne peut nier ni disconvenir que le MAPAR, MAPAR 2 et MAPAR 3 sont régis par le même statut ; que les concluants n’ont pas dévié de la ligne directrice de leur groupe d’appartenance dans la mesure où ils soutiennent le Président Hery RAJAONARIMAMPIANINA, le soutien à celui-ci lors de l’élection présidentielle ayant été la ligne de conduite du MAPAR depuis le début de sa création, et ils ont obtenu les voix des électeurs ainsi ». Pour Imbiki Herilaza, « il y a revirement jurisprudentiel dans la mesure où en 2015, la HCC n’a pas, en quelque sorte, mis en avant la notion de « mandat impératif ». En 2018, elle change d’avis avec cette décision du 25 mai dans laquelle elle met implicitement en avant cette notion ».

Aina Bovel

News Mada7 partages

Tennis de table : Fabio Rakotoarimanana vise l’Europe

Dans la cour des grands. Huit médailles dans son escarcelle cette saison, Fabio Rakotoarimanana ne veut pas s’arrêter en si bon chemin. Prochain challenge et non pas des moindres, le Championnat d’Europe en Roumanie au mois de juillet prochain.

De la liste des réservistes en 2017 à l’équipe nationale cette année, Fabio Rakotoarimanana a fait une progression fulgurante. Désormais, numéro 2 des cadets en France, le champion de l’Hexagone en double garçon fait partie de la sélection nationale qui défendra les couleurs françaises en Roumanie.

Une grande première pour le pongiste franco-malgache qui croisera la raquette avec les meilleurs de sa catégorie sur le vieux continent. Classé numéro 5 européen, il sera l’un des fers de lance de l’équipe française D’ailleurs, son palmarès ne le dément pas au vu des tournois internationaux auxquels il a participé cette année.

Quart de finaliste à l’Open de France, son premier tournoi en simple de la saison, il a par la suite remporté le bronze à l’Open Spa en Belgique. Une montée en puissance qui s’est soldée par une médaille d’argent à l’Open Orebro de Suède.

Même performance pour le jeune badiste dans la compétition par équipe cette année où la cerise sur le gâteau est l’Or gagné par sa team lors de l’Open de Slovaquie. Une victoire finale qui vient compléter le bronze et l’argent remportés respectivement à l’Open de Hongrie et à celui de Belgique

Depuis 2014

Le podium, Fabio Rakotoarimanana en est un habitué. Depuis 2014, année de ses premières médailles nationales, il ne l’a plus quitté. Plus à l’aise en double qu’en simple, il l’a montré durant ces années où il a évolué  chez les benjamins en décrochant l’or. Il a réédité son exploit cette saison en dominant le double garçon au championnat national cadet.

Le Championnat d’Europe,  la plus importante des compétitions de sa jeune carrière, se présente sous un bon augure.

Naisa

 

Madagate5 partages

Maurice Tsihiavonana. Notorian’ny fianakavian’Itompokolahy Maurice Rakotomalala

Raha tsiahivina dia ny alin’ny 13 May hifoha 14 May 2018 dia hita maty nisy namono tao amin’ny « salon » ao an-tranon’i Maurice Tsihiavonana, mpanao gazety an etsy Nanisana Ambatobe, ny vatana mangatsiaka miosindrà an’i Maurice Rakotomalala.

Tsy mazava mihitsy hatreto ny tena antony nahafaty azy tao amin'io trano ambany io.

Noho izany dia nametraka fitoriana ny fianakaviany. Io ambany io ilay taratasy nalefa tany amin’ny Zandarimaria nasionaly mpanao famotorana ao Betongolo.

www.madagate.org

Midi Madagasikara4 partages

Haute Cour de Justice : Bientôt opérationnelle

Le président de la République a sorti hier le décret n°2018-471 constatant la désignation de certains membres de la Haute Cour de Justice (HCJ). Une initiative considérée par certains observateurs comme « le médecin après la mort ». En effet, la mesure a été prise après que la Haute Cour Constitutionnelle ait sanctionné le président Hery Rajaonarimampianina pour n’avoir pas respecté le délai légal de 12 mois prévu par la Constitution pour la mise en place de la HCJ. Aussi, en ce qui concerne l’Assemblée nationale, Houssenne Abdallah et Rivotiana Richard Jean Bosco sont-ils les membres titulaires de la Haute Cour de Justice tandis que Razafindrakoto Lova et Raharinirina Sidonie sont leurs suppléants. Pour le Sénat, Manjany Bienvenue et Raparison Luc sont les membres titulaires. Ils sont suppléés par Ramahavalisoa Hanitra Eliane et Brigitte Rasamoelina. Pour ce qui est du Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l’Etat de Droit (HCDDED), Tsiazonangoly Annick et Koera Ravelonarivo sont les membres titulaires tandis que Pages Claude Marcel et Tatagera Odilon sont les membres suppléants.

Haute Trahison. Désormais donc, les 11 membres de la Haute Cour de Justice sont au grand complet. On attend désormais la prestation de serment des membres pour que cette structure soit opérationnelle. Il serait également intéressant de voir quels vont être les premiers dossiers traités par cette Institution judiciaire. Selon l’article 131 de la Constitution, le président de la République peut être jugé devant la HCJ pour « haute trahison, violations graves ou répétées de la Constitution ou manquement à ses devoirs ». Pas plus tard que vendredi dernier, la Haute Cour Constitutionnelle a sanctionné Hery Rajaonarimampianina pour ne pas avoir respecté les dispositions constitutionnelles à propos de la mise en place de la HCJ. Histoire à suivre.

Davis R

Midi Madagasikara4 partages

Requête en déchéance du Président : Le SMM condamne l’impunité

Le SMM parle à bon …droit de la Décision de la HCC.

Même si la Décision de la HCC n’est susceptible d’aucun recours, cela n’empêche pas le Syndicat des Magistrats de Madagascar d’avoir ses « maux » à dire sur le dossier.

« Devant la Décision n°18-HCC/D3 du 25 mai 2018 de la Haute Cour Constitutionnelle (HCC), nous, Syndicat des Magistrats de Madagascar, sommes consternés face aux violations des principes constitutionnels et des lois en vigueur qui jettent la honte et le déshonneur sur la Justice malgache en bafouant l’Etat de Droit ». Dans un communiqué publié au lendemain de la Décision en question, le SMM parle à bon …droit du verdict rendu par la HCC qui « devrait être le garant du respect de la Constitution et le dernier rempart de la Justice ».

Convention politique. Se référant à l’article 2 de la Décision en question qui dispose que « la non mise en place de la Haute Cour de Justice (HCJ) est constatée », le SMM de considérer que « la HCC entretient un climat d’impunité en constatant une infraction tout en s’abstenant de prononcer la sanction prévue par la loi à l’encontre de son auteur ». Une manière pour le syndicat de dénoncer, voire de condamner implicitement le maintien à son poste du président de la République. Et d’accuser même la HCC de « déni de justice, en refusant de statuer sur l’objet de la requête qui lui a été soumise en émettant une décision de justice qui s’apparente à une convention politique ».

Séparation des pouvoirs. Se basant par ailleurs sur l’article 4 de la Décision du 25 mai 2018 qui enjoint au président de la République de mettre fin aux fonctions du gouvernement et de procéder à la nomination d’un Premier ministre de consensus, le SMM estime que « la HCC foule aux pieds le principe de séparation des pouvoirs consacré par la Constitution, en se substituant à l’Assemblée nationale, entité habilitée à dissoudre le gouvernement au moyen de la motion de censure ». Soucieux de ne pas ternir l’image de leur corps, les magistrats regroupés au sein du SMM, « les membres de la HCC enfreignent les règles déontologiques de la profession judiciaire ».

Décision illégale. Comme si c’était le dispositif d’une décision de justice, le SMM de terminer son communiqué en ces termes : « Par ces motifs, nous exprimons notre profonde indignation contre cette décision qui ne revêt nullement un caractère judiciaire mais politique, et qui est totalement illégale. La Haute Cour Constitutionnelle a perdu de sa dignité et de ses valeurs ». C’est le verdict prononcé par le SMM qui n’a pas le pouvoir d’intenter une voie de recours ni de sanctionner la HCC qui s’est, pour sa part, gardée de prononcer la déchéance du président de la République, tout en reconnaissant la responsabilité pour ne pas dire la culpabilité de ce dernier par rapport à la non mise en place de la Haute Cour de Justice.

R.O

Midi Madagasikara2 partages

Salon ITM 2018 Une tombola pour gagner six billets internationaux

Des séances de dégustation seront aussi animées par l’association des Chefs de Madagascar durant le salon ITM.

Quatre billets seront offerts par la compagnie aérienne nationale Air Madagascar, et ce, en toutes taxes comprises.

A part les événements touristiques, l’Office National du Tourisme de Madagascar (ONTM) et ses différents partenaires organisent une tombola dans le cadre du salon International Tourism Fair –Madagascar (ITM) qui se tiendra du 31 mai au 03 juin 2018 au « Village Voara » à Andohatapenaka. Ce sera une plus grande attraction pour tous les visiteurs puisqu’il y aura six billets internationaux à gagner, ont annoncé les organisateurs. Et parmi lesquels, quatre billets seront offerts par la compagnie aérienne nationale Air Madagascar, et ce, en toutes taxes comprises. Il y aura également d’autres lots importants comme une vingtaine de séjours à Madagascar dont quatre accompagnés de vols.

Nouveautés. En outre, diverses animations culturelles, artistiques et culinaires seront au cœur de la septième édition de l’ITM, outre les stands qui sont érigés pour présenter les offres touristiques de la Grande île, seront ainsi au programme des séances de démonstrations et dégustations animées par le président de l’Association des Chefs de Madagascar. L’objectif est de mettre en avant le savoir-faire « Malagasy ». Dans la foulée, les grands artistes de renom comme Vilon’Androy et Rakoto Frah animeront la scène culturelle. Et le Pays Invité d’honneur de cette édition, l’Afrique du Sud, pour sa part, mobilisera ses acteurs culturels pour offrir un condensé de culture sud-africaine aux visiteurs du Salon. Mais ce n’est pas tout ! D’autres nouveautés seront exposées. Il s’agit entre autres de la mise en place d’un « Espace kilalao malagasy » dédiés aux jeux typiquement malgaches tels que le « Fanorona » et le « Katro ». L’Espace « enfant » où se dérouleront diverses activités ludiques basées sur l’écotourisme, des jeux d’ensemble (raosijamba), des jeux de société, un spectacle de marionnettes, du face-painting et la tyrolienne, seront également créés.

Série de conférences. Par ailleurs, plus de 80 professionnels, nationaux et internationaux animeront une série de conférences-débats sur différents thèmes axés sur le tourisme durant les deux premiers jours de ce salon ITM 2018. Parmi les intervenants, on peut citer entre autres, quatre experts internationaux, à savoir, Norbert Tréhoux, consultant en tourisme et environnement, Pascale Fournier, experte en wellness (bien-être), Jérôme Forget, spécialiste en maisons d’hôtes et Johanne Pabion Muries, spécialiste en écotourisme. Ces conférences seront l’occasion d’aborder et d’approfondir des thématiques fortes, telles que la géopolitique du tourisme, le e-visa, la chaîne d’approvisionnement dans l’hôtellerie ou encore l’écotourisme qui est d’ailleurs le thème de la 7e édition de l’ITM.

Navalona R.

Midi Madagasikara2 partages

Andasibe : Réouverture de la station de recherche piscicole de FOFIFA

La pisciculture continentale est classée comme une activité à faible investissement mais à bénéfices élevés. Cette activité est également caractérisée par un rapide retour sur investissement tout en jouant un rôle indéniable en tant que source de revenus pour la population. Mais cette pisciculture continentale fait face à des contraintes en raison de l’absence d’orientation et de programmation scientifique. Les expérimentations sont insuffisantes et ne correspondent pas souvent aux besoins du secteur. Au niveau des petits producteurs, leurs moyens de production sont encore archaïques et ne leur permettent pas d’accéder à de nouveaux sites de pêche. Malgré tout, l’aquaculture est un secteur porteur pour le pays, et il est actuellement en phase de progression.

Développer la filière. Raison pour laquelle, la station de recherche piscicole de FOFIFA localisée à Andasibe dans le district de Moramanga, a été réhabilitée dans le cadre de la mise en œuvre du projet AMPIANA (Projet d’Appui aux Marchés Piscicoles en ANAlamanga). Ce projet financé par l’Union Européenne et le Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD), a pour objectif d’améliorer et de développer la filière piscicole à Analamanga. Ce projet AMPIANA est coordonné par l’ONG APDRA Pisciculture Paysanne, et fait intervenir le FOFIFA, le CIRAD et la Malagasy Professionnel de l’Élevage (MPE). La réhabilitation de cette station a été ainsi réalisée en concertation entre le Projet AMPIANA, le FOFIFA et le Madagascar National Parks (MNP).

Centre de collection. Outre les expérimentations sur la pisciculture, cette station qui a été réouverte est destinée à être un centre de production et de collection d’espèces d’élevages et d’espèces endémiques en appui au développement de la pisciculture à Madagascar. À travers le partenariat du FOFIFA et de diverses institutions de recherches internationales, plusieurs activités ont été déjà réalisées notamment sur les essais de reproduction et de productions d’alevins de poissons. Depuis, trois espèces (Carpe, Tilapia Macrochir et Tilapia du Nil) ont pu être stockés. Une expérimentation sur la comparaison des performances de pré-grossissement des souches GIFT et Haut-Plateaux a également été initiée.

Navalona R.

Midi Madagasikara2 partages

PLAE IV : 2 000 ha de reboisement prévus

Dans le cadre de l’extension des interventions du Programme de Lutte Anti Erosive (PLAE) IV ou phase 4, un atelier de lancement des activités pour la région Sofia a été organisé dernièrement. Ce programme cofinancé par la République Fédérale d’Allemagne et le Ministère auprès de la Présidence en charge de l’Agriculture et de l’Elevage, reflète la bonne collaboration entre le Gouvernement Malagasy et la Coopération Allemande. Pour la mise en œuvre des activités, le PLAE IV dispose d’une nouvelle équipe travaillant en étroite collaboration avec les partenaires institutionnels au niveau national et régional. Le PLAE IV vise à contribuer de façon durable à l’approvisionnement des ménages urbains et ruraux en bois énergie/charbon de bois, à la protection des sites agricoles contre l’érosion, à l’augmentation des revenus des groupes cibles et, à la réduction des pressions sur les forêts naturelles.

Autonomisation. Le PLAE IV est un projet de grande ampleur doté d’objectifs ambitieux. Pour la région de Sofia, il est prévu la mise en place de 2.000 hectares de reboisement, et de dispositifs de lutte contre l’érosion sur une superficie de 450 hectares avec l’implication de nombreux reboiseurs et paysans. La rentabilisation des investissements sera assurée par la sécurisation foncière des parcelles d’intervention via entre autres des guichets fonciers. Ainsi les adhérents aux reboisements et aux mesures de lutte contre l’érosion disposeront des documents fonciers légalisant leurs droits de propriété sur les parcelles d’intervention. Pour garantir la pérennisation des acquis, le programme vise à l’autonomisation des structures paysannes. Ainsi, des structures communautaires villageoises seront constituées afin que les ménages ruraux puissent bénéficier des transferts de compétences techniques, organisationnelles et financières. L’objectif vise à ce que les ménages ruraux puissent se développer de leur propre initiative sans attendre des appuis externes. Cela donne en effet aux familles des agriculteurs, une sécurité économique sur le long terme. Notons que les méthodes appliquées concernent la non-utilisation du feu, le maintien permanent d’une couverture végétale, le minimum de travail du sol et la rotation des cultures.

Recueillis par Navalona R.

News Mada1 partages

Fanolorana Praiminisitra : tsy mahay mamaky lalàna ny depiote HVM

 Mitady hanao  amboletra sy handeha fahatany fotsiny amin’izao. Afangaron’ny  HVM ny hoe maro anisa lazain’ny HCC. Midika  izany  fa tsy manana mpahay lalàna na  tsy mahay mamaky  lalàna izy  ireo.

 « Isaina hoe 47 ny an’ny Mapar, na nisy aza ny nanao Mapar II, Mapar III… nivadika palitao. 25 ny an’ny ankolafy Ravalomanana, na nisy niala aza. Ry zareo maro anisa izany no hanapa-kevitra amin’izay ho praiminisitra, ary arakaraka ny isan’io voka-pifidianana farany io no isan’ny minisitra ao amin’ny governemanta iraisana vaovao. » hoy ny mpahay lalàna, Rabenarivo Sahondra, momba izay hanolotra ny   praminisitra amin’ny famakiana ny fanapahan’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC), ny 25 mey. Araka ny nambaran’ny HCC, ny fijerena ny antoko maro anisa indrindra: ny voka-pifidianana farany tamin’ny fifidianana depiote. Nisy ny Mapar, ny ankolafy Ravalomanana…

Tsy misy ny HVM

Mihevitra, angamba, ry zareo HVM, fa ny fanapahana hafa navoakan’ny HCC, tamin’ny 2015, nametraka ireo vondrona parlemantera misy ao anatin’ny Antenimierampirenena ny hoe maro anisa. Avy amin’izay no nanaovana ny maro anisa manohana ny filoham-pirenena taty aoriana, nisy vondrona parlemantera HVM 30 eo ho eo ny tao anatiny.

« Heverin-dry zareo fa izay, angamba, no ampiharina amin’io fanapahan’ny HCC io », hoy izy, manoloana ny fiheveran’ny HVM ho maro anisa ka hanolotra praiminisitra. Rehefa jerena akaiky, tsy iny no ampidirin’ny HCC fa ny voka-pifidianana ofisialy ny fifidianana depiote, nivoaka ny 7 febroary 2014, roa andro talohan’ny nidiran’ny Antenimierampirenena am-perinasa. « Raha iny fanapahana iny no jerena, tsy misy HVM na iray aza ao anatin’iny lisitra iny » , hoy ihany izy.

Heverin’ny HCC amin’ny hoe governemanta iraisana, angamba: samy eken’ny andaniny sy ny ankilany ny praiminisitra. Te hanosika ny rehetra any amin’ny filaminana sy fitoniana koa, angamba, ry zareo: aleo olona tsy hanaitra avy hatrany ny andaniny na ny ankilany ny ho praiminisitra, araka ny fanazavany.

R. Nd.

News Mada1 partages

Savate boxe française – Mada 2018 : voalohany ny ligin’Analamanga

Tontosa, ny alahady lasa teo, tetsy amin’ny lapan’ny fanatanjahantena Mahamasina, ny fifaninanam-pirenena, eo amin’ny taranja savate boxe française. Nanjakan’ny ligin’Analamanga, ny fihaonana satria, norombahin’izy ireo avokoa ny fandresena 22, tamin’ireo ady natrehina.

Mbola noporofoin’Analamanga indray izany fa sangany izy ireo, amin’ity taranja ity. Anisan’izany, ny zava-bitan’i Sedimanana, teo amin’ny «Assaut»,  latsaky ny 60 kg, ho an’ny «sénior», lehilahy. Toy izany koa ny nahazoan’i Hery Dinah Jackie, ny medaly volamena, teo amin’ny latsaky ny 65 kg. Ho an’ny vehivavy, mbola andrarezina, i Lalatiana, teo amin’ny «combat», ho an’ny «sénior» latsaky ny 48 kg.

Na teo aza izany, efa manomboka miakatra ihany koa ny fahaizan’ireo atleta avy any amin’ny faritra, toa an’i Boeny, izay nahazo ny laharana faharoa, rehefa nandrombaka volamena 10. Fahatelo, ny ligin’i Vakinankaratra, nahazo medaly volamena miisa 6, narahin’Atsimo Andrefana, nandrombaka volamena 6 ihany koa. Volamena iray avy kosa no azon’ny ligin’Itasy sy Antsinanana ary i Vatovavy Fitovinany.

 Tompondaka

News Mada1 partages

Mgr Tsarahazana Désiré : « tsy rariny mihitsy izao… « 

« Mba ataovy ny itiavan’ny vahoaka, mba hampandroso azy… Fa tsy rariny mihitsy izao. Firy taona nahazoana ny fahaleovantena? Mihamikororosy fahana hatrany… Sanatria, ho tompondaka eran-tany amin’ny fahantrana isika Malagasy. »

Io ny fanehoan-kevitry ny arsevekan’i Toamasina sady filohan’ny Fivondronamben’ny eveka eto Madagasikara eo anivon’ny Ekar, ny Mgr Tsarahazana Désiré, tany Moramanga, afakomaly, manoloana ny toe-draharaham-pirenena amin’izao fotoana izao.

Lasa fahadimy amin’ny mahantra indrindra eran-tany izao isika Malagasy. Izany no zavatra mampalaza: tompon-daka eran-tany amin’ny fahantrana. Tsy mety izany. Enga anie ka tena ho tia sy hanompo ny vahoaka tokoa izay hitondra ny Malagasy.

« Misaotra ny vahoaka malagasy rehetra izay miarahaba, indrindra izay nilaza fa hanohana amim-bavaka izao nanendrena ahy ho kardinaly izao », hoy izy. Adidy mavesatra izany, ka ny fahasoavan’Andriamanitra no manampy. Manampy an’izay ny vavaka ataon’ny maro. Misaotra ny Malagasy rehetra miarahaba sy mivavaka ho azy izy.

R. Nd.

News Mada1 partages

Grève des enseignants : le Men maintient les dates des examens officiels

A cause de la situation politique actuelle, l’enseignement a été suspendu dans quelques 346 écoles des 13 Cisco sur 114. «3.159 enseignants, soit près de 30% de l’éffectif ont cessé leur travail depuis quelques semaines», a informé le Directeur de la technologie d’information et de communication au niveau du Men, Serge Thierry Tsioara. Mais le ministère de l’Education compte maintenir les dates des examens.

«Les examens officiels auront lieu aux dates prévues, à savoir le 14 août pour le CEPE et du 3 au 6 septembre pour le BEPC», a déclaré le directeur général de l’Education fondamentale et de l’alphabétisation (DGEFA) au sein du ministère de l’Education nationale (Men), Todisoa Andriamampandry, lors d’un point de presse, hier à Anosy.

Cette décision a été prise en concertation avec les établissements privés, qui n’ont pas la possibilité de prolonger encore une fois l’année scolaire, étant donné que des parents ont déjà déboursé 12 mois de frais de scolarité suite à l’épidémie de peste et le cyclone qui ont sévi dans le pays.

A en juger cette disposition, les quelque 346 écoles, soit 1% des établissements à travers le pays, qui ont dû  jusqu’à maintenant fermer leurs portes à cause de la grève entamée par des enseignants, dans le cadre du mouvement des 73 députés pour le changement, doivent  programmer des séances de rattrapage pour terminer à temps le programme scolaire.

Dans ce sens, les responsables au sein du Men ont lancé un appel à tous les niveaux de préserver le secteur de l’éducation nationale contre toute forme de manipulation politique dans le souci de considérer l’intérêt supérieur des élèves.

Paix et sécurité

A l’occasion de cette rencontre avec la presse, le Men appelle à l’apaisement, tout en incitant les manifestants à éviter toute forme de déstabilisation dans les écoles pour que les enseignants puissent exercer leur métier dans la sérénité. Des conditions qui doivent être remplies en cette dernière ligne droite avant les examens.

Sur ce, le ministère de tutelle a déjà sorti une note de service comme quoi l’accès de toute personne qui ne fait pas partie du personnel, est interdit. Aucun déploiement des forces de l’ordre n’est prévu pour assurer la mise en œuvre de cette mesure, mais cette alternative ne sera pas à écarter en cas de violence ou de destruction de biens publics dans les établissements.

Fahranarison

 

Midi Madagasikara1 partages

Activités scolaires et pédagogiques : Le MEN dit stop aux perturbations

L’enseignement public n’a pas été épargné par les manifestations des 73 députés se disant pour le « changement ». Selon les statistiques du ministère de l’Éducation nationale (enregistrée le vendredi 25 mai dernier), 13% des CISCo ou Circonscription Scolaire, soit treize sur les 114 éparpillées à travers la Grande-Île sont actuellement concernées. Les mêmes statistiques de faire savoir que, « 3.159 enseignants se sont manifestés et 346 établissements ont été fermés depuis le début de la manifestation ». Une situation préoccupante face à l’approche des examens officiels dont les dates ont été conservées en dépit de la conjoncture actuelle. Préoccupante surtout pour les enfants inscrits dans les établissements publics qui ont été les principales victimes des perturbations qui ont accompagné lesdites manifestations. Face à la situation, le ministère de tutelle appelle toutes les parties prenantes à faire preuve de raison et de bon sens. « Nous lançons l’appel auprès des manifestants. Ne perturbez pas les activités pédagogiques du ministère de l’Éducation nationale » a interpellé Todisoa Andriamampandry, Directeur Général de l’Education Fondamentale et de l’Alphabétisation (DGFEA) auprès du ministère de tutelle. Lesdites activités correspondant à la continuité des cours, la préparation des épreuves ainsi que la préparation des prochains recrutements d’enseignants. Si le DGFEA a évoqué la question de bon sens, il est plutôt question – pour l’avenir du pays – de clairvoyance. L’éducation est une arme et elle est la clé de voûte du développement de tous pays. Si les pays développés l’ont compris, à Madagascar où l’on crie haut et fort le besoin de développement, l’on tend à anéantir les quelques efforts accomplis dans le système éducatif. Le pire c’est que les mêmes personnes qui sont à l’origine desdites perturbations s’indignent de la situation actuelle du pays.

José Belalahy

Midi Madagasikara1 partages

MID : Une petite remontée pour l’ariary

Même si elle n’est pas encore compétitive, l’ariary retrouve un peu de vigueur

L’ariary retrouve un petit peu de compétitivité sur le marché interbancaire des devises (MID). Hier, l’euro était à 3836,57 ariary et le dollar à 3280 ariary en cours de référence. Face à l’euro, l’ariary a donc  gagné des points. Faut-il en effet rappeler qu’en début d’année, la monnaie européenne était affichée en moyenne d’une parité de 3873 ariary. En mars, l’ariary s’est fortement déprécié par rapport à l’euro qui frôlait les 4000 ariary. Actuellement, la monnaie malgache semble reprendre de la  vigueur  puisque l’euro est à 3836 ariary. Par contre, le retour à la compétitivité de l’ariary n’est pas encore une réalité si l’on se réfère au dollar. Avec une parité de 3280 ariary hier, le billet vert affiche encore et toujours sa puissance par rapport à la monnaie malgache. En somme, c’est encore la dépréciation puisque en début d’année, le dollar était à environ 3220 ariary. Et comme le dollar est la monnaie de référence dans les achats pétroliers, sa remontée risque d’impacter sur les prix à la pompe des carburants, lesquels risquent d’être révisés, une fois de plus, à la hausse le 1er juin prochain. A moins que le gouvernement procède encore à un blocage des prix. Histoire de calmer les esprits en cette période de crise politique.

R.Edmond.

Midi Madagasikara1 partages

Russie-Madagascar : Mémorandum sur la santé

Signature du mémorandum d’entente entre le ministre de la Santé le Pr Mamy Lalatiana Andriamanarivo et l’ambassadeur russe à Madagascar Stanislav Akhmedov.

Un mémorandum entre le ministère de la Santé de la Fédération de Russie et le ministère de la Santé de la République de Madagascar a été signé, hier, à l’ambassade de Russie, à Ivandry. Le but de ce mémorandum est de renforcer et de développer la coopération paritaire et mutuellement avantageuse dans le domaine de la santé et de la science médicale entre les deux parties. Selon l’ambassadeur de la Russie à Madagascar, Stanislav Akhmedov, « ce n’est que le début, c’est le premier document signé et on continue ». Et d’enchaîner qu’« il faudrait soutenir le peuple malgache, et créer de ce fait un environnement sain pour la médecine ».

Coopération. Les deux parties contribueront au développement de la coopération, entre autres, la prévention et le contrôle des maladies infectieuses, dont la vaccination, la formation et le perfectionnement professionnel des spécialistes dans la sphère de la santé publique, l’organisation et la gestion du système d’Etat de la santé publique, et la prévention des maladies non transmissibles.

Législation. Par ailleurs, la coopération dans le cadre du présent mémorandum se réalisera conformément à la législation des Etats parties. Il s’agit notamment de l’établissement des contacts directs entre les organisations russes et malgaches scientifiques, pédagogiques, thérapeutiques et médicales. Le financement se fera par entente des parties, à la base des accords séparés entre ces dernières. Notons que selon le ministre de la Santé Publique le Pr Mamy Lalatiana Andriamanarivo, un haut responsable russe se rendra à Madagascar au mois de juin.Dominique R.

Midi Madagasikara1 partages

Energie nucléaire : Un nouveau H.D.R. à l’INSTN

Solofoarisina Wilfrid Chrysante, HDR en Physique nucléaire appliquée et Physique des hautes énergies, posant à la fois humblement et fièrement devant l’INSTN.

Solofoarisina Wilfrid Chrysante a soutenu son mémoire en vue de l’obtention du Diplôme de Titre-H.D.R. (Habilité à diriger des recherches) à l’Institut national des Sciences et Techniques nucléaires (INSTN) à Ankatso hier.

Son mémoire -fruit de 30 années de recherche émaillées de plus de 15 publications- est intitulé : « Contribution à la formulation unifiée de quelques lois physiques avec des modèles en utilisant des tenseurs : Cas des formules d’énergie et de la relation d’incertitude d’Heinsberg. » L’un des principaux apports et applications pragmatiques de ce mémoire réside dans le fait qu’il servira de base théorique (avec des exemples pratiques à l’appui) pour impulser les recherches en matière d’énergie nucléaire : comment optimiser son exploitation par rapport au contexte malgache. Le Pr Solofoarisina Wilfrid Chrysante a notamment évoqué le cas des réacteurs nucléaires qui peuvent contribuer considérablement à réduire le problème de l’accès à l’eau potable et à l’électricité à Madagascar ; en mettant à profit l’eau de mer et en boostant l’énergie hydroélectrique.

Plaidoyer. La journée d’hier fut une occasion pour M. Solofoarisina Wilfrid Chrysante de faire un plaidoyer en faveur de l’énergie nucléaire, à l’endroit notamment des décideurs politiques : « Les recherches en énergie nucléaire peuvent être un puissant levier de développement pour Madagascar, car l’énergie nucléaire fait partie des énergies les moins chères d’exploitation, même si les investissements en amont et durant la mise en œuvre sont coûteux, la rentabilité à long terme est largement à la hauteur. Ce qui manque c’est la volonté politique au niveau des instances dirigeantes. Toutefois, cela nous motive encore plus à pousser nos recherches et redoubler d’effort, car en tant que chercheurs en énergie nucléaire, nous avons une vision à long terme, et nous sommes confiants quant au fait que les générations futures profiteront des fruits de notre labeur. » Par ailleurs, il convient de noter que, le jury de cette soutenance était composé de Raboanary Roland (Professeur titulaire) en tant que Président du jury ; M. Raoelina Andriambololona (Professeur Titulaire de Classe exceptionnelle) en tant que Directeur de HDR ; M. Randrianarivony Edmond (Professeur émérite) en tant que Rapporteur interne ; M. Manantsoa Victor M. (Professeur Titulaire) en tant que Rapporteur externe et M. Rakotomahanina Ralaisoa Emile ( Professeur titulaire émérite) et M. Rasolomanana Eddy Harilala (Professeur émérite) en tant qu’examinateurs.

Luz Razafimbelo

Midi Madagasikara1 partages

Lutte contre les épidémies : Appel à la mobilisation du secteur privé

Des camions-bennes et un tracteur ont été mobilisés pour ramasser des ordures au marché du Bazarikely à Toamasina.

Des actions d’assainissement ont été menées par des opérateurs économiques à Toamasina et à Foulpointe étant donné que la plupart des produits d’exportation y proviennent.

L’Organisation Mondiale de la Santé redoute la  propagation de la peste à Madagascar cette année, en raison de la persistance du problème d’assainissement dans l’île. Afin de lutter contre ces épidémies, des opérateurs économiques exportateurs de produits locaux, ont pris l’initiative d’investir dans des activités de prévention par le biais de la mise en œuvre de leurs activités de RSE (Responsabilité Sociétale d’Entreprise) pour assainir les villes de Toamasina et de Foulpointe. En effet, « les retombées socio-économiques négatives de la propagation de cette maladie l’an dernier ont été bien ressenties pour ne citer que la fermeture des écoles et l’annulation des commandes des produits d’exportation par des clients à Maurice. Des pays européens ont également hésité à importer des produits alimentaires de Madagascar surtout le litchi », a révélé Faly Rasamimanana, le Directeur général de Faly Export, qui plus est le vice-président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Toamasina lors d’une entrevue avec la presse hier.

Valoriser. Parmi les actions entreprises, des ordures qui se sont entassées au bord de la mer en face de l’école Saint Joseph à Toamasina ont été enlevées. En fait, « cet endroit est devenu une décharge pour la population environnante. Nous avons en tout mobilisé dix camions-bennes pour pouvoir les ramasser. La société Faly Export a mis à la disposition, un tracteur pour charger les camions tout en fournissant des gas oils servant à faire fonctionner certains véhicules. D’autres acteurs comme Talenta Académie, Sariaka Construction et un transporteur, ont également contribué à la réalisation de cette activité. Nous lançons en même temps un appel à la mobilisation des autres membres du secteur privé à se donner la main pour mener des actions de prévention de cette lutte contre les épidémies car ce n’est que le 1/5 des ordures qui a été ramassé dans le cadre de cet investissement social », a-t-il poursuivi. En attendant, le site a été déjà sécurisé sur autorisation de la commune urbaine de Toamasina pour éviter que d’autres personnes ne le salissent. Par ailleurs, ces promoteurs ont assaini samedi dernier le marché de Bazarikely en mobilisant seize camions-bennes. L’objectif étant de valoriser ces déchets à terme en effectuant un triage à la source.

Primes. Quant à la commune de Foulpointe qui a été d’ailleurs qualifiée de commune pilote en Afrique pour la mise en œuvre des deux systèmes combinés KAIZEN et HOREB, « Deux calèches ont été remises à la commune afin de ramasser les déchets dans des zones très reculées. Des primes seront également distribuées aux quartiers et aux écoles ayant eu des retombées positives de leurs meilleures pratiques d’hygiène. Et bientôt, des ateliers radiophoniques seront organisés afin de sensibiliser toute la population dans des actions d’assainissement. Nous avons pris cette initiative, étant donné que la plupart des produits d’exportation proviennent des régions d’Atsinanana et d’Analanjirofo », a soulevé ce vice-président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Toamasina.

Navalona R.

Midi Madagasikara1 partages

Energie durable dans l’Indianocéanie : Le premier Forum régional, une fenêtre sur le développement ...

Les participants au Forum attendent beaucoup de cette première rencontre. Photo COI-ENERGIES.

Energies durables et efficacité énergétique seront les sujets à explorer durant trois jours à Maurice où sont réunis depuis hier et pour trois jours, plus de 160 participants venus principalement des pays membres de la COI, pour le premier Forum régional des énergies durables de l’Océan Indien.

80% de l’énergie produite dans les pays du sud-ouest de l’Océan Indien proviennent des combustibles fossiles,aussi polluants qu’onéreux, et en grande partie importés, dont au moins 81% de l’énergie primaire consistent à des hydrocarbures importés (pétrole et charbon), à l’instar de Madagascar et des Comores qui importent 90% de leur énergie commerciale. Une grande dépendance à l’énergie fossile qui impacte sur le coût de l’énergie et la situation financière des compagnies d’électricité. La Grande île en fait notamment l’amère expérience.

La région dispose pourtant d’un potentiel important, mais encore peu exploité en matière d’énergies renouvelables. Ce secteur, potentiellement pourvoyeur d’emplois, contribuant à la croissance et à l’atténuation des impacts du changement climatique, est au centre des attentions durant le premier Forum régional des énergies durables qui se tient actuellement à Maurice. Organisé par le programme COI-ENERGIES, financé par l’Union Européenne, ce forum inédit réunit durant trois jours des participants issus des pays membres de la Commission de la Océan Indien (COI) et composés de représentants des institutions publiques et privées, de la société civile, de professionnels oeuvrant dans la filière des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, ainsi que des chercheurs et experts en matière d’énergie et de développement durable.Une rencontre qui en somme, se veut être une fenêtre sur le développement énergétique durable dans l’Indianocéanie.

Thématiques. Au centre des discussions, les systèmes électriques, l’efficacité énergétique, l’intégration des énergies renouvelables dans les systèmes électriques et l’efficacité énergétique dans le bâtiment et l’industrie. Une salle d’exposition de 800m² sur le site de la rencontre, à l’hôtel Ravenala Attitude, abrite une quarantaine de stands incluant ceux d’orgnismes et institutions venus de Madagascar. Ces espaces permettent aux acteurs publics et privés de mettre en avant leur expertise et savoir-faire dans le domaine de l’énergie durable. Egalement lieu de rencontres et d’affaires, avec une approche globale du marché des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, le forum, à vocation émimemment technique, propose par ailleurs, des espaces dédiés aux échanges entre professionnels de la filière, et vise la mise en réseau de ces acteurs de l’énergie durable. La rencontre devra ouvrir la voie à la création prochaine d’un cluster d’entreprises et de centres de recherches au niveau des Etats membres de la COI. Selon la chargée de mission de la COI, Véronique Espitalier-Noël, ce forum se veut être une « plateforme B2B qui contribuera au développement de l’écosystème régional des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique ».Il s’agit alors de parvenir très prochainement à booster davantage, les investissements en matière d’énergie renouvelable dans la région. L’objectif étant, à terme, d’améliorer nettement l’accès à l’énergie et principalement, à l’énergie verte, pour les populations des pays de l’Indianocéanie.

Hanitra R.

Madaplus.info0 partages

Nomination du premier ministre de consensus : chaque camp se croie être le mieux placé pour le faire

La décision de la haute Cour Constitutionnelle requiert la nomination du premier ministre de consensus dans les plus brefs délais. C’est le parti qui a la majorité qui se va charger de cette nomination.
Depuis le Coliseum d’Antsonjombe, les parlementaires pro-régime ont affirmé qu’ils sont majoritaires. Ainsi, selon eux, ils sont les mieux placés pour nommer le premier ministre de consensus. Mais, Christine Razanamasao, députée élue sous la couleur du MAPAR (parti d’Andry Rajoelina) a affirmé que ce sont les députés MAPAR et TIM qui ont eu cette majorité lors des législatives en 2013. Elle de continuer qu’il n’y a aucun député élu sous la bannière du HVM. Donc, la nomination de ce premier ministre devrait leur être attribuée. A suivre...
Madaplus.info0 partages

Le peuple Malagasy va-t-il de nouveau être l’otage de partis politiques et de politiciens et subir des ...

1. La source des problèmes se trouve dans la divergence de vues sur ces lois électorales. A ce jour la solution n’a toujours pas été trouvée et nous estimons qu’un rééexamen est indispensable . Celles sur lesquelles se fondent la décision de la HCC ne permettent aucunement de gérer les élections .
Prenons comme exemple le fait d’autoriser les sociétés ou les Etats étrangers à financer les élections et à soutenir un ou des candidats et des partis politiques : n’est-ce pas déjà vendre le pays car ces entités vont nécessairement exiger une contrepartie à appliquer ensuite , dont l’attribution de marchés publics de manière abusive, les octrois de terrains , de richesses minières et autres ressources, ou l’attribution d’avantages en termes d’impôts et taxes divers ?
2. Concernant le gouvernement qui va coopérer avec la CENI pour préparer et gérer les élections : comment pouvons nous avoir confiance et croire que les membres de ce gouvernement préconisé par la HCC ne vont pas soutenir leurs partis politiques d’appartenance et ne pas profiter de leur pouvoir pour servir l’intérêt de leur(s) parti(s) ou du ou des candidat(e)s qu’ils vont mettre dans la course et soutenir ?
Par conséquent , nous exigeons :
1. l’instauration d’un Gouvernement de salut public qui sera composé de technicien(ne)s, non affilié(e)s à un parti politique . Il sera compétent et accepté de tous pour gérer de manière non partisane les élections , tout en étant responsable de la marche des affaires nationales pendant une période bien déterminée.
2. Le réexamen inclusif des lois électorales non partisanes et acceptées par tous qui partiraient des propositions apportées par la société civile. En un mois, il est possible de disposer de lois concertées pour gérer les élections.
Ces propositions ne sont pas nouvelles car nous les avons déjà partagées avec de nombreux acteurs comme le FFKM et le CFM qui, nous espérons dirigeraient la médiation.
Nous mobilisons tous les acteurs et faisons appel aux collègues de la société civile et aux citoyens pour travailler dans ce sens avec nous . Nous avons tous un devoir de vigilance et devons réunir nos forces de manière responsable afin ne pas abandonner notre pays, sinon il serait à nouveau tenaillé par des abus de toutes sortes, d’où qu’ils viennent et quelles qu’en soient les raisons. Ayons le courage de nous lever pour défendre l’avenir du pays et des générations futures et non les intérêts d’une minorité ou de certains partis politiques.
Nous encourageons significativement les acteurs politiques conscients et vraiment empreints de patriotisme de bien vouloir attendre pour rentrer dans la course des élections afin que ces dernières soient fondées sur des lois électorales concertées et acceptées par tous. Toute autre position ne serait que leurre et ruse pour abuser du pouvoir au profit d’ intérêts particuliers et ne préserverait aucunement ceux du pays et de la population.
Le Mouvement de la société civile ROHY, Antananarivo 28 Mai 2018
Madaplus.info0 partages

Volavie (Mazava Volafeno): élue 1ère dauphine de Miss Maman Diaspora International

On la connaît pour ses talents artistiques en tant que chanteuse, mais elle cache bien d'autres talents puisque le week-end dernier Volavie a porté haut le fanion malgache en étant la 1ère dauphine de Miss Maman Diaspora International!
"L’élection de Miss Maman est une aventure destinée à toutes les mamans de la Diaspora. Son but est de célébrer les mamans, sans distinction de Religion et de Culture.
Ce n’est pas le physique qui est mis en avant, mais bien les valeurs d’une femme et d’une maman. Une belle façon de leur permettre de prendre conscience de tout ce qu’elles font de merveilleux: Car elles assurent leur rôle de Maman tout en menant leur vie de Femme Active et d’épouse." telle est la définition des organisateurs THS (Tous Humains et Solidaires) de cet événement.
En se lançant dans cette élection Volavie explique à la rédaction son objectif de représenter Madagascar auprès des autres pays présents tels que Centrafrique, Congo, Côte d'Ivoire, Cameroun, Cap Vert... une occasion également selon cette maman artiste d'expliquer la raison de son implication humanitaire à Port-Bergé Mahajanga depuis 2016 auprès d'un centre qui aide les malades mentaux en leur fournissant nourritures, habits, livres et de quoi passer leur temps. Une belle cause qui a été appréciée par les jurys de cette élection Miss Maman Diaspora International.
Et puisque notre Miss maman malgache aime faire la fête et se retrouver avec ses compatriotes, elle nous fait l'honneur de venir à l'événement annuel du site Madaplus le 2 juin prochain à la Nuit Blanche. Ainsi, vous pouvez l'apercevoir à cette occasion au salon Firat de Saint Germain les Corbeil.
News Mada0 partages

Mpikambana amin’ny COI : mandany volabe ny solika ho an’ny angovo

Nanomboka, omaly ao Nosy Maurice, mitohy anio sy rahampitso, ny atrikasa voalohany momba ny angovo azo havaozina ho an’ny tany mpikambana ao amin’ny COI, anisan’izany i Madagasikara.

Vesatra lehibe amin’ny tetibola ho an’ireo mpikambana, indrindra fa i Madagasikara, ny lany amin’ny vidin-tsolika ho an’ny Jirama, ankoatra ny rivotra maloto aterak’izany, manimba ny fahasalaman’ny daholobe. Koa navoitran’ny sekretera jeneralin’ny COI, i Hamada Madi, ny harena betsaka azo trandrahina, toy ny masoandro, ny rivotra, sy ny harena voajanahary hafa (biomasse).

Mpamatsy vola ny fandaharanasa ao anatin’ny COI mitambatra, mitentina 15 tapitrisa euros, ny Vondrona eoropeanina, amin’ny alalan’ny Fed, nanomboka ny taona 2014. Nambara tamin’ny fanombohan’ny atrikasa ny tokony hisian’ny fiaraha-miasa eo amin’ny orinasa, mpandraharaha, teknisianina, mpikaroka, sy ny fanjakana ho fanomezana vahana ny famatsiana  angovo azo havaozina. Mikendry ny hampivoatra izany sehatra izany aty amin’ny ranomasimbe Indianina ry zareo Eoropeanina amin’izao fiaraha-miasa izao.

« Tombontsoa ho an’ny rehetra ny fifanakalozan-kevitra sy ny fiaraha-miasa mandritra izao atrikasa izao. Antenaina ny atrikasa faharoa amin’ny volana jona 2019, hanaovan’ny firenena tsirairay mpikambana tomban’ezaka », hoy ny sekretera jeneralin’ny COI. Tokony ho fantatra izany izay vitan’i Madagasikara momba izany famatsiana angovo azo havaozina izany.

R.Mathieu

News Mada0 partages

Lavanila –Tambajotra Sahanala : mpamboly 1.700 nomena fiofanana hanatsarana ny fidiran-ketra

 Mpamboly lavanila mivondrona ao anatin’ny tambajotra Sahanala, nomena fiofanana momba ny hetra. Ny faran’ny herinandro lasa teo, vita sonia ny fifanarahana amin’ireo mpitarika io tambajotra io sy ny foiben’ny hetra.

 Manomboka izao izany ny fiaraha-miasa ho fanampiana ireo mpamboly 1.700 hiasa ao anatin’ny ara-dalàna sy handrotsaka ny hetra tokony haloany. Tombanana 5 miliara Ar ny hirotsaka amin’ny fanjakana, raha 5 % amin’ny vola miditra amin’izy ireo ny alaina amin’izany.

Nanazava ny talen’ny tambajotra Sahanala fa «  izao fiaraha-miasa amin’ny fanjakana izao, atao hanatsarana ny fari-piainan’ireo tantsaha mpikambana ao amin’ny Sahanala, miainga avy amin’ny fampiofanana azy ireo. Nampahafantarina azy ireo ny fahaiza-mitantana ny vola miditra sy ny mivoaka ; nomena karatra momba ny hetra koa ny mpamboly tsirairay na ny numéro d’identification fiscal, Nif  ». Mampiova zavatra betsaka amin’io fihariana lavanila io ny fanofanana nomena ireo mpamboly, izay mbola misy 25 % miasa ivelan’ny ara-dalàna.

« Mila fanamboarana ny hetra momba ny lavanila, mitovy amin’ny sehatra hafa, toy ny  harena an-kibon’ny tany, jono, fitrandrahana ala. sns. Koa izao atomboka amin’ny lalam-pihariana lavanila aloha izao ny fiaraha-miasa », hoy ny tale jeneralin’ny hetra, Razafindrakoto Iouri Garisse. « Mandrafitra ny fihariana lavanila, ny mpamboly, ny mpanangom-bokatra sy ny mpanondrana azy any ivelany. Koa iaraha-miasa ireo rehetra ireo ao anatin’ny tambajotra iray ho fanarenana io lalam-pihariana io », hoy ny tale jeneralin’ny hetra.

300 t isan-taona ny lavanila vokarin’ireo mpikambana ao amin’ny Sahanala ka ny 80 % aondrana any ivelany. Mety hihena anefa ny vokatra amin’ity noho ny fahitana fa ratsy ihany ny kalitao ny vokatra lavanila eto an-toerana. Holafo ny vokatra, araka ny fahitan’ireo mpandraharaha azy, ka mety hihena koa ny haondrana, noho izay vidiny sy ny kalitaony izay.

R.Mathieu

News Mada0 partages

Fihariana akoho : misedra olana ny mpiompy madinika

Tsy misy mpiaro sy mpanohana! Maro ny olana mianjady amin’ny mpiompy akoho eto amintsika, indrindra ny madinika tsy ampy hoenti-manana. Tsy marin-toerana ny masonkarena satria miovaova ny vidin’ny sakafo fototra, indrindra ny katsaka. Nambaran’ny ben’ny Tanànan’Antanetibe Mahazaza, distrika Ambohidratrimo, Rakotonomenjanahary Louis Firmin, fa efa tafakatra 2.000 Ar ny kilaon’ny katsaka ankehitriny raha 600 Ar teo aloha. Mamono antoka ny mpiompy izany raha manome tombony ny mpamboly.

Tsy misy intsony ny fanafody fikarakarana ny akoho ho an’ny mpiompy madinika (latsaky ny akoho 50 isa) fa mihoatra ny 1.000 hatramin’ny 2.000 akoho isa ny hita eny amin’ny mpivarotra. Tsy afaka manafatra zanaka akoho avy any ivelany koa ny mpiompy malagasy satria matahotra ny aretin’akoho “grippe aviaire” ny mpamatsy akoho avy any ivelany.

Nanamafy ireo ny teknisian’ny fiompiana, Andriamanana Rabeharivelo Rivo, fa mahatonga ny mpiompy madinika ho sahirana ny hakelin’ny vola hoenti-manana, lafo ny akora fototra (sakafo, fanafody, …) miantoka ny 50%-n’ny fandaniana, ny aretina, ratsy ny karazan’akoho, lafo ny zanak’akoho. Lafo miohatra amin’ny atsy Maorisy ny zanaka akoho eto amintsika. Anisan’ny vahaolana ny fampitomboana ny fambolena katsaka, hampihena ny masonkarena.

Njaka A.

News Mada0 partages

1.750 Ar ny kilao : mora no ho ny vary « stock » ny makalioka

 Tsy mihatra ny fepetran’ny tolotra sy ny tinady amin’ny vary nohafarana avy any ivelany. Tsy mihena mihitsy ny “stock” na mitobaka aza ny vary eny an-tsena ka tsy mahagaga raha amidin’ny fanjakana 800 Ar ny kilao, raha miziriziry 1.600 Ar ny eny an-tsena.

Efa nahatratra 2.500 Ar hatramin’ny 2.600 Ar ny kilaon’ny vary makalioka ny faran’ny taona 2017 hatramin’ny volana marsa teo. Antony, fotoan’ny maitsoahitra na teo aza ny varialoha, saingy tsy ampy ny miparitaka eny an-tsena. Omaly, efa tafidina ho 1.750 Ar ny kilao, 500 Ar ny kapoaka ho an’ny vary “makalioka”, ny “vary gasy”, ny “dista” eny amin’ny manodidina an’i Tsiadana, Avaratra Antanimora, Andravoahangy, Anjanahary, sns. Niray feo avokoa ny mpivarotra fa “mora ny hakan’izy ireo ny vary any amin’ny mpamongady ka arakaraka ny masonkarena ihany ny vidiny ampiharina ho an’ny mpanjifa”. Midika izany fa mihatra tokoa ny lalàn’ny tolotra sy ny tinady amin’ny vokatra eto an-toerana.

Tsy araka izany anefa ny entana nohafarana avy any ivelany, satria tsy mihetsika mihitsy, 1.600 Ar ny kilaon’ny vary “stock” na efa mitobaka aza ny tolotra eny an-tsena satria miakatra ny vokatra avy eto an-toerana. Mahavariana anefa, afaka mivarotra vary 800 Ar ny fanjakana, azo adika fa io ve ny masonkareny, fa tombombarotra avokoa ny 800 Ar amboniny? Ankoatra izany, aman-taoniny maro ny vary nozaraina maimaimpoana, raha tsy hiteny afa-tsy ny nomena ireo mpanatrika ny fanombohana ny hetsika ho an’ny vaksiny tetsy amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena sy ny kolontsaina Mahamasina, ny 14 mey teo, ka niteraka korontana.

Amidy masonkarena?

Nilaza koa ny mpivarotra antsinjarany fa “aleon’ny mpanjifa maro mividy vary avy eto an-toerana, miohatra amin’ny “stock”. Nanamafy izany ny mpivarotra amin’ny trano fisakafoana sy ny hani-masaka fa mandeha ny tsena rehefa vary avy eto an-toerana no aroso ny mpihinana”.

Azo heverina araka izany, fa sahirana ireo mpandraharaha nanafatra vary “stock” avy any ivelany satria vitsy ny mpividy ka ahina tsy ho lafo avokoa ny tahirim-bary. Tsy mahagaga raha mandeha ny fifampiraharahana amin’ny fitondrana ka amidy masonkarena (?), ka mety hozaraina maimaimpoana amin’izao krizy politika ifandroritana izao. Mety hahazo ny fon’ny mpifidy tokoa ve raha hatao “mialoha ny fotoana, ao anatin’ny main-tany”, izany hoe, mety ho amin’ny volana aogositra raha ny fandaharam-potoana naroson’ny Ceni?

Randria

News Mada0 partages

Herinaratra any ambanivohitra : any Sambava sy Andapa ny tetikasa lehibe

Manana tetikasa ho famatsiana herinaratara any ambanivohitra ny fikambanan’ny ben’ny Tanàna any amin’ny faritra Sava. Nandalo teto an-dRenivohitra ny solontenan’izy ireo notarihin’ny filohan’ny fikambanana, i Delison, ben’ny Tanànan’Andampy, distrikan’Antalaha. Samy ao anatin’ny fandaharanasa natolotr’ireo ben’ny Tanàna ireo ny Ader*, ny famatsiana angovo avy rano, sy ny famatsiana angovo mandeha amin’ny masoandro.

Mbola tsy ahitana izany herinaratra izany ny tanàna ambanivohitra maro any amin’iny faritra iny. Koa maromaro ireo nanaiky hamatsy vola ny tetikasa, ry zareo Alemà (Giz), ny Japoney, ny Onudi, sy ny hafa. Maro ny azo trandrahina, raha ny avy amin’ny rano, hoentina hamokarana herinaratra, koa izay tanàna tsy tratra ny famatsiana avy amin’izany, manodidina ny 20 km, hananganana famatsiana angovo avy amin’ny masoandro. Nomarihan’ny lehiben’ny fikambanan’ny ben’ny Tànana, i Delison, fa maro ireo kaominina ambanivohitra hahazo herinaratra

175 ireo farira hahazo  herinaratra avy amin’ny fanamboarana tohodrano. Efa natomboka ny faran’ny taona 2017 io asa io, miampy ny any Andriamanjavona. Voalohany amin’ny tetikasa lehibe ho an’ny famatsiana herinaratra any ambanivohitra io any Belaoko-Lokoho io. Fotodrafitrasa lehibe sy hatao haharitra izany ho an’ny toekarena, ny asa sosialy, sy ny fanabeazana. Fitambaran’ny herin’ireo tohodrano ireo manome 8,9 Mw any amin’ny distrikan’i Sambava sy Andapa, ary hitohy any Vohémar. Mponina 330.000 ny heverina hahita tombontsoa avy amin’izany.

R.Mathieu

News Mada0 partages

Assemblée nationale : des députés menacés de déchéance

Les députés de l’opposition vont saisir la Haute cour constitutionnelle (HCC) ce jour pour réclamer la déchéance des élus qui ont changé de veste en cours de leur législature.

Les députés pour le changement se lancent dans une opération d’assainissement interne avec en ligne de mire les députés «récalcitrants».  «Au sein du Tim, notre dossier est déjà prêt. C’est aussi le cas pour le Mapar. Nous allons déposer demain (à lire aujourd’hui) une requête aux fins de déchéance de ces députés qui ont changé de formation en cours de route. Nous n’avons pas besoin de législateurs corrompus au sein de l’Assemblée nationale». C’est ce qu’ils ont annoncé hier sur le parvis de l’hôtel de ville.

Le HVM fait fausse route

Les résultats des législatives de 2014 ont en effet accordé 49 élus pour le Mapar et 21 pour le TIM. Mais en cours de route, certains ont rallié le parti présidentiel (HVM) alors que ces  derniers n’ont pas participé aux élections.

Les dispositions de l’article 72 de la Constitution sont pourtant claires sur ce point : «Durant son mandat, le député ne peut, sous peine de déchéance, changer de groupe politique pour adhérer à un nouveau groupe, autre que celui au nom duquel il s’est fait élire».

Et d’ajouter que «En cas d’infraction à l’alinéa précédent, la sanction est la déchéance qui est prononcée par la HCC».

Cette déchéance permettra en tout cas aux élus pour le changement d’avoir les coudées franches dans la suite des évènements, notamment  la nomination du premier ministre. Cette nomination reste, selon la dernière décision de la HCC, l’apanage du Mapar.

D’après la juriste Sahondra Rabenarivo à travers une missive, hier, la HCC a fait référence à l’avis n°01 de 2014 qui conforte la place du parti majoritaire auprès de l’Assemblée nationale et non  l’avis n°01 de 2015. Ce dernier met en avant la place des élus qui ont changé de camp lors de la nomination de Roger Kolo comme Premier ministre en 2015.

D’après ses analyses, il n’y a plus lieu à des interrogations quant aux partis et groupe de partis majoritaires à la Chambre basse. «La question qui se pose est majorité relative ou majorité simple ?», a-t-elle annoncé.

Majorité acquise

Par rapport à la nomination du Premier ministre, l’avis de la HCC du 17 février 2014 auquel la Haute Cour a fait référence  note que «la présentation du Premier ministre ne relève pas de la compétence de l’Assemblée nationale et partant des députés élus mais bien de celle du parti ou du groupe de partis ayant présenté des candidats aux élections législatives, à l’exclusion expresse et évidente des indépendants qui, dès leur candidature, n’ont pu se regrouper sous la bannière d’une idéologie commune et unique».

Dans l’un de ses considérants, toujours selon cet avis, «la lecture combinée des articles 54 et 72 de la Constitution fait ressortir que la notion de majorité pour la présentation du Premier ministre ne saurait résulter d’une coalition post électorale de partis mais plutôt d’un constat issu des résultats définitifs proclamés par la Cour électorale spéciale et faisant ressortir le parti ou le groupe de partis légalement constitués ayant déposé une liste unique et commune lors du dépôt des candidatures et ayant obtenu le plus grand nombre de députés élus».

Sur ce point, le HVM ne peut rien faire car cette formation politique n’a pas encore existé lors des législatives de 2013.

Rakoto

 

News Mada0 partages

Basikety – “Smatch-in XXL” : tsy afaka mandray anjara ireo mpianatra N1A sy N1B

 Hotanterahina etsy amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina, manomboka ny 2 ka hatramin’ny 10 jona ho avy izao ny basikety “Smatch-In”, andiany fahafito.  Fifaninanana, hifanandrinan’ireo oniversite sy ireo sekoly ambony.

 Hiaraka amin’ny zava-pisotro XXL ny “Smatch-in 2018” amin’ity,. Zava-baovao ny fampitomboana isa ny mpifaninana eo amin’ny lehilahy, nakarina ho 32 raha 20 tamin’ny taon-dasa. Ny fangatahan’ireo toeram-pampianarana hafa ny anton’izany. Ankoatra izay, tsy afaka mandray anjara intsony ireo mpianatra manana kara-pilalaovana ao amin’ny sokajy N1A sy N1B. Omena sehatra, amin’ity, ireo mpianatra hafa, hahazoany maneho ny talentany sy ny fahaizany. Ekipa miisa 11 kosa ny eo amin’ny vehivavy.

Miova, araka izany, koa ny fitsipi-dalao ka natao ho “chrono arrêté”, ny lalao fifanintsanana rehetra fa hiverina ho «chrono non arrêté» kosa izany manomboka eo amin’ny lalao ampahavalon-dalana.

Mbola hiaro ny maha tompondaka azy, amin’ity, ny Escame, eo amin’ny lehilahy. Tsy nandray anjara intsony kosa ny ISM-Advancea, mpandresy tamin’ny taon-dasa, eo amin’ny vehivavy.

Ankoatra izay, hisy ny fifaninanana hatsaran-tarehy sy hatsaram-bika, ho an’ireo mpianatra lahy sy vavy «miss» sy «mister» “Smatch-In XXL”. Eo koa ny fifaninanana dihy an-tanàn-dehibe. Ho fetin’ny basikety tanteraka ny hetsika satria tsy ireo mankafy ny baolina ihany no handray anjara fa na ireo tia ny kanto koa aza.

 Torcelin

  Toy izao ireo fizaram-bondrona :

 Vehivavy

 -Sokajy “A”: Iscam ; CNtemad ; ISPM

-Sokajy “B” : Essca ; IFT

-Sokajy “C” : Inscae ; St Michel ; Imgam

-Sokajy “D” : Degs ; Uprim ; Lettres

 Lehilahy

-Vondrona “A” : Imgam ; GSI ; ISPM ; Eneam

-Vondrona “B” : Is-info ; Inscae ; IFT ; IST

-Vondrona “C” : Aceem ; CNtemad ; Agro ; Essca

-Vondrona “D” : Escame ; Degs ; Lettres ; UCM

-Vondrona “E” : It-U ; ESD ; Infotour ; IEP

-Vondrona “F” : Estim ; Uprim ; Esmia ; Iscam

-Vondrona “G” : St Michel ; Sciences ; MBS ; Medecine

-Vondrona “H” : E-Media ; INTH ; Espa ; Cnela

News Mada0 partages

Tenisy – “BMOI Premium challenge” : fahombiazana ny andiany fahafito

Tsy mitsahatra ny mihatsara sy mivoatra ny fifaninanana tenisy, “BMOI Premium challenge”. Fahombiazana tanteraka mantsy ny andiany fahafito, notanterahina, teny amin’ny kianja Country club Ilafy, ny asabotsy 26 sy ny alahady 27 mey lasa teo. Nahatratra 116  ireo mpandray anjara. Marihina fa lalao natokana ho an’olon-droa miaraka izy ity. Raha ny vokatra, nisongadina ny zava-bitan-dRasamimanana Tiana (Sipromad) sy i Thomas (Festissimo), teo amin’ny lalao niarahan’ny ray sy ny zanaka. Lavon’izy mianaka, tamin’ny “point décisif”, i Gautier Frederic sy i Quentin (Madacolor).

Ho an’ny “Titanum”, nobatan’i Frederic Wybo (Ultramaille) sy i Valentin Jerome (Telma) ny fandresena rehefa nanilika an-dRamiandrisoa Manantsoa sy Rakotobe Alain. Teo amin’ny sokajy “steel”, nandrombaka ny fandresena ny ekipan-dRandriamalala Larry (Cetis) sy Rahelison Christian (Guanomad).

Teo amin’ny vehivavy, nahazo ny fandresena Raharitsiresy Domoina (Sté Ranaivosoa) sy Ramanantseheno Vony (CEM). Izy mirahavavy izay nanilika an-dRazafindrakoto Angolatiana (Lambert Fialamboly) sy i Pichler Claudia (La Terrasse).

Torcelin

 

News Mada0 partages

Fakana an-keriny an’i Navage Veldjee : mitaky volabe ireo mpaka an-keriny azy

 Dimy andro izay ny nitazonan’ireo jiolahy naka an-keriny an’i Navage Veldjee, tompon’ny Veloptic. Tsy mbola fantatra mazava hatreto ny toerana itazonan’ireo jiolahy azy fa araka ny loharanom-baovao voaray, mitaky volabe amin’ny fianakaviany ireo mpaka an-keriny.

Tsiahivina fa nalain’ny jiolahy nirongo fitaovam-piadiana mahery vaika teny Ampasampito izy ny alakamisy 24 mey 2018 tamin’ny 7 ora hariva. Narahin’ireo jiolahy avy aoriana ny fiara nandehanany niaraka tamin’ny vadiny. Nony tonga teo Ampasampito nobahanan’ireo jiolahy teo anoloana ny fiara nentiny. Izy ireny no nalain’ireo jiolahy an-keriny fa navelan’ireo olon-dratsy kosa ny vadiny. Nentin’ireo jiolahy nitsoaka avy hatrany kosa izy taorian’izay ary tsy mbola fantatra mazava ny toerana misy azy hatramin’izao.

Fantatra izao fa mitaintaina ny fianakaviany noho ny toe-pahasalamany satria mihinana fanafody izy.

Efa nisy filazana teo aloha nataon’ny fianakaviany fa homena valisoa izay mahita na manome loharanom-baovao momba ny toerana itazonan’ireo jiolahy an’i Navage Veldjee.

J.C

News Mada0 partages

Maintirano : voasambotry ny zandary ireo dahalo dimy lahy mpanakan-dalana

 Dahalo dimy lahy mpanafika sady mpanakan-dalana amin’iny lalana mampitohy an’Antsalova sy i Maintirano no saron’ny zandary ao Maintirano, ny faran’ny herinandro teo. Tratra niaraka tamin’izy ireo ny entana halatra avy nangalarin’izy ireo…

Teo anelanelan’i Maroankibo sy Ankisatry ny nitrangan’ny fanafihana, araka ny fampitam-baovao avy amin’ny zandary. Nisy ny hetsika manokana nataon’ny kaompanian’ny zandarimariam-pirenena ao Maintirano ka nahazoana izao vokatra izao. Noho ny fitarainana nataon’ireo olona mpampiasa iny lalana iny no nahatonga ireo zandary nanao hetsika ho famongorana ny tsy fandriampahalemana. Nisy ny fiaraha-miasa teo amin’ny zandary sy ny fokonolona tamin’ny fisamborana ireto malaso mpanakan-dalana ireto. Dahalo  iray no tratran’ny fokonolona mialoha ka naterin’ny fokonolona teny amin’ny biraon’ny zandary. Niainga avy amin’ity dahalo iray tratra ity indray kosa ny nahasamborana ireo namany. Nanaovana fanadihadiana avy hatrany ireo dahalo ka nilaza izy ireo tamin’izay fa ireo taksiborosy mifamezivezy sy mampitohy an’Antsalova sy Maintirano no tena robain’izy ireo. Marobe ireo mpandeha efa nitondra faisana tamin’izy ireo, raha ny fanazavana voaray  hatrany. Tsy afa-manoatra anefa ny mpandeha manoloana izany, manginy fotsiny ny haratsian-dalana isan’ny mampirongatra ny fanafihan-dahalo. Mbola hita tany amin’izy ireo tamin’io fotoana nisamborana azy io ny entana halatra marobe avy norobaina, toy ny sakaosy lehibe feno lamba ary telefaonina finday.

J.C

News Mada0 partages

Fanafihan-jiolahy antoandro be : mpivarotra matin’ny tifitra variraraka

 Fanafihana mitam-piadiana antoandro be nanahary. Izany no nitranga tao Ankirihiry, Toamasina, omaly. Raim-pianakaviana iray mpivarotra no lavo, matin’ny tifitra variraraka nataon’ireo jiolahy. Voaroba tamin’izany ny volabe an-tapitrisany saika hividianana entana.

 Raim-pianakaviana 35 taona,  mpivarotra any Toamasina II,  antsoina hoe i Tsilasana Rolland Evariste notafihin’ny jiolahy teo anoloan’ny tranombarotra iray ao Ankirihiry, omaly  tolakandro. Araka ny fampitam-baovao, nikasa hividy entana tao amin’ilay tranombarotra izy kanjo efa nandrasan’ireo jiolahy teo. Nambaran’ireo nanatri-maso, nandeha posy izy niaraka tamin’ny vadiny sy ny zanany iray. Nisy andian-jiolahy nandeha moto scooter nisintona ny sakaosy nisy vola 4 tapitrisa Ar teny aminy teo am-pialana ny posy. Tsy nanaiky anefa ny tenany fa nanohitra, kanjo norarafan’ireo jiolahy ny tifitra variraraka ka nitsambotsotra nianjera. Najifa ny vola saika hividianana entana. Nitsoaka ireo jiolahy. Tsy tana teny an-dalana ho any amin’ny hopitaly kosa  ny  ain’ilay voatifitra.

Nialoha izany, nisehoana fanafihana koa teo ivelan’ny banky iray ao Ampasimazava Toamasina, omaly maraina. Voaoroba teo am-pivoahana ny  banky mpandraharaha  iray naka vola. Efa nandrasan’ireo jiolahy nandeha moto Scooter teo ivelany izy  ny nivoahan’ilay ka nojokoin’izy ireo moramora. Andian-jiolahy nandeha moto ireo nandroba, saingy tsy fantatra mazava kosa ny vola voaroba  tamin’ilay mpandraharaha. Tsy nety niteny rahateo ilay mpandraharaha raha nanontaniana. Tsy nisy basy nipoaka fa tao anatin’ny minitra vitsy  avokoa izany.

Misesisesy ny fanafihana…

Notafihin’ny jiolahy koa ny raim-pianakaviana iray filohan’ny fikambanan’ny mpiompy akoho manatody lava sy fakana nofo tao amin’ny fokontany Tanambao, ny asabotsy teo. Lasa  ny vola tao an-tranony, saingy tsy mbola voafaritra mazava ny totalin’ny vola.

Fotoana fohy taorian’ilay fanafihana nitranga omaly, tonga ny polisin’ny Fip, saingy efa tafaporitsaka ireo olon-dratsy. Tao anatin’ny telo andro izao mirongatra ny fanafihan-jiolahy mitam-piadiana ao Toamasina. Raha ny fanadihadiana momba ity fanafihana namoizana ain’olona ity, balana mpitandro filaminana ny nampiasain’ireo olon-dratsy. Misy tsikombakomba eo amin’ireo jiolahy sy ny mpitandro filaminana ?

Sajo sy J.C

News Mada0 partages

Fampianarana : tsy mihemotra intsony ny fanadinam-panjakana rehetra

Nanao fanambarana omaly nytompon’andraikitra ao amin’ny minisiteran’ny fanabeazam-pirenena fa tsy hisy intsony ny fanemorana ny datin’ny fanadinam-panjakana na inona na inona zava-mitranga eto amin’ny firenena.

Araka izany, anjaran’ny tompon’andraikitra ao amin’ny sekoly no manao ny fanenjehana ny fandaharam-pianarana sy mamita izany ara-potoana hahafahan’ny mpianatra miatrika ny fanadinana.

Raha ny atontan’isa, fari-piadidiam-pampianarana 13 no ahitana sekoly mikatona sy voakorontana vokatry ny tsy fitovian-kevitra ara-politika ka miteraka fitokonana ataon’ny mpampianatra.

Mikatona tanteraka ireo sekolim-panjakana miisa 346. Tsy misy mianatra ireo mpianatra amin’ireo sekoly ireo efa ho herinandro maromaro izao. Mikatso tanteraka ny fampianarana amin’izany. Manodidina ny 3.159 kosa ireo mpampianatra mitokona sy manaraka ny tolona etsy Analakely.

Nilaza ny avy ao amin’ny minisiteran’ny fanabeazam-pirenena  fa teknisianina avokoa ny ankamaroan’ireo tompon’andraikitra eo anivon’io minisitera io fa tsy mpanao politika. Tsy misy afatsy ny fanatanterahana ny asa no hifantohan’ireo mpiasa ireo fa tsy miditra amin’ny olana politika. Miangavy mba tsy ho korontanina amin’ny tsy fitovian-kevitra ireo mpiasan’ny fanabeazana. Mitaky ny fampitsaharana ny fampihorohoroana ny mpiasa sy ny rantsa-mangaika amin’ny alalan’ny fanakorontanana eny amin’ny toeram-piasana toy ny filanjana sora-baventy sy ny fitsofana kiririoka ary ny tabataba. Tsy tokony hokorontanina ny fanabeazana fa tsinjovy ny zaza malagasy amin’izao herinandro vitsy tsy hanatanterahana ny fanadinam-panjakana izao.

Tatiana A

News Mada0 partages

Art oratoire : le «Kabary» est indissociable de la société malgache

Selon le président de l’association «Vakoka lalaovana ibeazana ny kabary (Valabe)» Olivier Rakotoarison, non moins membre de la Fédération des artistes en art oratoire et littéraire (FMTS), l’art oratoire ou le « Kabary » est indissociable de la société malgache. Interview.

. Les Nouvelles : Comment êtes-vous devenu un « Mpikabary » ?

– Olivier Rakotoarison : De par les exploits de mon grand-père. En fait, dès mon jeune âge, il m’a toujours emmené dans les grands événements auxquels il intervenait, comme les demandes en mariage ou les fêtes de l’indépendance. Les applaudissements et les succès qui s’ensuivaient, m’ont beaucoup marqué, c’est pourquoi j’ai décidé de suivre sa voie. Plus tard, avec d’autres «Mpikabary», on a fondé l’association «Valabe» afin de partager entre nous les savoirs de ce noble art oratoire et aussi de former d’autres adeptes.

. Vous affirmez toujours qu’à part le fait d’être une culture, le « Kabary » a aussi son importance dans la société…

– Le «Kabary» se distingue surtout par ses aspects moraux et sociaux. Par exemple, le fait de conjurer le «Tsiny» au début du «Kabary», le blâme qu’on encourt quotidiennement en tant qu’être humain, crée une atmosphère d’apaisement et de quiétude envers l’assistance, notamment les organisateurs qui sont angoissés par rapport au déroulé de l’événement. Un autre apport du «Kabary» est aussi ce rappel à l’humilité. Ce qui place tout le monde sur un même pied d’égalité, donc à un respect mutuel tout au long de l’événement. Le «Tsiny», même conjuré, rappelle aux esprits malintentionnés  que tout acte à des conséquences.

. Pouvez-vous citer d’autres exemples ?

– Cet art oratoire rappelle aussi à l’assistance que les Malgaches ne font qu’un.

Tel le bord d’une marmite, nous ne formons qu’un seul et même cercle. Nous sommes ici pour mettre en commun nos réflexions, dans le but d’aboutir à un dénouement équitable. Des propos qui incitent à laisser de côté toute intention de mauvaise foi. Cet exemple démontre que le «Kabary» a son rôle dans la vie de société. Par conséquent,  l’orateur ou «Mpikabary» occupe une place importante au sein de la société. Une place qui attire le respect, peu importe sa position sociale. Une autre preuve de l’apport de cet art oratoire.

. En parlant de position sociale, de plus en plus de jeunes arborent le titre de «Mpikabary». Une situation classée de burlesque par certains qui pensent que seuls les vieux chevronnés en la matière méritent ce grade…

– Comme toute discipline qui se respecte, le «Kabary» a aussi son hiérarchie. En général, elle est classée en trois catégories. A savoir, la pépinière ou «Taninketsa», l’apprenti ou «Mpiofana» et l’expert ou «Mpandalina». Ce  n’est qu’à ce dernier stade qu’il ou elle devient un vrai «Mpikabary». Quel que soit son âge, je ne vois d’inconvénient s’il se lance dans la pratique après avoir décroché le grade d’expert. Moi, personnellement, j’ai décidé de me lancer dans le domaine de l’art oratoire à l’âge de dix-huit ans.

Propos recueillis par Sera R

News Mada0 partages

Akany Avoko d’Ambohidratrimo : place aux portes ouvertes

Les responsables du centre «Akany Avoko» d’Ambohidratrimo ont été astreints à des gymnastiques financières pour joindre les deux bouts suite à la suppression des allocations quotidiennes de 1.000 ariary par enfant par l’Etat malgache en 2001.

Des mesures ont dû être alors appliquées pour économiser 20% du budget de fonctionnement par l’exploitation de l’énergie renouvellable, pour réduire les charges fixes du centre. Le système de parrainage lancé parallèlement a permis de couvrir 50% des besoins des 142 pensionnaires du centre, d’après un rapport établi par la directrice, lors de la cérémonie d’ouverture des journées portes ouvertes destinées à faire connaître les activités de l’Akany Avoko, hier, à Ambohidratrimo. La fin du contrat de fabrication de serviettes hygiéniques lavables et réutilisables par un organisme international, ayant permis de combler les 30% des dépenses du centre, oblige les responsables à chercher des financements supplémentaires actuellement.

Appel du FFPM

Au vu de la réussite des activités de cet ancien centre de redressement, transformé en centre d’accueil des enfants en danger, le révérend Dr David Rakotonirina, président de la Communauté des églises protestantes de Madagascar (FFPM), a lancé un appel au pouvoir pour que soient rétablies les subventions devant être allouées aux pensionnaires de ce centre sous tutelle de sa communauté. «L’Akany Avoko contribue énormément au développement national par l’éducation de ces enfants qui y sont placés par le ministère de la Justice», a-t-il expliqué, en rappelant que près d’une dizaine des pensionnaires suivent des cours à l’université actuellement, si d’autres sont en préscolaire ou dans les différents cycles de l’enseignement général et technique.

Manou

 

News Mada0 partages

Teatra, asa soratra, kalon’ny fahiny : haneho ny talentany ireo mpianatry ny LJJR

Anisan’ny kolontsaina mifamatotra akaiky amin’ny fanabeazana ny teatra sy ny asa soratra ary ny kalon’ny fahiny. Hisy ny fiarahan’izy ireo eo amin’ny sehatra sy hetsika iray.

Mahavelom-bolo! Izay no azo ilazana ny fisandratan’ny talenta eny anivon’ny sekoly, toy ny ao amin’ny lycée Jean-Joseph Rabearivelo (LJJR) etsy Analakely. Hasehon’izy ireo izany, ny 3 jona izao, etsy amin’ny Alliance française (AFT) Andavamamba; hetsika tarihin-dry Mbato Ravaloson, ao amin’ny tropy Jeannette.

Hafakely ity fampisehoana ity, satria hifandimby ao ny antsa tononkalo, ny hira ary ny teatra. Tsy toy ny fahita hatramin’izay koa anefa ny antsa tononkalo, izay hisy amin’ny teny malagasy sy frantsay ary espaniola, fa holalaovina toy ny teatra mihitsy. Tsara ny manamarika fa notsongaina manokana amin’izany ny asa soratr’i Jean-Joseph Rabearivelo.

Hanelanelana ireo ny “Hiran’ny omaly”, hihiran’ny antoko mpihira ao amin’ny LJJR ireo kalon’ny fahiny, izay misy nosoratan’i Jean-Joseph Rabearivelo ny tonony. Tsy izay ihany fa holalaovina ihany koa ny tapany faharoa amin’ny tantara mitondra ny lohateny hoe “Imaitsoanala”. Ity no “opéra” malagasy voalohany ka ny tropy Jeannette no nilalao azy an-tsehatra, tamin’izany fotoana izany.

Marihina fa, ankoatra ireo mpianatra ao amin’ny LJJR, hamelona ireo karazana seho miavaka ireo koa ny Sakaizan’ny teatra. Tafiditra indrindra ao anatin’ny fanamarihana ny “Iray volan’ny teny malagasy” izao hetsika izao, araka ny nambaran’i Mbato Ravaloson. Manamarika ny “Iray volan’ny teny” ihany koa ireo mpianatra ao amin’ity lycée ity.

“Tanjona ny hampitiavana ny tanora ny kolontsaina sy ny zavakanto malagasy”, hoy hatrany ity mpisehatra fanta-daza eo amin’ny tontolon’ny teatra ity.

Landy R.

 

News Mada0 partages

Chronique : coup d’état constitutionnel

La Haute Cour Constitutionnelle s’est exercée à faire de la haute voltige pour tenter de trouver une issue à cette situation dans laquelle s’enlise le pays au bord du précipice « Krisy ». Par ses contorsions elle nous torture les méninges avant que nous ne puissions y saisir quelques petits riens de ce qui se cache derrière sa décision. La HCC gardienne de la constitution face à une situation d’exception a élargi le champ de ses compétences, en adoptant certes des décisions en référence à la constitution mais en y apportant des colorations résolument politiques motivées par les exigences de la conjoncture. Les puristes pourraient trouver matière à soutenir qu’elle a outrepassé ses compétences, autant que d’autres, non moins puristes, qualifient de déni de justice le fait qu’ayant la compétence de statuer elle s’est refusée à répondre clairement à la requête du groupe des 73 députés qui ont réclamé la destitution du Président de la République.

La HCC exagérerait-elle lorsqu’elle s’arroge le droit de donner des ordres de nature politique et de mettre des délais à l’exécution de ses ordres, à la manière de poser un ultimatum ? Evidemment qu’il n’a pas manqué de critiques prétendant que ce faisant la HCC elle-même exécute des ordres, sans révéler de qui émaneraient ces ordres.

Il ne se dégage pas moins que la HCC, avec demi-malice, orne sa décision d’un retour à l’ordre constitutionnel : ces messieurs dames députés volages sont tenus de réintégrer leur ménage originel respectif, afin de recréer les groupes naturels conformes aux résultats des élections, et ainsi de permettre l’identification de la majorité apte à désigner un premier ministre dont la nomination par la Président de la République respecterait la procédure et l’esprit de la constitution. La seule question recevable consiste à s’interroger sur le renvoi à la case départ par la HCC après plus de quatre années de tolérance (!) mystérieuse d’une anomalie caractérisée. De ces 4 ans à avoir  de façon coupable laissé vivre la République dans le stupre et le libertinage, à différents degrés nous en sommes tous comptables, de cette responsabilité la HCC ne saurait s’en désolidariser. Quand elle tance les acteurs politiques on espère qu’elle bat elle-même sa coulpe, autrement les dispositions qu’elle a adoptées et ordonnées, en elles-mêmes hors limites de ses compétences, ne reposeraient sur une quelconque légitimité.

On pourrait toutefois considérer cette initiative avisée de la HCC comme une bouée de sauvetage, un acte d’assistance porté à personne en danger. En danger effectivement la Patrie l’est, trop de gens non seulement omettent de considérer le cas, mais dans leur combat partisan nombreux perdent le sens même de ce qu’est la Patrie.

Léo Raz

News Mada0 partages

Hevitra mandalo ; Resaky ny mpitsimpona akotry : ho hita eo

Samy manambara daholo ny fitiavany tanindrazana izay miteny rehetra na avy ao andaniny na ny avy ao ankikany, ao aorian’ny toro-dàlana na didy jadona napetraky ny Fitsarana Avon’ny Lalampanorenana tonga izao ilay fotoana ahafahana mampiseho ny tena mahalatsaka am-po an’ireny fanambarana ireny ka azo tsapain-tànana fa tsy resaka am-bava fotsiny.

Tsy hita ho tsinjaraina iny fehi-kevitra avy ao amin’ny HCC iny, na ekena na lavina amin’ny ankapobeny fa tsy afaka hiadin-kevitra amin’ny antsipiriany amin’ny adi-varotra ao anatin’ny fiadin-toerana. Arak’izany voalaza izany ady no teny miverimberina, tsy afaka adinona anefa fa ady ho an’ny tanindrazana no fototra itoloman’ny avy atsy sy avy ary. Tsy dia tazana loatra hatramin’izay izany ainga-panahy izany, ka tsara raha toa samy mampiseho ezaka hanaporofon’ny fahambonin’ny toe-tsainy. Tsy tandrin’ireo tao anatin’ny hafanan’ny ady angamba fa matetika dia nirefarefa tamin’ny tany ny toe-tsaina, na ny fomba fiteny aza efa mazana nirona any amin’ny tsy fahampina fahamendrehana intsony. Sarotra moa ny fahatongavana any amin’izany hoe fihavanana izany, hevitra tsy mitovy no anton’ny tolona fa ady ikambanana izany hoe tombotsoa ho an’ny firenena no ikambanana ao anatin’ny ady.  Ny fitantanana iombonana tokony ho ampy hametra toe-tsaina. Ny tanjona dia iray ihany, eo amin’ny fampandehanana ny raharaha dia misy fitsijonvana hatrany ny tsy fitongilanan’ny fanjakana mba tsy ahazon’ny avy ao avaratra na ny avy atsy atsimo tombon-dàlana. Izay aza angamba no mety hisin’ny firaisankinan’ny governemanta izay tsy dia fahita matetika, tsy vitan’ny hoe fiarahana ho tompon’antoka fa fitovizana amin’ny fitandremana mikasika ny tsy fampiasan’ny andaniny ny fitaova-panjakana ho an’ny fampielezan-kevitra. Tsy maintsy mipetraka ihany anefa ny ahiahy avy amin’izay manana fikasana hilatsaka amin’ny fifidianana nefa tsy mba manana olona ao amin’ny fitondrana. Tànana efa zatra nitsotra ka … Araky ny tranga etsy sy eroa samy resy lahatra fa ny maha maramara ny saina no manjaka ankehitriny. Inona tokoa ny antoka mba tsy hiraisan’ny lafitra samy hafa ao anatin’ny governemanta fitsikombakombana mba ahafahany samy mandeha samy mitady fanararaotana arak’izay sahaza azy ? Mety ho ao anatin’ny fitondrana ikambanana no raikitra ny ady saritaka. Ny ahiahy iaraha-mahafantatra fa tsy hiavanana, nefa kosa raha diso tafahotra dia tsy havitana n’inona n’inona. Noho izany na fitaka aza ny toky araky ny filaza, dia tsy maintsy mametraka sombitsombina toky ihany ahafahana mandroso any amin’ ny fivoahana avy ao anatin’ny kizo misy ny tena ankehitriny. Tsy afaka atao mody tsy jerena koa anie, fa hery samy hafa azo lazaina hoe mpirafy no gadraina ao anatin’ny governemanta, tsy ilaozan’izay iray mitady hiavaka amin’ny fanirina fisehona ho madio saina.

Léo Raz

News Mada0 partages

Madagascar il y a 100 ans

La paresse et le bâton

Les anciens rois malgaches étaient des gens pratiques ; ils connaissaient bien leurs sujets et les traitaient en conséquence : « Si tu trouves des gens couchés après le lever du soleil, disait le bon prince Andrianampoinimerina à ses fonctionnaires, tu les réveilleras à coups de bâton. »

Le temps est passé de ces moyens aussi radicaux qu’efficaces pour secouer la paresse indigène.

Cependant, il est urgent de mettre un frein aux rapines de trop nombreux

Malgaches qui ont pris la douce habitude de remplacer le produit du travail par celui du vol.

Ainsi, avant-hier, pendant la nuit, dans la salle de vente du Commissaire-Priseur de notre ville, une caisse contenant des pièces de toile a été ouverte et une seule d’une valeur de 72 francs a été enlevée.

Les voleurs ont pénétré dans la salle en fracturant une porte vermoulue du côté de la cour.

Malgré la diligence de la police, on n’a retrouvé ni le voleur ni la toile.

Un autre vol plus important, évalué à 15 000 francs environ, a été commis au préjudice d’une société commerciale de Tamatave. Grâce à l’activité de la police, une partie du vol a été retrouvée. Mais, comme l’affaire est à l’instruction, nous n’en dirons pas davantage aujourd’hui, afin de ne point entraver l’action de la justice.

Le Tamatave

Imprudence

Un district de Madagascar possédait une baleinière administrative si mal en point que l’administrateur Compagnon, ancien officier de marine, avait voulu la faire réformer, il y a quatre ans, assurant, non sans raison, qu’elle finirait par causer la mort de ceux qui la monteraient.

Son successeur ne partageait sans doute pas cette façon de voir, car il la fit « raccommoder » tant bien que mal, et la remit en service.

Il y a à peine deux mois, la baleinière administrative se perdit dans une rafale du Sud-Est avec les quatre hommes qui la montaient dont deux étaient des marins de Nossi-Bé.

Pourquoi l’administrateur actuel n’a-t-il pas tenu compte de l’avis de son prédécesseur, qui était du métier ? Il n’aurait pas eu quatre morts à déplorer.

Le Courrier colonial

www.bibliothequemalgache.com

News Mada0 partages

Us et coutumes : question de mentalité

Englués dans leur combat politicien, les acteurs politiques ne mesurent plus combien l’acharnement dont ils font preuve épouse parfois des proportions d’une grande violence, et que ce comportement condamnable dans les rôles de référence qu’ils entendent jouer, produit une influence catastrophique sur la mentalité populaire. Le massacre d’un pion suite à une rencontre inter-scolaire, et l’embastillement de cinq mineurs suspectés d’avoir participé au premier chef de cet acte odieux, témoignent d’une dérive conséquente. Condamnable aussi l’incapacité du pouvoir à anticiper sur les réels risques, alors qu’au moindre pêt de travers suspecté de vouloir empester l’atmosphère de son monde particulier il dépêche une armada d’agents de l’ordre public pour entreprendre des répressions démesurées.

 

News Mada0 partages

Recouvrement fiscal : 594 milliards d’ariary de recettes durant le 1er trimestre

Le recouvrement fiscal de la Direction des impôts, durant le premier trimestre 2018, a atteint les 594 milliards d’ariary, soit un taux de réalisation de 102, 53 %, contre une prévision de 579, 54 milliards d’ariary. Les réformes fiscales entreprises ces dernières années montrent ainsi un progrès significatif. Toutefois, l’Etat doit encore face à un défi majeur pour augmenter le taux de pression fiscale qui reste l’un des plus faibles sur le continent africain.

D’après les explications apportées par la Direction des impôts, la nouvelle disposition fiscale apportée par la Loi de finances initiale (LFI 2018), relative au changement de régime d’assujettissement,  a eu un impact notable sur les recettes fiscales collectées durant le premier trimestre. Dans ce sens, elle a renforcé les acquis en matière d’impôt synthétique.

En fait, l’application de ce nouveau régime fiscal a entraîné une hausse de 20% sur  les recettes recouvrées en matière d’impôt synthétique pour les trois premiers mois de l’année.

Pour l’ensemble des 101 centres fiscaux au niveau national, la réalisation a augmenté de 26,20% par rapport à la même période durant l’année 2017. Cependant, les passages cycloniques et les problèmes d’insécurité, qui ont marqué le premier trimestre 2018, n’ont pas été sans conséquence sur la performance de certains centres fiscaux dans la région Antsinanana, Vatovavy Fitovinany, Haute Matsiatra et Sava.

Performance notable dans sept secteurs

Par ailleurs, les impôts  et taxes sur les revenus (Impôts sur les revenus, sur les revenus salariaux et assimilés, sur les revenus des capitaux mobiliers, sur les plus values immobilières) affichent un taux de réalisation de 107,82% et une variation de 32,97% par rapport à la réalisation du premier trimestre 2017.

Cette hausse s’explique par l’amélioration des résultats fiscaux de l’exercice écoulé au niveau des principaux secteurs contributeurs (tabacs et alcool, pétrolier, banque, commerce, prestation de service et industriel), qui ont généré des versements d’acomptes d’IR à hauteur de 86%.

En outre, une performance  non négligeable est également notée au niveau des secteurs Mine, Transport et Pêcherie/ élevage, Tourisme et BTP. Une légère baisse est toutefois enregistrée au niveau du secteur Banque, selon le rapport de la Direction générale des impôts. Au niveau de l’IRSA, le nombre de travailleurs déclarés au premier trimestre 2018 par rapport à la même période 2017 a augmenté de 8,05%. A noter aussi que la rémunération nette imposable est en progression de 10,71% pour le régime du droit commun. En parallèle, la masse globale de salaires versés des régimes spéciaux affiche une hausse importante.

Lutte contre l’informel

Mais un long chemin reste à faire pour la fiscalisation des activités informelles au niveau national. D’après le directeur général des impôts, Youri Garris Razafindrakoto, «60% des entreprises dans tout Madagascar oeuvrent encore dans l’informel».

Depuis l’an dernier, cette direction s’est lancée dans le recensement des contribuables au niveau national. Ce projet a commencé dans les régions  Analamanga et Diana. Le recensement se poursuit dans la région Boeny cette année. «Nous sommes toujours au stade de la sensibilisation actuellement», a fait savoir le DG des impôts à ce propos.

Riana R.

 

News Mada0 partages

Aeroport d’Ivato : un nouveau responsable au poste-frontière

Récemment nommé directeur des services extérieurs au niveau de la Direction générale des douanes, l’inspecteur Haja Rakotoarimalala vient de passer le relais à Lanto Séraphin Ralarosy en tant que receveur des douanes au poste-frontière de l’aéroport d’Ivato. La passation de service entre les deux responsables s’est déroulée vendredi dernier.

C’est à cette occasion que le nouveau responsable au poste-frontière d’Ivato a dévoilé ses priorités, notamment «le renforcement de la lutte contre les trafics en tout genre à l’instar de l’or, les tortues et autres. Ainsi que l’amélioration du recouvrement des recettes douanières».

Par ailleurs, Lanto Séraphin Ralarosy est proche de son collaborateur, le receveur sortant, depuis déjà trois ans. Il maîtrise également toutes les activités liées au dédouanement aéroportuaire, selon les détails sur son parcours, présentés vendredi dernier, à la cérémonie de passation.

R.R.

 

News Mada0 partages

Avicole : plusieurs contraintes et pressions

L’élevage à cycle court constitue aujourd’hui une alternative pour bon nombre de ménages, tant ruraux qu’urbains. Pour la filière avicole, en particulier pour l’élevage de poulets de chair, plusieurs contraintes et pressions minent le domaine : manque de fonds d’investissement pour les éleveurs, cherté des matières premières et intrants pour la nourriture, altération des races de poulets…

En premier lieu, les matières premières sont difficilement accessibles. Louis Firmin Rakotonomenjanahary, maire de la commune rurale Antanetibe Mahazaza, une des plus productrices de la capitale, a cité, entre autres, la cherté du maïs qui est passé de 600 Ar/kg à 2.000 Ar/kg en quelques mois. Une situation bénéfique, certes, pour les producteurs de maïs, mais pénalisante pour les éleveurs. A ce sujet, Rivo Amdriamanana Rabeharivelo, un technicien, a confirmé que la nourriture constitue pas moins 50% des fonds utilisés.

Aussi, les médicaments de traitement des volailles sont chers. D’après le technicien, auparavant, les éleveurs pouvaient se procurer des médicaments à faible quantité (pour 100 à 250 têtes). Mais aujourd’hui, ces médicaments ne sont disponibles que pour les élevages à grande échelle, soit pour 1.000 à 2.000 têtes.

Par ailleurs, importer des poussins devient difficile à cause de la grippe aviaire. Les éleveurs sont donc contraints de négocier avec les fournisseurs locaux, alors que le marché intérieur n’arrive pas à satisfaire le besoin local. A titre d’exemple, les poussins mauriciens, au même titre, sont moins chers que les poussins malgaches. Cette importation difficile n’a pas d’impact direct dans l’immédiat.

Arh.

News Mada0 partages

COI : pour une indépendance énergétique des pays membres

Lors de la première journée du forum des énergies durables, hier à Balaclava Maurice, il a été évoqué à travers des chiffres que les pays membres de la Commission de l’océan Indien (COI) sont encore dépendants des combustibles fossiles. Les Comores et Madagascar importent 90 % de leurs besoins en énergies commerciales. Puis, les produits pétroliers représentent la majorité de l’approvisionnement énergétique de Maurice et Seychelles, soit 52% et 95%, respectivement.

Du coup, cette dépendance entraine des répercussions sur le coût de l’énergie, sur l’électricité en particulier et par conséquent, sur la situation financière des compagnies d’électricité sans oublier le budget de l’Etat.

Pour faire face à cette situation et afin de trouver un meilleur processus pour accélérer  la transition énergétique en Indianocéanie, le projet COI-Energies, financé par l’Union européenne à hauteur de 15 millions d’euros, sera au centre de ce forum.

Une opportunité qui se veut «être une plateforme business-to-business (B2B) qui contribuera au développement de l’écosystème régional des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique», a souligné un responsable malgache. Durant trois jours, une quarantaine de professionnels du secteur vont présenter leur point de vue en la matière.

Nadia

News Mada0 partages

Basket-u20 garçon : l’ASCB dans de beaux draps

Un geste déplacé et indigne d’une grande équipe, sur le terrain d’une affiche nationale, mérite incontestablement des sanctions sévères et exemplaires. Face à DTSC lors des demi-finales du sommet national U20, l’ASCB de Boeny a dépassé les bornes durant le match déjà très tendu. En fait, ses joueurs, incités même par leur entraineur, ont carrément tabassé les arbitres de la rencontre après que ces derniers ont sifflé la 5e faute de Faralahy, pivot et pilier du club.

A vrai dire, ce n’est pas la première fois que cette équipe agisse de la sorte. Elle a déjà donné un petit aperçu de son comportement brutal lors du championnat national U20 garçons. Et cette fois encore, l’ASCB de Boeny, considérée comme la meilleure école de basket du moment, a récidivé.

Cette conduite anti sportive lui a valu immédiatement la défaite par forfait. Mais, le manager général de la Fédération malgache de basket-ball, le colonel Nina Ruphin, a toutefois précisé: «Le Conseil de discipline va se réunir en urgence une fois que le rapport concernant le déroulement des faits lors de cette rencontre sera entre nos mains».

Certains joueurs ainsi que l’entraineur risquent gros au grand dam du coach Jeannot Ravonimbola qui possède dans cet effectif U20 garçons des éléments de renfort pour sa formation N1A. En effet, si des joueurs comme Ninis ou Faralahy sont sanctionnés, la campagne en N1A en pâtira.

Naisa

 

News Mada0 partages

Volley-jeunes : report du championnat national

La Fédération malgache de volley-ball (FMVB) devra revoir ses copies. Les clubs refusent d’adhérer au calendrier, qu’elle a établi pour le compte du championnat national des jeunes, du 20 au 28 juin,  à Mahajanga.

En fait, calendrier scolaire oblige, les clubs priorisent avant tout l’éducation de leurs volleyeurs et volleyeuses et tout le reste attendra. Ainsi, malgré les appels de la FMVB à l’endroit des clubs de confirmer leur engagement, seule une poignée de clubs a répondu favorablement. D’après les informations recueillies, pas plus de quatre équipes se sont inscrites. Ce qui est loin du compte.

Or, la FMVB a déclaré que si peu de formations manifestent leur participation, la compétition sera annulée et reportée à une autre date. D’ailleurs, la fédération n’a pas vraiment le choix que d’écouter l’attente de la majorité des clubs. Et c’est chose faite. Ce sommet ne se disputera pas aux dates prévues.

Un autre calendrier mieux approprié au contexte est grandement souhaité par les équipes. Cependant, d’après les indiscrétions, il se pourrait que cette joute nationale des jeunes se déroule en même temps que le sommet national senior, à Toliara, au mois d’octobre prochain.

Couac

Adepte de l’improvisation sans tenir compte des différents facteurs,  la FMVB a finalement subi les conséquences de ses actes. Contrairement aux habitudes de la majorité des fédérations sportives, qui ajustent leur programme d’activités à celui du ministère de l’Education nationale, elle a procédé autrement. Et, il n’est pas étonnant de constater les reports et annulations fréquents des compétitions sous sa tutelle.

Rakoto

 

News Mada0 partages

Danse – compagnie Lovatiana : s’affranchir des préjugés

Acteur incontournable de la promotion de la danse contemporaine auprès du jeune public estudiantin et des personnes en situation de handicap, la compagnie Lovatiana fait danser la capitale cette année à travers le projet « Kilokolo » et l’Atelier de transmission pédagogique et d’échange artistique (ATPEA).

Dans un contexte où l’éducation culturelle et artistique est plus que jamais plébiscitée dans les établissements scolaires, la plateforme artistique «Kilokolo», qui en est cette année à sa 9e édition, vise justement à apporter sa pierre à l’édifice.

Pour ce faire, une formation  pédagogique et pratique, à l’endroit des enseignants issus des EPP et centres spécialisés, a été dispensée dans la capitale au mois de février. Au cours du mois prochain qui pointe son nez, ces établissements cibles présenteront un spectacle à thème défini, véhiculant un message pour le public. Et ils sont 7 EPP et 3 centres spécialisés en lice dont Les Orchidées blanches à Androhibe «qui sera le hôte de cette compétition inter-établissement», selon Liva Randrianarimanana, éducateur au sein de ce centre.

Résidence de création

«Don’t label me», qui se traduit en d’autres termes par «Ne m’étiquette pas», sera la thématique de l’atelier animé par une professeure de danse sud-africaine souffrant d’un handicap physique, Nadine Mc Kenzie. Elle est persuadée que «la pédagogie et la rencontre avec l’autre, permettent de lutter contre les préjugés et les stéréotypes».

Faisant suite à un appel à participations, 15 danseurs locaux ont répondu favorablement à cet atelier jusqu’ici. Dans la foulée, Nadine animera une résidence de création à l’espace Tokotanibe Ambohimanga,  jusqu’au 8 juin, avec des danseurs locaux et à l’issue de laquelle un spectacle de restitution sera présentée le 9 juin.

«Nos chemins se sont croisés en Suisse, il y a de cela un an, lors d’un évènement culturel lié à l’handicap. C’est là que nous est venue l’idée de discuter d’une future collaboration», se souvient Lovatiana Rakotobe.

«C’est un grand plaisir pour moi de pouvoir partager mes acquis avec autrui et notamment avec les danseurs malgaches», conclut Nadine Mc Kenzie, qui voue une passion immuable pour cet art malgré son handicap.

Joachin Michaël

 

News Mada0 partages

AFT Andavamamba : le plus «Bel Héritage» de Rabearivelo sur les planches

Les Amis du théâtre malgache monteront sur les planches pour ressusciter Jean-Joseph Rabearivelo (JJR), ce dimanche, à l’Aft Andavamamba, le temps d’une représentation théâtrale fraîchement intitulée «Bel Héritage».

Faire une représentation théâtrale à partir d’un texte poétique en expression française du JJR va constituer la première partie du premier acte. Parmi ses plus connus recueils de poèmes, on citera tout particulièrement «Presques songes» et «Lovasoa».

La pièce sera étoffée en seconde partie par «Imaitsoanala, fille d’oiseau», un livret d’opéra inspiré par un conte traditionnel, paru en 1935 à l’Imprimerie officielle d’Antananarivo. Considéré comme le premier opéra malgache, l’intrigue d’Imaitsoanala s’articule autour de cette jeune fille «née d’une couvée dont le dernier œuf semblait seulement bon à être mangé».

Au lieu de cela, la beauté qui en sort a séduit immédiatement le roi Andriambahoaka. Celui-ci, en l’élisant femme de son cœur, fait de nombreuses jalouses parmi ses autres épouses. Même Ivorombe, la mère d’Imaitsoanala, s’oppose à elle avec une grande violence. Mais tout finira dans la joie… et la musique.

Cette représentation sera  alternée par des interprétations de chansons d’antan, écrites par J.J. Rabearivelo, Naly Rakotofiringa et Wilson Ramaroson, revisitées par les soins de la chorale du lycée J.J. Rabearivelo.

Joachin Michaël         

 

 

News Mada0 partages

Exposition : TangalaMamy s’invite à Madagasy’Art

Les artistes sélectionnés à la 7e édition Madagasy’Art sont dévoilés au compte-gouttes.  Le photographe TangalaMamy en fait partie et sera sur le devant de la scène à Paris, du 11 au 24 juin, à travers une exposition collective.

L’aventure Madagasy’Art démarre en 2012 avec l’ambition de promouvoir, à travers un projet collaboratif, l’art et la culture malgaches ancrés dans le quotidien, avec en toile de fond le contexte humanitaire, écologique et environnemental. Le thème retenu pour cette édition sera consacré à l’enfance.

«Ce sera un vrai plaisir et un honneur d’y exposer mes travaux photographiques aux côtés de nombreux autres talents malgaches», s’est réjoui Mamy Nirina Razafindrakoto, plus connu sous l’insigne de TangalaMamy.

Et d’enchainer, «La photographie est une passion, parfois dévorante, qui m’anime depuis mon enfance. Une passion qui a grandi au plus profond de mon être au fil des années, au gré des expérimentations, des découvertes et des formations. J’ai également eu la chance de faire des rencontres extraordinaires, qui m’ont permis de développer et de perfectionner mon œil de photographe».

Joachin Michaël

 

News Mada0 partages

Vivres contre travail productif : 13.645 personnes en action à Farafangana

La mise en œuvre du dispositif de protection social «Vivres contre travail», plus connu sous l’appellation de «Asa tana maro» se poursuit. Sept chantiers d’intérêt communautaire battent leur plein depuis le 17 mai dans les communes d’Ivandrika, Mahabo Mananivo, Manampotra Sud, Amporofo, Evato et Tangainony, dans le district de Farafangana. Au total, 13.645 personnes issues de ménages très vulnérables participent aux travaux et ce, pendant un délai de 40 jours.

Les travaux concernent la réhabilitation  de plusieurs canaux d’irrigation destinés à augmenter les surfaces cultivables des périmètres agricoles. 480 hectares à Ivandrika et 135 ha à Mahabo Mananiva. L’aménagement des pistes reliant des villages détériorées lors du passage des cyclones Ava et Eliakim long de 4 km à Manambotra Sud, 18 km à Andranamby, 11 km à Ambalantany et 16 à Tangainony, entrent également dans le cadre de ces travaux.

Rappelons au passage que le «Asa tana maro» figure parmi les mesures de renforcement de la Résilience des ménages les plus vulnérables, prévues dans le cadre général de la Politique nationale de Protection sociale élaborée par le ministère de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme (MPPSPF)  en 2015. Cette initiative est menée en partenariat avec le Programme alimentaire mondial (Pam), l’Office régional de la nutrition (ORN ) dans la région Atsimo Atsinanana…

Recueillis par Fahranarison

 

News Mada0 partages

Befelatanana : Airtel offre des kits de naissance

Dans le cadre de la célébration de la fête des mères, Airtel Madagascar par le biais de son directeur général, Maixent Bekangba et son équipe s’est déplacé à l’hôpital Befelatanana pour procéder à la traditionnelle remise de kits de naissance, le 25 mai dernier.

Le 3ème opérateur mobile mondial a réitéré son engagement en faveur du maintien des conditions de base indispensables à la naissance d’un enfant. «… le don de soi est le meilleur don qu’on puisse offrir. C’est la raison pour laquelle nous nous déplaçons ici chaque année pour visiter les mamans et les nouveau-nés. A travers cette action, Airtel Madagascar réitère son engagement de solidarité envers les mères de cette maternité…», a déclaré Maixent Bekangba, le directeur général d’Airtel Madagascar à cette occasion.

R.R.

 

News Mada0 partages

Coupeurs de route : cinq bandits capturés à Maintirano

Les opérations de sécurisation de la route Antsalova – Maintirano, menées par la gendarmerie ont porté leurs fruits. Cinq bandits coupeurs de route ont été capturés et jetés en prison hier.

Depuis quelques mois, la sécurité au niveau de la route reliant le district d’Antsalova à celui de Maintirano est alarmante. Sur cet axe, des taxis-brousse, des voitures privés et des camionneurs ont déjà été victimes des attaques de coupeurs de route.

Les bandits, munis d’armes à feu et d’objets tranchants ne font qu’accaparer des objets de valeur. Mais parfois, ils n’hésitent pas à utiliser leurs armes contre les automobilistes qui osent leur tenir tête.

Opération

Face à cette situation, une opération de lutte contre les attaques sur cette route a été menée par la Compagnie territoriale de la gendarmerie nationale à Maintirano. Et les investigations ont porté leurs fruits car cinq coupeurs de route ont été capturés par les gendarmes en fin de semaine dernière avec la collaboration des villageois.

Selon les explications, le premier a été attrapé par les villageois. Puis, soumis au feu roulant de questions au niveau du bureau de la gendarmerie, ce dernier a indiqué l’endroit où se trouvaient ses complices. Les quatre autres Malaso ont été ensuite interpellés successivement.

L’ont sait que ces bandits ne sont pas que des coupeurs de route, mais également responsables de plusieurs attaques à main armée et de vols de zébus dans le district.

Durant leur capture, les gendarmes ont retrouvé plusieurs objets que les bandits ont volés sur un taxi-brousse reliant Antsalova à Maintirano quelques jours plus

tôt dont des sacoches de friperie, des téléphones portables et une tablette. Les cinq dahalo ont été placés sous mandat de dépôt suite à leur défèrement d’hier au parquet du tribunal de Maintirano.

Ando Tsiresy

News Mada0 partages

Alaotra : le service des domaines en grève

Le pays s’enlise malgré la publication de l’arrêt de la HCC qui n’a pas réussi dégeler la situation. Ainsi, le blocage de la machine administrative se poursuit dans les régions.

Le service régional des domaines et de la propriété foncière d’Alaotra-Mangoro a décidé de maintenir le service minimum, jusqu’à ce jour, pour réclamer l’effectivité des revendications des députés pour le changement. Les employés ont placardé devant leur bureau leurs conditions pour une éventuelle reprise du travail. Le public a ainsi été informé qu’ils exigent un ministère dirigé par un technicien. L’abrogation de tous les textes relatifs à la mise en place des zones économiques spéciales et l’arrêt de toute adoption de lois sur la propriété foncière et l’aménagement du territoire figure aussi parmi les revendications des employés de ce service, selon toujours l’affichage apposé à l’extérieur de leurs locaux de service à Ambatondrazaka.

Manou/Solo

 

News Mada0 partages

« building bridges » : des ponts reliant les jeunes de l’océan Indien et l’Europe

Renforcer la coopération et les échanges dans le domaine de la jeunesse entre les pays de l’océan Indien et l’Europe. Tel est l’objectif principal du projet «Building bridges», traduit littéralement par «Construire des ponts», pour favoriser la mobilité des jeunes des deux continents.

«Ledit projet, financé en grande partie par l’Union européenne, associe cinq organisations de l’océan Indien à deux structures de l’Europe», ont précisé les responsables lors d’un point de presse organisé samedi dernier à Ambatonakanga.

Dans l’océan Indien, il s’agit notamment des Centres d’entraînement aux méthodes d’éducation active à Madagasikara (Cemeam), le Centre d’éducation pour le développement des enfants mauriciens (Cedem), le Ceméa Mayotte,  Ceméa Réunion et l’Association seychelloise pour la jeunesse et l’animation (Asja).

Pour l’Europe, on note les organismes Eiva de Roumanie et Dock Europe d’Allemagne. Via cette initiative, les partenaires du projet comptent créer et développer des outils éducatifs d’animation et de formation, à diffuser au sein de plus de 100 organisations dans le monde, grâce au réseau Fédération Internationale des Ceméa (FICEMEA). Des supports qui seront traduits en français, anglais, roumain, allemand, malgache, mahorais et créole.

Une série de rencontres

Pour atteindre ces objectifs, une rencontre des responsables des sept organisations a été menée  du 3 au 8 mars dernier. Sous cet angle,  la mobilisation des animateurs socio-éducatifs a eu lieu à l’île Maurice du 3 au 9 mai 2018.

Et du 1er au 10 juillet prochain, Madagascar accueillera la «Rencontre des jeunes de l’océan Indien» qui verra la participation de six Mahorais, six Réunionnais et six Malgaches. Puis,  en septembre, quatre travailleurs de jeunesse dont deux Malgaches et deux Seychellois iront en Roumanie pour un séjour de un mois afin de bénéficier des échanges entre professionnels du secteur jeunesse. Enfin à Mayotte en février 2019,  trois responsables par organisation feront pendant cinq jours l’évaluation du projet.

Fahranarison

 

La Vérité0 partages

Fruits et légumes - Stabilisation des prix sur le marché

Les ménages peuvent souffler. Les prix des fruits et des légumes sur le marché commencent enfin à se stabiliser. Ces deux dernières semaines, le coût de ces produits n’a plus connu de hausse significative. Leur qualité s’est également améliorée. Effectivement, tous les prix sont revenus à la normale. Concernant les légumes, les pommes de terre s’achètent maintenant à 1 000 ariary le kilo, si auparavant leur prix a environné les 2 000 ariary.

En plus de la baisse des prix, elles ont aussi retrouvé leur calibrage. Pour les carottes et les haricots verts, leurs coûts sont presque restés les mêmes, notamment entre 1 000 et 1 500 ariary. Ce sont les tomates qui ont enregistré une légère hausse, soit 1 800 ariary le kilo. Pour les fruits, les plus chers actuellement sont les fraises qui se vendent à plus de 4 000 ariary le kilo. Toutefois, les bananes et l’ananas sont de plus en plus abordables. « Cette stabilisation des prix est surtout due aux bonnes conditions climatiques et à la qualité des routes », affirme Toky, un marchand opérant dans le marché d’Isotry.Cette consolidation des prix se remarque également au niveau de la viande. Durant ces dernières semaines, le kilo de la viande de bœuf n’a pas bougé. Son coût avoisine toujours les 10 000 ariary. Cependant, tout dépend des morceaux choisis. C’est aussi le cas du poulet de chair qui s’achète toujours à 9 000 ariary. Rova R.

La Vérité0 partages

Majorité ???

Mais de quelle majorité entendez-vous Mesdames et Messieurs du pouvoir ! Quelle majorité vous entêtez-vous, encore, à ingurgiter au bas peuple ! Ne vous vous rendez pas compte que vous êtes là entrain de « gaver des mouches » (« mamahan-dalitra ») aux petites gens ! Jusqu'à quand vous, Messieurs et Mesdames les confrères de la presse, proches voire même trop proches du régime, jusqu'à lécher son …cul, iraient vous induire en erreur le peuple du bon Dieu et le prendre pour des canards sauvages ! 

Et revoilà le stérile débat sur la notion de majorité refait surface. En effet, il s'agit d'une vaine discussion car la loi inscrite dans le Texte de la Loi fondamentale est claire à ce sujet. En 2014, au moment où le Président de la République dut nommer le Premier ministre, le respect de l'Art. 54 de la Constitution fit l'objet de « sales » interprétations. Une « responsabilité » que la HCC ne pouvait pas éluder. Mais la donne change à travers cet Arrêt d'Ambohidahy du 25 mai dernier. En fait, la HCC rétablit, enfin, la vérité et la justice.

Dès lors qu'elle publia le verdict suite à la requête des 73 députés pour le changement réclamant la déchéance du Chef de l'Etat, le contexte du débat évolue de bout en bout. Si en 2014, les Hauts Conseillers avaient donné libre cours aux différentes interprétations relatives au concept de majorité à l'Assemblée nationale, par cet Arrêt portant n°18-HCC/D3 du 25 mai 2018, l'Institution d'Ambohidahy ne laisse plus aucune chance de « déviation » d'interprétations.

Au titre de la nomination du Chef de Gouvernement, dans l'Art. 4 dudit Arrêt, Rajao est tenu ou obligé de se référer, stricto sensu, à l'Art. 54 sur la base des résultats proclamés par la Cour électorale spéciale (CES) en 2014, Arrêt n°11-CES/14. Il n'y a pas de mystère, les faits sont là et indiscutables. Le parti ou groupe de partis ayant obtenu le plus grand nombre de sièges est le MAPAR avec 49 députés. De droit, le poste de Premier ministre (PM) lui revient. De même pour la nomination des ministres de souveraineté, selon l'Art. 7 de ce même Arrêt, Rajao n'a aucun choix que de respecter sur la base des résultats issus des Législatives de 2013 proclamés par la CES dont les scores donnèrent favoris les MAPAR, TIM et le MMM.

Ainsi, à partir de l'Arrêt de la HCC du 25 mai, il n'y a pas deux ou trois « majorités ». Il n'y a pas non plus aucune marge de fausses interprétations. A l'heure où nous sommes, il n'y a qu'une majorité, celle obtenue par la formation politique présidée par Andry Nirina Rajoelina, le MAPAR, rajoutée par les partis de l'ancien président Ravalomanana Marc et celui de Hajo Andrianainarivelo. C'est la vraie majorité, et cela, malgré les « départs » de certains traîtres, ils gardent leur titre à l'Assemblée de Tsimbazaza. D'ailleurs, selon l'Art. 172, ces transfuges, s'ils persistent, seraient sanctionnés.

Donc, Mesdames et Messieurs les disciples de Satan, arrêtez de semer le trouble dans les esprits des gens. Vous savez pertinemment que la « balle » n'est plus dans votre camp. Vous avez perdu le match. Le titre de majorité vous échappe définitivement. Veuillez accepter la réalité, sinon, la défaite.

Ndrianaivo

La Vérité0 partages

Dadagaby - Un appel à solidarité lancé !

Avec Eric Fou'Hehy qui ne s'est pas encore remis de la maladie d'insuffisance rénale dans laquelle il a encore besoin d'aide, voilà que Dadagaby, un artiste de renom malgache est aussi cloué sur un lit d'hôpital. Cela après deux chutes graves qu’il a subies, samedi dernier. Jusqu'à maintenant, l'état de santé du leader et fondateur du groupe Ny Voninavoko est encore critique, voire même très inquiétante. Selon l'explication de son fils Christian, Il a, il y a quelque temps, été victime d’hypertension et d’une augmentation du taux de cholestérol et a été hospitalisé pour ces raisons. Il a ensuite suivi des séances d’acupuncture.

Et son état de santé s’est amélioré. Dadagaby a malheureusement fait ces deux chutes et a été de nouveau hospitalisé. Une photo de l'homme de 83 ans circule actuellement sur les réseaux sociaux et des messages d’encouragement lui ont été adressés des milliers de fois. En tout cas, un appel à solidarité à été lancé par les artistes comme Rajery. « Un grand homme a besoin de notre aide, soutenons-le, aidons-le ne serait-ce que prier pour lui pour son rétablissement. Dadagaby fait partie des personnages incontournables dans le monde du Vakodrazana ayant, durant toute sa vie, tout fait pour promouvoir la culture et la langue malgache. Il mérite qu'on lui vienne en aide. Pour ceux qui veulent apporter leur aide, veuillez appeler les numéros 0347672283 et le 0331469966 », dixit Randrianarisoa Germain Dit Rajery sur son compte personnel. En tout cas, on espère également l'aide du syndicat des artistes puisque jusqu'à maitenant, aucune déclaration ni même publication de la part de son président, Paul Bert Rossy, qui est également un proche de Dadagaby, n'ont pas encore été faites. Téléthon, concert de solidarité et collecte de fonds pour aider Dadagaby mais aussi Eric Fou Hehy devront être multipliés. L'aide des autorités compétentes, non seulement venant du ministère de la Culture, est sollicitée.D’ailleurs, il est temps pour le Président de la République de Madagascar de faire un geste aimable et ainsi payer l'intégralité des traitements de ces deux artistes qui ont déjà beaucoup fait pour la nation. Il n'est plus à préciser que Dadagaby est un patrimoine vivant selon l'Unesco. T.A.

La Vérité0 partages

Haute Cour de Justice - Le Président se plie à la décision de la Haute Cour Constitutionnelle

Cinq jours. Tel fut le délai fixé par la Haute Cour Constitutionnelle au Président de la République pour finaliser la mise en place de la Haute Cour de Justice(HCJ). Selon l'article 3 de sa décision du 25 mai dernier, la HCC a fixé l'échéance à partir de cette date pour que le Président de la République prenne « le décret de constatation de la désignation des représentants de l'Assemblée Nationale, du Sénat et du Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l'Etat de Droit, à l'exception des membres de droit prévus par les articles 136.1°, 2° et 3°de la Constitution et le transmet immédiatement au Premier Président de la Cour Suprême ».

Une injonction que le Chef de l'Etat s'est hâté d'exécuter, trois jours après, à travers le décret N°2018-47 constatant la désignation de certains membres de la Haute Cour de Justice. En effet, à défaut de déchéance, le locataire d'Iavoloha est tenu de se plier à cette décision des juges constitutionnels d'Ambohidahy.Après la publication de ce décret hier, la Cour Suprême, responsable de la mise en place effective de cette juridiction d'exception, est en charge d'organiser la cérémonie de prestation de serment de la Haute Cour de Justice dans les délais les plus brefs. Il a donc fallu la manifestation et la requête des « députés pour le changement » suivies d'une décision de la Haute Cour Constitutionnelle pour que Rajaonarimampianina daigne enfin sortir ce décret de nomination des membres de la Haute Cour de Justice (HCJ). Un geste tardif qu'il aurait pourtant dû effectuer depuis 3 ans.Multitude de plaintes en perspectiveL'imminente mise en place de cette HCJ représente une nouvelle menace pour les membres du régime HVM déjà pointé du doigt pour de nombreuses infractions. D'ailleurs, les plaintes risquent de pleuvoir car selon les articles 12 et 13 de la loi n°2014-043 relative à la HCJ, cette éminente juridiction est « compétente pour connaître des actes accomplis par le Président de la République, liés à l'exercice de ses fonctions, en cas de : haute trahison, violation grave ou violations répétées de la Constitution, manquement à ses devoirs, manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat », mais également pour « juger les actes accomplis, liés à l'exercice de leurs fonctions qualifiés de crimes ou délits au moment où ils ont été commis, par les présidents des Assemblées parlementaires, le Premier ministre, les autres membres du Gouvernement et le président de la Haute Cour Constitutionnelle ».Notons que la Haute Cour de Justice est composée de 11 membres à savoir le premier président de la Cour Suprême, président (suppléé de plein droit, en cas d'empêchement, par le président de la Cour de Cassation), de deux présidents de Chambre de la Cour de Cassation, (et deux suppléants,  désignés par l'Assemblée Générale de ladite Cour), de deux premiers présidents de Cour d'Appel (et deux suppléants, désignés par le premier président de la Cour Suprême), de deux députés titulaires et deux députés suppléants, élus en début de la législature par l'Assemblée nationale, de deux sénateurs titulaires et deux sénateurs suppléants, élus en début de la législature par le Sénat, de deux membres titulaires et deux membres suppléants issus du Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l'Etat de droit.Sandra R.

La Vérité0 partages

Assemblée nationale - Les députés caméléons passibles de déchéance

Les dispositions de l'article 72 de la Constitution prévoient la déchéance d'un député s'il change de groupe politique ou s'il dévie de la ligne de conduite de son groupe parlementaire. Son application touche actuellement certains des députés élus sous les bannières du parti politique « Miaraka amin'ny prezida Andry Rajoelina » (Mapar), du « Tiako i Madagasikara » (Tim) et du parti « Malagasy Miara-Mianga » (Mmm). Notons à titre d'exemple, les  Charlot Rabenerika, Benjamin Andriamitantsoa ou encore Milavonjy Philobert.

Faisant fi de la discipline de parti, un certain nombre d'élus appartenant à ces entités politiques ont retourné leur veste pour celui du HVM.  Ces élus se sont convertis en pro-régime, et sont même devenus des farouches défenseurs de ce dernier. La déchéance telle que prévue par les dispositions de l'article 72 de la Constitution devrait donc être appliquée à leur endroit. C'est pour cette raison que, hier au parvis de l'Hôtel de ville d'Analakely, les députés pour le changement ont annoncé qu'ils vont déposer une requête aux fins de déchéance des députés dissidents auprès de la Haute Cour constitutionnelle et ce en application des dispositions de l'article 72 de la Constitution de la République. L'avenir de ces députés « mpamadika palitao » aussi appelés « caméléons » au sein de l'Assemblée nationale est donc incertain avec la requête que les députés pour le changement comptent déposer à la HCC.  Rappelons qu'en 2015, la HCC avait publié un avis dans lequel Ambohidahy avait effacé l'interprétation de l'article 72. Les hauts conseillers estimaient que « le député qui exerce son mandat suivant sa conscience et dans le respect des règles d'éthique (…) ne peut être lié par aucun ordre émanant de ses électeurs ou du parti dont il procède (…) il a entière liberté d'opinion, de parole et même de vote (…) ».Les députés « pour le changement » d'Analakely  tablent cette fois-ci sur la décision rendue par la même HCC vendredi dernier. Dans ses dispositions relatives à la nomination du Premier ministre, Ambohidahy a en effet fait ressortir l'avis n°01-HCC/AV du 17 février 2014 portant interprétation des dispositions de l'article 54 de la Constitution pour demander des mesures de sanction à l'endroit des députés qui ont dévié de la ligne de conduite de leur parti politique d'origine en appliquant les dispositions de lois qui imposent le mandat impératif des parlementaires. Après la requête en déchéance du Président de la République, les 73 députés souhaitent aujourd'hui la déchéance de leurs homologues à l'Assemblée nationale. La Rédaction

La Vérité0 partages

Décision de la Haute Cour Constitutionnelle - Le syndicat des Magistrats indigné

 72 heures après la décision prise par la Haute cour constitutionnelle et relative à la requête des députés pour le changement  en vue de la déchéance du Président de la République, le syndicat des magistrats de Madagascar (SMM) est sorti de son silence. Par le biais d'un communiqué de presse, le bureau se dit consterné face aux violations des principes constitutionnels et des lois en vigueur perpétrées par la HCC.

Cette dernière « entretient un climat d'impunité en constatant une infraction tout en s'abstenant de prononcer la sanction prévue par la loi à l'encontre de son auteur », s'insurge le SMM. La HCC, continuent ces magistrats, refuse de statuer sur l'objet de la requête qui lui a été soumise. Ce qui constitue ni plus ni moins qu'un déni de justice. La HCC a perdu toute dignité et ses valeurs avec cette décision de justice qui s'apparente plutôt à une convention politique, clame le SMM en guise de conclusion de sa déclaration.Pour sa part sur les réseaux sociaux, la présidente du SMM, Fanirisoa Ernaivo, n'y est pas allée de main morte pour fustiger la HCC. Elle illustre à sa manière la décision de cette dernière. « Imaginez qu'un voleur a été appréhendé en flagrant délit et présenté devant un tribunal qui avec ses preuves entres les mains reconnait l'existence des actes. Au lieu de le condamner, la justice dans son verdict ne lui inflige la moindre sanction. Par contre, elle lui oblige de répudier sa femme et de renvoyer de son foyer ses enfants et l'autorise à fonder une nouvelle famille » ironise Fanirisoa Ernaivo. La rédaction

La Vérité0 partages

Football- US Créteil et Nicolas Dupuis - Les fans des Barea n'ont pas de quoi à craindre

En plus de Secrétario, Nicolas Dupuis est lui aussi un sérieux prétendant à la succession de Yann Lachue à la tête de l'Us Créteil. La proximité entre l'USC et la sélection Malgache n'est pas un secret après avoir fourni des joueurs comme Andriatsima, Paul ou encore le jeune gardien Dabo.

Celui qui a fait gagner un nombre impressionnant de matchs aux Barea , ces deux dernières saisons, a aussi permis à Yzeure de passer de R3 à N2 et pourrait ainsi revenir en France.Il faudra toutefois convaincre Dupuis d'abandonner une sélection qu'il ambitionne d'emmener à la CAN 2019. Le comportement de la Fédération Malagasy le pousse un peu plus à cette situation..... Espérons qu'il va rester.Cette nouvelle a été publiée sur la page du Club Us Créteil vers la fin de la semaine dernière et que Nicolas Dupuis était pressenti pour le nouveau coach des Béliers. Que les fans des Barea se rassurent, un autre homme devrait bientôt dire oui.Carlos Alberto de Oliveira Secretario devrait être le nouvel entraîneur de l'US Créteil. L'ancien coach portugais de Saint-Maur Lusitanos se serait mis d'accord avec les dirigeants cristoliens et devrait parapher son contrat la semaine courante.Recueillis par E.F.

La Vérité0 partages

Enlèvement d'un industriel indo-pakistanais - Informations restées confuses

Les informations concernant l'évolution de l'affaire sur l'enlèvement du propriétaire de la société Vel'Optic, ce membre de la communauté indo-pakistanaise, restent encore confuses. Même si certaines sources avancent que ses ravisseurs seraient déjà en contact avec les proches de la victime pour exiger une rançon, d'autres ne le confirment pas. C'est une information divulguée sur le blog d'un internaute, donc à travers les réseaux sociaux depuis hier.

Pour le Collectif des Français d'origine indienne de Madagascar (CFOIM), son porte-parole a affirmé hier qu'il ne dispose d'aucun renseignement à ce propos. Par ailleurs, le collectif travaille d'arrache-pied avec la cellule mixte anti-kidnapping pour suivre de près l'évolution de la situation. En attendant, le sort de l'otage reste encore une énigme pour le citoyen lambda. Rappelons que le kidnapping est survenu jeudi soir du côté de la société Gamo à Ampasampito. Ses auteurs, comme lors de tous les précédents rapts d'Indo-pakistanais de la Capitale, ont choisi le moment où la victime allait regagner son foyer et surtout lorsqu'elle se trouvait dans un endroit assez isolé pour passer à l'action. Aucune idée donc sur le déroulement exact du rapt. De son côté, la Brigade criminelle s'en remet entièrement, une fois de plus, à cette cellule mixte pour surveiller l'évolution de l'affaire…Franck Roland

La Vérité0 partages

Lac Alaotra - Réhabilitation du périmètre d'irrigation

Le secteur agricole emploie 80 % de la population malagasy et représente 30 % du produit intérieur brut (PIB) du pays. Dans le Sud-ouest du lac Alaotra, la terre et le sable entassés sous l'eau commencent à perturber l'approvisionnement en eau et à entraver le fonctionnement du périmètre d'irrigation des rizières. Pour stabiliser l'approvisionnement en eau, le Gouvernement  japonais a décidé de financer le projet de réhabilitation du système d'irrigation. Ce projet est réalisé sous forme d'aide financière non remboursable dont le montant s'élève à trois milliards quatre-vingt-deux millions d'ariary.

« La sécurité alimentaire reste toujours un enjeu réel pour la Grande île. Pour relever ce défi, le Japon poursuit divers projets en partenariat avec les autorités locales. Pour ne citer qu'un exemple le plus emblématique, le projet PAPRIZ mené par l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) a déjà réussi à établir un paquet de techniques permettant à tripler et même à quadrupler la productivité rizicole par hectare. La réhabilitation du système d'irrigation aura également des effets bénéfiques sur les agriculteurs associés au projet de PAPRIZ », avance l'ambassadeur du Japon à Madagascar, M. Ichiro Ogasawara. Et de poursuivre : « Avec ses vastes terres arables dont seulement 10 % sont actuellement cultivés, Madagascar a une énorme potentialité en tant que pays agricole. Le Japon croit que la Grande île est destinée et est capable de devenir le grenier de l'océan Indien ».Selon le calendrier, les travaux dureront 3 ans jusqu'en mars 2021. Cette réhabilitation permettra à environ 10 000 ha de rizière d'être approvisionnée en eau d'une manière stable. Quelque 4 500 ménages profiteront de ce projet, lequel apportera aussi une contribution significative à l'augmentation de la productivité rizicole et à l'amélioration de la gestion d'eau qui est d'une importance particulière dans cette Région fréquemment fragilisée par les cyclones. La pose de la première pierre dudit projet s'est tenue vendredi dernier.Recueillis par Anatra R.

Tia Tanindranaza0 partages

Miaramilan`ny firenena mikambanaFeno 70 taona

29 mey 1948-29 mey 2018 : Feno 70 taona anio ny nijoroan’ny miaramilan`ny Firenena mikambana, izay fantatry ny besinimaro hoe “Casques bleus”. Ho fanomezam-boninahitra ny sivily, ny mpitandro ny filaminana ary ny miaramila noho ny fandraisany anjara tamin'ny asan'ny Firenena Mikambana ny fankalazana. Amin' ity taona ity izy ireo dia hanolotra fitaovana tsy manam-paharoa sy manan-danja natokana hanampiana ireo firenena ravan'ny ady, mba hamoronana ny fepetra hahazoana fiadanana maharitra. Fotoana iray ihany koa izao hanomezam-boninahitra sy hahatsiarovana ireo mpiadina mpiaro maherin'ny 3 700 izay namoy ny ainy teo ambany sainan'ny Firenena Mikambana nanomboka tamin'ny taona 1948. Anisan'izany ny lehilahy sy vehivavy miisa 129 tamin'ny taona 2017. Nandritra ny fitopolo taona dia maherin'ny iray tapitrisa ny lehilahy sy ny vehivavy nanompo teo ambany sainan'ny Firenena Mikambana tamin'ny asa fampihorohoroana miisa 71, izay nisy fiantraikany mivantana teo amin'ny fiainan'ny olona an-jatony tapitrisa, miaro ny tsy fahampiana indrindra eto amin'izao tontolo izao ary mamonjy aina tsy tambo isaina.

 

 

Tia Tanindranaza0 partages

ANDRIMASOM-POKONOLONA VOATIFITRA

Maty voatifitry ny kalachnikov ny roa tamin’ireo tanora izay nanao andrimasom-pokonolona tao amin’ny fokontany Antoetra ao Isandra (faritra Matsiatra Ambony).

RAHARAHA NY RADO RAFALIMANANA

 

Anio no hiakatra ao amin’ny fitsarana ady heloka tsotra ilay raharaha izay nitorian’ny mpandraharaha iray an’i Ny Rado Rafalimanana sy ny mpiambina azy. Vono sy ratra niniana ary fanalam-baràka no anton’izany raha hiverenana kely. Tao amin’ny toeram-pivarotana solika iray etsy Anosizato no nirahin’ny olona voalaza anarana ny mpiambina azy mba hampiasa hery amin’ny olona izay ananany olana eny amin’ny fitsarana. ZANDARY SY MIARAMILA NIFAMPITIFITRA

 

Loza toy ny loza rehetra no nitranga tany Kandreho izay nifampitifiran’ny zandary sy miaramila ka nahafaty io farany. Nomarihan’ny zandary fa tsy misy fifanolanana eo amin’ny roa tonta. Nampiakarina aty an-drenivohitra ny zandary iray izay voatifitra teo amin’ny feny ary efa nalefa any Mahajanga kosa ny razan’ilay miaramila izay maty voatifitry ny zandary. Resaka famoahana tompon’omby nosamborina no nampifanolana ny roa tonta raha tsiahivina kely. FITSARANA AVO

 

Tsy niandry ela fa omaly ihany dia efa nivoaka ny mpikambana izay handrafitra ny fitsarana avo na Haute Cour de Justice (HCJ). Mampanahy ny anaran’ny olona  ao anatiny ary mbola mamofona olon-dRajao hatrany. Na izany aza aloha voahaja ny fe-potoana tamin’ny fametrahana ity rafi-pitsarana izay anisan’ny hotsaraina voalohany, raha handeha araka ny tokony ho izy ny fiasany, ny filoha ankehitriny. ASAN-JIOLAHY

 

Nobatain’ny jiolahy mitam-basy hatramin’ny « panneau solaire » nandritry ny fanafihany tetsy Manjakandriana. Enin-dahy izy ireo ary nitondra kalachnikov sy PA ary nasesiny ny tokantrano miisa dimy tao an-toerana. Lasa hatramin’ny peratra mariazy ny an’ny fianakaviana sasany. Nanam-potoana tsara ireo olon-dratsy ary nanao izay danin’ny kibony. Hatramin’ny fitaovana mavesatra sy sarotra entina aza vitany ny nitatitra azy.

VOAFIRA SABATRA NY LOHANY

Nandritry ny fety fanokanana ny tranony vaovao izay vao vita no nisy olona niditra tampoka ary nanafira ny lohan’ilay tompon-trano tamin’ny sabatra, tao Ambohimahasoa. Tsy tonga teny amin’ny hopitaly akory ilay rangahy dia efa maty. Efa fantatra ny namono azy ankehitriny ary misy iray amin’ireo no ao anatin’ny ZAMA na ny andrimasom-pokonolona izay miady amin’ny dahalo. Hita izao fa betsaka amin’ny tanora eo anivon’ireny lamina ireny no mivaona ary lasa mivarina any amin’ny heloka bevava. FAKANA AN-KERINY KARANA

 

Efa misy ny fifaneraserana eo amin’ny fianakavian’ny tompon’ny Veloptic sy ny mpaka an-keriny saingy tsy mbola fantatra ny vola notakian’ireo jiolahy. Tsy hampahafantarina mihitsy koa izany, toy izay efa mpitranga matetika ary na ny mpitandro ny filaminana aza dia tsy mahalala na inona na inona satria matahotra ny fianakaviana sao hovonoina ny havan’izy ireo izay tazomina an-keriny. Anisan’ny mahasarotra ny fanadihadiana anefa izany.

 

 

 

 

Tia Tanindranaza0 partages

Mohamed Salah

Nisento tokana ny Ejypsiana raha nandre avy amin’ireo mpitsabo manara-maso akaiky ny fahasalaman’ilay kintan’ny baolina kitra any aminy,

 

 

Seleçao Breziliana

Ny firafitry ny Seleçao Brezialiana tarihan’i Titehiatrika ny Mondial Russie 2018

 

Tia Tanindranaza0 partages

Asan-dahalo tany Mampikony IIMpanara-dia 1 maty, miaramila 1 naratra

Malaso iray no lavon'ny balan'ny miaramilan’ny DAS mampandry fahalemana any amin'ny distrikan'i Mampikony ny 26 mey lasa teo.

Toky R

 

Tia Tanindranaza0 partages

CEMEA MadagascarMpikambana miisa 6 no niofana tany Maorisy

Fikambanana dimy avy aty amin`ny Ranomasimbe Indiana miampy ireo rafitra anankiroa ao Eoropa novatsian`ny Vondrona Eoropeanina vola amin`ilay tetikasa “Building Bridges” adika hoe manamboatra tetezana.

 Mampivoatra ny tanora ny mivezivezy any ivelany ka izay indrindra no antony nanaovana ny tetikasa, hoy Raharimalala Gisèle Monique, tale jeneralin`ny Fikambanana CEMEA Madagascar. Tanjona ny fanamafisana ny fiaraha-miasa sy fifanakalozana eo amin`ny samy tanoran`ny firenena aty amin`ny Ranomasimbe Indiana. Eo ihany koa ny famolavolana sy ny fivoaran’ireo fitaovam-pibeazana eo amin`ny fanentanana sy fampiofanana, araka ny fanazavana.  Fito ireo fikambanana nisitraka ny tetikasa. Andrasana, araka izany, ny fanatevenana ny fahaiza-manao eo amin`ny fandrafetana tetikasa sy ny fampiofanana. Eo ihany koa  ny fanamafisana ny paik`ady momba ny fiaraha-miasa ary ny fivelaran`ny traikefa ananana amin`ny tetikasa sosialy.  Ho an`ny CEMEAM manokana, mpikambana 6 no nandray anjara tamin`ny hetsika fifanakalozana teo amin`ireo mpanentana ara-panabeazana ny 03-09 mey tany Maorisy. Ny fiantraikany andrasana amin`ny tanora mpandray anjara, hoy Rtoa Raharimalala Gisèle Monique dia ny fanatevenana ny fahaiza-manao fototra. Eo rahateo ny fisokafan`ny tanora amin`ny kolontsaina hafa iadiana amin`ny fanavakavahana sy ny fitsarana an-tendrony. Farany, ny fahalalahan-tsaina sy fifohazam-panahy. Mbola hisy ireo lahasa hatao ny 1-10 jolay ho avy izao ka i Madagasikara no hampiantrano ny fihaonan`ny tanora eo anivon`ny ranomasimbe Indiana. Ny volana septambra kosa, tanora roa no hisitraka fivahinianana any Romania mandritra ny iray volana hifanakalo traikefa amin`ny samy matihanina amin`ny sehatry ny tanora.

 

Marigny A.

Tia Tanindranaza0 partages

Simon Lee mpanorina ny OpenflexHanome vatsim-pianarana ho an’ny tanora mendrika

Rehefa nahatsapa ny fahaiza-manaon’ny mpianatra Malagasy i Stilex na i Simon Lee, tompon’ny orinasa Openflex, dia nanapa-kevitra ny hanohana amin’ny alalan’ny « Université pour tous ».

 Izy dia miahy ny fandrosoan’ny nomerika aty Afrika ka namorona ny rindram-baiko Openflex, izay mora ampiasaina sady tsotra. Ny « Université pour tous », izay fikambanana tsy miankina dia manana tarigetra mba hahafahan’ireo sahirana hanovo fianarana nefa tia hianatra eny amin’ny ambaratonga ambony, ka nirotsaka ho mpiantoka an-tsitrapo izy, araka izany. Amin’ny hafaliana no andraisany anjara amin’ity fandaharana ity noho izy nahazo vatsim-pianarana ihany koa tamin’ny androny. Tena tsapany ny hetahetan’ireo mpianatra ireo ary vonona ny hifanome tanana izy mba handrantoan’ireo ankizy ireo fianarana ho antoky ny hoaviny. Rehefa nahita ny mangidy sy ny mamy teo amin’ny fiainana tokoa izy dia nanapa-kevitra ny hanolo-tanana toy ny natao ho azy ihany koa. Noho io vatsim-pianarana nomena azy io dia fantatra amin’ilay anarana hoe Stileex izy. Ity vatsim-pianarana atolony ity dia omena ho an’izay mpianatra mendrika ary ahafahany mianatra mandritra ny telo taona voalohany hatramin’ny “licence”. Amin’ny maha mpiahy ny fampandrosoana ara-nomerika aty Afrika an’i Simon Lee dia miara-miasa tanteraka amin’ireo orinasa madinika izy sady manampy azy ireo ihany koa amin’ny lafiny fampianarana ny teknika maro samihafa momba ny fitantanana orinasa. Raha hanorina orinasa ilay ankizy voafidy dia mbola ho eo foana ity mpiantoka azy ity hanampy. Ho an’ny mpianatra sasany, satria moa ny « Université pour tous » dia manana oniverite manokana, “Tana Premier”, hianaran’ireo ankizy ao amin’ny fikambanana, dia misy ny rindram-baiko Openflex sy ny fampanofanana momba azy omeny maimaimpoana mba ahafahany mianatra. Azo lazaina fa tsy ho diso anjara ireo mpianatra ireo satria misy ny miahy sy malala-tanana manampy azy.

Toky R

Tia Tanindranaza0 partages

Sekoly ambony UPRIMHavadika ho oniversite nomerika

Havadika ho oniversite nomerika ny sekoly ambony UPRIM. Efa an-dalam-pametrahana izany ireo tompon’andraikitra rehetra ao aminy ankehitriny.

 Tsy hisy intsony, araka ny fanazavan’ny filoha sady tale jeneralin’ity sekoly  ity, Rtoa Rakotovaoarison Haingo Nadia ny fampiasana taratasy fa “logiciel” vaovao avokoa no hampiasaina amin’izany. Amin’ny fiandohan’ny volana Jona ho avy izao moa raha tsy misy ny sampona ny fampahafantarana izany  amim-pomba ofisialy, tohanana orinasan-tserasera sy fifandraisana iray eto amintsika. Fa ankoatra izay dia fantatra ihany koa fa  hanampy ireo olon-dehibe tsy afaka manohy ny fianarany intsony any an-tsekoly isan’andro  ny  Université Privée de Madagascar. Hisokatra amin’ity taona 2018 ity mantsy ny fahafahana mandray ireo mpianatra haka ny maripahaizana Master II ho an’ny lalam-piofanana gestion et management, commerce  et marketing, ny droit ary ny communication. Isaky ny sabotsy hariva vao mandalo any am-pianarana ny mpianatra, araka izany. Amin’ny volana jolay kosa no hanomboka ny fampianarana. Mikasika ny fizotry ny fampianarana isan’andro dia hisy ny fidirana ho an’ny taranja rehetra amin’ity volana mey ity.

 

Pati

 

Tia Tanindranaza0 partages

Mpianatra tsy nianatra noho ny grevyTsy maintsy hampanaovina “rattrapage”, hoy ny minisitra

Tsy maintsy hampanaovina “rattrapage” ireo mpianatra tsy afa-nianatra nandritra ny grevy, hoy ny minisitra Paul Rabary, omaly. Tsy hitovy mihitsy mantsy ny fari-pahaizan’ireo mpianatra 1 % tapaka foana sy ireo 99 % izay nanohy hatrany.

 

 Ezahina ny handrindra izany, ho an’ny sekolim-panjakana tsirairay avy mba hahazoana vokatra tsara sy mahomby. Tsiahivina fa efa nisy ny naoty navoakan’ity minisitera iray ity, mandrara ny fidiran'ny mpanao fihetsiketsehana ao anatin'ny faritry ny sekoly raha mbola mitohy hatrany ny grevy. Izany mantsy no mbola tena mampatahotra ireo mpampianatra sasany, ka tsy hasahian’izy ireo mampianatra araka ny tokony ho izy, raha ho an’ny lisea Nanisana manokana. Na izany aza anefa dia nampanantena izy ireo fa hiverina hampianatra amin’izay,   fihetsika tena nankasitrahan’ny minisitra Paul Rabary tokoa. Ho an’ny lisea Jean Joseph Rabearivelo etsy Analakely  manokana dia hita taratra fa tsy mbola mianatra toy ny isan’andro ihany ny mpianatra, omaly. Tsy nisy anefa ny tompon’andraikitra nety niresaka afaka  nanazava izany sady voarara ihany koa ny fakana sary ny sekoly. Andrasana, araka izany, izay mety ho tohin’ny raharaha sy ilay fanaovana ratrapage nampanantenain’ny ministra.

 

 

Pati

 

 

Tia Tanindranaza0 partages

Vaky fototra

Efa iaraha-mahita ary miha mazava isan’andro fa mizotra any amin’ny lalan’ny famonoana hatramin’ny fanantenana ankehitriny ny fitondrana Rajaonarimampianina. Na ny fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana aza nanome ohatra toy ireny Raiamandreny tsy te hianga-janaka ireny.

J. Mirija

Tia Tanindranaza0 partages

Savate Boxe FrançaiseFantatra ireo tompondakan’i Madagasikara 2018

Nandritra ny 3 andro, ny zoma 25 sy sabotsy 26 ary alahady 27 mey tetsy amin’ny Lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina no nanatanterahana ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara 2018 eo amin’ny taranja Savate Boxe Française nokarakarain’ny FMSBF DA na Federation Malagasy de Savate Boxe Française Discipline Associée tarihan’ny filohany,

Tia Tanindranaza0 partages

Orange Kitra Inter-InstitutLasan’ny Sekoly IUM ny amboara sy ny 1 tapitrisa ariary

Nifarana ny sabotsy 26 mey 2018 teo teny amin’ny kianja sentetika Andohalo ny fifaninana kitra lalaovin’olona 6 ny “Orange Kitra Inter-Institut” na ny baolina kitra nifaninanan’ireo sekoly ambony eto an-drenivohitra niisa 19.

Tia Tanindranaza0 partages

Basket School Tournament 3 x 3Fantatra ireo ekipa tafita tao amin’ny Zone 1

Taorian’ireo lalao notanterahina tamin’ny sabotsy teo tetsy amin’ny kianja ivelan’i Mahamasina dia fantatra avokoa ireo ekipa isaky ny sokajy tafita avy amin’ny Zone 1 hiatrika amin’ny dingan’ny famaranana hotontosaina amin’ny 16 jona izao ao amin’ny Kolejy St Michel Amparibe.

 

Tia Tanindranaza0 partages

Volana masina Ramadany Miantso ny mpino mba hanalavitra hatrany ny ratsy ireo mpitarika

Efa ho tapitra sahady ny folo andro voalohany hanamarihan’ireo mpino Silamo ny iray volana masina Ramadany. Miantso ny mpino rehetra hanalavitra hatrany ireo zavatra manimba ny fifehezana,

 

 

ary hitandrina ihany koa ireo zavatra mampihena izany voninahitry ny fifehezana izany Atoa Sheil Rijaly, tompon’andraikitra voalohany eo anivon’ny UMMI eny Anosimasina Itaosy. Ankoatra izany dia maniraka ireo mpino Silamo mba hampihavana ireo olona  miady sy misy disadisa ihany koa ity tompon’andraikitra ity  sady mivavaka ho an’ny firenena. Ny mpino silamo mantsy hoy izy  dia mpampihavana, no sady tia sy mandalina   fihavanana sy  ny firaisankina. Nomarihiny manokana moa fa ny iray volana masina Ramadany tahaka izao no hahafahan’ireo mpino manovo ireo karazana fahasoavana avy any ambony. Raha sanatria ka manao zava-boarara anefa izy ireo toy ny fitenenan-dratsy ny hafa, ny fanaovana firaisana ara-nofo …. dia  mihetry ho azy ny fahasoavana tokony horaisin’izy ireo.

 

                                      

Pati

 

Tia Tanindranaza0 partages

Kardinaly Desiré TsarahazanaNihaona tamin-dRajaonarimampianina

Nihaona tamin’ny filoha Hery Rajaonarimampianina teny amin’ny lapam-panjakana Iavoloha omaly tolakandro ny Kardinaly vaovaon’ny Eglizy Katolika Romana eto Madagasikara Desiré Tsarahazana.

RTT

Tia Tanindranaza0 partages

Hifankahita eto a..

Eny ho aho ry Jean aa..mahay ianareo ee, vita ny fampiakarana an-drenivohitra olona hameno kianja dia raiakitra indray ny fitsidiham-paritra.Tahaka ireny hoe tsy misy olana ireny eto amin’ny tanàna.Ianareo mandoka tena hoe miasa, ny hafa soketainareo hoe manakorontana.

Oh ry jean a, tsy nisy anie izao krizy sy fitakiana etsy sy eroa izao raha tena nahay nitantana tokoa ianareo e.Fa ianareo ilay manao teny an’avona isaky ny mihetsika sy tena manambany ny fahaizan’ny hafa io mihitsy anie no nahatonga ny olona nampaneno sarom-bilany e.Tsy misy adala eto ry jean ka hoe hidina an-dalambe isan’andro satria tsy misy atao a..Efa resy lahatra ny maro an’isa fa tsy izy intsony ianareo ka aza be marenina sy mody tsy mahita.Arakaraky ny maha be loha anareo eo no mampitatra ny olana ary dia tena ho sahirana ianareo rehefa avy eo raha sanatria ka mivadika zavatra hafa anie ity raharaha ity e.Sarotra be aminao ve ry jean ny manetry tena a, mbola tsy tara anie ho aho e..sa ve misy antony lehibe mahatonga anao mievotrevotra tsy hita hoe ahoana toa io e ? Tsy ry vazaha be sy ny tariny mihitsy no hamonjy anao eto fa tadidio tsara izany ry jean a; ny olona rahateo efa mahalala tsar any zava-misy sy paikady hoe hitsoaka e, handeha sesi-tany e..tsy misy tafavoaka eto fa dia mifankahita eto isika hoy i Jean kely izay ka miverena anaty vala dieny mbola tsy tara ra jean a.Tsy te hahita anareo mianakavy hitsoaka amin’ny pataloha fohy sy atin’akanjo aho ry jean a, tena marina .

Marco

Tia Tanindranaza0 partages

Mpanao politika nifamory tetsy amin’ny PaveMizarazara ny hevitra

Na iombonan’izy rehetra aza fa tokony hiala ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina dia hita ho mizarazara ihany ny hevitr’ireo mpanao politika mpivory tato ho ato etsy amin’ny Pave Antaninarenina.

 Saika hita teny avokoa ny solontenan’ireo antoko sy vondrona politika misy eto amin’ny firenena toy ny HVM, ny OHT, ny VAMI ary ny Aro riaka.

Gaby Vakiniadiana (Antoko Vahoaka Miray na VAMI) :  « Itarihana fitoniana iny fanapahan-kevitry ny fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana iny saingy hita ihany hoe natao hampatory vahoaka satria mampametra-panontaniana ny maro. Ho tanteraka an-tsakany sy an-davany ve ? 3 volana sisa dia andeha ny fifidianana. Inona no vokatra ho azo amin’izany ? Azo antoka ve fa tsy hahazo tombony amin’io fifidianana mialoha ny fotoana io ny HVM ? Aleo miroso amin’ilay tetezamiampita. »

Emile Ratefinanahary (Olona Hasin’ny Tany na OHT) : « Aoka tsy handray ny fanapahan-kevitry ny HCC amin’izay mahamety azy ny tsirairay. Ny andininy voalohany nilaza fa azo raisina ny fitorian’ireo depiote 73, andininy faharoa hoe tsy tafatsangana ny HCJ. Raha ny lojika izany dia tokony hametra-pialana ny filoham-pirenena ny andininy fahatelo. Efa mibaboka anefa ny HCC raha mitaky fifidianana mialoha ny fotoana. Manaiky izy fa tokony hiala ny filoham-pirenena. Tsy olana iny didy navoakan’ny HCC iny raha tontosa ny fampiharana azy. »

J. Mirija

 

Tia Tanindranaza0 partages

Fiarahamonim-pirenenaMizotra any amin’ny fitadiavan-tseza

Namoaka fanambarana izay nanome tsiny mafy ny mpitondra sy ny mpanao politika indray ry zareo avy eo anivon’ny hetsiky ny fiarahamonim-pirenena, Rohy, tetsy amin’ny Cite Ambatonakanga omaly.

J. Mirija

Tia Tanindranaza0 partages

Mpitolona eny amin`ny 13 meyEfa tena masaka ara-poto-kevitra

Mihevitra an`ny Malagasy ho bado angamba ry zareo HVM fa mbola misehoseho ihany taorian`ny fampisehoan-kery ny sabotsy lasa teo tetsy Atsonjombe.

Marigny A. 

Tia Tanindranaza0 partages

Depioten’ny fanovana“Hofongorina tanteraka ity fanjakana ity”

Mitohy tsy miato ny tolona eny amin’ny 13 mey anio. Tsy mbola tena vita ny tolona, hoy ny depioten’ny fanovana. Maro ny fandresena azontsika, isika no nahavita namaky ny kianjan'ny 13 mey, tsy nahasahy nanilika antsika teto intsony ny mpitandro ny filaminana, hoy ny depiote Hanitra Razafimanantsoa.

Fanendrena praiminisitra

Nanizingizina ny depioten’ny fanovana fa miainga avy amin’izy ireo ny fanendrena praiminisitra sy fananganana governemanta. Isika no nandrava ny governemanta sy praiminisitra, ka tsy misy intsony ny governemanta HVM. Tsy misy fihoaram-pefy nataontsika, tsy niala tamin'ny lalàna isika, hoy ny solombavambahoaka Hanitra Razafimanantsoa. Tsy ianareo depiote milaza ho maro an'isa be kolikoly ireo no hanendry ny praiminisitra satria tsy ianareo no nanao ny “déchéance”, hoy hatrany izy.

Toky R

 

Tia Tanindranaza0 partages

Fikambanana Tandroharena“Tsy ampy ny fandravana ny governemanta.”

Nanamafy ny avy eo anivon’ny fikambanana Tandroharena Madagasikara, izay fikambanana siantifika miompana amin’ny fampanjariana ny harena sy ny vakoka ary lovam-pirenena fa mbola mitohy manohana ny hetsik’ireo depiote miisa 73 etsy amin’ny 13 mey izy ireo.

J. Mirija

 

 

Tia Tanindranaza0 partages

Depiote Ludovic Andriamarotia« Tao amin’ny governemanta ny lesoka. »

Naneho ny heviny tetsy amin’ny Pavé Antaninarenina mikasika ny fahitany ny fanapahan-kevitry ny fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana na ny HCC ny depiote anisan’ireo 79 manohana ny fitondrana HVM, Ludovic Andriamarotia, omaly.

Manaiky ny fanapahan-kevitry ny HCC izahay, hoy ny tenany, satria midika ireny fa nisy lesoka tao amin’ny governemanta. Mikasika ny resaka fananganana ny fitsarana avo na HCJ dia nilaza ity depiote lany tao Betioky Atsimo ity fa tokony hampitsahatra ny korontana ny efa fivoahan’ireo mpikambana ao anatin’izany. Ny vazaha no manakorontana, hoy hatrany izy.

J. Mirija

Tia Tanindranaza0 partages

Governemanta vaovaoIreo mety hotendrena praiminisitra…

Adihevitra lehibe eto amin’ny firenena ny ho anaran’izay praiminisitra vaovao, taorian’ny didy navoakan’ny fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana na ny HCC ny 25 mey lasa teo, fa tsy maintsy ravana ao anatin’ny 7 andro ny governemanta.

Toky R

La Vérité0 partages

Premiers ministrables - Razanamahasoa Christine en tête de liste

Le ton est donné. A la suite de la décision de la Haute Cour Constitutionnelle, la concrétisation ne se fait pas attendre. Selon des sources bien informées, le parti MAPAR (Miaraka amin’i Prezida Andry Rajoelina) s’apprête à remettre les trois noms des premiers ministrables  au Président de la République à Iavoloha ce jour. Razanamahasoa Christine figure dans cette liste dont une copie sera également remise entre les mains de la HCC à Ambohidahy. Ce membre du MAPAR serait donc la favorite de sa formation politique pour siéger à la Primature. Plusieurs critères auraient été retenus dans le choix de ces Premiers ministrables dont l’appartenance au MAPAR, la loyauté et fidélité envers le parti ainsi que sa ligne de conduite, et enfin l’expérience en matière d’administration. Dans son parcours politique depuis 2009, Christine Razanamahasoa a déjà été ministre de la Justice avant d’être élue député d’Ambatofinandrahana. Elle a également déjà occupée, bien que très brièvement, le poste de président de l’Assemblée nationale.

 

  Démission  gouvernementale

 Rappelons que dans l’article 4 de la décision de la HCC, il est stipulé que « le Président de la République met fin aux fonctions du Gouvernement et procède à la nomination d’un Premier ministre de consensus, dans un délai de 7 jours pour compter de la publication de la présente Décision, sur une liste d’au moins trois noms, conformément aux dispositions de l’article 54 de la Constitution  et aux termes de l’Avis n°01-HCC/AV du 17 février 2014 portant interprétation des dispositions de l’article 54 de la Constitution et sur la base de l’Arrêt n°11-CES/AR.14 du 06 février 2014 portant proclamation officielle des résultats définitifs des élections législatives de la 4e République ».  Si l’on se réfère à cet article, le Chef de l’Etat devra donc dissoudre le Gouvernement et nommer le Premier ministre vendredi, au plus tard. Le Gouvernement de Mahafaly Olivier Solonandrasana devrait donc démissionner d’ici demain. Un enchaînement logique des évènements puisqu’avant – hier, la Présidence avait déjà publié le décret de nomination des membres de la Haute Cour de Justice signé par le Président en date de vendredi dernier. La prestation de serment des membres de cette Cour est normalement prévue ce jour.

  S.R.

La Vérité0 partages

Rugby-Jeux Africains de la Jeunesse (JAJ) - Madagascar lorgne une double qualification olympique

La liste des joueurs et joueuses, qui composeront l’équipe nationale de rugby jeunes (moins de 18ans), est connue  en vue des Jeux Africains de la Jeunesse (JAJ) du 17 au 27  juillet 2018 en Algérie. A un mois de ce rendez-vous continental, le staff technique  a bouclé la liste des douze filles et douze garçons qui feront le voyage. Les Makis de Madagascar placent la barre très haute car la Grande ile lorgne une double qualification olympique de la Jeunesse d’été 2018 de Buenos Aires. Les Makis garçons sont composés en majorité de joueurs fraîchement auréolés de leur titre de l’océan Indien. Alors que la toute première équipe nationale féminine U18 fera son baptême de feu à cette joute africaine. « Ce sera une grande première pour les filles alors que les garçons qui seront à leur deuxième participation tenteront d’améliorer leur cinquième place signée au Botswana en 2015 », a déclaré le directeur technique national du Malagasy rugby, Antsoniandro Randrianorosoa.

 

Rappelons que la sélection était en effervescence durant le premier regroupement car chez les filles, le Malagasy rugby a réussi à rassembler 80 joueuses issues de la Capitale et des autres ligues pour déterminer les 12 meilleures. Elles ont encore 2 mois pour se préparer à cette grande messe continentale. La sélection féminine sera dirigée par Andry Mboasalama et Jonah Andriankoto.

Elias Fanomezantsoa

La Vérité0 partages

Parlementaires pro-régime - Des illettrés, en sus d’être corrompus

On pourrait comprendre que certains élus n’aient pas les connaissances suffisantes pour interpréter un texte juridique. Néanmoins, lorsque le passage du texte dont il est question est libellé d’une manière intelligible pour tout citoyen ayant le minimum de rudiment de la langue de Molière, force est de se demander si ceux qui le lisent mal ne seraient pas, en réalité, des illettrés. En effet, si ce n’est le sérieux de la situation, on en arriverait presque à s’esclaffer de  rire en entendant les parlementaires pro-régime, évoquant l’article 4 de la Décision n°18-HCC/D3 du 25 mai 2018 de la Haute Cour Constitutionnelle (HCC), affirmer le plus sérieusement du monde que, en étant actuellement majoritaire au sein de l’Assemblée nationale, la prérogative de proposer le Premier ministre leur revient de droit. Pour éclairer la lanterne de ces élus analphabètes, il conviendrait de réécrire en français facile l’article 4 de la décision précitée de la HCC, ainsi que les textes auxquels il se réfère.

 

« Le Président de la République met fin aux fonctions du Gouvernement et procède à la nomination d’un Premier ministre de consensus, dans un délai de 7 jours pour compter de la publication de la présente Décision, sur une liste d’au moins trois noms, conformément aux dispositions de l’article 54 de la Constitution  et aux termes de l’Avis n°01-HCC/AV du 17 février 2014 portant interprétation des dispositions de l’article 54 de la Constitution et sur la base de l’Arrêt n°11-CES/AR.14 du 06 février 2014 portant proclamation officielle des résultats définitifs des élections législatives de la 4ème République » (Article 4 de  la Décision n°18-HCC/D3 du 25 mai 2018). Soulignons donc, s’il en était encore besoin, que ce passage dicte au Président de la République de se conformer à  l’article 54 de la Constitution, qui est à combiner avec l’Avis n°01-HCC/AV du 17 février 2014 ainsi que l’Arrêt n°11-CES/AR.14 du 06 février 2014 dans le processus de désignation du Premier ministre. Or, que disent ces textes ?

L’article 54 de la Constitution dispose que « Le Président de la République nomme le Premier ministre, présenté par le parti ou le groupe de partis majoritaire à l’Assemblée nationale ». Une disposition qui a fait l’objet d’âpres discussions déjà en 2014, concernant particulièrement la notion « parti ou groupe de partis majoritaire ». C’est pour cette raison qu’il a fallu requérir, à l’époque, à l’interprétation de la HCC, interprétation qui est intervenue à travers l’Avis n°01-HCC/AV du 17 février 2014, auquel, justement, on doit se référer selon la dernière Décision de la juridiction d’Ambohidahy.

Exit toute coalition post électorale de partis

Dans cet Avis que le Président de la République doit respecter, le juge constitutionnel a expliqué que « la présentation du Premier ministre revient au parti ou groupe de partis légalement constitué lors du dépôt des candidatures et ayant obtenu le plus grand nombre de députés aux élections législatives ». Une phrase on ne peut plus claire et qui ne devrait souffrir de la moindre discussion. D’autant plus que, plus haut dans le même Avis, la Hcc a tenu à préciser que « la présentation du Premier ministre ne relève pas de la compétence de l’Assemblée nationale et partant des députés élus mais bien de celle du parti ou du groupe de partis ayant présenté des candidats aux élections législatives, à l’exclusion expresse et évidente des indépendants qui, dès leurs candidatures, n’ont pu se regrouper sous la bannière d’une idéologie commune et unique ».

Enfonçant le clou, un autre considérant de l’Avis n°01-HCC/AV du 17 février 2014 précise que « la lecture combinée des articles 54 et 72 de la Constitution fait ressortir que la notion de majorité pour la présentation du Premier ministre ne saurait résulter d’une coalition post électorale de partis mais plutôt d’un constat issu des résultats définitifs proclamés par la Cour électorale spéciale et faisant ressortir le parti ou le groupe de partis légalement constitués ayant déposé une liste unique et commune lors du dépôt des candidatures et ayant obtenu le plus grand nombre de députés élus ».

Le Hvm n’a droit à aucun chapitre

Tout ce qui précède, en de termes simples, signifie que, d’une part, c’est le cliché de la composition de l’Assemblée nationale lors de la proclamation des résultats des élections législatives qui doit être pris en compte pour déterminer « le parti ou le groupe de partis majoritaire à l’Assemblée nationale » appelé à proposer le Premier ministre et que, d’autre part, cette proposition doit émaner des instances dirigeantes du parti ou du groupe de partis ainsi identifié. Autrement dit, la coalition post électorale, comme celle dont est issu le Hvm actuellement, n’a nullement droit à aucun chapitre. Faut-il d’ailleurs rappeler que ce parti, à l’issue des législatives,  n’avait le moindre député élu pour la simple et bonne raison qu’il n’a proposé aucun candidat ni déposé la moindre liste lors du dépôt de candidatures. Dans ces conditions, il va de soi qu’il ne peut prétendre  justifier du «  plus grand nombre de députés élus », aux termes de l’Avis n°01-HCC/AV du 17 février 2014.

Cela étant, il reste donc à identifier la formation politique ayant obtenu le plus grand nombre de députés élus à l’issue des législatives, à qui devrait échoir la prérogative de proposer les trois noms de Premier ministre au Président de la République, conformément à la dernière Décision en date de la HCC. Cette dernière a coupé court à toute discussion en disposant qu’il faut se baser sur l’Arrêt n°11-CES/AR.14 du 06 février 2014 portant proclamation officielle des résultats définitifs des élections législatives de la Quatrième République. Une bête consultation de la liste publiée à la fin de cet Arrêt suffit pour déterminer que la formation politique dont il s’agit n’est autre que le MAPAR avec ses 49 élus. Un décompte élémentaire que les parlementaires pro-régime devraient être à même d’effectuer. A moins qu’étant illettrés, ils ne sauraient pas non plus compter…

La Rédaction

La Vérité0 partages

La voie royale

 Les 24 et 25 mai 2018 se tint au Carlton Madagascar le « Premier Forum International » s’inscrivant dans le cadre de l’ « Initiative Emergence Madagascar » (IEM). Une occasion en or pour l’ancien président de la Transition et son épouse Mialy Rajoelina avec la participation d’experts nationaux et internationaux de soumettre à la Nation un plan stratégique global afin de redonner un « nouveau souffle pour Madagascar ». Il fallait noter la présence des personnalités de marque comme le Chargé d’affaires américain Stuart Wilson et le directeur par intérim du bureau des affaires est-américaines Vincent Spera, assis aux côtés de Rajoelina. Des présences très remarquées qui ne passèrent pas inaperçues durant la séance inaugurale. L’énergie, la place de la femme, la gouvernance, la sécurité alimentaire, les ressources naturelles et l’investissement ont été choisis. Des thématiques essentielles pour le décollage rapide de l’économie du pays, animées par des panélistes chevronnés. Des experts triés sur le volet animèrent les débats devant une assistance toute ouïe, intéressée et dynamique. Trois domaines précis attirèrent particulièrement l’attention notamment la place de la femme, la gouvernance et l’investissement.

 

Mialy Rajoelina, priée d’exposer « la place de la femme dans la société » avait littéralement conquis l’audience. Une première Dame, ex ou future, peu importe, qui sait ce qu’elle avance et ne se trompe point de chaire ni usurpe de place. « The right woman in the right place ! ». Mialy, pour les intimes, mit en exergue les attentes des femmes malagasy (ou africaines) à ce forum ainsi que leurs contributions aux efforts de développement entrant dans la ligne droite de l’initiative pour l’émergence de Madagascar (IEM). Sahondra Rabenarivo, juriste de formation, de Harward Law School, une des panélistes animant la thématique « gouvernance », n’avait pas mâché les mots pour disséquer la problématique de la gouvernance à Madagascar. Etant membre influente de l’Observatoire de la vie publique (SEFAFI), experte en la matière, elle fut la mieux placée pour dresser le tableau social et politique du pays. En passant, on ne peut passer sous silence l’intervention captivante d’un « vieux loup de mer », Norbert Lala Ratsirahonana. Il a fustigé la piètre gouvernance politique à Madagascar.

Le panel « investissement » avait suscité beaucoup d’intérêts. Naina Andriantsitohai na, opérateur économique reconnu de la place, brossait un tableau décourageant. Toutefois, il tenait à préciser qu’on pourrait relever le défi. Une intervention que Stéphanie Delmotte, une Malagasy résidente au Canada, experte en système de crédit, une des panélistes, appréciait beaucoup. Elle insistait sur le fait que le cas malagasy est améliorable. Madagascar dispose tous les moyens pour y parvenir. Sans vouloir minimiser la prestation d’experts internationaux, nous nous étions limités sur les interventions d’experts nationaux étant dit que leur implication effective dans cet élan pour l’émergence de Madagascar s’avère indispensable. Andry Nirina Rajoelina, président de l’IEM, lors de son discours de clôture n’a pas manqué de clarifier les enjeux en cours. Il tenait à rassurer que les objectifs fixés à travers l’IEM sont des défis relevables et réalisables en un temps donné, soit, la durée d’un mandat (5 ans). Des travaux à grande vitesse pratiquement maîtrisables. Il appelle tous les concitoyens à se joindre à lui. L’IEM, la voie royale pour rattraper le retard, est maintenant tracée.

 Ndrianaivo

La Vérité0 partages

Evasion d’ Houcine Arfa - Le médecin de prison condamné à un an d’emprisonnement ferme

La Justice a prononcé la sentence à propos de l’évasion et de complicité d’évasion du mercenaire au service du régime Houcine Arfa au Tribunal d’Anosy, hier.  Alain Patrick R., le médecin du centre de détention d’Antanimora est condamné à un an de réclusion ferme.  De leur côté, les deux agents pénitentiaires d’escorte, eux, sont condamnés à 7 mois ferme tandis que le syndicaliste de l’administration pénitentiaire Realy Diderot a eu 1 an de prison avec sursis.

 

Evidemment, une décision qui fut loin de réjouir le syndicat des pénitenciers. Sitôt après la proclamation du verdict, son porte-parole a annoncé son intention d’interjeter appel. « Certes, il s’agit de la conscience du juge. Mais pour nous, cela ne nous empêchera pas de faire appel. De plus, il est si navrant que ceux qui devraient être vraiment  incriminés n’ont rien eu », déclare sans ambages le syndicaliste, très remonté contre la décision de la Justice.

De son côté, Me Willy Razafinjatovo, alias Olala ne put s’empêcher non plus de monter au créneau. Plaidant pour la défense des agents pénitentiaires, il a jugé inadmissible que l’Etat malagasy n’ait pu rien faire pour empêcher Houcine de prendre la fuite. 

« Depuis sa planque en France, le fugitif ne cesse de  narguer le pouvoir local en faisant de selfie partout en Métropole tout en continuant de défier ses détracteurs », lâche-t-il. Et de poursuivre : « Je n’ai toujours  pas cru que le fugitif ait pu quitter nos côtes et regagner une île voisine en pirogue ! D’ailleurs, personne n’a vérifié car cela ne pourrait être jamais vérifié ».

Franck Roland

Midi Madagasikara0 partages

Le retour de l’émissaire de l’Union africaine

L’arrivée de Ramtane Lamamra, l’émissaire de l’Union africaine n’est pas anodine. Son départ de la Grande île avait été interprété comme un aveu d’échec par les observateurs. Mais à bien y penser, ce retrait n’en était pas un. Lui comme tous les autres médiateurs venus sur place, désiraient la conclusion d’un accord politique. A défaut de cela, il y a eu cet arrêt de la HCC qui est censé clarifier la situation. Aujourd’hui, celui qui est envoyé par l’UA est sur place pour évaluer la situation et accompagner les démarches des acteurs politiques pour résoudre les différends qui subsistent.

Le retour de l’émissaire de l’Union africaine

La communauté internationale était dans l’expectative et se demandait quelle serait l’issue de cette crise difficile à gérer. Cette fois-ci, le mouvement de contestation a dépassé le cadre étriqué de la politique politicienne habituelle. La contestation a touché tous les secteurs de la société, et a abouti à cette volonté de faire table rase des pratiques politiques de ce quinquennat. C’est ainsi qu’ont été déposées les différentes requêtes, dont celle en déchéance du chef de l’Etat à la HCC. Pour résoudre la crise, les médiateurs tant nationaux qu’internationaux, ont donc cherché à réunir les acteurs politiques autour d’une table pour la conclusion d’un accord. Ils n’y sont pas parvenus car il fallait tenir compte du mouvement des « députés du changement ». Tout était suspendu à la réponse de la HCC qui devait émettre son avis. Les juges constitutionnels ont donc rendu leur arrêt et leur décision est irrévocable. La situation est donc normalement débloquée, mais le jugement rendu a déçu beaucoup de monde. Les manifestants de la place 13 mai n’acceptent pas la lecture de l’arrêt qui a été fait par certains acteurs politiques. Ils affirment qu’ils laissent place à des interprétations permettant aux uns et aux autres de tirer avantage de la situation. C’est dans ce contexte que l’émissaire de l’Union africaine débarque. Il considère peut-être que tout est réglé. Théoriquement, les règles sont claires, mais il reste encore à convaincre les manifestants de la place du 13 mai qui ne veulent pas de faux-semblants dans la conduite des affaires de la Nation.

Patrice RABE

Midi Madagasikara0 partages

« Demain » : Le duo de Rakroots et Rass qui fait le buzz sur le net

Quand un chanteur à tube en rencontre un autre, il ne peut en résulter qu’un autre tube… Depuis la semaine dernière, le duo de Rass et Rakroots inonde la toile. Posté mercredi dernier sur youtube, « demain » compte déjà plus de 19 000 vues. Tous les ingrédients étaient effectivement réunis pour faire de ce titre « le tube de l’été » en France. Conçu par l’un des réalisateurs les plus reconnus du showbiz en France : Andry H, « Demain », avec ce zouk langoureux, un rythme avec lequel, on ne connaissait pas Rakroots, fait mouche. En tournée en France, l’interprète de « Tania » qui a fait un Daniel Club à guichets fermés à Toulouse, un plein succès au Millénaire à Paris, malgré l’absence de Stéphanie, a profité de l’occasion pour tourner ce nouveau clip avec Rass, un jeune artiste que les Malgaches ont découvert grâce à son duo avec Raboussa. Il a eu raison car « Demain » est sur la même voie que « Tania » ou « Silako ». Cette collaboration avec Andry H dont les œuvres ont déjà été aperçues sur les publicités de grandes marques et grands magasins Parisiens et italiens comme Calvin Klein, Unkut, Kikoo, Make up Forever… ou les pochettes d’album ou singles de grands artistes comme Jessy Matador, Kaisha , aussi les photos officielles des Miss Mayotte, Miss Espagne, contribue davantage au succès de son nouveau duo avec Rass.Mahetsaka

Midi Madagasikara0 partages

RUGBY : Les dames Makis finissent 4eme

Madagascar se classe derriere le Kenya, l’Ouganda et la Tunisie en rugby chez les dames. Voilà le résultat du déplacement à Botswana.

Il s’agit d’un tournoi des éliminatoires préliminaires pour les Jeux Olympiques pour avoir un bon classement l’année prochaine. « On visait la 3e place mais bon. On est déjà dans le premier carré », nous a déclaré Eric Randrianarison, l’entraîneur national qui est avec les filles à Botswana. « Il faudra plus de préparation car les trois pays qui nous précédent jouent déjà au niveau mondial. Alors que les niveaux se valent. L’année derniere on était 5e, avec la 4e, on avance donc ». Au coach Eric Randrianarison de booster ces dames côté physique surtout la musculation avant la rencontre « Elles ont renforcé aussi la défense. Mais la fatigue s’est faite sentir en demi-finale ». Il a fallu beaucoup de cran et de courage à Claudia Rasoaharimalala et Felaniaina Rakotoarison, capitaine pour supporter le rythme. « Il n’y avait pas de grand différence côté taille et poids. Mais il nous faudra de plus grandes joueuses qui courent vite. Il faudra aussi plus de compétitions pour une bonne sélection ».

Classement final

1e Kenya

2e Ouganda

3er Tunisie

4e Madagascar

5e Zimbabwe

6e Sénégal

7e Botswana

8e Zambie

9e Maroc

10e Maurice.

Anny Andrianaivonirina

Midi Madagasikara0 partages

Tennis – BMOI Premium : Les titres changent de mains

La joie de Tiana et Thomas Rasaminanana après leur belle victoire.

De nouveaux champions ont été sacrés dimanche au Country Club à l’Open Premium BMOI.

Mission réussie. Une fois de plus, l’organisateur a offert de beau tournoi aux inconditionnels de la petite balle jaune à Ilafy. Comme le plateau de cette édition était très relevé, tous les titres changent de main. Dans la catégorie père-fils, le sacre est revenu à Tiana Rasamimanana (Sipromad) et Thomas Rasamimanana (Fetissimo). Le duo s’est imposé en finale contre Frédéric Gautier et Quentin Gautier (Madacolor) au point décisif, 1/5 et 4/1. Le premier set a été remporté par les Gautier avant que les Rasaminanana égalisent le score. Quatre ans après, Tiana-Thomas Rasaminanana renoue avec le titre. Dans les hostilités féminines, deux nouveaux duos ont fait sensation en éliminant les « favorites du tournoi ». C’est par deux sets à zéro que Domoina Raharitsiresy (Sté Ranaivosoa)-Vony Ramanantseheno (Caisse d’Epargne) ont battu Angolatiana Razafindrakoto (Lambert Fialamboly) et Claudia Pichler (La Terrasse), 4/2 et 3/1.

Dans la catégorie masculine, les acharnements étaient intenses car il a fallu tous passer à la mort subite pour départager les finalistes. Jérôme Valentin (Telma) et Frédéric Wybo (Ultramaille) ont su tenir leur revanche dans le groupe Titanium. Battus en finale l’année dernière, ils se sont offerts du titre cette année après une victoire à l’arraché à la mort subite contre Manantsoa Ramiandrisoa et Alain Rakotobe (M3KAR), 6/1 et 2/4 point décisif. Une belle revanche qui inscrit les noms de ces deux pongistes au palmarès du BMOI Premium. Dans le groupe steel, Larry Andriamalala (Cetis) et Christian Rahelison (Guanomad) ont été sacrés mais, ils ont quand même bien souffert. C’est à la séance fatidique de mort subite qu’ils ont remporté la victoire en battant Stéphane Rajaonson (Links) et Eric Lavergne (Cas’A Nou) par 4/3 et 2/3. Rideau alors sur cette édition 2018 sur une très belle note de satisfaction.

T.H

Midi Madagasikara0 partages

Volley-Loisirs : Et cela prend de l’ampleur !

Selon Hery Andriatsivahiny, responsable de ce volley Loisirs à Tana « ce n’est pas une compétition officielle de vétérans. En fait, nous avons voulu faire jouer ceux qui n’ont pas de licence et qui ont 25 ans et plus. Il s’agit de s’amuser et de faire du sport pour la forme ». Ces matches de volley-ball se jouent en mixte car il y a peu de dames qui peuvent former des équipes. Les terrains de volley-ball de l’ESCA les accueillent. Les demi-finales sont prévues pour le 7 juillet et les finales le 14 juillet. Leur objectif à moyen terme est de créer des équipes de moins de 40 ans et des équipes de plus de 40 ans.

Résultats du 12 mai

ESCA vs.OSTIE : 3sets à 1(25-18/ 27-25/ 21-25/ 25-21)

TRESOR vs. AIRMAD: 3sets à 1(25-23/ 25-22/ 18-25/ 25-19)

AS ARO vs. ASB : 3 sets à 1(24-26/ 25-18/25-22/ 25-22)

PAOMA vs. CUA: 3sets à 2(17-25/ 25-10/ 26-24/ 22-25/ 15-12)

DATARENTY vs. SALAMA: 3sets à 1(28-21/ 25-17/ 21-25/ 25-20

Résultats du 19 mai

ARO vs. AIRMAD: 3 sets à 1

ASB vs. ESCA : 3 sets à 1

OSTIE vs. CUA: 3 sets à 1

PAOMA vs. SALAMA: 3 sets à 1

TRESOR vs. DATARENTY: 3 sets à 1

Résultats du 26 mai

CUA vs. ESCA: 3-0

ARO vs. DATARENTY : 3-1

OSTIE vs. SALAMA: 3-1

ASB vs. AIRMAD: 3-0

TRESOR vs. PAOMA: 3-1

Anny Andrianaivonirina

Midi Madagasikara0 partages

Manjakandriana : Cinq maisons investies par une bande armée

Ils sont dotés de kalachnikov et de pistolet automatique. Au nombre de six, ces malfrats ont investi tour à tour cinq maisons d’habitation sises au village d’Ambohitrolomahitsy. Ils n’ont rien laissé au passage et même les bagues de mariage ont été délestées par ce groupe d’hommes non cagoulés. Ils n’avaient aucune précipitation pour accomplir leur forfait. A preuve, dans l’une des ménages qu’ils ont attaqués, ces bandits vont jusqu’à emporter le panneau solaire situé au toit de la maison. L’acte s’est produit samedi dernier vers 23 heures. Il n’y avait aucune résistance de la part des victimes qui étaient sous menace d’armes. Le premier rapport de la gendarmerie a fait état d’un amplificateur, de trois téléphones portables, de bagues en or et de panneau solaire parmi les objets volés. S’ajoute à cela la carte grise d’une voiture sans que le véhicule n’ait été volé. Une enquête a été aussitôt ouverte par le poste avancé d’Ambohimanarivo.

D.R

Midi Madagasikara0 partages

Fikambanana tanora « MMA » Toamasina : Reny voafonja 79, notoloran’izy ireo fanomezana fetin’ny reny

Efa hetsika fanaon’ny fikambanana tanora “Malagasy Mandray Andraikitra”, MMA, Toamasina ny fanomezana fanampiana ireo reny sy vehivavy voafonja eo anivon’ny fonjaben’i Toamasina, isaky ny fankalazana ny fetin’ny reny tahaka ny alahady teo. Nisy 79 izy ireo no nomena sakafo ilaina amin’ny fiainana andavanandro avy amin’ny MMA; izay ahitana zazakely 4 manaraka ny reniny izay efa nisy zaza kambana niara-nifonja tamin’ny reniny ihany koa teo aloha, saingy afaka noho ny fisalasalan’ny fitsarana ilay vehivavy dia nivoaka ny fonja ny zoma teo izy telo mianaka, sy vehivavy bevohoka iray manodidina ny fito volana, ary tovovavy tsy ampy taona 5 ihany koa noho ny heloka fivadiham-pitokisana manenjika azy ireo amin’ny fitsarana. “Fikambanana miasa amin’ny sosialim-bahoaka ny fikambanana Malagasy Mandray Andraikitra, koa afaka miara-miasa amin’ny rehetra mila anay izahay ho fifanampiana amin’ny ara-tsosialin’ireo mila anay”, hoy ny filohan’ny fikambanana. Nambaran’ny tompon’andraikitry ny fitantanana ny fonjaben’i Toamasina mpisolo toerana, fa “ilaina amin’ny fanarenana ny voafonja eto aminay ny famangiana azy ireo tahaka ny ataonareo MMA izao, satria na mifonja aza izy ireo, dia manana ny zony hovangiana sy ankaherezina mba hialany amin’ny rarisaina mety hiteraka olana amin’ny fiverenany eny amin’ny fiarahamonina”. Ho famaliana koa  ny fangatahan’ireto reny sy vehivavy mifonja ao Ambalatavoahangy ireto, dia hiantohan’ny fikambanana Malagasy Mandray Andraikitra tahaka ny efa nataony ny taona lasa, ny fiantohana mandritra ny herintaona ny “canal satellite” ho azy ireo, mba ho fialambolin’ireto vehivavy voafonja. Isan’ny zokiben’ireo reny sy vehivavy voafonja ao Ambalatavoahangy Rtoa Margueritte 70 taona, voaheloka 15 taona noho ny vono olona nambarany fa tsy nataony tany Vohitsoa Vavatenina ny tenany ka ho vita afaka roa volana izany saziny izany. Ankoatra izay miakatra be ny tarehimariky ny voafonja ao Ambalatavoahangy, tao anatin’ny roa volana tato ho aty izay, efa mahatratra 1.236 izany ankehitriny. Vokatry ny fitombon’ny mpanao heloka ateraky ny olana ara-tsosialy sy ara-politika misy ankehitriny no antony raha ny fanazavana.

Malala Didier

Midi Madagasikara0 partages

Johannesburg : 1er symposium africain sur la santé menstruelle

Depuis hier jusqu’à ce jour, se tient à Johannesburg, le 1er symposium régional sur la gestion de la santé menstruelle.

Il permettra, selon Mme Julitta Onabanjo, Directrice régionale du Fonds des Nations unies pour la Population, de mettre en lumière l’importance de la considération de la menstruation dans la vie d’une femme- personnelle oui, mais aussi et surtout professionnelle avec un impact sur l’économie de sa nation- et notamment des jeunes filles, pour leur épanouissement et la réalisation de leur plein potentiel. Ce dessein trouve tout son sens quand on sait que 30% des Africains sont de sexe féminin ; c’est-à-dire des filles et des femmes âgées de 10 à 50 ans. Ces 30% ont leur règle pendant en moyenne 2.535 jours, soit près de sept ans sur 39 dans leur vie. Avec les règles douloureuses et l’accès problématique au minimum de matériel requis pour l’hygiène menstruelle, ces filles et femmes sont donc « inopérationnelles », non productives et se sentent stigmatisées (dans certains cas, encore trop nombreux en Afrique) pendant au moins sept ans de leur vie. Un gâchis quand on sait tout ce qu’une femme est capable de réaliser ; comme le disait le proverbe chinois : « Les femmes soutiennent la moitié du ciel ». Nous en reparlerons.

Luz Razafimbelo

Midi Madagasikara0 partages

Talatamaty : Môtô nifandona tamina fiara, olona roa naratra mafy

Nandriaka indray ny rà tamin’iny lalan’i Talatamaty iny ny alin’ny alahady lasa teo. Mpitondra môtô roalahy no tsy natsiaro tena intsony sy nihoson-drà tanteraka, rehefa nifandona tamina fiara iray nifanena taminy ny môtô izay nentin’izy ireo. Nentina novonjena haingana tamin’ny toeram-pitsaboana moa ry zalahy ireto.

Tokony ho tamin’ny 10 ora sy sasany alina teo no nitranga ny loza, raha ny filazan’ireo nanatri-maso. Somary malalaka ihany iny lalana iny rehefa alina ny andro, kanefa isan’ny mampidi-doza satria be fiolanana. Tamin’io fotoana io dia tsy fantatra, hoy hatrany ireo nanatrika ny loza na tsy nisy jiro ilay môtô ka tsy tazan’ilay fiara tsy mataho-dalana nifanena taminy. Nisy ny iray tamin’izy ireo ihany koa no somary nihoatra ny faritra tokony hisy azy tany amin’ny lalana ka tsy tana intsony ny loza. Vokany potika tanteraka ilay kodiaran-droa nentin’ireto roalahy, raha ny lohan’ilay fiara kosa no nahitàna fahapotehana. Nipitika lavitra mihitsy koa ireto mpitondra môtô ary nitrosona tamin’ny tany nony avy eo, samy tsy nisy nahatsiaro tena intsony. Fiara sendra nandalo teny an-toerana, izay tsy mataho-dalana ihany no nitondra azy ireo haingana tany amin’iny toeram-pitsaboana.

Fa ny sabotsy maraina lasa teo ihany koa dia nisiana trangana lozam-pifamoivoizana teny amin’iny faritra iny hatrany. Tamin’ity indray mitoraka ity indray dia sarety no nodomina fiara kely iray. Araka ny filazan’ireo nanatri-maso dia mety ho  tsy nisy jiro na mari-pamatarana ity sarety ity kanefa mandeha alina. Mazava ho azy, fa tsy hitan’ilay fiara ka izao nifandona izao. Tsy nisy moa ny naratra na ny namoy ny ainy tamin’izany fifandonana izany, saingy nahitana fahasimbana kosa na ilay sarety na ilay fiara nandona.

Nangonin’i m.L

Midi Madagasikara0 partages

Mandoto : Voalaza fa mpangala-jaza, fiara tsy mataho-dalana roa nodoran’ny olona

Efa mailo tanteraka amin’ity  tsy fandriampahelamana ity ny olona any ambanivohitra any, hany ka  mora handairan’ny tsaho. Vokany, fiara roa tsy mataho-dalana , an’ireny orinasa misehatra amin’ny fifandraisan-davitra ireny no may nodoran’ny olona, tany amin’iny kaominina Betrohana, ao amin’ny distrika Mandoto iny, rehefa voalaza fa hoe mpangala-jaza.

Ny herinandro lasa teo no nisehoan’ity tranga ity tany amin’iny fokontany antsoina hoe Morafeno. Araka ny fampitam-baovao azo avy tany an-toerana dia nifanandrify indrindra tamin’ny zaza tsy hita tao amin’ity tanàna ity ny fandalovan’ireo fiara tsy mataho-dalana roa ireto. Niely vetivety teo ny resaka fa mety ho nalain’ireo fiara ireo ilay zaza. Romotra tamin’izany ireo fokonolona ka rafitra nanenjika ireo. Sendra ny lalan-dratsy sy ny tampoka ihany koa anefa ireto mpamily ka tsy afa-nanoatra intsony, rehefa tsy afa-nandeha intsony ilay fiara nentin’izy ireo. Olona efatra no nentin’ireo fiara roa ireo ka samy nitsoaka avokoa rehefa nahita ireto fokonolona tezitra nanenjika azy ary samy niezaka nanavotra ny tenany tany anaty kirihitra tany. Araka ny vaovao hatrany dia ny mpamilin’ny iray tamin’ireto fiara ireto no somary taraiky ka voan’ny tora-baton’ny fokonolona ary naratra, saingy avotra ihany. Rehefa tezitra sy tsy nahita ireo olona tao anaty fiara intsony moa ireo mpanenjika dia tany amin’ireto farany no nanamparan’izy ireo ny hatezerany. May kila ireto fiara tsy mataho-dalana roa ireto.

Tao anatin’izany rehetra izany dia nisy tamin’ireo olona tao anaty fiara no niezaka avy hatrany namonjy ny tompon’andraiki-panjakana teo an-toerana sy ny mpitandro filaminana. Ireto farany no niezaka nandamina ireo mponina ary nanazava tamin’izy ireo, fa tsy mpangala-jaza velively ireto olona ireto. Fantatra tokoa mantsy fa handeha hitsirika « pylone » izy ireo amin’io fotoana io, saingy mbola vahiny tamin’ilay toerana ka very làlana sy tafatsofoka tanaty tananan’olona. Nifanandrify indrindra tamin’io anefa no nisy zaza, izay tsy hita izay nalehany tao an-tanana ka io niforona ho azy io ilay tsaho, ary dia izao niafara tamin’ny fandoroana fananan’olona tsy manan-tsiny izao. Mbola any an-toerana manao ny fanadihadiana rehetra moa amin’izao fotoana izao ny zandary ary miezaka hatrany mandamina ny sain’ireo mponina.

m.L

Midi Madagasikara0 partages

Football-Cosafa Cup : Les Barea à la porte des quarts

La chance continue de sourire aux Barea qui héritent d’une belle situation après le match nul (1 à 1) entre les Seychelles et les Comores.

Du coup, une victoire suffirait largement à propulser Dax et ses camarades en quarts de finale contre l’Afrique du Sud.

Une rencontre jugée par les techniciens comme à la portée des Malgaches et que Franklin Andriamanarivo peut s’offrir le luxe de tourner son effectif en titularisant le feu follet de l’AJESAIA, Patrick, ou encore l’attaquant de JET Mada Carlos et même le néo CNaPS, Angelot. Bref, il y a de la matière car même Lôlôdy peut intégrer le groupe de départ pour mettre au repos Mika qui se trouve dans une forme étincellante.

Une revue qui peut d’ailleurs servir les intérêts des Barea dont l’objectif est d’aller le plus loin possible en ayant en mémoire qu’une victoire finale vaut 50.000 dollars.

Avec le cours actuel à Mada, cela fait une sacrée pactole. Le jackpot…

Clément RABARY

Midi Madagasikara0 partages

Karaté : Rabeasy Achille s’en est allé

Rideau noir sur le karaté malgache. Rabeasy Achille Laurent s’en est allé hier suite à une maladie. Karatéka brillant, ceinture noire 5e dan, il était membre de l’AKKA et a fait partie de l’équipe nationale lors des jeux africains de 2007, de même, lors des combats contre la sélection de France en 1996. Il a été champion de Madagascar en moins de 70kg, et champion de Madagascar par équipe de 1995 en 2005. Sincères condoléances de Midi Madagasikara.

Anny Andrianaivonirina

Midi Madagasikara0 partages

Iavoloha : Le cardinal Désiré Tsarahazana reçu par Hery Rajaonarimampianina hier.

Poignée entre le cardinal Désiré Tsarahazana et le Président Hery Rajaonarimampianina.

Le nouveau cardinal, Désiré Tsarahazana, a été reçu par le Président Hery Rajaonarimampianina, hier après-midi à Iavoloha. Il était notamment accompagné du Nonce apostolique, Mgr Paolo Rocco Gualtieri et du vice-président de la Conférence des Evêques de Madagascar, Mgr Marie Fabien Raharilamboniaina, évêque de Morondava. A cette occasion, le Président de la République a félicité le nouveau cardinal pour sa nomination par le Pape François, et lui a également fait part de son soutien dans sa mission. Notons que, l’annonce officielle de la nomination du nouveau cardinal se fera à Rome le 29 juin prochain. Par ailleurs, le cardinal Tsarahazana a tenu à faire savoir au Président que, l’église catholique ne se ligue et ne se liguera jamais contre l’Etat, contrairement à certaines rumeurs. Vu l’état actuel des choses, le régime semble rassuré par une telle déclaration.

Recueillis par Dominique R.

Midi Madagasikara0 partages

Johannesburg : 1er symposium africain sur la santé menstruelle

Depuis hier jusqu’à ce jour, se tient à Johannesburg, le 1er symposium régional sur la gestion de la santé menstruelle.

Il permettra, selon Mme Julitta Onabanjo, Directrice régionale du Fonds des Nations unies pour la Population, de mettre en lumière l’importance de la considération de la menstruation dans la vie d’une femme- personnelle oui, mais aussi et surtout professionnelle avec un impact sur l’économie de sa nation- et notamment des jeunes filles, pour leur épanouissement et la réalisation de leur plein potentiel. Ce dessein trouve tout son sens quand on sait que 30% des Africains sont de sexe féminin ; c’est-à-dire des filles et des femmes âgées de 10 à 50 ans. Ces 30% ont leur règle pendant en moyenne 2.535 jours, soit près de sept ans sur 39 dans leur vie. Avec les règles douloureuses et l’accès problématique au minimum de matériel requis pour l’hygiène menstruelle, ces filles et femmes sont donc « inopérationnelles », non productives et se sentent stigmatisées (dans certains cas, encore trop nombreux en Afrique) pendant au moins sept ans de leur vie. Un gâchis quand on sait tout ce qu’une femme est capable de réaliser ; comme le disait le proverbe chinois : « Les femmes soutiennent la moitié du ciel ». Nous en reparlerons.

Luz Razafimbelo

Midi Madagasikara0 partages

« Ilay dinan’ny fitia » d’Esther Randriamamonjy !

Voahary et Dina sont amoureux éperdument l’un de l’autre. Fiancés depuis deux ans, le jeune couple prépare actuellement ce qui devrait être le plus grand jour de leur vie : celui où ils se diront enfin oui devant Dieu et les hommes.  Une histoire des plus banales, à ne lire que les premières pages. Mais soudain, la jeune femme disparaît, sans laisser de trace, après l’explosion d’un pont. Dina serait-elle liée à cet évènement ? L’époque dans laquelle se situe l’histoire est  en effet trouble. La vie politique n’est pas stable. Une crise se prépare, et les deux jeunes gens sont très impliqués dans la vie et les projets de leur parti politique respectif.  Voahary a remué ciel et terre pour retrouver sa belle. Trois ans après la disparition de Dina, alors qu’il n’y croyait plus, une lettre lui parvient. Il reconnaît l’écriture : « Voahary malalako ! Andraso aho ! Hitohy ny tantarantsika ». Une lettre qui fait renaître l’espoir. Quatre ans après, ils se retrouvent enfin, mais pour vivre un autre drame. La jeune femme est gravement malade et est devenue maman, d’un petit garçon : Lova, un petit métisse qui ne parle ni ne comprend le malgache. Mais sur tout, l’amour l’emporte. Voahary n’a jamais oublié son amour de jeunesse, celle avec qui, il voulait fonder sa vie. Il la soutient et devient même un père pour le petit Lova. Plus tard, il découvrira un grand secret, un lourd secret que la jeune femme ne lui révèlera qu’à l’article de la mort : elle est séropositive et lui a transmis sa maladie. Une histoire qui, contrairement, à la plupart, ne connaît pas une fin heureuse et qui tiendra sans aucun doute le lecteur en haleine, jusqu’à la dernière page.(« Ilay dinan’ny fitia » d’Esther Randriamamonjy est disponible en librairie depuis 2008)Mahetsaka

Midi Madagasikara0 partages

Mpitandro filaminana nifampitifitra : Tonga nandamina ireo tompon’andraiki-panjakana sy ny lehiben’izy ...

Azo lazaina, fa efa niravona tanteraka ilay trangana fifampitifirana nisy teo amin’ny miaramila sy ny zandary tany Kandreho, ny sabotsy lasa teo, ka nahafaty ilay miaramila ary naharatrana zandary iray. Raha nitohy tokoa mantsy ny raharaha, dia nety niteraka savorovoro teo amin’ireto mpitandro filaminana, mpirahalahy mianala sy miara-miady amin’ny dahalo ireto, kanefa rehefa nisy ny fifandaminana dia niravona tanteraka izany. Nijoro ho mpanelanelana tamin’izany ireto tompon’andraiki-panjakana tany an-toerana, niaraka tamin’ny lehiben’izy ireo tsirairay avy. Tsy misy ny disadisa eo aminay samy mpitandro filaminana. Tranga tsy neritreretina ho tonga, iny niseho ny sabotsy lasa teo iny, hoy ny fanazavana azo. Raha ny fandehan-javatra tokoa mantsy, dia nihevitra fa dahalo no niandry kendry tohina ireto zandary handeha hody ireto, tanaty haizina.  Hany ka namaly tifitra avy hatrany izy ireo, nanohitra izany. Nisy iray tamin’ireo zandary ihany koa mantsy no naratra, voan’ny bala teo amin’ny feny. Rehefa nitsahatra ny fifampitifirana ka nojerena anefa dia fantatra teo fa miaramila ilay nitifitra fa tsy dahalo velively akory. Ity farany moa izay naratra mafy, ary indrisy fa namoy ny ainy rehefa nentina tany amin’iny hôpitaly. Ilay zandary naratra kosa, dia efa nampiakarina aty an-dRenivohitra ary nentina notsaboina tetsy amin’iny hôpitaly miaramila Soavinandriana.

m.L

Midi Madagasikara0 partages

Betafo : Telo lahy nilanja basy, matin’ny fitsaram-bahaoka ny iray

Nihevitra izy telo lahy, fa tsy hisy sahy hanatona  azy ny fokonolona, noho ny basy teny an-tànany. Tsy izay anefa no niseho fa dia matin’ny fitsaram-bahoaka ny iray tamin’izy telo lahy. Ilay nilanja ny basy mihitsy ity matin’ny fokonolona ity. Tao amin’ny fokontany Miaramamindra, toerana antsoina hoe Ambaromahatahotra no nisehoan’ity tranga ity, ny faramparan’ny herinandro lasa teo tao amin’ny kaominina Betafo. Namakivaky ny tanàna izy telo no nilanja ilay basy kalaky A4, raha ny filazan’ny loharanom-baovao. Tsy nisalasala ny fokonolona nanadihady azy telo lahy, saingy tsy nahazo valin-teny mahafa-po no sady mahimahina izany ny fahitan’ny fokonolona azy. Raikitra avy hatrany ny fanenjahana nony avy teo ka ny iray io tratra sambo-belona io, fa ny roa lahy kosa tafatsoaka lavitra ka tsy mbola hita hatramin’izao. Niharan’ny hatezeram-bahoaka ilay voasambotra satria ankoatra ny basy teny an-tànany, dia mbola nahitan’ny fokonolona karatra sandoka maha- mpiasan’ny Jirama roa tao amin’ny entany, miampy rojo vy famatorana sy “scotch” lehibe iray. Nambaran’ny fokonolona noho izany, fa nikasa hanao fanafihana teo amin’ny manodidina ihany ry zalahy ireo, saingy io voasakana io.  Tsy mifanalavitra amin’ny tobin’ny zandary moa ilay toerana nahatraran’ny fokonola ny iraika lahy io ka vetivety ihany dia tonga teny an-toerana ny zandary. Noraisin’ny zandary an-tànana ilay basy ary nentina namonjy toeram-pitsaboana ilay jiolahy, tsy tana intsony anefa ny ainy noho ny ratra nahazo azy. Fantatra, fa tsy mponina avy ao Betafo no sady tsy avy eto Vakinankaratra akory io maty io, fa avy ao Namontana Antananarivo.

Andry N.

Midi Madagasikara0 partages

Haute Matsiatra : Tué pendant la pendaison de la crémaillère

La soirée d’inauguration de sa nouvelle maison a tourné au cauchemar. Deux tueurs se sont infiltrés dans la fête et l’ont tué sous les yeux de tous les invités. Dans la nuit du dimanche au lundi dernier, l’ambiance était à son comble et tout le monde ne doutait qu’un crime crapuleux allait se produire. Des coups de « coupe-coupe » (sabre local) ont été assenés sur le propriétaire de la maison, lui-même organisateur de la fête. Le sang dégoulinait du corps de la victime et la panique fut totale. Les deux tueurs, eux, ont pris la fuite une fois le forfait accompli. Les descriptions avancées par les témoins ont permis aux enquêteurs de les identifier. Ce sont Georges et Zedy dit Zama. La victime a laissé sa vie durant son transport à l’hôpital. Pour un carnage, ce cas en est vraiment un . La recherche des deux auteurs est déjà activement lancée par la gendarmerie de Kalalao.

D.R