Participer à la campagne crowfunding de FoodWise Madagascar

Les actualités à Madagascar du Mercredi 26 Décembre 2018

Modifier la date
News Mada150 partages

Asa sosialy: mpianatra 93 hisehatra avy hatrany

Namoaka mpianatra miisa 93 ny sekoly ambony manofana momba ny asa sosialy, ISTS Mandriamena Andoharanofotsy, ny 21 desambra teo. Marihina fa anisan’ireo sekoly ambony katolika ity ISTS ity. Miisa 81 ny nahazo ny mari-pahaizana lisantsa amin’ny andiany 12 Vaniala, ary 12 kosa ny nahazo ny mari-pahaizana Master (Bacc+5).

Hisehatra amin’ny asa avy hatrany ireo mpianatra nahazo diplaoma ireo. Hiasa amin’ny asa sosialy izay nifotoran’ny fiofanana azon’izy ireo. Ity sehatr’asa ity izay manomboka mahazo vahana eto amintsika, raha somary tsy nisy nahafantatra tany aloha. Miasa eny anivon’ny ONG na tetik’asa misehatra amin’ny sosialy matetika ireo nahazo ny mari-pahaizana avy amin’ny ISTS. Miara-miasa akaiky amin’ny ONG RTM (Reggio Terzo Mondo) izy ireo. Marihina fa ONG iraisam-pirenena misehatra amin’ny asa sosialy, miasa an-tsitrapo ary mifototra amin’ny maha kristianina ny RTM. Efa nahatratra 1.500 ny isan’ny mpianatra nivoaka tao amin’ny ISTS. Tamin’ny 1960 niforonany, ka ny “Congrégation Filles du Cœur de Marie » no nanangana azy tamin’izany.

Yves S.

News Mada23 partages

Ceni: « Tsy hanova ny voka-pifidianana ny fampitahana »

« Tsy midika hoe hanova ny voka-pifidianana ny Ceni amin’ny fampitahana ny voka-pifidianana ao anatin’ny fitanana an-tsoratra (PV) eo anivon’ny Ceni. Satria tsy manana izay fahefana izay ny Ceni? Ny fanamarihana ao anatin’ny fanapahana izay hamoahana ny voka-pifidianana vonjimaika no ampidirana izay fanamarihana izay vokatry ny fampitahana. »

Io ny fanazavan’ny filoha lefitry ny Ceni, Andriamanantsoa Philibert Hervé, teny Alarobia, ny faran’ny herinandro teo, tamin’ny fanomanana ny fanaovana fampitahana voka-pifidianana vonjimaika sy ny endriky ny fampitahana ary fandaminana ny fanapahana an-tsoratra amin’izany.

Niisa 55 ny PV nentin’ny solontenan’ny kandidà lah. 25, Ravalomanana Marc, nanaovana fampitahana, ny faran’ny herinandro teo. Nefa najanon-dry zareo izany rehefa vita ny fampitanana miisa enina, rehefa hita fa nitovy avokoa ireo PV. Nilaza mbola hiverina hanao fampitahana izy ireo.

Nifanaraka 100% ny PV nanaovana fampitahana

Nifanaraka 100% ny tany amin’ny solontenan’ny kandidà sy ny teo anivon’ny Ceni ireo PV enina nampitahaina ireo. « Manokatra varavarana lalandava ny Ceni amin’izany hoe fiantohana ny fangaraharana eo amin’ny fikirakirana voka-pifidianana », hoy ny filoha lefitry ny Ceni.

Araka ny voalazan’ny lalàna, manohy hatrany ny fikirakirana ny voka-pifidianana ny Ceni. Satria misy fetrandro atoron’ny lalàna amin’ny fikirakirana voka-pifidianana izany eo anivon’ny Ceni, araka ny fanazavany. Mba hahazoana manaja antsakany sy andavany izany tetiandro omen’ny lalàna izany, mitohy hatrany ny asa.

Fanamarihana ihany no azon’ny Ceni atao, fa tsy maintsy mamoaka ny voka-pifidianana vonjimaika hatrany ry zareo amin’ny alalany PV eo an-tanany. Ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) no manana fahefana hanamarina ny PV.

Rahampitso tolakandro no havoakan’ny Ceni amin’ny fomba ofisialy ny voka-pifidianana vonjimaika feno.

R.Nd.

 

News Mada20 partages

« 48h de déclic »: tantsoroka ho an’ny tanora… 

Namolavola sehatra iray « 48 h de déclic » hanaovana tantsoroka ho an’ny tanora na olon-dehibe mila fanampiana ny La Résidence Amboara Tsifoina. Tanjona ny hanampy azy hahatsapa ny talentany na koa hahafantarany ny zavatra tiany atao amin’ny fiainana. Mijanona roa andro ao amin’ny Résidence ny olona ary raisin’ny tomponandraikitra an-tanana, mandritra izay fotoana izay. Olona fito (16 taona ny zandriny indrindra-40 taona no ho mihoatra) isaky ny 48 ora no raisin’ny coach. Indray mandeha ao anatin’ny iray volana ny fidirana ao amin’ny la Résidence. Tsy mety ny fiankinan-doha fa tokony ho fihaonana indroa ka hatramin’ny 12 no azo atao hanampiana olona iray, araka ny nambaran’ny filohan’ny  federasiona malagasy misahana ny coaching professionnel, Ranoarivony Noussyh Seheno.

Efa mahazo vahana eto amintsika ny coaching, amin’izao fotoana izao, amin’ny sehatra samihafa : ny fandraisana mpiasa, ny olana eo amin’ny asa na fianakaviana… Fa ny tanora no tena liana aminy. Maro ireo mila tari-dalana ho an’ny latsaky ny 21 taona, eo koa ny saro-kenatra ka mila fiomanana sy fanampiana amin’ny sehatry ny asa ho an’ny efa bebe taona.

Misy ny sekoly manofana ho coach eto amintsika. Arakaraka ny tanjona ny faharetan’ny fiofanana. Herintaona ka hatramin’ny roa taona ny fanofanana ka matetika takina ny mari-pahaizana bakalorea sy ny fifehezana ny teny frantsay.

Vonjy      

News Mada16 partages

Arsevekan’Antananarivo, ny Mgr Razanakolona:“Ndeha hihavana… Aoka tsy hampihatra herisetra”

Niarahaba sy nirary soa ny vahoaka sy ny kristianina ny arsevekan’Antananarivo, ny Mgr Razanakolona Odon, omaly tao amin’ny onjam-peo, RDB. Nampita hafatra koa ny solontenan’i Vatikana eto amintsika.

Nambaran’ny Mgr Razanakolona Odon fa tokony hisy heviny araka ny irin’Andriamanitra ity noely ity. “Tsy handalo toy fety hafa mirentireny ivelany fotsiny… Handeha hiainantsika ny finoantsika mba mitondra hetahetam-piovana… Ndeha hihavana sy hifankatia ka hahay hijery ny hafa ary hifampizara ny kely ananana. Hahay hionona amin’ny anjaran’ny tena.. Hahay hifehy tena sy tsy hampihatra herisetra… Mankalaza ny Noely tokoa  isika raha tanteraka izany”, hoy izy. Notsiahiviny fa dingana iray lehibe nanamarika ny tantaran’ny firenena ny fifidianana natao ny 19 desambra teo. Nanteriny fa maro ireo mampitebiteby ny olona. Hanao ahoana ny ampitso ? Hisy fitoniana  sy filaminana ve  fa zary valala voatango ka very fanahy mbola velona ny sarambaben’ny vahoaka. Miaina anaty fitaintanana sy fahoriana isan-karazany. “Mety ho azon’ny fakam-pahany aza ny sasany ka hilaza fa manadino Andriamanitra ka tsy mihaino vavaka intsony, araka ny voalazan’i Izaia mpaminany”, hoy ihany izy.

Mihaino fa tsy manetsy tadiny Andriamanitra…

Notsindriny fa  tokony hahatsapantsika ny  tsy fandaozany antsika ny Noely. Tonga nofo ary miara-monina amintsika Andriamanaitra mba hampisy hasina ny andavandrontsika, araka ny nambarany.  “Tsy mila voatsiary sy tsy manetsi-tadiny amin’ny mahazo ny olona Izy. Tanterahiny fampanantenana nataony. Hahita hazavana ny firenena nandeha amin’ny aizim-pito. Hahita hazavana satria eo amin’ilay zaza teraka ny fanjakana. Izy ilay mpanolotsaina mahagaga. Andriamanitra mahery… Tena mila io mpamonjy io isika”, hoy ny Mgr Razanakolona Odon. Nametra-panontaniana anefa ny tenany ny amin’ny hoe hatraiza ny fanekentsika hiaramonina aminy, mandray azy ho tonga zanak’Andriamanitra ? “Manaiky hotarihin’ny fanahin’Andriamanitra. Fanahy mampitombo ny fanantenana ao amintsika  mameno hafaliana am-piadanana  raha raisintsika am-pinoana”, hoy ny arsevekan’Antananarivo.

Mila ny fahazavana avy amin’Andriamanitra ireo mpanao politika…

Nampahatsiahiviny indray ny fahazavana ho entin’i Jesoa zazakely kosa ny solontenan’ny papa eto amintsika, ny Mgr  Paolo Rocco Gualtieri tamin’ny hafatra Noely. Nohitsiny izany hazavana entin’ny krismasy izany ho an’ny malaelo ary fanantenana amin’ny fiainana, araka ny voalazany Soratra Masina. “Manazava ny olon-drehetra ny fahaterahan’ilay Mesia… Sokafy ny fontsika ho amin’izany fahazavana izany ary tokony hanomboka eo amin’ny tsirairay sy ny fianakaviana izany.  Eo amin’ny fiaraha-monina sy eto amin’ny firenena”, hoy izy. Nohamafisiny fa manafaka ireo mijaly ny fahazavana avy amin’Andriamanitra. Ho an’ireo marary sy ny mpanao politika  amin’ny andraikitra raisiny eto amin’ny firenena… “Mangataka antsika tsirairay handray izany hazavana izany satria ny Noely mitondra hazavana maneran- tany sy ho an’ny olona rehetra…”, hoy ity solontenan’ny papa François ity.

Synèse R.

News Mada14 partages

Delai de dédouanement: vers une accélération des procédures

La Douane ambitionne de réduire à près de 50% le délai de dédouanement, notamment au port de Toamasina. Une initiative prise face aux différents problèmes souvent soulevés par les usagers.

Le Comité de pilotage de l’Observatoire des délais de dédouanement au port de Toamasina s’attelle actuellement à réduire le délai de dédouanement, particulièrement dans le Grand port de l’est. A l’issue d’un colloque organisé le 13 décembre à Toamasina, les membres du Comité de pilotage ont validé et signé des résolutions pour l’amélioration des délais de dédouanement, sous forme d’engagement pour 2019.

«Ces engagements se basent principalement sur les défis majeurs pour accélérer le dédouanement, l’objectif étant ainsi d’atteindre une réduction de 50% du délai de dédouanement d’ici l’année 2023», apprend-on du service des douanes. Cet objectif est effectivement défini dans la feuille de route sur la mise en œuvre des Accords sur la facilitation des échanges, dont Madagascar est signataire.

Et conformément aux recommandations de cet accord, les membre du Comité de pilotage s’engagent individuellement à s’auto-évaluer puis, à se conformer aux normes prescrites sur les plans législatif et réglementaire, procédures, utilisation des technologies de l’information et de la communication, d’équipement et d’infrastructures ainsi qu’en matière de ressources humaines.

L’adhésion de chaque entité à ces engagements se traduit, entre autres, par la facilitation des procédures et un appui au secteur privé. Ce dernier autant que les usagers ayant maintes fois soulevé les différents problèmes de dédouanement.

Plateforme des acteurs

Pour rappel, l’Observatoire des délais de dédouanement est une plateforme mise en place entre les principaux acteurs du dédouanement, afin de travailler ensemble sur les points et mesures à prendre pour atteindre l’objectif commun qui est d’«arriver à un dédouanement accéléré des marchandises».

En effet, un comité de pilotage est mis en place pour chaque observatoire, regroupant les représentants des principaux acteurs au dédouanement. Les tâches dudit comité se résument à analyser, à partir des mesures du délai de dédouanement, dans quelle partie du processus de dédouanement des marchandises il existe des problèmes. Aussitôt identifier, de déterminer leur nature, leur motif et de proposer les solutions y afférentes. Ce comité de pilotage reçoit des recommandations du comité analytique, regroupe les acteurs du secteur privé et oriente ces travaux sur ces recommandations.

Arh.

 

Midi Madagasikara9 partages

Tourisme de plaisance : Une nouvelle base de « Dream Yacht Charter » à Nosy-Be

L’Ile aux Parfums est favorable au tourisme de plaisance.

Nosy-Be est le point de départ idéal pour une croisière inoubliable, avec ses plages de sable blanc et ses îlots coralliens à explorer.

C’est la raison pour laquelle, le leader mondial de la location de bateaux, « Dream Yacht Charter », installera une nouvelle base à Nosy-Be à compter de la période estivale de 2019. Ce projet d’implantation à Madagascar entre dans le cadre de la densification de la présence de cet armateur à travers le monde. Il faut savoir que les escapades en bateaux de croisière  dans la zone de l’Ile aux Parfums sont devenus très en vogue depuis ces dernières années. D’ailleurs, Nosy-Be constitue le point de départ pour des croisières de plusieurs jours notamment dans les archipels de Radama et Mitsio. On peut y pratiquer diverses activités nautiques dont entre autres, la randonnée dans les îlots, la pêche sportive, la baignade, et la découverte de magnifiques fonds sous-marins. Explorer cette région hautement préservée est ainsi incontournable pour les amateurs de plongée, de « snorkeling » et de nature.

Croisière inoubliable. Parlant de « Dream Yacht Charter », l’armateur proposera en location trois bateaux sans équipages, deux catamarans de luxe et un monocoque, pour des croisières de luxe dans le Nord-Ouest de Madagascar. Avec ces voiliers, les voyageurs pourront naviguer dans les lieux qui les ont toujours fait rêver. C’est une promesse de vacances inoubliables, avec un niveau incomparable de luxe, de flexibilité et d’intimité. En outre, « Dream Yacht Charter » dispose d’une flotte d’environ 1.000 bateaux habitables accueillant chaque année plus de 130.000 clients. Il est présent dans 34 pays et dispose de 53 bases dans le monde. Cet armateur a choisi d’installer une base à Nosy-Be étant donné que c’est le point de départ idéal pour une croisière inoubliable, avec ses plages de sable blanc et ses îlots coralliens à explorer.

Quatrième continent. Par ailleurs, la diversité de l’île est également l’une de ses principales attractions. Les amateurs du tourisme de plaisance pourront entre autres, découvrir des lémuriens qui les accueillent une fois à terre à Nosy Iranja. Pour la vie marine, on peut visiter Nosy Kalakojoro où les requins-léopards nagent à travers la passe. Puis, si l’on dirige vers les mouillages abrités de la Baie des Russes, les voyageurs auront l’occasion de voir des baleines à bosse selon la période de l’année, des raies mantas et des dauphins. Avec toutes ces richesses, il n’est pas surprenant que Madagascar ait souvent été désignée comme le quatrième continent et vous promette une expérience de navigation spectaculaire. Une chose dont on est sûr, cela permet de promouvoir la destination Madagascar.

Recueillis par Navalona R.

Midi Madagasikara7 partages

Andry Rajoelina – Marc Ravalomanana : Les deux protagonistes de 2009 départagés par la voie des urnes

Les électeurs ont exprimé leur voix et leur choix entre les deux candidats, conformément à l’article 5 alinéa 1er de la Constitution qui dispose que « la souveraineté appartient au peuple, source de tout pouvoir, qui l’exerce par ses représentants élus au suffrage universel direct (…) ».

Le peuple souverain a départagé les deux protagonistes de 2009, en accordant 2.565.644 voix (55,56%) à Andry Rajoelina contre 2.052.494 voix (44,44%) pour Marc Ravalomanana dans 24.670 bureaux de vote sur 24.852. Soit 99,27%. Cette différence de 513.150 voix enregistrée hier à 21h 45, selon la tendance nationale auprès de la CENI, changera peu ou prou avec les résultats des 182 derniers bureaux de vote restants. L’écart qui s’est nettement creusé par rapport au premier tour, ne risque pas non plus de connaître un bouleversement substantiel ou un renversement inattendu au niveau de la HCC qui peut « se saisir d’office lorsqu’elle estime qu’il y a eu violation des dispositions législatives ou réglementaires ou pour d’autres motifs d’ordre public lors du contrôle des PV des bureaux de vote et des Sections de Recensement Matériel des Votes (SRMV) ». Et ce, même en l’absence de tout recours. Ce qui est peu probable compte tenu des « anomalies, irrégularités et fraudes » évoquées par le « Komity 25 » qui inondera sûrement Ambohidahy de requêtes, après les avoir retirées lors du premier tour.

Opération de vérification. Quand bien même cela ne serait pas prévu par les textes, la CENI, « dans un souci de transparence et d’inclusivité, mais aussi pour dissiper toute suspicion », a autorisé une délégation du candidat numéro 25, à procéder à la vérification des documents électoraux. Une opération qui a duré de 20 heures à 4 heures du matin dans la nuit de lundi à mardi pour une éventuelle « Krismasy Fandresena ». Une ultime tentative avant la publication des résultats provisoires complets par la CENI qui est prévue demain à 16 heures.

Force probante. Nonobstant la vérification et le contrôle de légalité effectués par la HCC, il appartiendra essentiellement à la partie requérante d’apporter les preuves de ce qu’elle avance, dans la mesure où des requêtes se bornant à de simples allégations, sans pièce ayant force probante démontrant une altération du scrutin, une modification du sens du vote, une violation flagrante des dispositions législatives ou réglementaires ou d’autres prescriptions d’ordre public, ne peuvent qu’être rejetées comme non fondées. Il en est de même pour les requêtes accompagnées de pièces mais qui sont insuffisantes pour démontrer la véracité des faits ou qui relatent manifestement des faits inexacts.

Redressements. Lors du contrôle des procès-verbaux, la HCC pourrait être amenée à constater des incohérences entre le nombre de suffrages exprimés et le total des voix obtenues par les deux candidats. Si ces erreurs matérielles ne sont pas de nature à influer sur la sincérité du scrutin, le juge électoral procéderait aux redressements matériels nécessaires en vue de rétablir la vérité des urnes, tout en confirmant la régularité des opérations électorales et des résultats dans les bureaux de vote concernés. Il n’est pas exclu non plus que les anomalies soient des erreurs de transcription résultant de fautes de saisie, parfois par l’équipe d’un candidat elle-même.

Légitimation. L’expérience de la précédente élection présidentielle montre que les anomalies pourraient notamment porter sur la non-concordance entre les suffrages exprimés et le total des voix obtenues par chaque candidat, à l’inexactitude des résultats transcrits sur les P.V des opérations électorales par rapport à ceux figurant sur la feuille de dépouillement dûment signée par les scrutateurs. Les erreurs ou irrégularités ne sont pas constitutives de fraudes pouvant altérer la sincérité du scrutin ou modifier le sens du vote et ne sont pas ainsi de nature à entraîner l’annulation des opérations de vote. Compte tenu de l’écart de voix entre les deux finalistes, il est peu probable que l’annulation totale ou partielle des opérations électorales et partant, des résultats dans un certain nombre de bureaux de vote puisse inverser la physionomie des résultats qui consacre provisoirement la victoire du candidat numéro 13 déjà arrivé en tête au premier tour. Et dont la demande de disqualification par les avocats du numéro 25, si elle est recevable, a peu de chances d’aboutir. 9 ans après, ce serait alors une légitimation par la voie du suffrage universel direct du « Tolona 2009 » ayant opposé Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana qui ont bipolarisé l’élection présidentielle de 2018.

R.O

News Mada5 partages

Andrianainarivelo Hajo: « Halaviro ny fihantsiana… »

Niarahaba sy nirary soa ho an’ny vahoaka malagasy, tahaka ny efa fanaony isan-taona ny filoha nasionalin’ny antoko Malagasy miara-miainga, Andrianainarivelo Hajo. Notsiahiviny fa tanteraka soa aman-tsara iny ny fifidianana fihodinana faharoa, hametraka ny nofinidintsika ho filoha hitantana sy hitondra ity firenentsika ity. « Aoka samy hiandry am-pitoniana ny vokatra ofisialy amin’izany isika ka hanalavitra ny fifampihantsiana sy ny savorovoro. Tsy mendrika korontana sy adilahy politika intsony i Madagasikara sy ny vahoaka malagasy fa efa miandrandra fiovana sy fivoarana ary fandrosoana”, hoy ny hafatra fohy nataony ao amin’ny tambajotran-tserasera, omaly.

Tsy nohadinoiny ny niarahaba ny rehetra mpiray tanindrazana sy ny nirariany fety sambatra ho antsika rehetra. “Mba ho krismasy hitondra famonjena ho an’ny firenentsika sy ho antsika anie ity krismasy ity. Samy ho tahian’Andrimanitra ka samy hahatratra soa ny faran’ny taona 2018 sy ny fahatongavan’ny taona vaovao 2019 ihany koa”, hoy ihany izy.

Namaranany izany ny teny filamatry ny antokony : « Izay manoro làla-mahitsy manome aina”.

Synèse R.

News Mada4 partages

K25 – CENI: nouvelle confrontation controversée

Le candidat n°25 cherche la petite bête. Après une première confrontation sans résultat, le K25 insiste en pensant pouvoir trouver d’autres anomalies dans le traitement des résultats de la Ceni. Depuis lundi soir jusqu’à hier, des représentants du K25 ont scruté les dossiers auprès de la Ceni, bureau de vote par bureau de vote. «Nous ne sommes pas obligés de faire cela car cela relève des attributions de la HCC», a indiqué le vice-président de la Ceni, Thierry Rakotonarivo, joint au téléphone hier. Cependant, «Nous le faisons au nom de la transparence», a-t-il poursuivi. Néanmoins, aucune anomalie majeure ne semble être trouvée par les membres du K25. «Ils ont recensé quelques erreurs au niveau des bulletins uniques, notamment une voix nulle comptée, mais rien de très flagrant», a expliqué le vice-président de la Ceni. Celui-ci a toutefois tenu à rappeler que toutes anomalies recensées seront envoyées auprès de la HCC pour vérification.

Une altercation s’est cependant tenue entre les deux camps dans la soirée de lundi sur le sujet. En effet, le camp du candidat n°13 n’était pas d’accord avec la décision de procéder à cette vérification par bureau de vote, soulignant que cela est totalement contraire aux textes en vigueur. Néanmoins, la Ceni a tenu à poursuivre ses actions «Au nom de la transparence», a conclu Thierry Rakotonarivo.

 

T.N

 

News Mada4 partages

Maternité de Befelatanana: une dizaine de bébés nés le jour de Noël

Des parents attendant un heureux événement durant cette semaine ont vu leur progéniture naître le jour de Noël.  Ils ont été au moins une dizaine à avoir eu cette chance, hier, à la maternité de Befelatanana. Depuis la matinée d’hier jusqu’à 9h, 11 bébés sont nés au sein de cet établissement, l’un d’eux a vu le jour à 5h du matin, d’après les informations émanant des médecins de garde. Il s’agit d’Iangola Tafita Bryan, premier enfant d’un couple originaire d’Antananarivo. Le bébé, pesant 2,600 kg à la naissance, se porte bien d’après sa mère, Volana Priscilla Randriamampianina, qui est aux anges. Cette dernière, âgée de 17 ans, veut offrir le meilleur pour son fils, qui vient de naître, afin qu’il devienne quelqu’un de bien dans l’avenir.

 

Fahranarison

 

News Mada4 partages

Bilan Fêtes de Noël: quatre décès et 138 blessés

Le bilan des festivités de Noël à Antananarivo fait état de quatre morts et 138 blessés, dont la plupart ont été causés par des accidents à responsabilité civile.

Quatre décès et 138 blessés. C’est le bilan des festivités de Noël constaté auprès de l’Hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA) Ampefiloha, hier, dans la soirée.

Parmi les 138 blessés, 106 ont pu regagner leur foyer après les soins nécessités par leur état, les 32 restants ont dû être hospitalisés et poursuivent, du moins jusqu’à hier soir, leur traitement à l’hôpital.

La plupart de ces cas, concernant 39 patients, ont été causés par des accidents à responsabilité civile. Ceux provenant d’un accident de la circulation viennent après (27 cas dont 6 hospitalisations).

Accident de motos

Selon les explications, les accidents de deux-roues étaient les plus nombreux durant les fêtes de Noël, dont celui d’un homme, à Andraharo,  qui s’est fait éjecter violemment de sa moto qui s’est renversée au beau milieu de la route, avant-hier après-midi.

Gravement blessé, le motocycliste a été conduit à l’HJRA. Il a reçu les soins appropriés. Mais ce qui a étonné plus d’un, ce sont les agissements d’un automobiliste qui roulait derrière la moto. «Bien qu’il ait vu le motocycliste tomber, se relevant avec du sang qui sortait de sa bouche, il a choisi d’appuyer sur le champignon. C’est une autre voiture qui  s’est arrêtée pour prendre le blessé et le conduire à l’hôpital», a avancé un témoin de l’accident.

Il est à noter que ces chiffres sont plus au moins identiques à ceux de l’année dernière qui ont fait état de quatre morts et 223 consultations.

Ando Tsiresy

News Mada4 partages

Ligue des Nations: les Barea en 3e division

Une aubaine ! Les Barea de Madagascar disputeront plus de rencontres africaines, à partir de l’exercice 2019, grâce à l’instauration d’une nouvelle compétition continentale qu’est la Ligue des Nations.

Toutefois, en raison de son classement continental, Madagascar commencera cette nouvelle joute africaine dans la troisième et avant-dernière division appelée division C. Les Barea retrouveront les équipes émergentes du moment, à l’instar de la Mauritanie, du Kenya ou encore du Zimbabwe.

Les meilleures équipes de cette division monteront en deuxième division ou division B.

Mais la patience est de mise ! La Ligue des Nations est une compétition de longue haleine, de 2 ans. Le coup d’envoi sera donné le mois d’août 2019.

Naisa

 

Les divisions :

Division A : Sénégal-Tunisie-RD Congo-Ghana-Maroc-Cameroun-Nigeria-Burkina Faso-Mali-Cap Vert-Egypte-Algérie-Maroc

Division B : Côte d’Ivoire-Guinée-Afrique du sud-Zambie-Ouganda-Congo-Gabon-Bénin

Division C : Angola-Guinée Bissau-Madagascar-Mauritanie-Niger-Togo-Zimbabwe-Kenya

Division D : Tanzanie-Comores-Seychelles-Libye-Malawi-Éthiopie-Libéria-Sierra Léone

 

 

 

News Mada4 partages

Soirée de la Saint-Sylvestre: les artistes invités portent un point important

Jerry Marcoss, Lôla, Njakatiana, Stéphanie, Faniah… Plusieurs artistes seront à l’affiche des soirées de la Saint-Sylvestre, lundi prochain. Pour sa soirée, Andry Mahery, l’organisateur de «Nuit blanche», a choisi de mettre en avant The Women et Ken, le lead vocal de Mage 4.

Qui sont les artistes qui cartonnent actuellement ? Telle est la question des organisateurs de la soirée Saint- Sylvestre. En effet, inviter un ou des artistes connus est important pour les noctambules. Ils reflèteront l’ambiance qui régnera durant la soirée. «Et pourtant, le plus difficile et le plus important est d’assurer la soirée jusqu’au petit matin», a expliqué Andry Mahery.

Ainsi, pour sa soirée qui se déroulera à l’espace Myrah Ambatomaro, il a décidé d’inviter The Women et Ken pour animer la première partie qui commencera à 21 heures. «Nous allons miser sur la bonne prestation de ces artistes. The Women est un groupe de femmes qui se spécialise déjà dans l’animation des soirées, et Ken est l’un des chanteurs les plus talentueux actuellement. La  fusion entre les deux sera exceptionnelle», a-t-il ajouté.

Un orchestre pour la deuxième partie

Ensuite, durant la deuxième soirée, il a fait appel à Tanà Groupe et Lukas Mada Fit pour l’animation afin que l’ambiance se chauffe progressivement. «Nous allons survolter la salle durant quatre heures environ», a expliqué Tanà Groupe. Par ailleurs, il n’est pas facile d’assurer l’ambiance sans connaître à l’avance son public. «Nous devrons élargir nos répertoires, depuis les années 60 jusqu’à nos jours. Ainsi, nous devrons surtout maîtriser les titres incontournables de toutes générations confondues», a-t-il ajouté. Et pour parfaire son agenda, Tanà Groupe sillonnera tous les genres, du salegy au tsapiky… Par rapport aux autres orchestres, Tanà Groupe possède des musiciens qui jouent de l’accordéon ou encore du saxophone.

Et enfin, l’un des points importants pour les soirées est le côté culinaire : le buffet à volonté, le gâteau et du champagne à minuit…  «Mais, à 4 heures, nous allons proposer un autre buffet où le vary amin’anana sera mis en avant», a conclu Andry Mahery.

 

Holy Danielle

 

 

News Mada3 partages

Songadina an-tsary

Nizara kilalao tamin’ny ireo ankizin’ny boriborintany enina ny “Association Fitia”, ny alatsinainy lasa teo, nanomboka teny amin’ny Orphelin Saint Paul Andrefana Ambohijanahary ary niafara teny amin’ny Arena.

Toy ny isan-taona, nanatontosa sasak’alina krismasy ny antoko mpihira amboaram-peo Faravohitra, ny alina 24 desambra.

Nisy ireo fikambanana nanome sakafo ireo sahirana tetsy ambany tonelina Ambohidahy

Hipoka avokoa ireo fiangonana ny andron’ny nahaterahan’i Kristy, feno ankizy ny tetsy Analakely. Andrinarison Tafita Brayan, zaza lahy no teraka ny fotoana ny noely.

Hipoka avokoa ireo fiangonana ny andron’ny nahaterahan’i Kristy, feno ankizy ny tetsy Analakely. Andrinarison Tafita Brayan, zaza lahy no teraka ny fotoana ny noely.

Hipoka avokoa ireo fiangonana ny andron’ny nahaterahan’i Kristy, feno ankizy ny tetsy Analakely. Andrinarison Tafita Brayan, zaza lahy no teraka ny fotoana ny noely.

Teny amin’ny Akamasoa no nankalaza ny nahaterahan’ny Mpamonjy ny filoha Rajoelina mianakavy.

 

Sary: Fanou sy Mamiherison

News Mada3 partages

Vanin’andro fety: tafakatra 44.000 Ar ny kilaon’ny makamba

 

Midangana ! Azo tsorina fa anisan’ny vidin-tsakafo lafo ny makamba (crevette), indrindra amin’izao fetin’ny faran’ny taona izao. Tafakatra 44.000 Ar ny kilaon’ny makamba (tsy misy lohany intsony) eny an-tsena eto Antananarivo sy ny manodidina, raha nanodidina ny 30.000 Ar hatramin’ny 35.000 Ar ny kilao, talohan’izao andro fety izao. Manodidina ny 15.000 Ar na 17.000 kosa ny makamba miaraka amin’ny lohany na madinika.

Tafakatra 47.000 Ar ny kilao eny amin’ny tranombarotra lehibe ho an’ny makamba (tsy misy lohany) madinika ary mahatratra 60.000 Ar ny vaventy.

Nilaza ny mpaninjara fa tsotra ny mahatonga io vidiny hidangana io. Miakatra ny tinady satria maro ny manao fety sy lanonana, ka tsy maharaka ny tolotra avy any ifotony. Ao anatin’ny fotoana fikatonan’ny jono makamba rahateo izao faran’ny taona izao, ka vitsy ny vokatra ho an’ny mpanjifa. Tsy miverina misokatra anefa ny fotoam-panjonoana raha tsy manomboka amin’ny volana marsa 2019 indray.

Niakatra kely koa ny hafa

Teny amin’ny tsenan’Andravoahangy, nisondrotra kely koa ny vidin’ny kilaon’ny akoho fakana nofo, lasa manodidina ny 10.000 Ar raha 8.000 Ar talohan’ny fety. Lasa 15.000 Ar ny kilaon’ny akoho gasy raha 14.000 Ar teo aloha. Tsy niova kosa amin’ny ankapobeny ny kilaon’ny henakisoa sy ny henan’omby, samy 15.000 Ar ny nofony, 13.000 Ar hatramin’ny 14.000 Ar ny mifangaro.

Toy ny isan-taona, manodidina ny 60.000 Ar hatramin’ny 100.000 Ar ny vidin’ny vorontsiloza arakaraka ny habeny. Manodidina ny 40.000 Ar hatramin’ny 50.000 Ar kosa ny vorona hafa.

Nilaza ny mpivarotra fa tsy hihetsika ireo vidiny voatanisa ireo mandrapahatonga ny faran’ny taona, ary amin’io fotoana io ary no mety vao mainka hiakatra raha tsy ampy ny famatsiana.

Njaka Andriantefiarinesy

Midi Madagasikara3 partages

Radio « Vaovao Mahasoa » : Marthe Hervée s’en est allée au ciel

Elle est partie, un 24 décembre, veille de Noël. Comme pour annoncer, une dernière fois le message la venue du Seigneur Jésus Christ, le Sauveur du monde qu’elle a prêché tout au long de sa vie. Marthe Hervée est décédée le 24 décembre dernier à 11 heures 30 à Maurice, où elle a été évacuée des suites d’une maladie.

Servante de Dieu. Une triste nouvelle qui a consterné le milieu chrétien, puisque la servante de Dieu (Mpanompovavin’Andriamanitra) comme on l’appelle est une personnalité très connue dans le milieu de l’évangélisation et de l’éducation. Fondatrice de la Radio « Vaovao Mahasoa » (106.8) Marthe Hervée était aussi une professeure de mathématiques très appréciée au sein de l’Institution Marthe Hervée (IMH), une école qui a produit des élites parmi les élites. Même les élèves les plus faibles en mathématiques ont témoigné qu’ils arrivaient à s’en sortir grâce à la qualité de l’enseignement de Marthe Hervée. Dans l’enseignement qu’elle a prodigué, Marthe Hervée mettait un point d’honneur sur le côté spirituel, notamment sur l’amour du Christ le Sauveur et le Seigneur du monde. L’IMH était en tout cas, une école de référence où les parents aiment envoyer leurs enfants en étant sûr que ces derniers peuvent avoir une bonne éducation spirituelle chrétienne.

Voyages missionnaires. Mais on connaît surtout Marthe Hervée par les voyages missionnaires qu’elle a réalisés tout au long de sa vie. Ayant été très sollicitée par de nombreuses églises chrétiennes, elle a prêché la bonne parole, même dans les endroits les plus enclavés du pays. C’est le cas notamment de la FLM d’Antaninkatsaka située en banlieue du Vakinankaratra et dont l’accès se fait uniquement en camion ou 4X4 en période de pluie mais que Marthe Hervée visite pratiquement tous les ans à Pâques. Tel l’infatigable Apôtre Paul, elle a sillonné le pays pour la bonne parole, surtout à chaque fin d’année où le programme de ses voyages est annoncé sur la RVM. Les églises ou associations chrétiennes qu’elle visite au cours de ces voyages sont encouragées et raffermies dans leur foi. En début d’année, elle effectue aussi son périple évangélique à l’extérieur. Marthe Hervée s’en est allée au ciel après avoir bataillé pour le bon combat. Elle a terminé sa course. Elle a gardé sa foi. Elle a vaincu. Et son enseignement reste à jamais gravé dans le cœur de ceux qui l’ont entendue. Merci Seigneur d’avoir donné à Madagascar et même au-delà Ta servante dévouée. Elle est rentrée chez Toi car Tu l’as rappelée au ciel. Tu es Souverain.

R.Edmond.

News Mada2 partages

Ramamimampionona Gérard: « Mila mahay resy… »

« Efa samy niteny fa hanaiky ny voka-pifidianana ireo kandidà roa. Raha voahaja kosa ny marina, samy tokony hanaiky ny voka-pifidianana. Satria karazana fanasarahana azy ireo ny fifidianana fa iray ihany ny filoham-pirenena malagasy. Raha iray ihany ny filoham-pirenena, tsy maintsy mivonona izy ireo: na mandresy izy, na resy. »

Izay ny fanehoan-kevitra ny filoha lefitry ny Komitin’ny fampihavanam-pirenena (CFM), faritanin’Antananarivo, Ramamimampionona Gérard, momba ny fiatrehana ny voka-pifidianana. Vonona hanaiky ho resy, ary miarahaba izay tonga eo amin’ny fitondrana. Na mandresy izy ka mahay mandresy: tsy manakora na satria hiandry kendry tohina hoe azo amin’izay ny fitondrana.

Filoham-pirenena malagasy izay voafidy eo

Tsy ny kandidà roa ihany no hiantefan’izany teny izany fa eo koa ireo rehetra mpomba sy nanohana ary nifidy azy: tokony hanaiky izay voka-pifidianana eo. Mety hanaiky ireo kandidà fa tokony ho vonona hahay mandresy sy hahay ho resy izay miaraka aminy. Eo no tena olana raha ny zava-misy eto amin’ny firenena satria efa nisy ny fanantenana…

« Mandray anjara amin’ny hisian’ny fahamarinana sy ny fangaraharana ny rehetra hahazoana manaja sy mitandro izany: mila mahay resy, mila mahay mandresy », hoy izy. Filoham-pirenena malagasy izay voafidy eo. Tsy misy intsony hoe ity nifidy an-dRanona, iry nifidy an-dRanona.

Mbola misy ahiahy kely ihany…

Ao anatin’ny fanangonam-bokatra isika izao. Manoloana izay, mbola misy ahiahy kely ihany: ahoana ny voka-pifidianana sy ny handraisantsika izany hoe hanaiky tsara avokoa ve? Any ny ahiahin’ny rehetra ka mahatonga ny olona hiantsoantso fitoniana sy filaminana.

Tsy tonga ho azy ny filaminana fa mila zavatra marina. Antoka amin’izany ny fampanjakana ny fahamarinana ho an’izay rehetra mikirakira ny voka-pifidianana: fanangonana sy famoahana azy, ny fiarovana azy, ny fitsarana… Atao amim-pahamarinana ny fiarovana ny safidim-bahoaka hoe feon’Andriamanitra.

R.Nd.

 

Midi Madagasikara2 partages

Basket-ball – AfroLeague : Les 16 équipes connues, la compétition ajournée

L’équipe du Cospn évoluera dans la cour des grands.

Dans trois semaines, sera lancée la 1re édition de l’AfroLeague en remplacement de la Coupe d’Afrique des Clubs Champions (ACC). L’équipe du COSPN, championne de Madagascar et de la zone 7 fera partie des seize équipes qualifiées.

La liste est bouclée. Les seize équipes qualifiées pour l’AfroLeague sont connues à l’issue des éliminatoires zonales. La nouvelle version de cette compétition interclubs masculine  débutera le 25 janvier. Elle s’étalera jusqu’ au 5 mai 2019 dans différentes villes africaines.

« Dans le dessein de redynamiser la compétition des clubs africains, l’instance dirigeante du basketball continental a apporté un certain nombre de changements importants qui auront un impact sur la discipline en Afrique. Cela devrait emmener les clubs à faire équipe avec les fédérations locales » a indiqué la FIBA Afrique. Si la CACC a vu la participation de douze équipes, elle est passée à seize. Les 16 équipes seront divisées en 4 groupes de 4 équipes chacune et la compétition se déroulera sous forme d’un championnat où chaque équipe affrontera respectivement les 3 adversaires de son groupe. Les deux premiers clubs de chaque groupe se qualifieront pour l’Elite 8 où les clubs seront répartis en quatre groupes de 2 équipes. A ce stade, la compétition se jouera en match aller-retour selon le principe d’élimination directe. Enfin, les quatre vainqueurs de l’Elite 8 se qualifient pour le Final 4.

Prête. Le basket-ball malgache sera représenté par COSPN, sacré champion de l’Océan Indien, il y a deux semaines de cela aux Seychelles. Qualifiée pour l’AfroLeague, l’équipe de la police nationale jouera gros face à ses adversaires. Côté financier, les charges s’annoncent très élevées pour les policiers. D’ailleurs, les primes remportées seront allouées à la participation de l’équipe à cette joute continentale. Une chose est sûre, COSPN sera de la partie car le ministre de la Sécurité publique a déjà annoncé lors de la réception organisée à la FIP que « nous sommes prêts pour la suite de l’aventure ».

Recueilli par T.H

Le calendrier

Huitièmes de finale

✓ Groupe A : 25 au 27 janvier 2019

✓ Groupe B : 1er au 3 février 2019

✓ Groupe C : 8 au 10 février 2019

✓ Groupe D : 8 au 10 mars 2019

Elite 8✓ Aller

Groupe E – F : 22 au 24 mars 2019

Groupe G – H : 29 au 31 mars 2019

✓ Retour

Groupe E – F :5 au 7 avril 2019

Groupe G – H : 12 au 14 avril 2019

Final 4✓ Demi-finale:

✓ Finale: 5 mai 2019

Les équipes qualifiées

Zone 1 : Etoile Sportive Rades (Tunisie), JS Kairouan (Tunisie) et AS Sale (Maroc)

Zone 2 : SLAC (Guinée)

Zone 3 : Rivers Hoopers (Nigéria), Defenders (Nigéria) et Elan Sportif (Bénin).

Zone 4 : BC Terreur (R.D Congo) et BC Mazembe (R. D Congo)

Zone 5 : Al Ahly (Égypte) et Smouha (Égypte)

Zone 6 : Primeiro D’Agosto (Angola), Petro de Luanda (Angola) et Ferroviario da Beira (Mozambique).

Zone 7 : COSPN (Madagascar)

News Mada1 partages

Résultats Provisoires: Andry Rajoelina mène la course

Le traitement des résultats par la Ceni arrive à son terme et l’organe électoral entend publier les résultats demain. En vue de la tendance générale déjà publiée, le candidat Andry Rajoelina se retrouve largement devant son challenger.

La Commission électorale nationale indépendante (Ceni) proclamera les résultats provisoires du scrutin du 19 décembre dernier, demain, en son siège à Alarobia. 116 districts sur les 119 existants ont déjà pu faire parvenir, au complet, leurs procès-verbaux auprès de la Ceni qui les a déjà traités. En annonçant les résultats, la Ceni a tenu parole car l’échéance donnée est prévue avant la fin de l’année. Celle-ci semble même être en avance, contrairement au premier tour où le traitement des résultats a pris une certaine lenteur. L’on sait que trois districts ont fait parvenir cinq PV de carence, faute de scrutin à cause de certains incidents, comme les attaques de dahalo. Il s’agit du district d’Amboasary qui a constaté deux PV de carence, deux autres PV également pour le district de Betroka et un PV de carence pour Mampikony. Selon la Ceni, ces PV seront envoyés auprès de la Haute cour constitutionnelle (HCC), qui pourra trancher sur le sujet.

Quoi qu’il en soit, à la vue de la tendance affichée toutes les heures par la Ceni, le candidat n°13, Andry Rajoelina, devance largement le candidat n°25, Marc Ravalomanana, avec un écart de plus de 490.000 voix. Jusqu’à hier, le candidat Andry Rajoelina mène avec 55,53% des voix contre 44,57% pour Marc Ravalomanana. Ce qui donne déjà un certain aperçu du nouvel occupant du palais d’Iavoloha d’ici l’année prochaine. Par ailleurs, il a été constaté que la participation des électeurs a quelque peu changé lors de ce second tour. En effet, tout comme le taux de participation, le nombre de votes blancs et nuls a également diminué. En effet, la somme des deux votes avoisine les 118.000 voix contrairement au premier tour où celle-ci atteignait la barre des 300.000 voix.

Malgré tout, le dernier mot appartient à la HCC. Celle-ci est en effet en charge, non seulement de vérifier les résultats de la Ceni, mais également de statuer sur les requêtes déposées par les électeurs ou les candidats. Marc Ravalomanana entend déjà d’ailleurs y déposer quelques requêtes. A noter que la Haute cour dispose de moins de 10 jours pour la proclamation définitive des résultats.

 

Tahina Navalona

 

News Mada1 partages

Hamamoana tafahoatra, lozam-pifamoivoizana: dimy ireo maty ary 150 ny nentina teny amin’ny HJRA

Maromaro ny namoy ny ainy, ny niditra hopitaly nandritra ny fety. Na izany aza, voalaza fa nilamindamina ihany ny fiatrehan’ny hopitaly ny asany, toy izany koa ny fety teny amin’ny fiaraha-monina teny.

Nisy hatrany ny olona maty mandritra ny fety, ary fantatra fa tafakatra dimy izany hatramin’ny omaly hariva, raha 150 kosa ny marary nanao fizahana teny amin’ny HJRA. “Azo lazaina ho nilamina ny fetin’ny Krismasy tamin’ity taona ity”; raha ny nambaran’ny dokotera teo anivon’ny sampana vonjy taitra, etsy amin’ny hopitaly HJRA Ampefiloha. Hatramin’ny tontolo andron’ny 24 desambra, ka hatramin’ny omaly, nahatratra efatra ireo olona maty, ary 150 ireo tonga nizaha fahasalamana tao amin’ity hopitalim-panjakana ity.

Ny iray tamin’ireo olona nindaosin’ny fahafatesana no voalaza ho efa maty ka naterina teny amin’ny tranom-paty HJRA. Ny iray tamin’ireo, fantatra fa maty vokatry ny fahasemporana, raha maty vokatry ny aretina mikiky kosa ny iray. Nisy kosa ny olona matin’ny toaka tamin’izany ka nahatafakatra ny isa ho dimy.

Ny 32 tamin’ireo tonga teny amin’ny HJRA, voatery naiditra hopitaly, noho ny aretina nahazo sy ny loza tampoka tsy nampoizina. Miisa 39 ireo naratra vokatry ny ady, 27 ireo niharan’ny lozam-pifamoivoizana an-dalambe, ary miisa 19 ireo tratran’ny loza an-trano na « accident domestique ».

Fantatra fa nisy tamin’ireo narary hita teny an-toerana, no tratran’ny loza teo am-perinasa, loza ara-panatanjahantena, ary loza tany an-tsekoly. Nambaran’ny mpitsabo iray tao amin’ity sampana vonjy taitra ity, araka izany, fa nilamina tsy toy ny isan-taona ny tamin’ity, fa azo lazaina ho nilamina.

Fameloman’aina

Raha ny tao amin’ny trano fameloman’aina, fantatra fa miisa telo, ireo torana, vokatry ny fisotroana toaka be loatra, tanatin’ny fetin’ny Krismasy io, ary voalaza fa nisy maty mihitsy. Ny roa tamin’ireo, ny andron’ny 24 desambra, raha omaly ny iray. Teo amin’ny fahatapahan’ny lalan-dra, nahatratra roa ireo niharan’izany. Raha ny resaka fanapoizinana ara-tsakafo indray, tsy nahitana tranga mikasika izany.

Tsy nanana olana ireo mpitsabo rehetra tao amin’ireo sampana mpandray marary miisa roa etsy amin’ny HJRA ireo, ary samy nandray an-tanana haingana ireo olona tonga nila izay fitsaboana izay avokoa. Ny amin’ny fetin’ny faran’ny taona indray, efa mivonona ny dokotera mpiandry raharaha rehetra amin’izany sy ny fandaminana.

Yves S.

News Mada1 partages

Meurtre barbare d’un Français: sa compagne incriminée

Après une semaine d’enquête, le service des recherches criminelles de Toamasina a mis en lumière le meurtre de Mario Auguste Brent, un gendarme français de 69 ans, retraité de La Réunion. Son corps a été retrouvé enterré au bord de la mer d’Ampanalana samedi dernier. Son présumé meurtrier n’est autre que sa deuxième compagne. Celle-ci, âgée de 19 ans, a été arrêtée avec ses trois complices : son petit copain malgache et deux autres jeunes filles.

Le Français était arrivé à Toamasina le 18 décembre dernier et le lendemain il a été tué à plusieurs coups de marteau. Ses assaillants l’on roulé dans un drap de lit puis l’ont placé dans une armoire. Ils ont ensuite transporté le cadavre à bord d’un véhicule, pour l’enterrer au bord de la mer d’Ampanalana.

Avis de disparition

Le service des recherches criminelles de la gendarmerie a reçu un avis de disparition le lendemain de la mort du Français. Les gendarmes n’ont pas attendu longtemps pour interpeller sa compagne pour les besoins de l’enquête. Toutefois, une source anonyme a informé qu’un fait suspect s’est produit la nuit de l’élection présidentielle dans le village d’Ampanalana. Les investigations ont permis de retrouver le cadavre du Français, en état de décomposition, sous terre à l’intérieur de l’armoire, samedi dernier. Soumise au feu roulant de questions, sa compagne a fini par passer aux aveux. Elle a indiqué la manière barbare qu’elle a optée pour mettre fin à la vie de Mario Auguste Brent. L’on sait à travers les enquêtes que le Français a surpris sa compagne avec le petit copain malgache de celle-ci. La dispute a éclaté et a fini par l’assassinat du Français.

ATs.

Midi Madagasikara1 partages

Association Fitia : Jouets pour 3 800 enfants des 6 arrondissement

Noël sous le signe du partage pour Mialy Rajoelina et ses trois enfants.

Comme à l’accoutumée, l’Association Fitia de Mialy Rajoelina a gâté les enfants des 6 arrondissements de la Ville des Mille à l’occasion de la fête de la Nativité. Lundi dernier, la future Première Dame de Madagascar qui avait été accompagnée par ses trois enfants à l’occasion, a distribué des jouets et des friandises pour 3800 enfants de la capitale. De l’orphelinat Saint-Paul à Antsongodonona Ambohimangakely à l’Arena Ivandry en passant par Andrefan’Ambohijanahary, au Centre MANAODE Andravoahangy et à l’Orphelinat de l’EKAR Andohatapenaka, la présidente de l’Association Fitia n’a eu de cesse d’encourager les enfants issus des familles défavorisées à favoriser l’entraide. Pour Mialy Rajoelina et ses trois enfants, Noël s’est déroulé sous le signe du partage. Ils ont pu entretenir des contacts directs avec les enfants orphelins, les enfants des rues, les enfants victimes de déficience mentale, ainsi que ceux issus des classes défavorisées des 6 arrondissements. « En cette période festive, nous sommes venus ici avec un cœur rempli d’amour. Nous tenons tout particulièrement à saluer tous les enfants, car la fête de Noël vous est dédiée. En tant que mère, je vous invite à privilégier la relation sociale. Surtout n’oubliez pas l’importance de l’entraide car c’est cela la base d’une société harmonieuse. Ainsi, en cette fête de Noël, nous vous souhaitons un vrai Noël de partage », a déclaré la présidente fondatrice de l’Association Fitia. Il convient de rappeler que Mialy Rajoelina a toujours poursuivi les actions sociales au profit des plus démunis. L’Association Fitia a notamment distribué des kits scolaires lors de la rentrée scolaire.

Davis R

Madaplus.info0 partages

Madagascar: Marthe Hervée tire sa révérence.

La fervente servante de Dieu et très connue pour être la fondatrice de l’institut Marthe Hervée et de la Radio Vaovao Mahasoa a avalé sa carte d’identité le 24 décembre 2018 à l’île Maurice, là où elle a fait l’objet d’une EVASAN (Évacuation Sanitaire). Elle a été gravement malade quelques semaines auparavant, une levée de fond a été même lancée pour lui faire cette EVASAN. Cette éducatrice est aussi connue pour inciter les Malgaches à savoir qui ils sont? (Olon’iza moa ianao ?) ou encore à connaitre sa foi en Dieu (Malagasy Kristianina sa Krisitianina Malagasy) à travers ses émissions radiophoniques. Sur la page de Radio Vaovao Mahasoa, le Community manager a annoncé son décès à travers la phrase suivante: « on remercie Dieu d’avoir pris sa servante. »
News Mada0 partages

Chronique: vivre les fêtes au jour le jour

Possible que la Saint-Sylvestre se passe sous un climat électrique, l’annonce des résultats, fussent ceux-ci partiels et provisoires, menace de faire grimper la tension et de faire péter des plombs. La population s’y est préparée en devançant l’éventualité ne donnant pas à ces circonstances le loisir de faire planer à l’avance une ombre sur Noël. Déjà la majorité a eu fort à faire pour célébrer dignement cette fête qui représente pour tous, croyants ou non-croyants, le symbole favorable à une ambiance de sérénité propre à recouvrer une paix intérieure individuelle et à donner plus de sens et de corps aux liens que dictent divers nobles sentiments. Vivre les fêtes au jour le jour ne couvre pas ici le sens du «carpe diem». Pour un grand nombre vivre suppose survivre en premier devoir. Ces conditions ne font pas d’une fête une sinécure : au quotidien nombreux besoins y compris les essentiels font défaut, comment satisfaire aux suppléments de nécessités que l’occasion y superpose. Même les prix se mettent à la fête et dansent une valse des étiquettes à cent temps. Suffit qu’une mauvaise gouvernance donne la cadence, les prix s’envolent, les porte-monnaies n’essoufflent, l’ariary tire la langue… Dût-on faire l’impasse sur les réjouissances de fin d’année, vivement demain et saluer la nouvelle, annonciatrice d’un probable changement avec l’avènement d’un Président, pas très neuf certes (un come-back dans l’un comme dans l’autre des cas possibles), mais lesté d’un esprit rénové avec dessein d’appréhender différemment l’exercice du pouvoir.

La lourde succession dont hérite le nouvel élu lui promet autant la tâche difficile qu’un succès facile pour peu qu’il réussisse à insufler un nouvel élan. La population mesurera cet élan à la puissance du freinage qu’il saura imprimer sur l’exagération des dépenses de prestige dont se fendent les gens du pouvoir et sur des excès de dépassement d’autorité que souvent se permettent ces mêmes. Envisager l’éventualité d’une telle initiative met déjà le cœur en fête. Légère est la privation des libations le 31 quand se présente la perspective d’une ère autre que le lugubre air des décennies de sacrifices au cours desquelles les difficultés ont pesé de leurs poids en crescendo. Il n’est pas interdit de croire candidement qu’un bonheur n’arrive pas seul, que dans le même temps la grâce nimbe de sagesse le perdant, l’inspire à s’abstenir de provoquer une énième inopportune crise.

Léo Raz

 

News Mada0 partages

Madagascar il y a 100 ans: le port de Tamatave

Lors de l’inauguration du buste de Gallieni, M. Schrameck gouverneur général de Madagascar, avait promis de démontrer l’activité par des actes ; il a tenu parole.

Tout d’abord, il a marqué une sollicitude toute particulière au port de Tamatave qui doit intensifier le mouvement commercial de la Grande Île ; d’accord avec les corps constitués, il a constitué une Commission d’études qui a présenté plusieurs projets d’emplacement du port.

L’un d’eux a particulièrement séduit le gouverneur général à qui il a paru pratique et nullement inspiré par des intérêts particuliers. Si donc, rien n’est changé, il semble que le port de Tamatave serait construit du côté de la pointe Tanio, à gauche au-delà de cette pointe, où se trouvent beaucoup de terrains domaniaux.

On dit même que les choses sont beaucoup plus avancées qu’on ne le dit et que les travaux pourraient commencer bientôt, au grand contentement des Tamataviens chez qui M. Schrameck a rencontré un parfait désintéressement et une collaboration précieuse.

Le Courrier colonial

Mutations

Des Petites Affiches de Majunga :

M.Marcoz, Administrateur Chef de Province, est affecté à Tamatave. On parle de M. Béréni, actuellement à Fort Dauphin, pour le remplacer à Majunga.

Disons à ce propos que M. Marcoz, qui devait partir mercredi par chaloupe, et passer par Tananarive, s’embarquera sur le Louqsor, attendu vers le 14 décembre.

En conséquence, le Vin d’Honneur qui devait avoir lieu mardi, à l’occasion du départ de M. et de Mme Marcoz, sera reporté, nous dit-on, à la veille de leur embarquement.

Les pancas du Tribunal

Il y a un mois environ, en pleine audience, les cordes des pancas se cassaient presqu’à la fois, et un des appareils venait s’abattre sur la tête d’un éminent avocat de Tananarive qui a évité le choc grâce à sa présence d’esprit et à son agilité.

Depuis cette époque ces pancas ne fonctionnent plus, mais menacent toujours de tomber sur la tête des juges et des avocats.

Ne pourrait-on pas les réparer ?

Transmis à qui de droit.

Au Tribunal

Malgré les condamnations sévères, mais toujours justes, du Tribunal de notre ville, les voleurs ne se découragent pas.

C’est ainsi qu’un indigène, pour avoir volé 2 pains a été condamné à 6 mois de prison.

 

Le Tamatave

www.bibliothequemalgache.com

News Mada0 partages

Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: na tsy hifankatia aza, vita teo ny fifankahalana

Tsy rehefa tsy mifankatia dia voatery hifankahala. Misy fizarana toy ny fisehon’ny zana-tohatra ny elenelana fitsinjarana ny fifandraisana eo amin’ny fiarahamonina. Malefaka nefa sarotra rovitina ny fihavanana. Miainga avy any amin’ny maha mpihavana, mitety an’ireo karazana fifankatiavana na finamanana na fisakaizana, hatrany amin’ny fifampikasokasohana noho ny maha mpifanolo-bodirindrina. Afaka heverina fa toy ny olona mifanolo-bodirindrina na toy ny mpiray tanàna ny Malagasy rehetra. Iombonana ny tontolo iainana, iombonana ny lalàna mifehy, iombonana ny fizotran’ny ampitso, iraisana ny olona nomena fahefana voafidin’ny maro an’isa. Nifanekena koa ho malalaka ny fanoherana ao anatin’ny fanajana ny lalàna. Inona indray no mety antony ifankahalana ?

Any am-piandohana, ny fametrahana ny filatsahana ho mpifaninana amin’ny fifidianana efa mifono fanambarana fahafantarana ny fitsipika. Fanekena  ho fehezan’izany. Fahavononana hanaja ny vokatra voangon’ny CENI sy ny fanambarana farany ataon’ny HCC rehefa aorian’ny fandinihany an-tsakany sy an-davany ny tarehimarika sy ny kajy momba izany sy fanaovany famafakafana mikasika ny fitarainana mety hitranga.

Fitiavan-tanindrazana no ifaninanana. Hevitra tsy mitovy no ampiadiana, inona no mahatonga fisehon’ny firafesana sy adilahy tsy misy fahamendrehana ? Ao raha ! Alahelon-kanina araky ny fiheveran’ny betsaka. Adi-hevitra tsotra izao moa dia efa mety hitranga ny alahelo. Raha fandrosoan-kevitra momba ny fitantanana ny raharaham-pirenena no voatsipaky ny safidim-bahoaka, tsy mainka voa hangidy ny vava ! Izany izy hoe safidim-bahoaka izany anefa no tokony ahitana antony fitoniana. Na tsy nifanandrify amin’ny andrasan’ny mponina ny tanjona sy ny tetika naroso, na tsy ampy ny fahaizana nandresy lahatra, na ny olona mihitsy no tsy ankatoavin’ny maro an’isa ! Rehefa izay no niseho, tsy maintsy mionona.

Ny voalohan-tenin’ny mpilatsaka rehetra moa dia ny fitiavan-tanindrazana fa eo amin’ny fahareseny no tena ahitana an’izany. Ny fahendrena manoloana izany dia ny fanetren-tena fa tsy ny fiziriziriana amin’ny fanilihana fahadisoana any amin’ny sasany na any amin’ny zavatra hafa. Ny halatralatra na madinika na vaventy, tsy misy izay tsy azon’ny fakam-panahy raha afaka manao izany. Tsy mila mitady lavitra fa ny tena no tsaraina voalohany mikasika an’io fahotana io. Fitetezana petsapetsa toy izany ny sehatra nifaninanana hatramin’izay, izay tafita voalohany ihany no hany izy.

Fampiononana ho an’ny resy ny hoe ny manetsa be mbola ho avy. Ho azy ireo, ny fitsinjovana ny tsy hitrangan’ny korontana no fitsipika voalohany amin’ny fahaizana mampiray fitiavan-tanindrazana sy hetsika fanoherana.

Léo Raz

News Mada0 partages

Us et coutumes: dénouement logique

Futés électeurs ! Par une alliance objective les formations politiques inspirées par Andry Rajoelina d’un côté et par Marc Ravalomanana de l’autre, en bousculant les événements ont abouti à la formation de l’actuel gouvernement d’union nationale (+ de complicité partisane) ayant eu mission de créer les meilleures conditions pour la tenue précipitée de la présidentielle. But : en découdre en donnant aux électeurs le rôle de juge de paix. Qu’à cela ne tienne ! L’électorat a qualifié les deux  pour le second tour, afin d’en faire le solde de tous les comptes depuis 2009… Le jugement va tomber. Si le juge (de paix) n’y impose pas explicitement la paix des «braves», implicitement le peuple exige leur calme et en dessine le schéma : l’un à la barre l’autre à la rame.

 

 

 

 

 

News Mada0 partages

Reflets du 26 décembre 2018

Sasak’alina krismasy », la chorale Amboarampeo Faravohitra chante Noël.

L’association Fitia n’a pas oublié les enfants des 6 arrondissements de la capita le.

Nativité, une fête où l’on accorde une place particulière aux enfants.

Les plus démunis ont pu fêter Noël.

Tafita Brayan Andrianarison a vu le jour le 25 décembre à la maternité de Befelatanana.

Toutes les églises étaient remplies de fidèles.

Sortir en famille pour se décrocher du train-train quotidien.

Photo : Mamiherison et Fanou

News Mada0 partages

Voka-pifidianana ofisialin’ny HCC sisa: efa tsy azo ihodivirana ny fandresen-dRajoelina

Miroso tsikelikely any amin’ny fandresen’ny kandidà Rajoelina ny voka-pifidianana vonjimaika eny anivon’ny Ceni. Hany andrasana ato anatin’ny 10 andro eo ho eo sisa ny fanambaran’ny HCC ny voka-pifidianana ofisialy.

Biraom-pifidianana latsaky ny 100 sisa, hatramin’ny 7ora hariva, omaly ny tsy nahatonga ny vokatra eny anivon’ny Ceni Alarobia. Mazava fa mitarika amin’ny isan-jato 55.46% ny kandidà laharana faha-13 raha 44.54% kosa ny azon’ny kandidà laharana faha-25. Izany hoe manodidina ny 4 hetsy mahery eo ho eo ny elanelan’ny vaton’ny kandidà roa tonta ary mielanelanelana 10% eo izany.

Etsy andaniny, nitondra fanazavana manoloana ny fitakian’ny K25 ny filoha lefitry ny Ceni, Rakotonarivo Thierry fa niseho tokoa ny fifanazavana teo amin’izy ireo sy ny solontenan’ny kandidà Ravalomanana, ny fiandohan’ny herinandro teo. « Nangataka ny hanomezana azy ireo ny antontan-taratasy rehetra momba ny fifidianana tamin’ny kaominina maromaro ny avy amin’ny K25, hanaovana ny fampitahana. Notanterahinay izany noho ny fotokevi-dehibe ijoroan’ny Ceni na tsy araka ny fepetra sy ny lalàna aza. Fa eo koa ny fandalanay ny mangaraharaha amin’ny fanatontosana ny fifidianana. Nekena izany mba hialana amin’ny ahiahy sy hipetrahan’ny fifampitokisana », hoy izy. Notsiahiviny fa nanomboka tamin’ny  9 ora maraina, ny alatsinainy teo ny fampitahana ireo antontan-taratasy rehetra ireo ka hatramin’ny 4ora sy sasany maraina ny talata. Mbola nitohy, hatramin’ny omaly ny fanohizana izany. Anisan’ny nojerena tamin’izany ny biletà tokana sy ny lisi-pifidianana ary koa ny tatitra an-tsoratry ny voka-pifidianana (PV).

Randria

News Mada0 partages

Nativité: une grande fête familiale pour les Tananariviens

Mis à part le fait d’être une fête chrétienne, Noël est également une grande fête familiale pour bon nombre de Tananariviens. Les préparatifs pour cet événement battaient leur plein la veille de Noël. Les marchés et les centres commerciaux étaient bondés pour les courses de dernières minutes.

Exaltation généralisée. C’ était le cas, hier, et même depuis quelques jours avant la fête de la Nativité, dans la capitale. Bien que cet événement soit avant tout une fête chrétienne, il est devenu au fil des années un véritable moment de fête, pendant lequel les commerces deviennent aussi florissants, notamment à Antananarivo et ses environs, comme c’est le cas cette année. A la veille du Jour J, les marchés, aussi bien dans les magasins, les centres commerciaux que dans les rues, étaient pris d’assaut par les consommateurs qui, pour la majorité, ont fait leurs emplettes au dernier moment pour différentes raisons. Du coup, les circulations ont été totalement obstruées, notamment depuis samedi, dans le centre- ville et les périphéries. A part les embouteillages, de longues files d’attente se sont formées partout, auprès des banques et des magasins. Mais, bref, tout cela n’a constitué aucun obstacle pour faire les courses afin de mieux préparer des fêtes dignes de ce nom.

«Faire ses achats une ou deux journées avant Noël est pratiquement incontournable, notamment pour ceux qui ne voient leur solde versées sur leur compte bancaire qu’à la veille de la fête, comme notre cas», a souligné un couple, qui a effectué ses achats, samedi, à Behoririka. «C’est seulement maintenant que nous allons acheter de quoi vêtir l’ensemble de la famille pour cet événement spécial, tout comme les cadeaux et les nourritures pendant la fête», a enchainé notre source. «Faire ses courses au dernier moment se justifie également par le besoin de consommer des produits frais, surtout ceux qui ne se conservent pas pendant longtemps», a lancé une cliente qui a fait la queue devant la caisse d’une grande surface sise dans le centre-ville, lundi.

Du boulot pour les coiffeuses et esthéticiennes

Mis à part les repas autour duquel les familles et amis se retrouvent, les vêtements et les cadeaux, les volets relatifs à la beauté, plus précisément la coiffure et l’esthétique, sont également inscrits dans le budget à engager durant Noël. Sur ce, les salons qui proposent de tels services ont été totalement saturés depuis samedi.

«Aujourd’hui (ndlr, lundi), de 4h jusqu’à 20h, nous n’avons pas cessé de recevoir des clients et la majorité d’entre eux ont déjà pris rendez-vous à l’avance», a informé la propriétaire d’un salon de coiffure et d’esthétique sis à Ambatomainty. «Demain (ndlr, mardi, le jour de Noël), au moins quatre clientes seront reçues à partir de 3h du matin, avant d’aller à la messe», a ajouté une coiffeuse exerçant à Ampasampito. En dépit de tous ces préparatifs, qui semblent primer le côté commercial de cet événement chrétien, presque toutes les églises de la capitale étaient pleines à craquer dans la journée d’hier.

 

Fahranarison

 

News Mada0 partages

La Résidence Amboara Tsifoina: tisser des liens entre parents et enfants

La manière d’élever sa progéniture évolue suivant le temps. Mais pour que cette mission, qui paraît assez difficile pour bon nombre de parents, pour différentes causes, soit réussie, il s’avère nécessaire d’instaurer un climat de confiance et de tisser des liens entre eux. C’est d’ailleurs l’objectif principal de La Résidence Amboara Tsifoina, sise à Ambodivoanjo Ivandry, qui offre de telles opportunités aux parents et enfants, par le biais des activités que les deux parties mènent ensemble. Une initiative qui a connu un franc succès rien que durant ses premiers mois d’intervention, d’après le bilan communiqué par les responsables, lors d’une conférence de presse organisée samedi sur les lieux.

«Parmi les activités développées figurent des ateliers de cuisine entre mère ou père et fille, l’apprentissage de danse, de théâtre, des gestes de premiers secours ou encore des langues étrangères…Pour les adolescents et les jeunes, des séances de développement de la confiance en soi et la découverte de leur identité sont proposées avec leurs parents», a informé le directeur de l’établissement, Noussy Seheno Ranoarivony. Des spécialistes dans différents domaines, dont des psychologues, des coachs et mentors assurent le fonctionnement du Centre. Les mentors sont des personnes ressources ayant des compétences sur une matière ou un domaine au sein de La Résidence. Les coachs, au nombre de 18, dirigent les résidents, un à un, pour les aider à aller de l’avant vers leur objectif. En ce moment, une trentaine d’enfants et parents suivent les activités offertes par La Résidence Amboara Tsifoina.

Fahranarison

News Mada0 partages

Insécurité  à Mahajanga: le meurtre de Nassim élucidé

L’assassinat de Nassim Goulzaraly vient d’être élucidé grâce à l’arrestation du meurtrier à Mahajanga samedi dernier.

La police de Mahajanga vient d’interpeller un des individus impliqués dans l’assassinat de Nassim Goulzaraly.

Le suspect, un homme d’une trentaine d’années, au teint sombre, a été arrêté samedi dernier avec la moto avec laquelle son complice et lui ont réalisé l’attaque.

Selon les informations reçues auprès de la police de Mahajanga, cette prise a été le fruit d’un travail d’investigation et de renseignement. «Des sources convergentes nous ont indiqué qu’un individu suspect dans le meurtre de Nassim Goulzaraly se terrait dans un quartier de Mahajanga ville. Plusieurs éléments ont été mobilisés pour vérifier les informations. Au cours d’une descente à l’endroit indiqué, l’individu a été capturé. Il s’est avéré, durant l’enquête, que le concerné est l’auteur du crime. Ce qui a permis également de mettre la main sur la moto utilisée durant l’attaque», a-t-on appris d’une source policière.

Tiré à bout portant

Pour rappel, Nassim Goulzaraly, un ressortissant karana âgé de 42 ans, opérant dans la vente de voitures, a été la cible des deux bandits à moto, le 28 novembre, alors qu’il comptait se rendre dans un magasin à Mahajanga Be. Ils lui ont tiré dessus et se sont emparés de 400.000 ariary. Touchée à la cuisse, la victime a été rapidement évacuée à l’hôpital mais malheureusement, il a succombé en cours de route.

Une fois arrêté, le malfrat a fait l’objet d’une enquête serrée au bureau de la police. Actuellement, les policiers sont sur les traces de son complice.

 

Ando Tsiresy

 

News Mada0 partages

Vol de motos à Toamasina: un policier parmi les victimes

La police de Toamasina a mis la main sur les voleurs de motos à Tanambao bazar. Trois individus ont été arrêtés depuis vendredi dernier. Ils font partie d’un réseau de voleurs de motos qui ont fait parler d’eux ces trois derniers mois dans la ville de Toamasina. La bande procède avec des outils qui lui servent à modifier la carrosserie des motos et même de changer la plaque d’immatriculation.

 Forts de renseignements sur les voleurs, les limiers du commissariat de Toamasina ont été déployés dans le quartier de Morarano pour procéder à l’arrestation des suspects. L’un d’eux a été appréhendé le 20 décembre dernier avec une moto de policier. Une série d’interpellations a ensuite été menée et a conduit à l’arrestation de deux autres membres du groupe.

Selon la police, les suspects ne font pas uniquement l’objet de recherche pour vols de moto. En fait, ils sont  également recherchés pour des attaques à main armée, suivies de meurtre dans la ville. D’ailleurs, des balles de fusil de chasse et d’arme de poing ont été découvertes sur l’un des suspects.

ATs.

 

News Mada0 partages

Ampasampito: enin-dahy nirogo basy nanafika fivarotana

Miseho lany ny asan-jiolahy amin’izao fety izao. Teny Ampasampito, Ankadifotsy… Mitam-basy avokoa ireo mpanao asa ratsy ireo.

Notafihina enin-dahy nirongo basy ny toeram-pivarotana iray teny Ampasampito, ny zoma lasa teo, tokony ho tamin’ny 8 ora alina. Ny sasany tamin’ireo niditra tao am-pivarotana, ary ny hafa niandry tety ivelany. Ny basy amin’io mirangaranga sady mandrahona. Tao anatin’ny fotoana fohy nisehoan’ny fandrobana, lasa nitsoaka nandeha an-tongotra ireo jiolahy. “Tsy nisy nahetsika ny olona fa nitazam-potsiny. Efa za-draharaha ireo jiolahy ary nandrahona sy nampatahotra izay nijery azy ireo miaraka amin’ny basy. Nitsoaka mora foana avy eo”, hoy ny fitantaran’ny olona teny an-toerana.

Nisy polisy teny an-toerana ka nanenjika avy hatrany rehetra nantsoin’ny olona, saingy niala maina ireo. Dify tany anaty haizina ireo jiolahy nirongo basy. Niverina nijanona teo amin’ny toerany teo Ampasampito eo amin’ny “rond point” ny polisy avy eo. Mitaraina ny olona amin’iny faritra iny satria matetika misy asan-jiolahy, ankoatra ny firongatry ny mpanendaka.

Efa-dahy tratra

Nisehoana fanafihana mitam-basy koa teny Ankadifotsy ny faran’ny herinandro teo. Nisy ny fikarohana nataon’ny polisy ka efa-dahy voasambotra, ny alatsinainy teo. Mandeha ny famotorana azy ireo amin’izao. Anisan’ny faritra mafana amin’ny asa ratsy koa ny eny an-toerana. Mampitaraina ny olona ny halatra finday anaty taxi-be eny Besarety sy ny manodidina. Tazanin’ny olona fotsiny anefa ireny jiolahy ireny matetika. Na matahotra na miray tsikombakomba.

Yves S.

News Mada0 partages

Famonoana teratany Frantsay: voasambotry zandary ireo olona efatra nahavanon-doza

Tsy niandry ela fa  nahitam-bokatra ny momban’ny famonoana an’ i Bret Mario Auguste, 69 taona, tany Toamasina. Tratran’ny borigadin’ny zandarimariam-pirenena misahana ny fikarohana sy heloka be vava izay tarihin’ny komanda, Rajaohasina Délson Andrien ireo olon-dratsy nahavanon-doza miisa efatra mianadahy. Raha ny fanazavana, ny 18 desambra teo tonga tany Toamasina, raha avy tany amin’ny nosy La Réunion ilay vazaha, ity farany izay zandary misotro ronono Frantsay.

Manana sakaiza malagasy miisa roa ao Toamasina izy io ary samy hiatohany tranovato  sy sakafo ary fiainana andavan’ andro avokoa. Tamin’ny 18 desambra, nivantana tamin’ilay iray voalohany ny tenany, ary ny 19 desambra, nilaza tamin ‘ity voalohany fa ho any amin’ ilay faharoa indray. Izy roa vavy rahateo mifankahalala tsara. Tsy tafody intsony ny 20 desambra fa hita faty teny amoron-dranomasina. Nahitana tararasy teo akaikin’ny razana ka niainga teo ny famotorana. Fantatra fa ilay vadikely faharoa no nahavanon-doza. Tratran’ilay vazaha naira-nisotro sy nidoroka tamin’ny lehilahy hafa izy io, ka teo no raikitra ny ady. Novonoin’ireo ilay vazaha ary nofonosina natao anaty arimoara ary natsipy teny amoron-dranomasina. Niaiky ny heloka nataony izy efatra ary atolotra ny fampanoavana.

Sajo sy Yves S.

News Mada0 partages

Tambanjotrana mpangalatra moto: lasibatry ny jiolahy ny motoana polisy

Ravan’ny polisy avy eny Tanambao bazary kely izay tarihin’ny kaomisera, Razafindahy Manitra Fleurys, ireo tambanjotrana jiolahy mpangalatra moto, nahasamborana telo lahy.

Jiolahy efa nikoizan’ny maro amin’ny fanafihana mitam-piadiana, fanendahana sy vonoan’ olona, vaky trano isan-karazany ireo. Tamin’ny alalan’ny fahazoan’ny polisy antso tamin’ny tsara sitra-po  no nahavoasambotra azy telo lahy.  Tao Morarano no voasambotra voalohany i Faly, ny alakamisy 20 desambra teo ary nahitana moto ana polisy iray very efa telo volana lasa, sy antsibe. Nitohy ny fikarohana sy famotorana ka tratra ny namany ary nahitana moto iray hafa izay mbola ana polisy ihany.  Nahitana bala fampiasa amin’ny basim-borona sy poleta tany amin’izy ireo . Nandritra ny fanadihadina nataon’ny polisy no nahalalana fa mbola tsy latsaky ny  dimy ny moto ana polisy very mbola karohina fatratra raha efa anjatony kosa ny an’ ireo olon-tsotra, araka ny fametrahana fitarainana voarain’ny polisy.

Sajo

News Mada0 partages

La Résidence Amboara Tsifoina: manamafy ny fifandraisan’ny ray aman-dreny sy ny zanaka

Efa mivoatra manaraka ny toetr’andro ny fibeazana. Mila koloina koa ny fifandraisan’ny ankizy sy ny ray aman-dreny mba ho feno ny fitaizana. Tanjon’ny La Résidence amin’ny alalan’ny hetsika iarahanan’ny roa tonta manao izany.  

Nampahafantatra ny asa nataony taorian’ny telo volana voaloahany nisokafany ny toeram-panabeazana La Résicence Amboara Tsifoina, eny Ambodivoanjo. Miavaka amin’ny maro ity toerana ity satria natao indrindra hanamafy ny fifandraisan’ny ray aman-dreny sy ny zanaka amin’ny alalan’ny fanaovana zavatra iray miaraka. Ohatra ny fanamboarana sakafo iarahan’ny reny na ny ray sy ny zanaka vavy, fianarana mandihy, fanaovana teatra, fianarana tenim-pirenena vahiny, fampianarana vonjy taitra, fampiroboroboana ny fahatokisan-tena sy ny mampiavaka ilay olona iray (ho an’ireo efa lehibebe), hoy ny fanazavan’ny mpitantana ny toeram-panabeazana, Ranoarivony Noussyh Seheno, ny faran’ny herinandro teo teny amin’ny foiben’ny La Résidence.

Sokajin’olona maromaro mitambatra no mampihodina ny toerana, ahitana psychologue satria natao handraisana ankizy sy tanora. Manampy azy ny coach sy ny mentor (izay olona iray manana ny fahaiza-manao amin’ny taranja na sehatra iray ao amin’ny toeram-panabeazana). Ny coach kosa mitantana olona iray manampy azy hivoatra hanatratra tanjona ary miara-mamaritra aminy ny fomba hahatongavana amin’izany. 18 izy ireo ary samy manana ny mampiavaka azy avokoa.

30 amin’izao fotoana izao ny ankizy sy ny ray aman-dreny manaraka ny hetsika rehetra atolotry ny la Résidence. Noho ny rotorotom-piainana, tsy manana fotoana hifaneraserana be intsony ny mpianakavy ka izay no ezahina noforonina ao anatin’ny hetsika iraisana.

Vonjy A.

News Mada0 partages

Fiatrehana ny fety: voaravaka ny tanànan’i Toamasina

Vita ny fifidianana izay ho filoham-pirenena fihodinana faharoa, nifarana hatreo koa ny tabataban’ny fampielezan-kevitra, hiditra indray amin’ny fiainana andavan’ andro sy ny fiatrehana ny fety isan-karazany ny vahoaka. Noho izany indrindra, tsapan’ny rehetra fa tsara fisokafana tamin’ny fomba ofisialy, ny herinandro lasa teo, ny fety be izay nokarakarain’ny orinasa tsy miankina, Rasolo export sy ny  fikambanana Tamiagna, tarihin’ny mpandrindram-paritra, i Sabotsy José. Nandritra ny lanonam-panokafana ofisialy tetsy anoloan’ny Lapan’ny Tanàna teo no nilazan’ny mpandrindram-paritra fa vita ny resaka politika ary tsara raha miala voly sy miatrika fety amin’izay ny tsirairay  sady hiandry am-pitoniana ny voka-pifidianana. Raha ny hita etsy anoloan’ny Lapan’ny Tanàna amin’ ireo haingo sy fandravahana ny tanàna, tsy nisy toy izao, hatramin izay, ny endrik’ i Toamasina. Amin ‘izay maha fety be azy izay, mahatratra  ampolony ny fiara sy moto hozaraina amin’ny alalan’ny tombola amidy, hatramin’ny alahady famaranana ny lanonana. Misy kilalao anarivony koa ho an’ny ankizy ary tsy  latsa-danja ny fampisehoana an-tsehatra ataon’ ireo mpanakanto maro samihafa.

Sajo

News Mada0 partages

Fun Quizz 28: une voiture pour la gagnante

Airtel Madagascar a procédé le 20 décembre dernier à la remise du gros lot de Fun quizz 28 après 90 jours de jeu. La gagnante Andriatsilaizina  Raholivololona s’est vu remettre la clé de sa  nouvelle voiture des mains du directeur général d’Airtel Madagascar, Maixent Bekangba, à l’occasion d’une cérémonie organisée dans les locaux de l’opérateur en télécommunications à Andraharo.

Plusieurs autres gagnants ont également été récompensés lors de cette 28e édition de Fun Quizz, entre autres, Edese Ratiarson, Lucien Anselme Razafimandimby et Lantoarijaona Rajaoson.

Le concept du jeu Fun Quizz est simple.  «Se cultiver tout en s’amusant», comme l’a précisé un responsable au niveau d’Airtel. Rappelons que les abonnés ont également la possibilité de gagner plusieurs lots intermédiaires durant la phase des 120 jours avant l’annonce du gros lot.

Par ailleurs, la 29e édition du jeu est déjà en cours.

 

R.R.

 

 

 

News Mada0 partages

Ankadivoribe- Atsimondrano: tokony ho vita amin’ny 2019 ny sinibendrano

Mikaikaika ny mpanjifa! Tsy ampy ny famatsian-drano eto an-dRenivohitra, indrindra amin’ny antoandro. Toraka izany koa ny eny amin’ny faritr’Itaosy manontolo sy ny eny Atsimondrano. Ho an’ity farany, nanomboka ny taona 2017 ny fananganana sinibendrano vaovao eny Ankadivoribe, toy ny efa vita eny Faralaza Talatamaty (mamatsy an’Ivato sy ny manodidina), sy ny eny Sabotsy Namehana mamatsy an’Avaradrano. Na voalaza fa efa vita 90% aza ny eny Ankadivoribe, tsy mbola miasa izany, ankehitriny. “Nisy tokoa ny olana ara-teknika, fa efa voavaha izany ary tokony ho vita amin’ny taona 2019 ny asa”, hoy ny tale jeneralin’ny Jirama, ny herinandro lasa teo.

Olona maherin’ny 50.000

Marihina fa avy eny amin’ny tobin’ny Jirama Mandroseza ny rano mamatsy ny faritra atsimon’ny Renivohitra. Tsy maharaka intsony anefa ny fotodrafitrasa ny fantson-drano hatreo Andoharanofotsy, ka mahatonga ny eny Bongatsara, Amboanjobe sy ny manodidina tsy hahazo rano intsony amin’izao fotoana izao.

Manana tanjaka, mamoaka rano 120 m3/ora ity sinibendrano vaovao eny Ankadivoribe ity, nandaniana 6 miliara Ar. Hamatsy rano ny eny Ankadivoribe, Amboanjobe, Iavoloha, Mahalavolona, Bongatsara, Mandriamena, sns. Maherin’ny 50.000 ny olona hahazo tombontsoa aminy.

Tsy nahavaha olana ny 900 m3/ora

Etsy ankilany, na efa vita ny taona 2017 aza ny toby famatsian-drano faharoa eny Mandroseza, tsy mivaha ny olan’ny famatsian-drano ho an’ny faritra andrefana, indrindra manomboka eo Anosizato, Ampitatafika, indrindra ny eny Itaosy anisan’ny tena midadasika. Efa nitombo ho 3.900 m3/ora ny rano vokarina eny Mandroseza I sy II, raha 3.000 m3/ora tany am-piandohana. Olona manodidina ny 100.000 ny voalaza fa hahazo tombontsoa amin’io 900 m3/ora io, saingy tsy hita soritra izany amin’ny ankapobeny, indrindra ny eny Itaosy sy ny manodidina.

Njaka A.

News Mada0 partages

Foot-Transfert: fin d’année mouvementée pour Ibrahim Amada

Les spéculations vont bon train sur la prochaine destination de l’international malgache, Ibrahim Amada. Un retour dans un de ses anciens clubs, en l’occurrence, l’Entente sportive de Sétif (ESS), n’est pas à écarter.

L’avenir immédiat de milieu terrain malgache se dessine ! De retour en terre algérienne après la période des vacances, sa situation pourrait se débloquer, d’ici la fin de l’année, si l’on en croit les informations relayées par la presse locale.

L’équation est moins compliquée qu’elle ne paraît pour l’actuel pensionnaire du Mouloudia Club d’Alger (MCA). Une clause de son contrat stipule la libération avant-terme du joueur par son actuel club si un autre club vient débourser la somme de 200.000 euros.

Or, jusqu’à preuve du contraire, aucune équipe ne s’est manifestée pour mettre la main dans la poche pour ce joueur d’expérience. Ainsi, il poursuivra son aventure avec MCA jusqu’à l’expiration de son contrat en fin de saison.

A ce moment-là, le joueur, libre de tout contrat, pourra s’engager dans n’importe quel club, que ce soit en Algérie ou ailleurs. Mais, la tendance est la poursuite de sa carrière dans le seul championnat étranger où il a évolué, en Algérie.

En effet, son passage dans la ville de Sétif dernièrement relance le débat sur sa future destination, d’autant que le président de l’ESS ne cache plus son envie de rapatrier son ancien milieu de terrain, parti rejoindre le club rival de MCA en 2017, après trois saisons passées chez ESS.

Mémorable

L’histoire d’amour entre Ibrahim Amada et l’ESS s’est terminée par un titre de champion d’Algérie. Depuis, ni l’un ni l’autre n’ont pu renouer avec le sacre national. Le possible retour de l’ancien milieu défensif malgache dans son ancien club est vu d’un bon œil par les férus du ballon rond sétifien.

En tout cas, en vue de la Coupe d’Afrique des Nations de 2019 (Can), Ibrahim Amada privilégiera une destination favorable  après son émancipation. Rien de mieux qu’une équipe où on a fait ses preuves et qui te considère à ta juste valeur.

 

Naisa

 

News Mada0 partages

Rugby – Top 6 AROI 2019: les équipes malgaches à l’heure de la revanche

Etang-Salé a raflé la mise lors de la première édition du Top 6 Aroi (Association du rugby de l’océan Indien) cette année. Mais les équipes malgaches ne lâcheront pas le morceau aussi facilement, lors de la deuxième édition qui sera lancée le mois de mars 2019.

Finaliste de l’édition inaugurale et champion de Madagascar en titre, Cosfa sera le fer de lance de la Grande île. Les militaires auront à cœur à laver l’affront subi l’année dernière face à Etang-Salé lors de la finale.

Mais encore faut-il qu’ils arrivent à bien négocier la phase de poule où Saint-Pierre (La Réunion) et les Mauriciens de Blues Curepipe Starlight croiseront leur route dans le groupe B.

Dans le groupe A, FTM Manjakaray aura fort à faire! En baisse de forme cette saison, les vice-champions de Madagascar devront redoubler d’effort pour se faire une place au soleil. Certes, Etang-Salé ne sera guère une proie facile mais pour autant, il ne faut pas sous-estimer l’autre équipe en lice qu’est Desperados Rugby Club M’tsapéré de Mayotte.

 

Naisa

News Mada0 partages

Rugby – «Top 6 Aroi 2019»: tafaraka amin’ny Etang Salé ny FTM

Dingana manaraka ho an’ny baolina lavalava malagasy, ny fiatrehana ny ho tompondakan’ny ranomasimbe Indianina “Top 6 Aroi 2019”. Hiatrika izany, ny FTM Manjakaray sy ny Cosfa. Efa fantatra avokoa ireo hifanandrina aminy.

Tontosa, ny alatsinainy lasa teo ny antsapaka, hizarana vondrona ireo ekipa 6 hiatrika ny fiadiana ny ho tompondakan’ny ranomasimbe Indianina, taranja rugby na ny «Top 6 Aroi 2019». Tafara-bondrona amin’ny ekipan’ny Etang-Salé Rugby Club, La Réunion indray mantsy ny FTM Manjakaray (Dakar).

Ity ekipan’i La Réunion ity no nanakana ny lalan’ny Dakar, tsy hiatrika ny lalao famaranana, tamin’ny taon-dasa. Raha tsiahivina, nisaraka ady sahala, 20 no ho 20, ny roa tonta, nandritra ny lalao mandroso, tetsy Mahamasina, ary lavon’ny Reonioney, tamin’ny isa, 14 no ho 13 kosa teo amin’ny fihaonana miverina, tatsy La Réunion.

Hanala vela, amin-dry zareo Etang-Salé indray izany amin’ity ny FTM Manjakaray. Tsiahivina, fa ity ekipan’ny Etang-Salé ity, no nandrombaka ny andiany voalohany, tamin’ity «Top 6 Aroi», ity.  Miaraka amin’ny FTM Manjakaray ao amin’ny vondrona “A”, ny Desperados Rugby Club M’tsapéré, avy atsy Mayotte.

Ao amin’ny sokajy “B” kosa ny Cosfa, tompondakan’i Madagasikara 2018. Miara-dalana aminy ny Rugby Club St Pierre, avy atsy La Réunion ary ny Blues Curepipe Starlight avy atsy Maorisy.

Maozatra ny miandry ny ekipa malagasy amin’ity. Mafy avokoa mantsy ireo mpifanandrina, na ho an’ny FTM izany, na ho an’ny Cosfa. Ao anatin’ny tanjany sy ny heriny tanteraka mantsy ny baolina lavalava atsy La Réunion, amin’izao fotoana izao ary efa tena mivoatra be. Mila fiomanana mafy, araka izany, raha te handrombaka ny fandresena. Tsy mbola nivoaka ny fandaharan-dalao, amin’ity. Mety hiova mantsy ny “formule”, hitondrana ny fifaninanana, amin’ity, fa tsy ho toy ny tamin’ny taon-dasa.

Hanomboka ny volana marsa 2019, ity “Top 6 Aroi 2019”, andiany faharoa ity.

 

Tompondaka

News Mada0 partages

Kitra any Frantsa: mpilalao mendrika i Mbappé

Notendren’ny gazety boky France Football ho mpilalao baolina kitra frantsay mendrika ho an’ny taona 2018, i Kyllian Mbappé. Natolotra azy, ny alatsinainy, 24 desambra, ny amboara Raymond Kopa sy ny fankasitrahana manambara fa izy no mpilalao tanora, tamin’ity taona efa madiva hifarana ity.

Raha tsiahivina, 20 taona ny tovolahy ary lohalaharana, ao amin’ny Paris St Germain, izy. Anisan’ny nampisongadina azy, ny zava-bitany nandritry ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany “Mondial 2018”, notanterahina tany Rosia ka nandrombahany ny amboara volamena, niaraka tamin’ny Les Bleus. Voahosotra ho mpilalao mendrika ihany koa izy, tamin’io. Ankoatra izay, efa nahazo anaram-boninahitra maro, tao Frantsa, i Mbappé sy ny PSG. Izy izany, no nandimby an’i N’Golo Kanté.

Marihina fa nitana ny laharana faharoa sy fahatelo, tamin’ity fifaninanana ity, Raphael Varane sy i Antoine Griezmann, samy nahazo ny “Mondial 2018, niaraka tamin’i Mbappé.

 

Tompondaka

News Mada0 partages

Amboaram-Peo: un réveillon de Noël féérique

Comme tous les ans, la chorale Amboaram-peo organise un évènement spécial pour Noël dénommé «Sasak’alina Krismasy». Cette année, le  concert s’est tenu lundi soir et entre dans le cadre de la célébration de la 150e année de la FJKM Tranovato Faravohitra. Dans une ambiance féérique, la chorale a été soutenue par un orchestre composé d’instruments à cordes.

Une soixantaine d’artistes ont animé la soirée qui a débuté par une superbe interprétation du titre «Tompo Mpanjaka» par Robert Andriantsoavina. Durant la première partie, la chorale s’est surtout focalisée sur les chants de Noël qui ont marqué sa carrière, comme «Ny fahazavana miposaka», «Zaza no teraka ho antsika»… Ensuite, dans la deuxième partie, Amboaram-peo a revisité quelques grands titres internationaux, tels que «The advent rose», ou encore «The divine expectation», sans oublier «Let there be Christmas» de Joseph Martin.

Holy Danielle

 

 

 

News Mada0 partages

“Tokontanitsika”: détecter les jeunes talents

Presque tous les festivals se tiennent dans la capitale. Pour que d’autres publics puissent en bénéficier, la compagnie de danse Lovatiana a organisé un évènement dénommé «Festival Tokotanintsika», qui s’est tenu du 20 au 23 décembre à Ambohimanga Rova.

En fait, l’objectif est non seulement de dévoiler certaines disciplines artistiques aux habitants de la commune d’Ambohimanga Rova, mais aussi de détecter les jeunes talents qui méritent d’être soutenus. Ainsi, depuis 2014, la compagnie Lovatiana a concocté des projets artistiques pour la commune, et le festival Tokotanintsika, qui signifie «notre cour», est né en 2016 faisant référence aux diverses activités qui peuvent être pratiquées dans une cour. Cette année, il en est à sa troisième édition.

Soutenue par l’ambassade d’Espagne de Pretoria, cette troisième édition a vu la participation d’une dizaine de groupes, entre autres, la compagnie Rary, Rianala, Olon’Dihy, Ry Mpikadrila, la troupe traditionnelle Ravaky ny Ala, la compagnie Summer Slam, la compagnie Asara Njara Rasamiarison, Géraldine Léong Sang, la compagnie Lovatiana… Le festival démontre surtout les divers styles de danses tels que la danse traditionnelle, la danse contemporaine…

 

Holy Danielle

News Mada0 partages

Fetin’ny faran’ny taona: hanafana ny “Wanna Dance” i Safidy sy i Faniah

Mihantomotra hatrany ny fetin’ny faran’ny taona sy ny fandraisana ny taona vaovao 2019. Mitady zava-baovao sy mifanaraka amin’ny zava-misy sy malaza hatrany ireo toerana filanonana, eto an-dRenivohitra sy ny manodidina, hanomezana fahafaham-po ny mpankafy lanonana, ny alin’ny 31 desambra.

Anisan’ny hiavaka amin’ny maro ny fiarahan’i Safidy (ao amin’ny tarika 123) sy i Faniah, eny amin’ny Tangaina Hôtel (Espace Seranana), amin’io “St Sylvestre” io. Samy tanora izy roavavy ireto ary samy manana ny mampiavaka azy, na eo amin’ny feo na amin’ny mozika lalaovina. I Safidy, fantatra avy hatrany amin’ilay feony matanjaka sy mikasaosaoka; i Faniah kosa, manam-peo malefaka, miangolangola ary mirona kokoa amin’ny filalaovana “jazz” sy “fusion”.

“Wanna Dance” ny lohatenin’ny fety hafanain’izy roa ireo, eny Ampitatafika eny, ny alin’ny alatsinainy izao. Nampanantena ny mpikarakara fa tsy voasakan’ny hatanoran’ireto andriambavilanitra mangafeo ireto ny fahalalany sy ny fahaizany ireo karazan-kira samihafa. Araka izany, samy hahazo ny anjarany ny sokajin-taona rehetra, manomboka amin’ireo nankafy ny hiran’ny taona 60 hatramin’ny tamin’ny taona 90, izay tena hanjaka amin’io fotoana io. Na izany aza, tsy hatao ambanin-javatra fa hoentina hampandihizana ny olona sy hamalifaliana azy ireo, ireo hira manana ny lazany amin’izao fotoana izao.

Tsy handeha irery i Safidy sy i Faniah fa hifarimbona hiaraka amin’ny Orchestre Baobab, efa tsy zovina amin’ny maro intsony. Hanelanelana amin’ny fanentanana sy kilalao samihafa kosa i DJ Benis (RDJ’s Team). Araka ny fanazavan-dRazafindratsimba Hary, tompon’andraikitra voalohany ao amin’ny toerana hanaovana ny lanonana sady mpikarakara, io ny fety goavana voalohany tontosain’izy ireo sy hampiantranoany. Na izany aza, tsy ho mena-mitaha amin’ny an’ny hafa ny lafiny fandaminana sy fanomezana fahafaham-po ny mpilanonana.

Ankoatra ny mozika sy ny dihy, tsy ho ambanin-javatra ny sakafo ho fandraisana am-pifaliana ny taona vaovao, raha ny fampanantenan’ny mpikarakara hatrany. Tsy ho ao anaty efitrano ihany ny lanonana, ao amin’ny Tangaina Hôtel, fa misy ihany koa ny “Grillade party” eny ivelany.

Landy R.

 

News Mada0 partages

NV Production: hisantatra ny seho miaraka amin’i Lôla sy i Mijah

Vitsivitsy ihany ireo hetsika ankalamanjana amin’izao ankatoky ny fetin’ny krismasy izao. Singanina amin’ireo vitsivitsy ireo ny fampisehoana iarahana amin’i Lôla sy i Mijah, rahampitso tolakandro, etsy amin’ny tokotany malalaky ny Ekar NDR Antohomadinika. “Fety be Faradoboka 2018” ny lohatenin’ny hetsika, azo lazaina ho goavana indrindra, taorian’ny fifidianana.

Mpanakanto samy hafa, mitondra mozika samy manana ny maha izy azy ary Samy manana ny mpankafy azy, i Lôla sy i Mijah. Araka izany, tanjon’ny mpikarakara, ny NV Production, ny hanome fahafinaretana ny sokajin-taona rehetra. Nambaran’i Nivo, avy amin’ny mpikarakara ny fety fa hisy zavatra tsy ampoizina hasehon’i Lôla sy i Mijah amin’io.

Ity ny hetsika voalohany karakarain’ny NV Production eto an-dRenivohitra raha tany amin’ny faritra tany hatrany no niasany hatramin’izay. Io ihany koa no hetsika entiny mamarana ny taona. Maro ny seho efa ketrehiny, amin’io taona 2019 ho avy io, na any amin’ny faritra izany na eto Antananarivo. Tsara ny manamarika fa entina indrindra hanampiana ny fikarakarana ny fiangonana Ekar Anjanadoria, any Mahitsy, ny vola azo amin’ity fampisehoan’i Lôla sy i Mijah ity.

Landy R.

 

News Mada0 partages

Hosodoko: raikitra ny « Fangaro »

Fampirantiana anisan’ny goavana indrindra eo amin’ny tontolon’ny hosodoko ny « Fangaro » satria « any ho any amin’ny 100 mahery ny tabilao hiranty sy hamidy eny an-toerana », hoy i Nary Arthur, iray amin’ireo mpandray anjara. Nosokafana ny 24 desambra teo, tao amin’ny Tahala rarihasina Analakely ny « Fangaro » hanehoan’ireo mpanao hosodoko maro ny sanganasany. Araka io anarany io, « maro izahay no mampiranty ny tabilaony ao… Noho izany, ahitana fifangaroana fomba fanaovana sary isan-karazany ny « Fangaro » », hoy hatrany izy.

Ankoatra ny maha fampirantriana azy, nanterin’i Nary Arthur hatrany fa kendrena ao anatin’ity « Fangaro » ity ihany koa ny hisarika ny rehetra mba hitodika amin’ny sary hosodoko. « Azo atao fanomezana tsara izy ireny amin’izao faran’ny taona izao. Fanomezana fifampiarahabana nahatratra ny taona vaovao izay ho avy tsy ho ela rahateo ihany koa », hoy hatrany i Nary Arthur.

Anisan’ny mandray anjara amin’izao varotra sy ranty izao i Naivo Haja, i Rodolphe, i Rama, i Moïse, sns. Marihina fa tsy hifarana ny « Fangaro » raha tsy ny 15 janoary ho avy izao.

HaRy Razafindrakoto

Tia Tanindranaza0 partages

Lalàna momba ny harena azo tamin`ny tsy ara-drarinyMalaina handany ary ireo depiote ?

Na dia efa nampanantsoina fivoriana tsy ara-potoana aza ireo solombavambahoaka dia tsy mbola lany indray ireo volavolan-dalàna momba ny harena azo amin`ny tsy ara-drariny.

Miandry fivoriana tsy ara-potoana indray izany momba io volavolan-dalàna io ka izany no tapak` ireo depiote miisa 21 nanatrika ny fivoriana ny alatsinainy lasa teo. Tsy neken`ireo depiote ny hanaovana ny fandaniana izany ao anatin`ny andro itohizan`ny fivoriana tsy ara-potoana. Noho ny fahavitsinan`ny depiote tonga nanatrika ny fivoriana kosa no tohan-kevitra no nentin`ireo solombavambahaoaka nitaky ny fanemorana izany. Nanamafy izany ny filohan`ny Antenimieram-pirenena, Jean-Max Rakotomamonjy, fa vitsy dia vitsy ireo solombavambahoaka kanefa lalàna tena manan-danja amin`ny firenena ka tsy azo hanaovana kitokitoa ny fandanianana azy. Mialoha an`izay anefa efa nisy tolo-kevitra naroson`ny asam-baomiera mba tsy nirosona avy hatrany tamin`ny fandaniana ity volavolan-dalàna ity araka ny tetiandrom-pivoriana ny alatsinainy lasa teo. Araka izany, nahemotra ny adihevitra nandaniana ilay volavolan-dalàna  hifehy ny harena azo tamin`ny tsy ara-drariny. Manoloana izany, nandraisana fanapahan-kevitra ny fanemorana ny fandaniana ity volavolan-dalàna ity ary tapaka fa andrasana amin`ny fivoriana tsy ara-potoana manaraka amin`ny 2019. Efa nolanian`ny depiote tamin`ny alalan`ny tsangan-tanana nandritra izany ka eny amin`ny Antenimierandoholona amin`izao fotoana izao kosa ireo voloavolan-dalàna momba ny ady amin`ny famotsaim-bola sy ny famatsaiana asa fampirohoroana. Miankina amin`ny fanapahan-kevitry ny governemanta ny momba ny fiantsoana ny fivoriana tsy ara-potoana manaraka handanina ny volavolan-dalàna tsy lany ity na koa miandry ireo depiote vao hofidiana amin`ny taona ho avy. Mampametra-panontaniana ny zava-mitranga hoe :sahirana marina ve ireo solombavambahoaka any amin’ny distrika misy azy tsirairay avy sa tena malaina ny handinika sy handany ilty volavolan-dalàna momba ny haresa azo tsy ara-drariny ity ?

 

Marigny A.

 

Tia Tanindranaza0 partages

Olana ara-pitiavanaNovonoina tamin’ny fomba feno habibiana ilay vazaha

Efa teny sahy amin’ny fanaovana heloka mihintsy ny tanora Malagasy ankehitriny, efa tsy misy fanajana ny aina intsony sy efa tsy misy fanajana ny soa tohavina ny maha-malagasy ihany koa; satria sahin’ny ity tovovavy vao 19 taona voalaza

 

 

 fa sakaiza faharoa an’ilay tera-tany frantsay Brent Mario 69 taona izay zandary teo aloha tao La Réunion ity ny namono sakaizany tamin’ny fomba feno habibiana, niaraka tamin’ny namany telo mianadahy izay 20 taona avy ireo vehivavy roa raha 26 taona ilay tovolahy izay mbola jaombilin’ilay sipan’ny vazaha ihany koa. Araka ny fanazavana nentin’ny zandary nisahana ny fanadihadiana sy ny fikarohana ny raharaha vono olona izao, dia ny talata 18 desambra teo no tonga tao Toamasina ity tera-tany frantsay ity ary avy hatrany dia nivantana tany amin’ilay tovovavy voalaza fa sakaizany tena tompon-toerana. Ny andron’ny alarobia 19 desambra fotoam-pifidianana iny anefa dia nentin’ilay tera-tany frantsay ity namangy tovovavy hafa, voalaza fa mbola sakaizany ihany koa ilay sipany voalohany, ka teo no nipoitra ny tsy nampoizina satria olona misotrosotro ao an-trano noheveriny fa mandany ny volany no hitany ka nahatonga azy nandroaka ity sakaizany faharoa niala ilay trano ny andron’ny alarobia io ihany. Teo anefa no nitsiry ny hevi-dratsin’ilay sipany faharoa niaraka tamin’ireo namany ny hamono ilay tera-tany frantsay ity, ka ny fanomezana poizina no saika natao voalohany, nefa noho ity vazaha ity sady tsy nisotro tao an-trano no tsy misakafo ao ihany koa, dia ny famonoana azy mivantana no tapak’izy ireo ho atao. Ny fiverenan’izay tera-tany frantsay fotsiny izay tsy niaraka tamin’ilay sakaizany voalohany no nandrasan’ity sakaizany faharoa ka raikitra avy hatrany ny daroka maritoa vao niditra ny trano ilay vazaha. Tsy mbola nahafaty azy anefa izany ka tonga avy hatrany ilay tovolahy nanakenda azy sy ireto tovovavy roa nanampina ny lohany sy ny tarehiny tamin’ny ondana, ka maty tsy tra-drano ingahy Brent Mario Auguste. Taorian’izany dia nofonosan’izy ireo lambam-pandriana ilay vazaha sy nampidirin’izy ireo tao anaty larimoara ary nentin’izy ireo tamin’ny fiara 4x4 an’ilay tovolahy jaombilon’ilay tovovavy faharoa, avy eo nalevin’izy ireo tao Ampanalana ny alin’io alarobia 19 desambra. Raha tsy nody ilay tera-tany frantsay ny alina dia vao maraina dia nametraka fitoriana ny tsy fahitana azy ilay sakaizany voalohany nivantanany teny anivon’ny zandary misahana ny heloka be vava ny alakamisy 20 desambra ary raikitra avy hatrany fikarohana azy sy ny fisamborana aloha ilay zakaizan’ilay vazaha faharoa izay fantatra fa niady taminy noho ilay resaka fisarahana. Ny sabotsy 22 desambra anefa raha nahazo vaovao ny fisiana zavatra nalevina hafahafa tao Ampanalana ireo mponina manodidina dia nampandre ny zandary. Raha natao ny fihadiana ireto zavatra nalevina ireto dia gaga ny rehetra fa ilay larimoara nisy ilay tera-tany frantsay efa simba no hita tao . Vao hita ny fatin’ilay vazaha dia nibaradaka avy hatrany ireo olona namono azy izay notarihan’ilay sipany faharoa sy ireo namany telo mianadahy izay nokaramaina telo tapitrisa ariary ilay tovolahy raha roa tapitrisa ariary avy kosa ireo tovovavy roa. Efa ao amin’ny fonjan’Ambalatavoahangy nanomboka ny alatsinainy teo izy efatra mianadahy ireo taorian’ny fiakaran’ny raharaha teo anivon’ny fitsarana Toamasina.

 

Rakoutou

 

Tia Tanindranaza0 partages

Marthe HervéeNodimandry ny alatsinainy alina teo

Nindaosin’ny fahafatesana tamin’ny alatsinainy 24 desambra tamin’ny 11 alina lasa teo ny filoha namorona ny Radio ara-pilazantsara RVM (Radio Vaovao Mahasoa) 106.8Fm sy ny IMH (Institution Marthe Hervée). Taorian’ny

 aretina nahazo azy dia nangataka tolo-tanana ny tenany ka nalefa notsaboina tany Maorisy ny alarobia 19 desambra lasa teo. Anisan’ny Radio ara-pilazantsara tena be mpankafy ny RVM eto Madagasikara hatrany an-dafy noho izy tsy mitory afa-tsy Jesosy Kristy ary maro be ny fandaharana hiandreketan’i Marthe Hervée ao tahaka ny vahaolana an-tariby sy an-taratasy ary ny torohevitra ho an’ny mpianatra. Sady mpampianatra taranja Matematika kilasy famaranana moa ny tenany no mpitoriteny mahafatrapo eto Madagasikara hatrany ampitan-dranomasina. Mirary fiononana feno ho an’ny fianakaviana ny mpiasa rehetra ao amin’ny RVM ary ny mpianatra sy ny mpampianatra rehetra nandalo tao amin’ny IMH ny eto amin’ny Gazety Tia Tanindrazana.

Nangonin’i Tsirinasolo

 

 

Tia Tanindranaza0 partages

Tsy handefitra ny manana ny rariny

Miandry izay ho valim-pifidianana izany isika izao, na dia efa hita sy efa mazava aza ny havoakan’ny Vaomiera misahana izany dia ny CENI.

 

Tia Tanindranaza0 partages

Lamaody sy fampihaingoana ny ati-tranoNamoakatra mpianatra 400 isa ny ECCOVA

Namoaka mpianatra 400 isa ny “Ecole de Coupe et Couture Volana” eto Antananarivo, tarihin-dRazanamanalina Volana

 

 

 :Nisy tamin’ireo mpianatra no nianatra lamaody no sady niangaly ny fampihaingoana ny ati-trano  ihany koa mba hampivadiana ny asa. Mbola malalaka rahateo ny tsenan’ny asa, indrindra ho an’ireo mahay mamorona. Andiany miakanjo tsara no anarana nisaloran’izy ireo, nianatra nandritra ny enim-bolana raha kely no sady niatrika ny fitsapam-pahaizana niarahana tamin’ny Ministeran’ny fampiofanana arak’asa avokoa. Afa-panadinana soa aman-tsara avokoa moa izy ireo raha araka ny fanazavan’ny filoha mpanorina ny sekoly ka vitsy ireo efa nahita asa na koa nahatsangana orinasa kely ho an’ny tenany manokana.  Tsiahivina moa fa misy lehilahy hatrany ao anatin’ireo andiany efa nivoakan’ny Eccova hatramin’izay ka  ankoatra ny asa fanjairana tsotra nahafantarana azy ireny dia tsy vitsy ihany koa ireo lasa mpanamboatra kiraro sy pôketra matihanina. Hanohizan’ny Eccova ny hetsika amin’ny taona 2019 ho avy io ny fankalazan’izy ireo ny  faha-25 taona niorenan’ny sekoly.

 

 

Pati

 

 

 

Tia Tanindranaza0 partages

Hopitalin’ny zaza TsaralalanaMarary 60 nahazo fanampiana

Miisa 60 ireo ankizy marary tsaboina etsy amin’ny hôpitalin’ny zaza etsy Tsaralalana ankehitriny.

 

 

 

 Ny aretim-pivalalana sy ny kitrotro no tena betsaka mahazo azy ireo ka ho an’ity farany dia dimy isan’andro ireo miditra ao raha araka ny fanazavan’ny solontenan’ny profesora lehiben’ity tobim-pitsaboana iray ity noho ny haverezan-drano be loatra ateraky ny fandoavana sy ny fivalalana. Tonga nitsidika sy namalifaly azy ireo noho ny fahatongavan’ny fetin’ny Krismasy ny Alatsinainy lasa teo ny fikambanana mère et enfant, tarihin-dRtoa  Soafara Ramahandry. Ankoatra ny vatomamy sy ny bisikoitra dia nanolotra couche ho azy ireo ihany koa ny fikambanana hanamaivanana ny fahasahiranan’ireo Ray aman-dReny. Nitohy avy hatrany tamin’ny fizarana vatomamy sy bisikoitra ho an’ireo  ankizy mpirenireny eny an-dalambe teny amin’ny Boriborintany voalohany sy ny manodidina ny hetsika taorian’izany. Ankizy miisa 50 teo ho eo ihany koa no nisitraka izany, izay nambaran’ny filohan’ny fikambanana fa tokony nitetezany ireo arabe feno ankizy sahirana eto an-drenivohitra raha ny tokony ho izy saingy noho ny hateren’ny lalana sy ny tsy fandriampahalemana dia voatery nijanona teo Analakely sy ny manodidina ihany izy ireo. Tsiahivina moa fa anisan’ny fikambanana miahy manokana ny Reny sy ny zaza ny association mere et enfant ka lohalaharana amin’izany ireo niangaran’ny vintana.

 

 

Pati

 

 

 

Tia Tanindranaza0 partages

Hopitaly BefelatananaZazalahy kely avokoa ny ankamaroan’ireo teraka tao omaly

Zazalahy kely iray antsoina hoe : Randriamampionona Zo Christiano no teraka tamin’ny 11 ora sy sasany alina saika nitovy tamin’ny daty nahaterahan’ny Mpamonjy tetsy amin’ny hôpitaly Befelatanana ny alin’ny 24 Desambra lasa teo.

 

 

 

 

Mbola zazalahy kely roa  ihany no  teraka taoriany taorian’izany raha telo hafa no mbola nandrasana nanomboka omaly maraina tamin’ny 08 ora. Raha araka ny fanazavan-dRasazy Avotra anisan’ireo niasa alina tao amin’ity hôpitaly iray ity dia teraka soa aman-tsara avokoa ireo zaza telo ireo. Tsy nisy nodidiana ny Reniny na dia iray aza raha iray hafa kosa no maty tany am-bohoka. Nihena ny isan’ireo mpiteraka nandalo tao amin’ity hôpitalim-panjakana iray ity raha oharina tamin’ny fetin’ny Krismasy tamin’ny taon-dasa. Ny 23 desambra lasa teo izany no betsaka raha araka ny fanadihadiana natao hatrany satria dia nahatratra hatrany amin’ny 21 isa. Na izany aza anefa dia rasazy miisa dimy izy ireo no nandray an-tanana izany ka ny roa no tena tompon-toerana niampy  olon-kafa roa.  Anisan’ny noraisin’izy ireo an-tanana ny Renin’i Bryan kely zazalahy, teraka omaly maraina tamin’ny 05 ora maraina. Tena tsy nampoizina ho omaly fetin’ny Krismasy ity zaza ity no teraka raha araka ny fanazavan-dReniny satria dia lasa aloha kely foana tamin’ny fotoana voatondro izany. Na izany dia tena faly tanteraka izy ireo satria sady nanao fety no nahazo zazakely 

Pati

 

 

 

Tia Tanindranaza0 partages

Aza mibitaka aloha e !

Miarahaba anao aho ry Jean ! Tena mbola salama tsara ny tenako ary ianao manao ahoana ?

 

 Hitako efa mibitabitaka sy diboky ny hafaliana tsy misy toy izany mihitsy. Ny sampainina ny inona mandeha daholo. Aza mbola misioka aloha ry Jean aa! Mbola misy tapa-bolana anie na mety hihoatra aza vao tena ho fantatra ny marina amin’ity raharaha manga ity ee! Sao dia hifaly amin’ny fandresena azo tamin’ny tsy fahamarinana eo. Mampihetry voninahitra anie izany sady tsy manambina ee! Ianao moa malaza hoe mirifatra toy ny fiara an-dalamby haingam-pandeha izay rehefa manao zavatra ka dia asa re. Ndrao re ry Jean hihajoko raim sy valo eo koa vao gaga aa! Marina ee! Ny lalanao mbola lavitra raha tahiany ka omen’ny avo tombon’andro. Tsy aleo ve manamboatra famindra metimety kokoa amin’ity revy ity toy izay manao revy zebra be ohatran’io ry jean kely a ?

Marco   

 

Tia Tanindranaza0 partages

Akon’ny fetin’ny NoelyMibaribary ny fahantran’ny Malagasy

Niezaka nifaly ny Malagasy na dia hita ho tena sahirana aza tao anatin’ny fetin’ny Krismasy. Nanao izay heriny ny ray aman-dreny nampifaly ny ankizy tamin’ny fividianana akanjo sy ny kilalao.

 

 Tao ny mba niezaka nanao laoka hafa tsy toy ny mahazatra ka nanakatra ireny akoho amam-borona ireny. Tsapa ary hita sy miharihary fa tena mijaly sy mahantra ny vahoaka. Raha tsy hijery fotsiny ny tsena be etsy sy eroa izay mampanontany tena mihitsy ny amin’ny mba fitsaharana ho an’ny Malagasy. Tsy mba misy fotoana hakàna aina intsony ny maro fa na andro alahady indrindra ny andro fety dia ny hitady vola hatrany ny masaka ao an-tsaina nohon’ny tsy fahampiana. Etsy andaniny, manampy trotraka ny alahelon’ny maro ny voka-pifidianana feno hosoka izay mibosesika hatrany amin’izao fotoana izao. Misy aza moa efa velon-taraina sahady ka milaza hoe hiaina fahantrana sy gaboraraka ary herisetra mandritra ny 5 taona indray i Madagasikara raha izao no mitohy. Feno tahotra sy fanahiana ny hoaviny ny maro amin’izao fotoana izao. Ho an’ireo niditra am-piangonana moa dia mba nandray ny teny fampaherezana ary ahafahana miatrika ireo olana maro eto amin’ny firenena izany. Tsy anavahana tokoa mantsy fa ho an’ny rehetra ny famonjena izay natolotra maimaim-poana noho ny fitiavan’Andriamanitra. Amin’izao fotoana izao dia amporisihina hatrany ny Kristianina hiaina anaty fitolomam-bavaka hiadiana amin’ny herin’ny maizina izay mitady handetika sy hampahantra hatrany an’i Madagasikara.

 

Tsirinasolo

  

Tia Tanindranaza0 partages

Rado RamparaoelinaTokony hanaovana fampitahana ny vokatra rehetra

Naneho ny heviny mikasika ny voka-pifidianana misy ankehitriny ny Ben’ny tanànan’ny kaominina Ampitatafika Atsimondrano Rado Ramparaoelina ny alatsinainy lasa teo.

 

Nambarany tamin’izany fa tokony hanaovana fampitahana hatrany ny vokatra rehetra tonga raha vao mampiahiahy fa tsy ferana amin’ny “ordonnance” fotsiny ihany mba tena hivoahan’ny marina. Tsy mampaninona izany hoy ity Ben’ny tanàna iray ity na mbola handaniana roa ka hatramin’ny telo volana aza raha izay ahitana ny tena marina tsy hisian’ny nenina. Ny mahavariana mantsy hoy izy dia toa hafahafa ilay fanisam-bato miseho amin’izao fotoana. Tsy ny habetsahan’ny olona mifidy hoy izy no tontaliana fa resaka isan-jato no tena miasa. Ho an’ny kaominina iadidiany manokana dia noresahany fa raha vantany vao lany amin’ireo Fokontany telo lehibe be mponina ny kandida iray hilatsaka ho Ben’ny tanàna dia mandresy avy hatrany dia mbola misy ambiny folo aza ny Fokontany. Toraka izany koa hoy izy ny kandida Marc Ravalomanana  satria nahazo mpifidy betsaka izy tamin’ireo faritra be mponina toy an’Analamanga, Itasy, Bongolava, Alaotra Mangoro nefa lazaina fa resy sahady. Miantso ny CENI sy ny Fitsarana avo momba ny lalam-panorenana mba hijery tsara izay tokony hataony araka izany ity Ben’ny tanàna iray ity. Tsiahivina moa  nahatratra 60,41 % ny salan’isa azon’ny kandida Marc Ravalomanana tao amin’ity ny kaominina iray ity raha latsaka lavitra be kosa ilay kandida iray.

 

 

 

Pati

 

Tia Tanindranaza0 partages

Mpanohana an-dRavalomananaNodarohana, noratraina, nampihorohoroana

Sesilany ny fampihorohoana sy ny herisetra nialoha sy nandritra ary taorian’ny fifidianana natao teto amintsika, izay nahalasibatra ny kandida Marc Ravalomanana sy ny mpanohana azy.

 

Tia Tanindranaza0 partages

Airbus A 340 nampidirin-dRajoelinaTeren’ny Frantsay handoa 101 tapitrisa dolara ny Airmad

Ny 12 desambra teo no nandeha tao amin’ny Tribonaly ny raharaha mahakasika ny raharaha Air Madagascar, araka ny loharanom-baovaon’ny Jeune Afrique tamin’ny 23 desambra teo. Mitaky volabe 46 tapitrisa dolara fanampin’ny 55 tapitrisa izay misy zana-bola 12 tapitrisa dolara hofana fiaramanidina nampidirin’ny fanjakana tetezamita ny Tribonaly ara-barotra Frantsay, hoy io fampahalalam-baovao io.

 

Tia Tanindranaza0 partages

Fifidianana filohaMibaribary ny hosoka sy hala-bato

Mangataka ny hampitsaharana ny famoahana valim-pifidianana ataon'ny CENI izay azo sokajiana ho fanakorontanana ny saim-bahoaka ny kandida Marc Ravalomanana sy ny K25 amin’izao fotoana izao satria tsy marina io ary tsy mifanandrify amin'ny zava-misy marina, raha ny fanamarihany.

 

Tia Tanindranaza0 partages

Fikambanana RPSH“Tokony manao velirano an-tsoratra izay filoha lany eo “

Naneho ny heviny mahakasika ny fiainam-pirenena ny fikambanana RPSH (Rassemblement pour la Solidarite Humaine) ka nilazany fa samy tsara avokoa ny vinan`ireo kandidà roa nifaninana tamin`ny fihodinana faharoa fa saingy ny manahirana ny vahoaka dia ny fanatanterahana azy ieo,

Tia Tanindranaza0 partages

Fampitahana ny voka-pifidiananaTokony tohizana, hoy ny CFM

Nety, hoy ny fanazavan’ny filoha lefitry ny filankevitry ny fampihavanana Malagasy na CFM, Gerard Ramamimampionona, ny fihetsiky ny mpanaradia ny kandida laharana faha 25 raha

J. Mirija

 

Tia Tanindranaza0 partages

CENI MadagascarManasa ireo kandida ho filoham-pirenena hiatrika ny fampitahana

Nanao antso avo ireo kandida ho filoham-pirenena niatrika ny fiodinana faharoa ny alatsinainy teo ny avy eo anivon’ny CENI mba hiatrika fampitahana.

 

Araka ny lalàna fehizoro laharana 2018/008, andininy faha 52, ao amin’ny andininy 192, dia nampatsiahivin’izy ireo fa ny fampitahana ny fitanana an-tsotra na PV ihany no azon’ny vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana na CENI atao sy fahefana ananany. Ho fampiharana ny mangarahara sy ho fanomezana fahafaham-po ny solotenan’ny kandida izay nangataka izany ary fandraisana anjara ny rehetra amin’ny fifidianana, indrindra, ny fikirakirana ny voka-pifidianana dia hiala amin’io lalana io izahay ato amin’ny CENI, hoy filoha lefiny, Thierry Rakotonarivo. Ho fanehoana ny CENI amin’ny fangaraharana sy ny tsy fisian’ny zavatra hafenina amin’ny fikirakirana ny vokatry ny fifidianana fihodinana faharoa iny dia vonona izy ireo hanokatra ny taratasim-bato na « feuille de dépouillement » raha tsy mazava ny fitanana an-tsoratra. Raha mampisalasa indray ny taratasim-bato dia avoaka ny bileta tokana. Mbola aseho ihany koa ny bileta tsy nampiasaina raha ilaina izany. Manasa ny kandida roa ny CENI hiara-hijery ny zava-misy sy hanao izany fampitahana izany eny amin’ny foibeny, hoy hatrany ny antsoavo.

J. Mirija

Tia Tanindranaza0 partages

CENI MadagascarHamoaka ny voka-pifidianana vonjimaika rahampitso

Vokatra 90% mahery avy amin`ny biraom-pifidianana manerana ny nosy no efa namoahan`ny vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifiidianana (CENI) ny fironana ary efa nahavoaray 100% ny tatitra an-tsoratra ihany koa ny SRMV

 

 ( section de materiel de vote) avy amin`ny distrika 116 amin`ny 119 ka 86 amin`ireo dia efa nahatonga ireo antontan-taratasy rehetra teny Alarobia. Hatramin`ny halina no nandrasana farany ny tatitra sy antontan-taratasy mirakitra an-tsoratra ny vokatra avy amin`ny SRMV ho tonga eny amin`ny CENI. Araka izany, nanapa-kevitra ny CENI fa ny alakamisy 27 desambra no ho tontosaina ny famoahana ny vokatra vonjimaika feno amin`ity fihodinana faharoa amin`ny efatra ora tolakandro.  Marihana fa SRMV avy amin`ny distrika telo (3) ihany koa sisa no tsy nahavoaray 100% ny tatitra an-tsoratra avy amin`ny biroam-pifidianana eo anivon`ny distrika misy azy. Araka ny antontan-isa dia miisa 3 ireo distrika no nahitana “PV de carence” na fitanana an-tsoratra ahitana tsy fanjarian`ny latsa-bato. Distrika any Amboasary izay nahitana PV roa sy tany Betroka ka PV iray no voakasika ary tany Mampikony dia nahitana PV roa tsy tomombana. Nitondra fanazavana manokana mifandraika amin`ny famoahana voka-pifidianana  tamin`ireo biraom-pifidianana nitrangana asa dahalo tany Mampikony nandritra ny androm-pifidianana I Thierry Rakotonarivo, filoha lefitrin`ny CENI ka nilàzany fa tao anatin`io distrika io izay misy ny kaominina Kaomajia dia biraom-pifidianana telo no nisehoan`ny tranga saingy kosa niverina ny mponina nifidy tamin`ny efatra (4) ora. Andrasana araka izany ny tena mangarahara amin`ity voka-pifidianana feno ho havoakan`ity vaomieram-pirenena ity. Tsara manamarika fa manana hatramin`ny alakamisy maraina ny kandidà na ny solontenanyhanaovana fampitahana ny fitanana an-tsoratra.

 

Marigny A.

Tia Tanindranaza0 partages

Hentitra i Dada« Hijoro hatramin’ny farany isika »

Miarahaba antsika rehetra nahatratra ny Krismasy, tena faly aho satria nahatratra ity androm-pamonjena ity mariky ny fitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao ka nanomezany ny zanany hamonjy antsika mba tsy hisy ho very izay mino azy,

 

 hoy i Marc Ravalomanana omaly raha nanatrika ny fankalazana ny Krismasy teny Imerinkasinina niaraka tamin’ny fianakaviany izy .Fantatro, hoy izy fa velon’ahiahy ny vahoka Malagasy, mitebiteby satria nanantena  fifidianana hizotra tamin-pilaminana, madio sy mangaraharaha ary ara-dalana ; tsy izay anefa no nitranga fa fifidianana nanjakan’ny hosoka sy ny herin’ny vola, teo koa ny sotasotra sy ny herisetra.Nandiso tanteraka ny voka-pifidiannana izany.Tsy nihetsika mihitsy aloha izahay, hoy i Marc Ravalomanana  mba ho fanajana ny fankalazana ny krismasy.Ankehitriny anefa hiroso tanteraka amin’izay isika amin’ny fitakiana ny zo sy ny hasin’ny voka-pifidianana mba handeha amin’ny rariny sy ny hitsiny ka rehefa iaraha-mahita fa tsy mety dia tsy mety izay.Fifidianana tsy azo atokisana iny, nisy ny mpiasam-panjakana nanohana ny laharana faha 13..tsy henatra tsy tahotra fa tena nanery ny sefo distrika sy sefo fokontany ary ny prefe mba tsy hizara araka ny tokony ho izy ny kara-pifidianana, ny manamahefana ambony sasany…tena voahosihosy ny hasin’ny safidim-bahoaka, hoy izy voahisohosy noho ny herin’ny vola.Aleo handeha am-pamarinana ny fanisana ny vato, izay no antony nangatahana ny fampitahana ny voka-pifidianana ary hita porofo ny hosoka.Mijoro amin’ny fahamarinana aho.Hatramin’ny 25 desambra tamin’ny 4 ora maraina niantso ahy ireo mpiara-miasa nilaza fa tena nisy ny voka-pifidianana nampifamadihana, teo koa ireo bileta tokana efa voamarika mialoha, hoy i Marc Ravalomanana.Nisy koa ny fitanana an-tsoratra maro nahitana fa sora-tanana olona iray no nanoratra azy rehetra.Miantso ny mpitondra fanjakana, ny filoham-panjakana sy ny praiminisitra, nilaza fa hitantana ny fifidianana amin’ny mangaraharaha, aho hoe : ataovy ny asanareo ; ny olona miaraka amiko dia efa vonona ary tsy hanaik mora foana ny tsy rariny hoy ny kandida laharana faha 25.Nanafatra ny  CENI ihany koa izy nanao hoe : avelao izahay hiasa amin’ilay fampitahana, hajao ilay fetr’andro fahatongavan’ny antontan-taratasim-pifidianana farany araka ny ambaran’ny lalàna.Afaka adidy izahay rehefa tena tsy azo ifampiraharahana sy tsy azo ifampiresahana.Miantso ny vahoaka aho, tsy hanaiky lembenana isika fa tena hijoro hatramin’ny farany, hoy i Marc Ravalomanana.

 

RTT

Tia Tanindranaza0 partages

Antaninarenina Buffet du JardinNisitraka fetin’ny Noely ireo sahirana ara-pivelomana

Tahaka ny fanaony isan-taona dia nisitraka fetin’ny Noely tamin’ny alalan’ny fanomezana natolotry ny fianakaviana Eric Kholer tompon’ny toeram-pisakafoana Buffet du Jardin eny Antaninarenina azy ireo ny kilonga sy olon-dehibe sahirana ara-pivelomana nanodidina ny 400 teo ho eo avy amin’ny faritra Antaninarenina, Ambatonakanga,

Tia Tanindranaza0 partages

Noely FIFALIANA Ong Ny SahyAnkizy niisa 468 no nikorana sy nisakafo teny Ilafy

Ankizy latsaky ny 12 taona niisa 468 manana olana amin'ireo raiamandreny misotro toaka, na mandray zava-mahadomelina, avy avy amin'ny faritra : Ambatobe ambony, Ambatobe Ambany, Ambohikely, Mandrosoa,

Andranomaizinkely, Andranoritra V, Andranoritra II, Tsarahonenana, Nanisana, Ambohimirary, Ambatomaro, Antoby, Ambanivato, Akaikiniarivo  ao amin’ny kaominina Ankadikely,  Ambohimangakely ary Boriboritany faha-5 no niara nankalaza ny fetin’ny Noely 2018 niaraka tamin’ny Ong Ny Sahy, teny amin’ny foibe toerany eny Mandrosoa llafy ny alatsinainy 24 desambra lasa teo. Niara nandihy sy nihira ary nilalao sy niara nisakafo antoandro indroa ary mbola nitondra fanomezana  nentina nody koa izy ireo tamin’izany. Izany no tontosa,  hoy Andriamamonjisoa Haja filohan’ity Ong Ny Sahy ity, dia noho ireo  fanomezana voahangona nandritra ny hetsika "les courses du coeur" notontosaina tamin'ny 15 sy 16 desambra 2018 niaraka tamin’ny Fondation Telma teny amin’ny Leader Price Antaninarenina ka nanoloran’ireo malalatanana samihafa fanomezana nozaraina ho azy ireo. Nandray andraikitra be tamin’ny fitsirihana an’ireo ankizy ireo ny “Chefs d’Antenne” ny Ong Ny Sahy rehetra.

Tia Tanindranaza0 partages

K 25

Nivory maika tsy nisy toy izany ny avy eo anivon’ireo komity mpanohana ny kandida ho filoham-pirenena laharana faha 25, Marc Ravalomanana, ny 24 desambra teo. Araka ny heno dia fanomanana ny paikady entina hanoherana ny tsy fahamarinana miseho eo amin’ny voka-pifidianana no antony.

 

 

Mpanao politika

Maro ireo mpanao politika tsy hay hoe nankaiza kanefa dia andrasan’ny mpanara-baovao fatratra mba hiloa-bava mihitsy amin’izao raharaham-pirenena mampizara ny hevitry ny Malagasy izao. Isan’ireny, ohatra, ry Alain Andriamiseza sy ry Tolojanahary Maharavo na Doudou.

Fifidianana

Tafahoatra loatra ny hosoka hita tamin’ny fifidianana tamin’ity indray mitoraka ity, raha ny tohivakam-panehoan-kevitr’ireo olom-panjakana sy mpanao politika maro. Mitombona, hoy ny mpanao politika iray, ny hoe nisy biraom-pifidianana tsy nisy fifidianana nefa nisy vokatra raha ireo birao be loatra ireo no dinihina.

 

Tia Tanindranaza0 partages

MPITANDRO FILAMINANA AO ESIRA

Tsy misy mpitandro ny filaminana sahy mipetraka intsony ao Esira, tanàna izay tena faritra mena amin’ny fanafihan-dahalo.

 

Na ireo mpampandry tany nalefa any an-toeran aza dia tsy sahy ny mitoetra ao fa kosa any Maromby no mijanona, 24km tsy hidirana ao Esira izany. Vao mivoaka ny trano ny olona dia mihazakazaka ary mamonjy tanàna hafa isaky ny mandeha noho ny tahotra sao mifanena amin’ny dahalo ka hovonoin’izy ireo. 

FANDROBANA TENY AMPASAMPITO

 Voaroba ny mpivarotra iray tetsy Ampasampito ary torak’izany koa ny tokatrano iray tetsy Ankadifotsy. Tao anatin’ny alina iray no nanatontosan’ireo jiolahy an’izany asaratsy izany. Samy nitazom-basy ireo tamin’ny fanaovana ny fanafihana ary tsy nitsoaka nihazakazaka akory rehefa niala teo an-toerana fa nandeha an-tongotra mora foana. Tsy nisy sahy nihetsika ny olona na dia hita maso aza ny fisehoan-javatra rehetra, noho ny tahotra sao ho voatifitra. 

TSY HANAIKY I DADA

Nohamafisin’i Dada nandritry ny fandalovany teny an-tanindrazany, teny Imerinkasinina, omaly fa tsy hanaiky hatramin’ny farany io fifidiana io ny tenany. Feno hosoka sy tsy fahatomombanan iny fifidianana iny ka na hamoaka ny valiny amin’ny fomba ôfisilahy aza ny CENI dia tsy hanaiky an’izany kosa ny KMMR, hoy hatrany i Dada. Tsiahivina fa efa namboly korontana koa ny depiote Rossy tao amin’ny Ceni nandritry ny fandalovan’i Fanirisoa Ernaivo tao an-toerana. 

 

 

 

 

 

 

 

VOLA SANDOKA ANY NOSY BE

Miparitaka ao Nosy-Be Hell ville ny vola sandoka ary ireo zaza tsy ampy taona aza no hatao miditra an-tsehatra amin’ny famotsiam-bola. Ireny mobilebanking ireny no entina hanatontosana an’izany ka ireo zaza no ampiasaina manatitra ny vola eny. Efa ho roa andro taty aoriana vao fantatra fa sandoka avokoan ireo vola nampidirina tao. Natao ny fikarohana ary voasambotra tao amin’io nosy io ihany ny tompon’antoka. Karohina koa ny mpaniraka azy mba hahitàna izay niavian’ny vola. 

TERATANY SINOA KAROHANA

Misy teratany sinoa izay karohana koa izao ao Toamasina rehefa nalain’ny jiolahy an-keriny. Io indray dia tsy heno firy ny fisian’ilay asan-jiolahy satria tsy mbola mafy ny fikambanana sinoa ary betsaka aza ny tsy mifankahafantatra akory. Tao amin’ny hotely izay misy fandriam-bahiny no nahitàna ilay sinoa farany. Nampijalian’ireo jiolahy toa amin’ilay efitrano izy izay vao nentina any an-toeran-kafa. Tsy mbola misy antso izay fitakiana vola ho takalon’aina aloha hatreto raha araka ny filazan’ny mpitandro ny filaminana.

Tia Tanindranaza0 partages

Andriamirado DAXTsy nilalao tetsy Mahamasina satria…

Tsy niakatra ny kianjan’i Mahamasina i DAX “Aro Hasina Andriamirado Andrianarimanana”, ilay mpilalao Malagasy milalao ao amin’ny ekipa Afrikana Tatsimo Kaiser Chiefs ny sabotsy 22 desambra 2018

 

 lasa teo tamin’ny fihaonan’ny Elgeco Plus sy ity ekipa misy azy ity niatrika ny lalao miverin’ny fiadiana ny amboaran’ny CAF dingana voalohany na dia tazan’ny maro teny amin’ny Tribune Afovoany ao amin’ity kianja  ity aza tamin’io andro io. Nosomparan-dry zalahy saika ho samborina teny amin’ny hotely Carlton Anosy  ny tenantsika tamin’ny zoma 21 desambra 2018, hoy izy, fa hoe tsy ara-dalàna ny “passe-port” ka aleo mitandrina mba tsy hanakorontanana ny lalao sanatria. Nambaran’ny mpanazatra ny Kaiser Chief ankehitriny, Ernst Middenthorp,teny Mahamasina kosa anefa taorian’ny lalao fa efa fahazaran’ny ekipa goavana any ivelany any ny tsy mampilalao mpilalao iray rehefa eo amin’ny tany nihaviany no hivahinianana  hanatontosana ny fihaonana.

Tia Tanindranaza0 partages

Tranga hafahafa mikasika ny fanomanana ny fifidiananaEfa nanomboka tany amin’ny fanisana mpifidy

Tamin'ny fanisan'ny CENI ny mpifidy dia efa hafahafa satria nitombo 1 tapitrisa ny isan'ny mpifidy ary tany amin'ny faritra Atsimo no tena nitombo betsaka. Ity faritra atsimon'ny Nosy ity anefa no efa fantatra mialoha fa ho maro mpifidy ny kandidà 13.

Efa hatrany ilay paipaika raha ny fanadihadiana navoakana sampandraharaha iray mikasika ireo tsy fahatomombanana nandritr’izao fifidianana filoham-pirenena izao. Efa namoaka didy ny HCC fa “Magistrat” no mitarika ny fitsarana nefa tsy nohajain'ny minisiteran'ny atitany io didy io satria maro ireo sefo distrika no nanao io asa io. Ao raha, hoy hatrany ny famakafakana. Sefo Distrika nijoro vavolombelona fa nahazo baiko tamin'ny minisiteran'ny Atitany hampiasa ireo sefo fokontany hampandany ny kandidà laharana faha-13. Tsy nofafan'ny CENI tao anaty lisi-pifidianana ny anaran'ireo maty sy verin-droa na “doublon”. Misy olona mandatsa-bato amin'ny anaran'ny olon-kafa ao anaty lisi-pifidianana. Ny “doublon” kosa dia ahafahan'ny mpifidy iray mifidy in-droa amin'ny birao fandatsaham-bato 2 samy hafa (mora vonoina mantsy ilay ranomainty amin'ny ankihibe ary manara-tanana raha vao mando). Satria efa ny 15 aprily 2018 no nofaranana ny lisi-pifidianana dia azon'ny CENI natao ny nanonta ireo kara-pifidianana raha vao nivoaka ny volana jona 2018 ilay didim-panjakana mampiantso ny mpifidy hifidy ary dia nozaraina ny volana septambra 2018 ireo karatra. Naleon'ny CENI anefa ho herinandro mialoha ny 7 novambra vao nozaraina. Vokany, betsaka no tsy nahazo ary nalaina haka ny azy ireo mpifidy izay lasa kamo nifidy. Nisy ihany fizarana karatra nataon'ny fokontany saingy maro ireo tokantrano fantatra fa hifidy kandidà iray no tsy nanaterana kara-pifidianana. Marobe ny tsy nisy naka saingy tsy nisy ezaka nataon'ny fokontany izay sampandraharaham-panjakana eo anivon'ny minisiteran'ny atitany mba hizarana izany. Voalaza fa namidin'ny sefo fokontany sasany tamin'olona ireo karatra mba ahafahany mifidy. Fanahy iniana nasiana ireny “Feutre” ireny tany amin'ny biraom-pifidianana sasany. Iza no niala vola nividy ireny ? Bileta tokana miisa 12 tapitrisa no natontan'ny CENI raha toa ka 9 tapitrisa ny isan'ny mpifidy. Natao inona ireo bileta 3 tapitrisa ambiny, indrindra fa fantatra tsara fa tsy ho ny 100%-n'ny mpifidy no handatsa-bato ? Nandritry ny fampielezan-kevitra dia hitan'ny rehetra ny olona mitondra basy manohana ny kandidà laharana faha-13 ary maro ny hetraketraka nataon'ny mpanohana io kandidà io tamin'ny kandidà Ravalomanana toy ny tao Sambava. Hisy sazy havoakan'ny CENI sy ny HCC ve ? Momba ny mpanao tsapan-kevitra na “sondage” amin'ireo mpifidy avy nandatsa-bato dia nilaza ny CENI talohan'ny fihodinana voalohany fa nahazo alalana izy ireny nefa rehefa tonga ny tapak'andron'ny 7 novambra dia nofoanana. Mahagaga anefa fa mbola nisy ihany ny “sondage” tamin'ny 19 desambra ary naparitaky ny haino aman-jery ny vokany ny atoandron'io. Inoana fa nisy fiantraikany an-kolaka amin'ny sain'ny mpifidy ny tolakandron'ny 19 desambya 2018 ny vokatr'izany. Nisy “carnet bulletin unique” very, nisy bileta tokana efa voamarika mialoha na “précoché”. Nisy vata fandatsaham-bato efa misy bileta tokana talohan'ny fisokafan'ny fandatsaham-bato. Misy firaketana an-tsoratra efa feno talohan'ny fiafaran'ny fandatsaham-bato. Misy aza vokatra avy amin'ny birao fandatsaham-bato no nahazo 100% ny kandidà iray. Niniana natao ho ny faritra izay hifidy maro ny kandidà iray no nahatonga voalohany ny vokatra tao amin'ny CENI ny alin'ny alarobia 19 desambra. Na dia maro aza ny manatitra vokatra tao amin'ny SRMV Antananarivo Renivohitra dia azon'ny CENI natao tsara ny nanampy olona iray isaky ny SRMV ny boriborintany mba hanao fitiliana na “scan” fotsiny ny firaketana an-tsoratra na P.V voarain'ny SRMV ka ho isan'ny nahatonga voalohany ny voka-pifidianana teny amin'ny CENI ny teto Antananarivo Renivohitra ny harivan'ny 19 desambra 2018 saingy tsy nisy. Ny Filoha lefitry ny Sendikan'ny Mpitsara dia nanao fanambarana fa misy taratasy momba ny voka-pifidianana no efa misokatra mialoha alohan'ny nahatongavany teny amin'ny SRMV. Ny tompon’andraikitra tao amin'ny Banky foiben'i Madagasikara dia efa nanao fanambarana talohan'ny 7 novambra fa mety hisy fiantraikany hampiakatra ny vidin'entana ny fitobahan'ny volabe amin'ny fampielezankevitra. Midika izany fa misy volabe nitobaka teto Madagasikara mandritry ny fifidianana. Dia hilaza ve ny SAMFIN fa tsy mahalala ny fomba nidiran'ireo volabe ireo teto Madagasikara ? Ny tsikaritra aloha dia ravim-bola 20 000 Ariary vaovao maro no azo raha maka vola amin'ny banky izay midika fa misy ny fanamboarana vola tato anatin'ny fotoan'ny fifidianana, hoy hatrany ity fanadihadiana ity.

J. Mirija

 

Tia Tanindranaza0 partages

Fahamaroan`ireo voafonjaHandray fepetra ny fonjan`i Tsiafahy

Avo telo heny ny tokony ho izy no isan`ireo voafonja ankehitriny satria miisa 1062 izy ireo amin`izao fotoana izao raha to aka 300 no zaka. 370 amin`izy ireo no miandry fitsarana ary 443 kosa no efa voaheloka mannefa ny saziny.

 

Karazan`olona nahavita heloka bevava toy ny vono olona, halatra fanafiana mitam-piadiana, no alefa manefa sazy eny anivon`ny fonjaben`I Tsiafahy. Nahazo vahana ihany koa ny fakana an-keriny na kidnapping nahavoatazona olona 38 . Manoloana izany, miezaka hatrany ny ministeran`ny fitsarana sy ny fandrarahana ny fonja mitady vahaolana kai san`izany ny fanafainganana ny fomba-pitsàrana eo anivon`ny fitsarana, hoy Zafilahy Vonjy Stephanson Talen`ny fonjaben`i Tsiafahy. Hanavao politikam-pitantanany ny fonja ka hafindra any amin`ny fonja hafa tsy dia feno loatra ny voafonja efa nahavita sazy mihaotra ny 15 taona raha voaheloka mandra-pahafaty. Marihana fa 18 taona ny  voafonja zandriny indrindra ao Tsiafahy ka 75 no zokiny. “Mifampitsinjo dia mandamina ny fiarahamonina”, izay no fomba fiasa apetraky ny mpiasa rehetra eo anivon`ny fonjaben`i Tsiafahy. Nisy, araka izany, ny hetsika sosialy niarahana tamin`ny fikambanan`ny vehivavy vadin`ny mpiasa nampifalifaliana ireo mpandraharan`ny fonja sy ny ankohonany nizaràna kilalao sy vato mamy amin`izao fetin`ny Noely izao.

Marigny A.

 

La Vérité0 partages

Ambassadeur d'une organisation onusienne - La nouvelle imposture en date de Ny Rado Rafalimanana

Un diplomate ou un imposteur ?  La question est posée à l'heure actuelle par un certain nombre de personnes dans le milieu diplomatique malgache concernant Ny Rado Rafalimanana. Prétendant à la magistrature suprême portant le numéro 11 au premier tour, et ayant obtenu 01,15% des suffrages exprimés, soit 57.476 voix sur 4 980 604 suffrages exprimés, ce politique avait récemment annoncé son soutien au candidat numéro 25 pour le second tour.Et au cours d'une vidéo selfie postée sur son compte facebook, Ny Rado Rafalimanana avait proféré des propos haineux à l'endroit du candidat à la présidentielle Andry Rajoelina et ses partisans tout en dénigrant les membres du corps de la Police nationale malgache.

Un dérapage et des propos choquants, indignes de la part d'un soi-disant ambassadeur, assujetti à une obligation de discrétion, estiment bon nombre d'observateurs. Faut-il en effet rappeler que lors du dépôt de candidature aux présidentielles de 2018 et durant les campagnes présidentielles,  l'homme en question se prévaut du titre d'ambassadeur d'une organisation onusienne à Madagascar. Sa qualité d'ambassadeur a ainsi été remise en cause. De brèves investigations menées tendent à conforter l'idée d'une imposture.Interrogées par rapport à l'Intergovernmental Collaborative Action Fund For Excellence (ICAFE), organisation dont Ny Rado Rafalimanana se dit être représentant, de nombreuses sources diplomatiques ont affirmé ne pas connaître une telle organisation internationale affiliée aux Nations Unies.  Une source au niveau du Système des Nations Unies, en a remis une couche, remettant en doute l'existence même d'une telle organisation. Beaucoup ont d'ailleurs fait remarquer que les recherches menées sur internet concernant l'ICAFE se sont révélées infructueuses. Il n'existe aucune actualité concernant cette organisation dans les moteurs de recherche. L'organisation dispose bien d'un site internet. Il faut toutefois relever le fait que le siteweb est statique depuis sa création. Les publications sur le siteweb ont été créées en 2 jours et puis plus rien. Il suffit de relever les dates de publication. De là à parler d'une invention de toutes pièces fomentée par Ny Rado Rafalimanana, il n'y a qu'un pas que beaucoup seraient tentés de franchir, vu les casseroles que l'homme traîne.En tout cas, les autorités malgaches, du temps de Hery Rajaonarimampianina auraient, selon les informations, opposé une fin de non- recevoir à une demande d'accrédidation formulée par Ny Rado Rafalimanana. D'après des informations recueillies, des démarches auraient en effet été engagées par l'individu auprès des autorités malgaches du temps de Hery Rajaonarimampianina. En février 2018, une lettre de nomination aurait ainsi été envoyée au Gouvernement malagasy à travers le ministère des Affaires étrangères. Un document dont l'authenticité n'a pas pu être vérifiée. En tout cas la demande de cet homme politique se serait heurtée à refus de la part de la Présidence de la République, laquelle aurait émis de sérieux doutes sur l'institution et sur la requête….La Rédaction

La Vérité0 partages

« Ravinala Airports » - Finalisation de la mise en place des passerelles en février

Le nouveau terminal international de l’aéroport d’Antananarivo se rapproche de sa forme finale. Effectivement, le chantier évolue à pas de géant. Et actuellement, les travaux se focalisent sur l’installation des trois passerelles. Après leur arrivée à la fin du mois d’octobre dernier, les techniciens se sont surtout focalisés sur l’aspect mécanique ainsi que la connexion de ces passerelles avec le terminal. Et à la fin de l’installation, une série de tests sera exécutée pour voir les différents réajustements à faire.

La finalisation de la mise en place de ces nouvelles infrastructures sera prévue vers le mois de février prochain. D’après les responsables, les manipulateurs de ces passerelles devront ensuite suivre une formation pour pouvoir bien s’en servir. A noter qu’ils ne seront pas les seuls à recevoir une formation, mais ce sera tout l’ensemble du personnel de l’aéroport. L’objectif étant de faire un transfert de connaissances entre le fabriquant et les équipes malagasy pour qu’ils puissent travailler selon les normes internationales.

En tout cas, ces nouvelles installations vont permettre au terminal d’Ivato d’entrer dans les normes, comme l’explique  Patrick Collard, directeur général de Ravinala Airports : « Grâce à ces passerelles, Ravinala Airports priorise la qualité de service, le confort et l’expérience des passagers. Ces infrastructures permettent d’avoir un accès direct vers l’avion sans passer par le tarmac et d’embarquer ou de débarquer de l’avion sans subir les changements de météo. Nous souhaitons attirer de nouvelles compagnies aériennes et nous devons montrer que nous avons des nouvelles installations modernes, répondant aux normes internationales ». Outre ces passerelles, les constructeurs se sont désormais attaqués aux travaux d’intérieur tels que les canalisations, les carrelages ainsi que la mise en place des divers équipements. Quant au parking, les travaux ne tarderont pas à débuter.

Rova R.

La Vérité0 partages

Camp de Marc Ravalomanana - Arrêtez de mentir !

Des mensonges, encore des mensonges. La défaite commence à monter à la tête des partisans du candidat n°25. Leur seule arme est maintenant d’inventer des mensonges pour déstabiliser l’opinion publique. Rien que l’écart des voix pourtant, soit plus de 500 000 en faveur du candidat Andry Rajoelina suffit pourtant à constater une large victoire du leader de la Révolution Orange et une défaite à plate couture de son adversaire Marc Ravalomanana. Rappelons que samedi dernier, les pro – Ravalomanana ont fait le déplacement au siège de la Commission Electorale nationale indépendante (CENI) à Alarobia dans le but d’effectuer une confrontation des procès verbaux. Selon la loi, une telle confrontation se fait, comme son nom l’indique, avec des PV à l’appui.

Ce qui ne fut pas le cas pour les « Zanak’i Dada ». Ces derniers n’ont pu ramener qu’une cinquantaine de PV. Mais après avoir  seulement confronté six PV et n’ayant trouvé aucune anomalie, ils ont arrêté de leur propre gré la confrontation.

Le surlendemain, l’équipe du K25 voulait, en l’occurrence, procéder à une vérification des fiches de dépouillement, des fiches des SRMV ainsi que des bulletins uniques. Bien que leur demande soit donc loin d’être pertinente, la CENI a accepté au nom de la transparence. Chose curieuse, l’équipe du candidat n°13 a formulé la même demande lors du 1er tour mais n’a pas obtenu gain de cause.

Des fausses preuves

Depuis le week – end dernier, les partisans de l’ancien Président Marc Ravalomanana se relaient pour partager des rumeurs et fausses preuves sur les réseaux sociaux. Par exemple, ils ont publié des photos d’une liste des électeurs avec leurs émargements. Dans une colonne, les signatures d’une dénommée Mireille qui n’est autre qu’un membre de bureau de vote. En principe, il est donc normal qu’on retrouve ses signatures dans la colonne réservée aux émargements des membres de bureau de vote pour attester qu’un tel ou tel électeur a bien voté. Utiliser un tel fait comme une preuve de fraude n’est autre qu’une velléité à induire en erreur les citoyens et à semer inutilement le trouble. En ce moment, la stratégie des partisans du K25 est de tenter de semer le doute sur la transparence du processus électoral jusqu’à inventer des preuves hypothétiques voire erronées.

En tout cas, malgré ces manœuvres, le processus suit son cours puisque la proclamation des résultats provisoires par la CENI est prévue ce jour. La Haute Cour constitutionnelle se prononcera, à son tour, d’ici une dizaine de jours. Après quoi, la messe sera définitivement dite !

La Rédaction

La Vérité0 partages

67ha Sud - Un secteur entier d’habitation s’embrase

Toute une zone d’habitation incluant des constructions en bois mais aussi en briques, s’embrasaient vers le début de l’après-midi non loin du bureau du ministère des Fonctions publiques et des Lois sociales aux 67ha Sud.Un bilan provisoire fait état de deux blessés dont une mère de famille légèrement atteinte,  ainsi qu’un homme âgé et souffrant d’un handicap physique. Celui-ci, en-dehors du suspense créé par son état, a pu être finalement évacué à temps du brasier par les pompiers. Par ailleurs, une quinzaine de maisonnettes sont pratiquement parties en fumée.

Les sapeurs-pompiers de Tsaralàlàna ont mobilisé quatre fourgons-pompes. Ils n’ont pu maîtriser la situation que vers la fin de l’après-midi, aux alentours de 17h. « Je ne peux vous donner aucun bilan,  du moins concernant les dégâts matériels puisque nous sommes encore en plein travail. Au moment où nous parlons, nous nous attelons à éteindre les brasiers restants encore susceptibles de rallumer les flammes », a précisé le chef d’équipe des sapeurs engagés sur le terrain. De son côté, la police a mis en place un dispositif solide de sécurité. La zone du sinistre fut entièrement bouclée et il n’y avait aucun moyen pour y accéder. Pour l’heure encore, l’origine de cet incendie, l’énième à se produire dans le courant de l’année, demeure encore floue.

Néanmoins, des bribes d’information recueillies auprès de certaines sources ont révélé que le feu aurait démarré chez un gargotier du coin.  Bien que le sinistre d’hier après-midi n’ait donc fait aucun décès, ni de blessés graves, gageons que les pertes sont énormes du fait que des familles du secteur y ont perdu leurs principales activités et tous leurs biens.

Franck Roland

La Vérité0 partages

Amen !

Du haut de son pupitre le prêtre, le titulaire de chaire de la paroisse annonce aux fidèles le « ite », la fin de la messe. La CENI, l’organe principal chargé d’organiser l’élection à Madagascar, a choisi ce jour du jeudi 27 décembre 2018 à 16 heures, en son siège, pour publier les résultats officiels provisoires du second tour de l’élection présidentielle du 19 décembre. Il n’y aura plus de changement ni de surprise, le candidat n° 13, Andry Nirina Rajoelina, remporte haut la main, fût-ce provisoire, la victoire.

Selon les tout derniers chiffres publiés par la CENI sur son site le 26/12/18 à 4 heures du matin, le candidat n° 13 est crédité de 55,64 % tandis que celui du n° 25 de 44,36 %. Résultats obtenus des 24.777 bureaux de vote sur les 24.852 répartis sur toute l’étendue du territoire national. Toutes les précautions ayant été prises, et ce, avec soins, les chiffres émanant de la CENI sont dignes de foi. La messe est dite ! Les quelques miettes restantes n’apporterons plus une sensible modification sur le profil final des résultats. Le rendez-vous de cet après-midi n’est qu’une formalité pour confirmer la victoire de Zandry Kely.

Dur, dur pour Marc Ravalomanana ! Le Président déchu de 2009 a voulu faire de ce second tour une revanche personnelle de sa chute brutale. Il se caressait dicrètement l’idée d’une démonstration de force et rêvait de reconquérir Iavoloha ... par les urnes ! Mais le sort en a décidé autrement.

Andry Nirina Rajoelina, à travers ses faits d’armes, a gagné son pari à savoir « homologuer » la Révolution de 2009. En effet, le peuple par le biais des urnes valide ce jour, bien que provisoire, le statut de l’ancien président de la Transition en tant que Chef. Les résultats officiels que la Haute Cour constitutionnelle (HCC) va promulguer dans les prochains jours consolideront cet état de fait et officialiseront la place de leader à Zandry kely, Chef d’Etat.

Il est temps pour Ravalo de cesser les vaines spéculations et stopper net les stériles surenchères. Les dés sont jetés, inutile de crier sur les toits les semblants de vérité que lui et son état-major professent sur la place publique. Même si on procèdera à des confrontations mille fois et encore mille fois de plus de tous les procès-verbaux des 24.852 bureaux de vote, on aboutira certainement aux mêmes résultats. Autant  reconnaitre en toute humilité le choix du peuple. Un geste noble qui épargnera Madagascar des troubles futiles dont les effets plomberont davantage le pays. Il faut prendre au sérieux la menace que la Communauté internationale brandit en cas de contestations mettant en danger l’ordre public. De toute manière, le pays tout entier aspire, en cette période de festivités et dans l’attente du Nouvel An, à une paix véritable et à une sérénité durable. Les Malagasy rejettent catégoriquement toute velléité de crise d’où qu’elle vienne et qu’elle que soit sa forme.

La tentative de Ravalo à récidiver 2002 échouera. Le contexte a complètement changé. Rien ne sert de fomenter des agitations, le peuple ne suit plus les caprices de l’ancien magnat du lait. Il faut qu’il se rende à l’évidence qu’il est battu !

Malheureusement pour lui, il avalera la couleuvre. Amen !

Ndrianaivo

La Vérité0 partages

Voiture volée - L'entraide des facebookers porte ses fruits

Le jour de Noël, une Renault Express a été volée à Ankadivato, près de l'église catholique. Mais dès le lendemain, le propriétaire a pu récupérer son bien. La voiture a été repérée du côté d'Ambohimanga, cachée dans des buissons, à proximité d'un poste de la Gendarmerie, et ce, grâce à un facebooker qui a tout de suite publié une photo.

Après avoir assisté à une messe à l'église et le temps d'aller rejoindre sa voiture, qui était encore garée à sa place quelques minutes auparavant, grande fut la surprise du propriétaire en ne la trouvant plus à son endroit. Avant même d'alerter la Police, ses proches ont publié la photo de la voiture sur les réseaux sociaux et relayée par des centaines d'internautes dans les minutes qui s'ensuivirent. Un membre de la famille du jeune homme qui a conduit la voiture volée, a par la suite annoncé également sur Facebook la découverte du véhicule. Selon les dires du jeune homme lors de l'enquête auprès de la Gendarmerie, deux hommes habitant dans un quartier populaire l'auraient contacté

pour une embauche. Ils ont ensuite rejoint la localité d'Ambohimanga pour trouver, soi-disant, un mécanicien afin de le réparer. Le jeune homme n'a jamais su, selon ses dires, que cette voiture vient d'être volée. La Gendarmerie d'Ambohimanga a transmis le dossier à la Police nationale et c'est à cette dernière de mettre la lumière sur ce vol qui s'est finalement bien terminé, du moins pour le propriétaire du véhicule.

F.A.R.

La Vérité0 partages

Crainte d’un trouble à Analakely - Le traditionnel « Bazar de Noël » annulé ?

La déception. Grande fut la surprise des commerçants qui sont venus au parvis de l’Hôtel de Ville à Analakely, hier, pour se préparer à l’ouverture officielle du traditionnel « Bazar de Noël ». A chaque fin d’année, la Commune urbaine d’Antananarivo (CUA) organise cet évènement commercial dans cette avenue. Pour cette année, ceci est prévu se tenir du 27 au 30 décembre prochain. Sur ce, bon nombre de commerçants, notamment des fidèles clients de cet évènement, ainsi que ceux à la conquête d’un nouveau marché se sont déjà préparés depuis mardi dernier. Tous les stands sont installés et les marchandises sont prêtes. Avant ce « Bazar de Noël », la foire du Zoma de Tana occupe déjà les lieux.

Pourtant, les marchands ont été étonnés et furieux. Et pour cause, tous les stands sont enlevés. La déception est totale. Primo, les commerçants ont déjà abandonné trop tôt leurs places habituelles pour les céder aux autres qui vont donc participer au « Bazar de Noël ». Et secundo, ces derniers ont déjà multiplié leurs articles pour pouvoir gagner le maximum de bénéfices. C’est le cas pour Naina, un père de famille qui travaille dans le monde de la pâtisserie. « Durant ces dernières années où nous avons participé à cet événement, notre société ne cesse de se développer. Cette année, nous avons même décidé de tripler la production et augmenté le nombre du personnel. C’est une grande perte », se plaint-il.

A leur arrivée sur les lieux, hier, les responsables ont annoncé que le « Bazar de Noël » est donc annulé, et les stands doivent être enlevés par crainte d’une tension. Or, d’après une source requérant l’anonymat, les employés de la CUA ont effectué une manifestation dans cette localité dans la matinée d’hier, et cela à cause du retard de paiement de leurs salaires. Face à cette situation, bon nombre de citoyens et d’observateurs doutent que l’annulation de cet évènement soit en rapport avec la tenue de la manifestation des « Pro-Ravalo » qui se tiendra samedi prochain à Analakely.

Anatra R.

Madagascar Tribune0 partages

Des anomalies confirmées et approuvées par la CENI lors d’une confrontation

Alors que la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) s’apprête à proclamer demain, jeudi, les résultats provisoires du second tour de l’élection présidentielle, un cas d’interchangement des voix obtenues par les candidats a été constaté dans la nuit du 24 décembre à Alarobia. Cette anomalie a été révélée lors d’une confrontation des résultats par bureau de vote, menée par Fanirisoa Ernaivo, représentant du candidat Marc Ravalomanana.

Cet interchangement des voix concerne notamment le bureau de vote de l’EPP Analamahitsy, dans le 5ème arrondissement, fief du célébrissime député Naivo Raholdina du Mapar. Dans le procès-verbal de la Ceni, le candidat Andry Rajoelina a obtenu 181 voix contre 164 pour le candidat Marc Ravalomanana. Le procès-verbal du candidat indique toutefois le contraire. Sur la fiche de confrontation de procès-verbaux, Thierry Rakotonarivo, représentant de la Commission électorale et Fanirisoa Ernaivo constate alors cette anomalie.

Lors de cette confrontation et de la vérification des matériels de vote à Alarobia, Fanirisoa Ernaivo affirme avoir découvert des cochés de la même manière. Or, ce sont des voix exprimées par plusieurs personnes. Cette candidate de l’élection présidentielle du premier tour qui a choisi de soutenir le candidat Marc Ravalomanana révèle par ailleurs, avec des photos à l’appui, une signature et une empreinte digitale qui reviennent plusieurs fois sur l’émargement de la liste électorale des électeurs ayant accomplis leur devoir citoyen.

Une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux depuis lundi soir, montrant le député artiste Rossy coléreux et agressif, s’en prenant à l’artiste Ninie Donia et à Fanirisoa Ernaivo lors de la confrontation a suscité de nombreux commentaires et interprétations. Pour les partisans du candidat N° 25, cet emportement et violence verbale de ce parlementaire élu sous la bannière du Mapar sont très suspects et significatifs. Ce même député étant déjà aperçu dans d’autres photos ayant circulé sur les réseaux arpenter les rues de la capitale avec un groupe d’individus et s’introduire dans les bureaux de vote lors du scrutin du second tour.

Une autre preuve d’anomalie révélée par l’équipe de candidat Marc Ravalomanana concerne un bureau de vote de vote de Betioky Atsimo dans le fokontany de Vohitsevo où le nombre des inscrits sur la liste électorale (184) est inférieur à celui du deuxième tour (225). Vraisemblablement, le taux de participation dans ce bureau de vote est à 100% et les électeurs ont tous voté pour le candidat Andry Rajoelina.

La confirmation de ces cas d’anomalies risque d’intensifier les doutes concernant l’impartialité et le professionnalisme de l’organe en charge de l’organisation de l’élection à Madagascar. Il en va même de son image vis-à-vis des électeurs et des candidats qui ont toujours indiqué leur méfiance envers cet organe. Reste à savoir si après ces révélations, la Ceni va maintenir son calendrier et proclamer les résultats provisoires dans la journée de jeudi. En tout cas, malgré ce qui s’est passé, elle continue du publier les résultats des bureaux de vote traités donnant l’avantage au candidat Andry Rajoelina.

Madagascar Tribune0 partages

Des anomalies confirmées et approuvées par la CENI lors d’une confrontation

Alors que la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) s’apprête à proclamer demain, jeudi, les résultats provisoires du second tour de l’élection présidentielle, un cas d’interchangement des voix obtenues par les candidats a été constaté dans la nuit du 24 décembre à Alarobia. Cette anomalie a été révélée lors d’une confrontation des résultats par bureau de vote, menée par Fanirisoa Ernaivo, représentant du candidat Marc Ravalomanana.

Cet interchangement des voix concerne notamment le bureau de vote de l’EPP Analamahitsy, dans le 5ème arrondissement, fief du célébrissime député Naivo Raholdina du Mapar. Dans le procès-verbal de la Ceni, le candidat Andry Rajoelina a obtenu 181 voix contre 164 pour le candidat Marc Ravalomanana. Le procès-verbal du candidat indique toutefois le contraire. Sur la fiche de confrontation de procès-verbaux, Thierry Rakotonarivo, représentant de la Commission électorale et Fanirisoa Ernaivo constate alors cette anomalie.

Lors de cette confrontation et de la vérification des matériels de vote à Alarobia, Fanirisoa Ernaivo affirme avoir découvert des cochés de la même manière. Or, ce sont des voix exprimées par plusieurs personnes. Cette candidate de l’élection présidentielle du premier tour qui a choisi de soutenir le candidat Marc Ravalomanana révèle par ailleurs, avec des photos à l’appui, une signature et une empreinte digitale qui reviennent plusieurs fois sur l’émargement de la liste électorale des électeurs ayant accomplis leur devoir citoyen.

Une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux depuis lundi soir, montrant le député artiste Rossy coléreux et agressif, s’en prenant à l’artiste Ninie Donia et à Fanirisoa Ernaivo lors de la confrontation a suscité de nombreux commentaires et interprétations. Pour les partisans du candidat N° 25, cet emportement et violence verbale de ce parlementaire élu sous la bannière du Mapar sont très suspects et significatifs. Ce même député étant déjà aperçu dans d’autres photos ayant circulé sur les réseaux arpenter les rues de la capitale avec un groupe d’individus et s’introduire dans les bureaux de vote lors du scrutin du second tour.

Une autre preuve d’anomalie révélée par l’équipe de candidat Marc Ravalomanana concerne un bureau de vote de vote de Betioky Atsimo dans le fokontany de Vohitsevo où le nombre des inscrits sur la liste électorale (184) est inférieur à celui du deuxième tour (225). Vraisemblablement, le taux de participation dans ce bureau de vote est à 100% et les électeurs ont tous voté pour le candidat Andry Rajoelina.

La confirmation de ces cas d’anomalies risque d’intensifier les doutes concernant l’impartialité et le professionnalisme de l’organe en charge de l’organisation de l’élection à Madagascar. Il en va même de son image vis-à-vis des électeurs et des candidats qui ont toujours indiqué leur méfiance envers cet organe. Reste à savoir si après ces révélations, la Ceni va maintenir son calendrier et proclamer les résultats provisoires dans la journée de jeudi. En tout cas, malgré ce qui s’est passé, elle continue du publier les résultats des bureaux de vote traités donnant l’avantage au candidat Andry Rajoelina.

Madagascar Tribune0 partages

Ravalomanana à Imerinkasinina, Rajoelina à Andralanitra

En famille, le candidat Andry Rajoelina a célébré la fête de la Nativité avec les enfants du centre Akamasoa de Père Pedro à Andralanitra, le mardi 25 décembre. C’est la cinquième année d’affilée que cet ancien président de la Transition passe Noël avec ce centre pour montrer son soutien à cette « population ». En reconnaissance à ce soutien, cette dernière lui a déjà rendu la pareille lors du scrutin du 19 décembre dernier en votant massivement pour le candidat N° 13.

Ce populisme du candidat Andry Rajoelina lui a déjà valu de nombreux soutiens des électeurs du bas quartier de la capitale aussi bien lors de l’élection présidentielle du premier tour comme au second tour. Ses propositions de solution rapide à la pauvreté touchant particulièrement cette couche la plus vulnérable, malheureusement majoritaire dans le pays, lui constituaient un atout par rapport à son adversaire politique.

Le candidat Marc Ravalomanana à son tour a passé la fête de Noël dans sa ville natale à Imerinkasinina, Manjakandriana où il a une fois de plus réitéré son appel à l’endroit de ceux qui ont voté pour lui de « défendre leur choix ». Pour l’ancien président, cette élection est loin d’être crédible et la démarche de la Commission électorale nationale indépendante est douteuse au vu notamment des anomalies constatées dans la nuit du 24 décembre.

Madagascar Tribune0 partages

Ravalomanana à Imerinkasinina, Rajoelina à Andralanitra

En famille, le candidat Andry Rajoelina a célébré la fête de la Nativité avec les enfants du centre Akamasoa de Père Pedro à Andralanitra, le mardi 25 décembre. C’est la cinquième année d’affilée que cet ancien président de la Transition passe Noël avec ce centre pour montrer son soutien à cette « population ». En reconnaissance à ce soutien, cette dernière lui a déjà rendu la pareille lors du scrutin du 19 décembre dernier en votant massivement pour le candidat N° 13.

Ce populisme du candidat Andry Rajoelina lui a déjà valu de nombreux soutiens des électeurs du bas quartier de la capitale aussi bien lors de l’élection présidentielle du premier tour comme au second tour. Ses propositions de solution rapide à la pauvreté touchant particulièrement cette couche la plus vulnérable, malheureusement majoritaire dans le pays, lui constituaient un atout par rapport à son adversaire politique.

Le candidat Marc Ravalomanana à son tour a passé la fête de Noël dans sa ville natale à Imerinkasinina, Manjakandriana où il a une fois de plus réitéré son appel à l’endroit de ceux qui ont voté pour lui de « défendre leur choix ». Pour l’ancien président, cette élection est loin d’être crédible et la démarche de la Commission électorale nationale indépendante est douteuse au vu notamment des anomalies constatées dans la nuit du 24 décembre.

Madagascar Tribune0 partages

Des anomalies confirmées et approuvées par la CENI lors d’une confrontation

Alors que la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) s’apprête à proclamer demain, jeudi, les résultats provisoires du second tour de l’élection présidentielle, un cas d’interchangement des voix obtenues par les candidats a été constaté dans la nuit du 24 décembre à Alarobia. Cette anomalie a été révélée lors d’une confrontation des résultats par bureau de vote, menée par Fanirisoa Ernaivo, représentant du candidat Marc Ravalomanana.

Cet interchangement des voix concerne notamment le bureau de vote de l’EPP Analamahitsy, dans le 5ème arrondissement, fief du célébrissime député Naivo Raholdina du Mapar. Dans le procès-verbal de la Ceni, le candidat Andry Rajoelina a obtenu 181 voix contre 164 pour le candidat Marc Ravalomanana. Le procès-verbal du candidat indique toutefois le contraire. Sur la fiche de confrontation de procès-verbaux, Thierry Rakotonarivo, représentant de la Commission électorale et Fanirisoa Ernaivo constate alors cette anomalie.

Lors de cette confrontation et de la vérification des matériels de vote à Alarobia, Fanirisoa Ernaivo affirme avoir découvert des cochés de la même manière. Or, ce sont des voix exprimées par plusieurs personnes. Cette candidate de l’élection présidentielle du premier tour qui a choisi de soutenir le candidat Marc Ravalomanana révèle par ailleurs, avec des photos à l’appui, une signature et une empreinte digitale qui reviennent plusieurs fois sur l’émargement de la liste électorale des électeurs ayant accomplis leur devoir citoyen.

Une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux depuis lundi soir, montrant le député artiste Rossy coléreux et agressif, s’en prenant à l’artiste Ninie Donia et à Fanirisoa Ernaivo lors de la confrontation a suscité de nombreux commentaires et interprétations. Pour les partisans du candidat N° 25, cet emportement et violence verbale de ce parlementaire élu sous la bannière du Mapar sont très suspects et significatifs. Ce même député étant déjà aperçu dans d’autres photos ayant circulé sur les réseaux arpenter les rues de la capitale avec un groupe d’individus et s’introduire dans les bureaux de vote lors du scrutin du second tour.

Une autre preuve d’anomalie révélée par l’équipe de candidat Marc Ravalomanana concerne un bureau de vote de vote de Betioky Atsimo dans le fokontany de Vohitsevo où le nombre des inscrits sur la liste électorale (184) est inférieur à celui du deuxième tour (225). Vraisemblablement, le taux de participation dans ce bureau de vote est à 100% et les électeurs ont tous voté pour le candidat Andry Rajoelina.

La confirmation de ces cas d’anomalies risque d’intensifier les doutes concernant l’impartialité et le professionnalisme de l’organe en charge de l’organisation de l’élection à Madagascar. Il en va même de son image vis-à-vis des électeurs et des candidats qui ont toujours indiqué leur méfiance envers cet organe. Reste à savoir si après ces révélations, la Ceni va maintenir son calendrier et proclamer les résultats provisoires dans la journée de jeudi. En tout cas, malgré ce qui s’est passé, elle continue du publier les résultats des bureaux de vote traités donnant l’avantage au candidat Andry Rajoelina.

Madagascar Tribune0 partages

Des anomalies confirmées et approuvées par la CENI lors d’une confrontation

Alors que la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) s’apprête à proclamer demain, jeudi, les résultats provisoires du second tour de l’élection présidentielle, un cas d’interchangement des voix obtenues par les candidats a été constaté dans la nuit du 24 décembre à Alarobia. Cette anomalie a été révélée lors d’une confrontation des résultats par bureau de vote, menée par Fanirisoa Ernaivo, représentant du candidat Marc Ravalomanana.

Cet interchangement des voix concerne notamment le bureau de vote de l’EPP Analamahitsy, dans le 5ème arrondissement, fief du célébrissime député Naivo Raholdina du Mapar. Dans le procès-verbal de la Ceni, le candidat Andry Rajoelina a obtenu 181 voix contre 164 pour le candidat Marc Ravalomanana. Le procès-verbal du candidat indique toutefois le contraire. Sur la fiche de confrontation de procès-verbaux, Thierry Rakotonarivo, représentant de la Commission électorale et Fanirisoa Ernaivo constate alors cette anomalie.

Lors de cette confrontation et de la vérification des matériels de vote à Alarobia, Fanirisoa Ernaivo affirme avoir découvert des cochés de la même manière. Or, ce sont des voix exprimées par plusieurs personnes. Cette candidate de l’élection présidentielle du premier tour qui a choisi de soutenir le candidat Marc Ravalomanana révèle par ailleurs, avec des photos à l’appui, une signature et une empreinte digitale qui reviennent plusieurs fois sur l’émargement de la liste électorale des électeurs ayant accomplis leur devoir citoyen.

Une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux depuis lundi soir, montrant le député artiste Rossy coléreux et agressif, s’en prenant à l’artiste Ninie Donia et à Fanirisoa Ernaivo lors de la confrontation a suscité de nombreux commentaires et interprétations. Pour les partisans du candidat N° 25, cet emportement et violence verbale de ce parlementaire élu sous la bannière du Mapar sont très suspects et significatifs. Ce même député étant déjà aperçu dans d’autres photos ayant circulé sur les réseaux arpenter les rues de la capitale avec un groupe d’individus et s’introduire dans les bureaux de vote lors du scrutin du second tour.

Une autre preuve d’anomalie révélée par l’équipe de candidat Marc Ravalomanana concerne un bureau de vote de vote de Betioky Atsimo dans le fokontany de Vohitsevo où le nombre des inscrits sur la liste électorale (184) est inférieur à celui du deuxième tour (225). Vraisemblablement, le taux de participation dans ce bureau de vote est à 100% et les électeurs ont tous voté pour le candidat Andry Rajoelina.

La confirmation de ces cas d’anomalies risque d’intensifier les doutes concernant l’impartialité et le professionnalisme de l’organe en charge de l’organisation de l’élection à Madagascar. Il en va même de son image vis-à-vis des électeurs et des candidats qui ont toujours indiqué leur méfiance envers cet organe. Reste à savoir si après ces révélations, la Ceni va maintenir son calendrier et proclamer les résultats provisoires dans la journée de jeudi. En tout cas, malgré ce qui s’est passé, elle continue du publier les résultats des bureaux de vote traités donnant l’avantage au candidat Andry Rajoelina.

Madagascar Tribune0 partages

Ravalomanana à Imerinkasinina, Rajoelina à Andralanitra

En famille, le candidat Andry Rajoelina a célébré la fête de la Nativité avec les enfants du centre Akamasoa de Père Pedro à Andralanitra, le mardi 25 décembre. C’est la cinquième année d’affilée que cet ancien président de la Transition passe Noël avec ce centre pour montrer son soutien à cette « population ». En reconnaissance à ce soutien, cette dernière lui a déjà rendu la pareille lors du scrutin du 19 décembre dernier en votant massivement pour le candidat N° 13.

Ce populisme du candidat Andry Rajoelina lui a déjà valu de nombreux soutiens des électeurs du bas quartier de la capitale aussi bien lors de l’élection présidentielle du premier tour comme au second tour. Ses propositions de solution rapide à la pauvreté touchant particulièrement cette couche la plus vulnérable, malheureusement majoritaire dans le pays, lui constituaient un atout par rapport à son adversaire politique.

Le candidat Marc Ravalomanana à son tour a passé la fête de Noël dans sa ville natale à Imerinkasinina, Manjakandriana où il a une fois de plus réitéré son appel à l’endroit de ceux qui ont voté pour lui de « défendre leur choix ». Pour l’ancien président, cette élection est loin d’être crédible et la démarche de la Commission électorale nationale indépendante est douteuse au vu notamment des anomalies constatées dans la nuit du 24 décembre.

Madagascar Tribune0 partages

Des anomalies confirmées et approuvées par la CENI lors d’une confrontation

Alors que la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) s’apprête à proclamer demain, jeudi, les résultats provisoires du second tour de l’élection présidentielle, un cas d’interchangement des voix obtenues par les candidats a été constaté dans la nuit du 24 décembre à Alarobia. Cette anomalie a été révélée lors d’une confrontation des résultats par bureau de vote, menée par Fanirisoa Ernaivo, représentant du candidat Marc Ravalomanana.

Cet interchangement des voix concerne notamment le bureau de vote de l’EPP Analamahitsy, dans le 5ème arrondissement, fief du célébrissime député Naivo Raholdina du Mapar. Dans le procès-verbal de la Ceni, le candidat Andry Rajoelina a obtenu 181 voix contre 164 pour le candidat Marc Ravalomanana. Le procès-verbal du candidat indique toutefois le contraire. Sur la fiche de confrontation de procès-verbaux, Thierry Rakotonarivo, représentant de la Commission électorale et Fanirisoa Ernaivo constate alors cette anomalie.

Lors de cette confrontation et de la vérification des matériels de vote à Alarobia, Fanirisoa Ernaivo affirme avoir découvert des cochés de la même manière. Or, ce sont des voix exprimées par plusieurs personnes. Cette candidate de l’élection présidentielle du premier tour qui a choisi de soutenir le candidat Marc Ravalomanana révèle par ailleurs, avec des photos à l’appui, une signature et une empreinte digitale qui reviennent plusieurs fois sur l’émargement de la liste électorale des électeurs ayant accomplis leur devoir citoyen.

Une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux depuis lundi soir, montrant le député artiste Rossy coléreux et agressif, s’en prenant à l’artiste Ninie Donia et à Fanirisoa Ernaivo lors de la confrontation a suscité de nombreux commentaires et interprétations. Pour les partisans du candidat N° 25, cet emportement et violence verbale de ce parlementaire élu sous la bannière du Mapar sont très suspects et significatifs. Ce même député étant déjà aperçu dans d’autres photos ayant circulé sur les réseaux arpenter les rues de la capitale avec un groupe d’individus et s’introduire dans les bureaux de vote lors du scrutin du second tour.

Une autre preuve d’anomalie révélée par l’équipe de candidat Marc Ravalomanana concerne un bureau de vote de vote de Betioky Atsimo dans le fokontany de Vohitsevo où le nombre des inscrits sur la liste électorale (184) est inférieur à celui du deuxième tour (225). Vraisemblablement, le taux de participation dans ce bureau de vote est à 100% et les électeurs ont tous voté pour le candidat Andry Rajoelina.

La confirmation de ces cas d’anomalies risque d’intensifier les doutes concernant l’impartialité et le professionnalisme de l’organe en charge de l’organisation de l’élection à Madagascar. Il en va même de son image vis-à-vis des électeurs et des candidats qui ont toujours indiqué leur méfiance envers cet organe. Reste à savoir si après ces révélations, la Ceni va maintenir son calendrier et proclamer les résultats provisoires dans la journée de jeudi. En tout cas, malgré ce qui s’est passé, elle continue du publier les résultats des bureaux de vote traités donnant l’avantage au candidat Andry Rajoelina.

Madagascar Tribune0 partages

Des anomalies confirmées et approuvées par la CENI lors d’une confrontation

Alors que la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) s’apprête à proclamer demain, jeudi, les résultats provisoires du second tour de l’élection présidentielle, un cas d’interchangement des voix obtenues par les candidats a été constaté dans la nuit du 24 décembre à Alarobia. Cette anomalie a été révélée lors d’une confrontation des résultats par bureau de vote, menée par Fanirisoa Ernaivo, représentant du candidat Marc Ravalomanana.

Cet interchangement des voix concerne notamment le bureau de vote de l’EPP Analamahitsy, dans le 5ème arrondissement, fief du célébrissime député Naivo Raholdina du Mapar. Dans le procès-verbal de la Ceni, le candidat Andry Rajoelina a obtenu 181 voix contre 164 pour le candidat Marc Ravalomanana. Le procès-verbal du candidat indique toutefois le contraire. Sur la fiche de confrontation de procès-verbaux, Thierry Rakotonarivo, représentant de la Commission électorale et Fanirisoa Ernaivo constate alors cette anomalie.

Lors de cette confrontation et de la vérification des matériels de vote à Alarobia, Fanirisoa Ernaivo affirme avoir découvert des cochés de la même manière. Or, ce sont des voix exprimées par plusieurs personnes. Cette candidate de l’élection présidentielle du premier tour qui a choisi de soutenir le candidat Marc Ravalomanana révèle par ailleurs, avec des photos à l’appui, une signature et une empreinte digitale qui reviennent plusieurs fois sur l’émargement de la liste électorale des électeurs ayant accomplis leur devoir citoyen.

Une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux depuis lundi soir, montrant le député artiste Rossy coléreux et agressif, s’en prenant à l’artiste Ninie Donia et à Fanirisoa Ernaivo lors de la confrontation a suscité de nombreux commentaires et interprétations. Pour les partisans du candidat N° 25, cet emportement et violence verbale de ce parlementaire élu sous la bannière du Mapar sont très suspects et significatifs. Ce même député étant déjà aperçu dans d’autres photos ayant circulé sur les réseaux arpenter les rues de la capitale avec un groupe d’individus et s’introduire dans les bureaux de vote lors du scrutin du second tour.

Une autre preuve d’anomalie révélée par l’équipe de candidat Marc Ravalomanana concerne un bureau de vote de vote de Betioky Atsimo dans le fokontany de Vohitsevo où le nombre des inscrits sur la liste électorale (184) est inférieur à celui du deuxième tour (225). Vraisemblablement, le taux de participation dans ce bureau de vote est à 100% et les électeurs ont tous voté pour le candidat Andry Rajoelina.

La confirmation de ces cas d’anomalies risque d’intensifier les doutes concernant l’impartialité et le professionnalisme de l’organe en charge de l’organisation de l’élection à Madagascar. Il en va même de son image vis-à-vis des électeurs et des candidats qui ont toujours indiqué leur méfiance envers cet organe. Reste à savoir si après ces révélations, la Ceni va maintenir son calendrier et proclamer les résultats provisoires dans la journée de jeudi. En tout cas, malgré ce qui s’est passé, elle continue du publier les résultats des bureaux de vote traités donnant l’avantage au candidat Andry Rajoelina.

Madagate0 partages

Andry Rajoelina, 25.12.2018. Teny fohy teny amin’ny Mompera Pedro

« (…) Ianareo Akamasoa dia efa fianakavianay, namanay ary zanakay. Izay indrindra no nahatonga anay dimy mianaka efa nandritra ny taon amaro, isan-taona isan-taona, dia mankalaza ny fetin’ny Noely izany eto Akamasoa. Ary isaky ny mankalaza izany eto izahay, dia vao mainka tsapanay fa miditra ao anatinay ny Fanahy Masina satria mahita anareo ankizy be dia be mihoby, mankalaza ny nahatongavana sy nahaterahan’i Jesosy Kristy ilay Mpamonjy.

Dia mirary soa, indrindra ho anareo ankizy rehetra rehetra ary mankahery anao ihany koa Mompera. Misaotra an’Andriamanitra izahay, misaotra an’i Jesosy Kristy nanome anao satria raha tsy nisy anao tsy nisy ireto mpino notezainao marobe ireto. Ary ny fanirian-tsika mba hifankatia ny Malagasy rehetra rehetra, hiray fo hiray saina, hifanome tànana mba hanavotra ity Madagasikara nosy malalan-tsika ity.

Mino sy manantena aho fa androany dia fankalazana ny nahaterahan’i Jesosy Kristy Tompo, ary mino sy manantena aho fa ho avy ihany koa, ho tonga ihany koa ny ho avy mamirapiratra ho an’ny Malagasy, ho an’ny vahoakan’ny Akamasoa rehetra rehetra, ho an’ny firenena iray manontolo, ka ny soa iombonana no ho katsahina mandrakariva.

Reko tsara ilay hira nataonareo teo hoe : izay ataonareo an’ireny madinika ireny, hoy i Jesosy Kristy, dia tokony ataonareo ho Ahy. Ka dia tsapako, tsapako izany ka hifanome tànana isika ary ho ataon-tsika ny hampandroso an’i Madagasikara ary indrindra ny hampandroso an’i Akamasoa.

Misaotra antsika rehetra.

Ny teniko farany, satria araka ny noteneniko teo hoe : ianareo eto Akamasoa dia efa noraisinay ato am-ponay ; noraisinay ho havanay, noraisinay mianakavy ho zanakay. Ka mba anamàrika ny Noely androany, araky ny fandaminana, amin’ny maha havanareo, amin’ny maha zanaka anareo izay, dia iaraka hisakafo amin’ankizy izay voafantina ato amin’ny Akamasoa izahay dimy mianaka miaraka amin’ny Mompera Pedro androany. Dia misy fanomezana ihany koa ho zaraina ho an’ny fianakaviana sy ny ankizy rehetra any an-tokan-trano rehetra eto amin’ny Akamasoa. Dia samia ho tahian’Andriamanitra daholo, ho tanteraka ny fanirian-tsika.

Misaotra antsika rehetra rehetra ».

Nandray ny feo an-tsoratra : Jeannot Ramambazafy

Sary : Harilala Randrianarison

Midi Madagasikara0 partages

Ambohimanga Rova : Lehilahy iray matin’ny fitsaram-bahoaka

Disadisam-piarahamonina nitarika hatrany amin’ny fahafatesana. Lehilahy iray tokoa no matin’ny fitsaram-bahoaka ny alatsinainy teo tany amin’iny kaominina Ambohimanga Rova iny. Rangahy manodidina ny 65 taona izy io ary araka ny fantatra dia efa hananan’ny fiaraha-monina lonilony noho ny toetra tsy zaka asehony. Tamin’io fotoana io dia tratry ny fokonolona teo am-panenjehana ankizivavy avy natsaka ny lehilahy. Tsy fantatra hatreto hoe saika ataony inona io ankizivavy nenjehiny io ny olona izay nahita no avy hatrany dia nandray izany ho zava-dratsy ka rafitra nanenjika azy ihany koa. Tsy ela dia voasambotra ilay rangahy ary rafitra teo ny fidarohana. Ny sasany tamin’ireo fokonolona izay angamba efa niandry kendry tohana fotsiny, hanamparana ny hatezerany tamin’ity rangahy ity no avy hatrany dia nitoraka tapa-biriky azy. Nanaraka tamin’izay ny hafa. Nirara-kompana ny tora-bato sy ny toraka biriky nahazo ilay rangahy. Tsy namelan’ireo fokonolona raha tsy nahetsika intsony sy nitolefika ity rangahy lehibe, efa naratra mafy. Nisy tamin’ireo nahita no nampandre avy hatrany ny mpitandro filaminana teny an-toerana saingy ny fotoana nahatongavan’ireo farany teny an-toerana, dia efa namoy ny ainy ilay lehilahy. Araka ny angom-baovao azo dia toa hoe mpila sotasota amin’ny fiarahamonina misy azy rangahy io ary efa maro ireo olona mitaraina noho izany toetrany izany. Tsy vitan’izany ihany angaha, araka ny fantatra hatrany fa dia vitany mihitsy ny mandrahona olona. Antony maromaro izay nampitraotra tanteraka ireo fokonolona naneho ny hatezerany tamin’ity izy tratra nanenjika mpantsaka ity. Na izany na tsy izany aza anefa dia azo sokajiana ho vono olona tsotr’izao ary niniana natao ny zava-nitranga toy izao. Tsy maintsy nanokatra ny fanadihadiana mahakasika ity fitsaram-bahoaka ity araka izany ireo tompon’andraikitry ny filaminana teny an-toerana.

m.L

Midi Madagasikara0 partages

Bonarabe : Le « Salegy Aoe » a fait un écho aux 67 ha

Le sultan du « Saleggy Aoe » dans les coulisses.

A 19 heures, des jeunes biens habillés se dirigent vers la cambuse de Sayah pour assister au spectacle du « calife » du « salegy Aoe ». Nommé ainsi puisqu’il porte des vêtements étoffés par des fils en or avec un cap à la « sultan Zanzibarite ».

Pendant que les musiciens testent le micro, des jeunes de 20 à 40 ans ont pris leurs places pour se mouiller un peu la gorge afin de bien entrer dans l’ambiance de Janga Ratah. A 20 heures 15, Ratah François de son vrai nom a monté sur la scène avec son entrée  Zahay navy, une chanson toujours dans son répertoire. Ensuite, il fait son cri de guerre habituel «Tonga ny ambatako leroa a» qui veut dire je suis venu chers amis. Acclamé par le public, Janga Ratah fait  secouer sa tête avec le sourire aux lèvres. A 25 minutes seulement, la chaleur se faisait sentir au Bonarabe. Tout le monde était en extase. Le « Salegy Aoe » semble conquérir le cœur de l’auditoire pendant que des jeunes filles dansaient dehors car la discothèque était plein de monde. Ce chanteur d’Iharana n’a jamais  déçu ses inconditionnels. Il est toujours le calife de ce genre de rythme tropical et il n’a rien à envier aux autres.

Le vendredi 28 décembre il rendra visite à ses fans à Ambohipo. Un autre grand show. Ensuite, il longera le cap à  Foulpointe pour fêter la Saint-Sylvestre.

Iss Heridiny

Midi Madagasikara0 partages

Noël : Concert festif avec Orimbato

La chorale « Orimbato », fidèle au rendez-vous.

Vivre Noël  est toujours un pur bonheur. Cette année pour La chorale « Orimbato » du Temple Fjkm Tranovato Ambatonakanga,  La nativité reste un moment d’allégresse et de réjouissance. Et cette année n’a pas dérogé à la règle.

C’est dans un temple bien rempli que la chorale, dirigée par Fabrice Razafimamonjy et accompagnée par les musiciens de la Paroisse, a donné le meilleur d’elle-même vendredi.  Et ses collaborateurs ont assuré une représentation authentique composée de 16 titres rigoureusement sélectionnés. Le but a été de démontrer la richesse du patrimoine culturel mondial dans le domaine des chants de louanges et d’adoration du Seigneur ont retenti en chœur. Les « Ny fitiavanao anay » une version revisitée en malgache de J.S. Bach, « The way that He loves » de W. Elmo Mercer et « El Shaddai » de Michaël Card ont particulièrement marqué les esprits. La première partie a suscité l’exaltation du public en se régalant des interprétations de grands classiques qui font la notoriété da la chorale.

Quant à la deuxième période, la joie inégalée a été marquée par la célébration de la naissance du Christ telle qu’elle a été annoncée par les anges aux bergers du temps du Premier Noël. Témoignant ainsi la Grandeur de Dieu, sa Fidélité, et sa Miséricorde, l’évangélisation par le chant a été proclamée à travers un éventail de répertoire au genre musical varié et de plusieurs pays.  On peut citer entre autres la composition  suisse « Annonce-moi l’allégresse » de Dave Garatt, ou l’œuvre anglaise « Break intosongs of joy » de Bill Batslone. Sans oublier les chants malgaches comme « Teraka Jesosy » de Jonasy Andriantsilanihasy et d’autres encore. Allant du classique au chant liturgique et contemporain, le tout a           été couronné par l’incontournable « Alléluia » G.F Haendel. A rappeler que ce concert signe la  clôture de la célébration des  45 années d’existence de la Chorale Orimbato.

Zo Toniaina

Midi Madagasikara0 partages

Teratany frantsay maty tany Toamasina : Ny sipany niaraka tamin’ny namany ihany no namono azy

Tena fampiharana ny zavatra hitan’izy ireo tamina horonan-tsary mihetsika ny fomba namonoan’izy efatra mianadahy ireo an’ity teratany frantsay antsoina hoe Brent Mario Auguste, 69 taona teto Toamasina ity; izay ny sakaizany faharoa eto Toamasina 19 taona sy ny namany vavy roa samy 20 taona ary ny tovolahy iray 26 taona no nahavanona ny habibiana tamin’ny famonoana.

Raha ny fanazavana, dia ny 18 desambra teo no tonga teto Toamasina avy ao La Réunion ity tera-tany frantsay ; izay zandary misotro ronono ity. Vao nigadona teto izy tao amin’ilay sakaizany voalohany izy no nivantana sy nipetraka teto Toamasina. Ny 19 desambra anefa, dia niaraka izy ity sakaizany voalohany namany ilay sakaizany faharoa tao Ambalamanasa tao amin’ny “Cite Gracias”, saingy vao tonga tao dia tezitra tamin’ny sakaizany faharoa ilay frantsay fa olona mirevy sy mandany vola amin’ny fiboboana toaka sy famelomana jaombilo no hitany, ka noroahiny tsy hipetraka amin’ity trano nofainy ity intsony ity sakaizany faharoa ity. Raha niverina fanintelony tokony ho tamin’ny 04 tolakandro ny 19 desambra io ihany ilay vazaha no nitranga ny hevi-dratsin’ity sakaizany faharoa ka raha variana namantsika ny varavarankely iny ilay teratany frantsay, dia nokapohany tamin’ny “marteau” ny lohany. Mbola afaka niteny ingahy Brent Mario taorian’izany, saingy avy hatrany dia nokendain’ity tovolahy iray ity ary nandritra izay no nanampina ny lohan’ilay frantsay tamin’ny ondana ireto roa vavy namany ka maty tsy tra-drano ilay vazaha. Raha ny fanazavana dia nokaramaina 3 tapitrisa ariary ilay tovolahy, 2 tapitrisa ariary avy ireo tovovavy roa tamin’izao famonoana sy firaisana tsikombakomba tamin’ny famonoana olona izao. Taorian’izay, dia nofonosin’izy ireo ilay faty ary nataon’izy ireo tao anaty larimoara ka nentin’izy ireo nalevina tany Ampanalana  nentin’ ireo tamin’ny fiara 4×4 an’ilay tovolahy ihany, ny alin’io 19 desambra io. Ny 20 desambra raha nahita ny sakaizany tsy nody mihitsy ilay tovovavy sakaizan’i Brent Mario Auguste voalohany izay nipetrahany teto Toamasina, dia nampandre ny zandary misahana ny heloka be vava ary nanomboka teo ny fikarohana sy ny fanaovana ny antso tamin’ny haino aman-jery, ka ny 22 desambra no nahazo antso ny zandary fa misy zavatra hafahafa ao Ampanalana. Raha nosavaina tokoa ity lavaka nampiahiahy ity dia ilay vazaha maty efa simba tanteraka tao anaty larimoara no hitan’ny zandary.

Niaiky ny heloka nataony  avokoa izy efatra mianadahy ireto taorian’ny famotorana azy ireo, ary nilaza fa ny fisarahan’ilay vazaha taminy tampoka no nahatonga ilay tovovavy 19 taona sakaizany faharoa nanao izao hevitra hamonoana azy izao. Taorian’ny fitsarana, dia miandry ny fitsarana azy ireo ao Ambalatavoahangy avokoa ankehitriny noho ny resaka vono olona vitan’izy ireo.

Malala Didier

Midi Madagasikara0 partages

Association « Kilonga Tafita » : Au chevet des enfants de Soavimasoandro

De la joie, de la bonne humeur et des séances de partage. Ce sont les mots et expressions qui définissent la journée organisée par l’association « Kilonga Tafita » la semaine dernière pour les enfants en situation précaire de Soavimasoandro.  Des dons de jouets, des manuels scolaires et des livres ainsi que de friandises pour lesdits enfants, l’initiative voulait surtout apporter la joie et la magie de Noël le temps d’une journée. Des dons qui ont pu être distribués grâce à de généreux donateurs. En activité tout juste un an et fonctionnant encore grâce à la cotisation de ses membres, l’association « Kilonga Tafita » œuvre pour le développement et l’épanouissement des enfants en situation de précarité. D’où le choix des écoles primaires publiques pour l’essentialité des actions menées durant la première année. Un choix et des actions qui ont apporté leurs fruits selon les dires d’un membre du bureau de l’association. « En une année d’existence, l’association a pu réaliser les objectifs à court terme qu’elle s’est fixés. Nous envisageons d’autres activités pour l’année. Ce, dans la continuité des avancées effectuées » a noté notre interlocutrice. Faire beaucoup avec peu, tel serait la devise de l’association « Kilonga Tafita ». Une des nombreuses ONG qui se battent pour un changement apparent au niveau des couches les plus défavorisées.

Recueillis par José Belalahy

Midi Madagasikara0 partages

ES-DES : Les parcours « Travail social »et « Agronomie », les plus attirants

Une affluence de visiteurs a été constatée au stand de l’ES-DES.

Les nouveaux bacheliers ont dû bien choisir les universités privées qui les intéressent à l’issue de l’organisation des deux salons de l’Etudiant dernièrement dans la Capitale.

Pour l’ES-DES (Ecole Supérieure de Développement Economique et Social), une université privée qui a participé activement à ces deux événements, le bilan a été positif. En effet, « une forte affluence des visiteurs y a été observée. En plus, les parcours Travail social et Agronomie ont été les plus attirants pour les jeunes. Ceux-ci méritent d’ailleurs d’avoir une bonne orientation pour pouvoir poursuivre leurs études universitaires », a expliqué déclaré Hanitriniaina Eléa Chilo, la directrice de cette école de développement.

Insertion en stage. Ce n’est pas tout ! « Bon nombre de gens qui sont déjà en activité nous demandent de mettre en place un système de télé-enseignement pour le parcours Travail Social. Et pour satisfaire leurs besoins, ce sera effectif à compter du mois de mars 2019 en commençant dans la Capitale. Quant à la formation à distance lancée à Antsirabe pour la même filière, la rentrée de la 2e vague de la formation a eu également lieu », a-t-elle poursuivi. Rappelons que, cette école de développement est appuyée par l’ONG ACDM (Actions Concrètes pour le Développement de Madagascar) dont elle est également la présidente. Elle se démarque par l’orientation des jeunes à monter leurs propres projets de développement. Et ce sera facilité par la proposition des formations pratiques qualifiées de pré-emplois pour ses étudiants. L’ES-DES travaille d’ailleurs en partenariat avec des entreprises privées ou des organismes internationaux par le biais de l’ONG ACDM en vue de leur insertion en stage.

Orientation spéciale. A titre d’illustration, l’école de développement vient de nouer un partenariat avec l’association FISA (Fianakaviana Sambatra ) et la congrégation religieuse Filles de Marie Auxiliaire dans le dessein d’accueillir des stagiaires en Travail Social. « Et à part les différentes matières enseignées aux étudiants de l’ES-DES, une orientation spéciale est instaurer afin de guider les étudiants à devenir des entrepreneurs. Il s’agit notamment de la formation en entrepreneuriat et en création d’entreprise ainsi que de la formation en leadership, en informatique, en management et en montage et conduite de projet », a conclu Hanitriniaina Eléa Chilo.

 Navalona R.

Midi Madagasikara0 partages

«Noely Fifaliana» : « Ny Sahy » a organisé un évènement de convivialité

Comme tous les ans, l’association « Ny Sahy » a organisé à Mandrosoa Ilafy un évènement hors du commun de 09 heures à 14 heures 30. Des concours de chants et de danses ont animé la cour du bureau central de l’association dirigée par Haja Ramamonjisoa. « C’est un moment de convivialité. L’objectif est de fêter Noël sans alcool ni drogue » a affirmé le premier responsable de l’association. « Leader Price » et le groupe Telma ont travaillé étroitement avec l’association pour mener à bien cette action de charité. Une bonne initiative pour l’association « Ny Sahy ». Il accueille les enfants moins de 12 ans qui sont victimes de maltraitance des parents consommateurs de drogue, ou l’inverse.

Iss Heridiny

Midi Madagasikara0 partages

Centre Akamasoa : Noël sous le signe du partage

Passer la fête de la Nativité à Andralanitra est une coutume pour la famille Rajoelina.

Noël se passe en famille. Pour la famille Rajoelina, c’était au Centre Akamasoa à Andralanitra qu’elle a fêté la Nativité. Passer Noël aux côtés des plus démunis chez le Père Pedro est une coutume pour Andry et Mialy Rajoelina, ainsi que leurs trois enfants. Du temps de la Transition et même durant les années où il n’était plus au pouvoir de 2014 à 2017, Andry Rajoelina et ses proches n’ont jamais manqué de fêter Noël au Centre Akamasoa. D’ailleurs, tout au long de la campagne électorale, le candidat « numéro 13 » dont l’élection à la Magistrature suprême sera certainement confirmée dans quelques jours si l’on s’en tient aux résultats provisoires de la Commission Électorale Nationale Indépendante, n’a eu de cesse de marteler qu’il sera un président proche du peuple, mais aussi et surtout des nécessiteux et des plus démunis. « Vous êtes nos familles, vous êtes nos enfants, vous êtes nos proches »,  a déclaré le président Andry Rajoelina lors d’une brève prise de parole. Une manière d’exprimer son attachement et son « Amour » pour les habitants du centre. La famille Rajoelina a d’ailleurs pris le repas de Noël avec le Père Pedro et les 3.000 enfants de l’Akamasoa. En effet, l’évènement s’est déroulé sous le signe du partage et du « Fitiavana ».

Citoyens responsables. «Tolona sy Fivavahana» (lutte et prière). C’est le mot d’ordre chez le Centre Akamasoa du Père Pedro. L’objectif c’est de donner un toit et du travail aux plus démunis, pour qu’ils puissent améliorer leurs conditions de vie, sortir de la pauvreté et éduquer leurs enfants. Dans son homélie, le Père Pedro a fait savoir qu’actuellement 90% de la population d’Andralanitra ne pratiquent plus la mendicité. Si à l’ouverture du centre il y a 29 ans, une cinquantaine de personnes seulement a été présente à l’Akamasoa pour la messe de Noël, hier, plus de 10.000 fidèles catholiques ont assisté à la messe-spectacle d’Andralanitra. « Les gens hébergés au centre sont des citoyens responsables, conscients de l’enjeu du développement, patriotes et qui participent pleinement aux affaires nationales », a soutenu le Père Pedro. Une allusion certainement à la forte mobilisation lors de la dernière élection présidentielle. Il convient de noter que le candidat « numéro 13 » a obtenu plus de 90% des voix au niveau de ce quartier. Et le Père Pedro d’ajouter que « cette élection a fait naître un nouvel espoir au peuple malgache qui souhaite un Madagascar développé et épanoui ».

Espoir. Pour sa part, Andry Rajoelina a salué les efforts du Père Pedro qui, 29 ans après son arrivée au pays a réussi à construire tout un village pour héberger 25.000 personnes. Lors de son arrivée à Madagascar en 1970 alors qu’il n’avait que 22 ans, il n’y avait qu’une cinquantaine de personnes à Andralanitra. Comme le Père Pedro, le numéro Un du « Tanora malaGasy Vonona » a aussi fait part de son espoir pour un avenir meilleur pour le peuple malgache et pour la population de l’Akamasoa. Pour le jour de Noël et dans l’attente des résultats du scrutin du 19 décembre, Andry Rajoelina se positionne en Raiamandreny et n’a pas manqué d’exhorter les Malgaches à faire preuve de solidarité et de se donner la main afin de développer le pays. Ce Noël à l’Akamasoa a été clôturé par la distribution de jouets aux 3.000 enfants du Centre.

Davis R

Midi Madagasikara0 partages

Ampasampito : Fivarotana voatafika tamin’ny basy

Enin-dahy no tompon’antoka ary nampiasa basy tsy latsaky ny roa izy ireo nandritra ny fandrobana; izay notontosaina. Tetsy Ampasampito, raha teo am-piomanana ny hanidy tsena ny tompon’ny toeram-pivarotana lehibe iray no tonga tampoka ny jiolahy. Nizara izy ireo ka nisy ny andiany izay niditra tao anatin’ny toeram-pivarotana ary nisy kosa ny niandry tety ivelany ary nandrahona ny olona izay mitady hiditra an-tsehatra. Miaraka amin’ny basy na ny taty ivelany na ny tao anatiny, tamin’io fotoana io. Tokony ho tamin’ny valo ora alina no nitranga ny fanafihana, ny zoma lasa teo, raha araka ny fanampim-baovao sy ny fanazavan’izay nanatri-maso. Lasa ny vola sy ny entana izay nety tamin’ny mpanafika, fanao izay matetika mitranga ihany rehefa misy ny asan-jiolahy izay mianjady amin’ny toeram-pivarotana. Nitazam-potsiny, toa ny mahazatra ihany koa, ny olona raha vao nahita ny basy izay teny an-tanan’ny jiolahy. Izany rehetra izany dia nanamora ny fanafihana ary tena tsy nisy fanahiana mihitsy ny olon-dratsy teo am-panatontosana ny fandrobana.  Rehefa vita izay nataony dia niala teo an-toerana, tsy mba nihazakazaka akory, fa dia nandeha an-tongotra nilamina ary nifangaro tamin’ny olona tany alohaloha tany. Natao ny fampandrenesana ny polisy rehefa tsy teo an-toerana intsony ny jiolahy. Narahina ny lalan’ny mpanafika ary nosafoina ihany koa ny elakelan-trano sasany, saingy tsy nahitam-bokany izany. Toa ny efa hain’ny jiolahy tsianjery ny lalana hitsoahana ary efa maizina koa ny andro hany ka nanjavona tao anatin’izany rehetra izany ireo. Mbola iny andron’ny zoma iny koa no nisy tokantrano izay voatafika tamin’ny basy teny amin’ny fokontany Ankadifotsy. Tamin’ity raharaha ity indray anefa, dia nahomby ny fanadihadiana izay nataon’ny polisy satria nisy olona voasambotra rehefa nipetraka ny taratasy fitoriana nataon’ny tompon’ny trano. Isan-taona dia mirongatra hatrany ny asan-jiolahy rehefa an-katoky ny fetin’ny faran’ny taona. Mila mivonona manarak’izany koa ny mpitandro ny filaminana mba hahafahan’ny mponina manao fety ao anatin’ny filaminan-tsaina.

D.R

Midi Madagasikara0 partages

Loi de Finances 2019 : L’ordonnance validée par la HCC

Feu vert de la HCC à la promulgation de l’ordonnance portant LF 2019.

« Si le Parlement n’a pas adopté le projet de Loi de Finances avant la clôture de la seconde session, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par voie d’ordonnance en incluant un ou plusieurs amendements adoptés par les deux Assemblées ». En se basant sur ces dispositions de l’article 92 alinéa 7 de la loi fondamentale, la HCC a déclaré conforme à la Constitution l’ordonnance portant Loi de Finances (LF) pour 2019 qui a retenu l’amendement proposé par le Parlement relatif à l’institution de droits additionnels dans le cadre de l’application des mesures correctives commerciales n’affectant pas l’équilibre budgétaire. Dans sa Décision en date du 24 décembre 2018, le juge constitutionnel de considérer que « l’esprit de la Constitution vise manifestement la continuité des institutions et est, par voie de conséquence, favorable à l’attribution au président de la République par intérim, des pouvoirs nécessaires pour atteindre cet objectif ». La HCC de souligner que dans le cadre de son contrôle, elle « se doit de vérifier le respect du principe de l’égalité devant l’impôt et celui de la sincérité budgétaire ».

R.O

Midi Madagasikara0 partages

Maevatanàna : Rangahy tratram-badiny nampirafy azy, matim-bono

Tranga nahavalalanina ny maro no niseho, ny herinandro lasa teo, tokony ho tamin’ny 9 ora alina, tamin’ny làlana mihazo, ny lapan’ny tanàna, tao amin’ny fokontany Andranomangatsiaka, kaominina Maevatanàna voalohany no nisehoan’izany. Raim-pianakavianairay manodidina 45 taona eo, izay voalaza fa tratram-badiny nampirafy azy no matim-bono. Raha araka ny nambaran’ireo nanatri-maso ny zava-nitranga, dia hitan-dramatoa tompom-bady nifampisakambina nisera fitia tamin’ny vehivavy teny an-dalàna ilay rangahy. Ny ramatoa vadiny moa izay efa ela nitadiavan’azy eran’ny tampon-tanànan’i Maevatanàna, tamin’io fotoana io. Tezitra mafy ity renim-pianakavina ity, rehefa nahatazana azy tampoka teny an-dàlana, nanaovany lako tampoka taty aoriana izy ireo, izay mbola variana nampiaraka ihany. Nodarodarohan’ny vadiny tsy nananany antra avy hatrany teo imasom-bahoaka ilay andefimandriny, ka nivoa-drà an-korona sy nivindina tarehy. Raha vao nahita ny zava-niseho kosa ity vehivavy voatondro fa sakaizan-drangahy niaraka taminy ity, tonga dia nitsoaka avy hatrany, raha ny fitantaran’ireo olona nanatri-maso teny an-toerana.

Ratantely

Midi Madagasikara0 partages

Association mères-enfants : Attention particulière pour 60 enfants de l’hôpital des enfants

Les membres de l’association mères-enfants au chevet des patients de l’hôpital mères-enfants Tsaralalàna.

Donner afin de recevoir le sourire des enfants patients de l’hôpital mères-enfants de Tsaralalàna. Telle est l’expression qui définit l’initiative menée par l’association mère-enfants lundi dernier. Une initiative qui a pour but de faire comprendre aux bénéficiaires que même malades ils ont les mêmes droits que les autres enfants. Le droit d’être heureux et de recevoir des cadeaux le jour de Noël. Droit qui semble parfois être oublié par beaucoup de citoyens malgaches. Les hospitalisés étant les grands oubliés de la fête la Nativité. L’initiative menée lundi dernier était d‘offrir des jouets et des friandises à soixante (60) enfants hospitalisés.

Premier arrondissement. Les enfants défavorisés du premier arrondissement de la commune urbaine d’Antananarivo ont également bénéficié de la générosité des membres de l’association mères-enfants. Des jouets, des friandises et des vêtements ont été distribués à cinquante (50) enfants issus de familles défavorisées dudit arrondissement lundi dernier. Une façon pour l’association mères-enfants de contribuer à la magie de Noël pour les enfants bénéficiaires mais également pour alléger la peine des parents qui n’ont pu offrir quelque chose à leurs enfants.

Recueillis par José Belalahy

Midi Madagasikara0 partages

Fun Quizz 28e édition : La Fiat Punto à Andriantsilazaina Raholivololona

La clé de la Fiat Punto remise à la gagnante.

Un merveilleux cadeau de Noël pour Andriantsilazaina Raholivololona. Gagnante de la 28e  édition du jeu Fun Quizz d’Airtel Madagascar, elle est désormais propriétaire d’une voiture neuve de la marque Fiat Punto. La remise du lot qui a eu lieu, jeudi dernier au siège d’Airtel à Andraharo, en présence de son DG, Maixent Bekangba, était l’occasion pour le 3e  opérateur mobile mondiale de rappeler qu’il est constamment à la recherche des moyens pour satisfaire au mieux, sa clientèle. D’autres gagnants, en l’occurrence Edese Ratiarson, Razafimandimby Lucien Anselme et Rajaonson Lantoarijaona se sont vu respectivement attribués: un réfrigérateur, un téléviseur à écran plat 32’’ et un ventilateur.

Lots intermédiaires. Rappelons que le Fun qui est très facile à jouer permet à la fois aux joueurs de se cultiver, tout en s’amusant, et bien évidemment de gagner des lots d’exception. Comme chaque édition dure au total 120 jours, les joueurs ont la possibilité de gagner des lots intermédiaires. La 29e édition est déjà en cours. Pour participer, envoyer le mot « FUN » par SMS au 033 56 000 30, ensuite suivre les instructions et répondre aux questions posées. Chaque bonne réponse vaut 50 points tandis que chaque mauvaise réponse donne droit à 10 points. Tout a été conçu pour encourager les clients à s’instruire.

R.Edmond.

Midi Madagasikara0 partages

Cinéma : Les studios de la saga Harry Potter à l’heure de Noël

La grande salle a été décorée comme dans le film « « Harry Potter et la coupe de feu ».

Pas de père Noël à l’horizon, mais des objets magiques un peu partout…Qui dit fêtes de fin d’année, dit neige, guirlandes et père Noël. Mais aussi… Harry Potter ! Car votre salon n’est pas le seul à s’être paré de ses plus beaux atours, pour les fêtes de fin d’année. Aux studios Warner, à Watford, près de Londres, Noël, ce n’est pas juste trois grains de neige posés sur une maquette.

La grande salle, la salle des Gryffondor et la chambre d’Harry, Ron, Neville, Seamus et Dean ont été décorées de boules argentées et de guirlandes pailletées. 20 minutes, c’est donc la durée accordée pour aller faire un tour, avant les fêtes, dans les coulisses des films de la saga Harry Potter.

« C’est une sorte de musée qui permet aux visiteurs de découvrir les décors utilisés dans les huit films de la saga », explique Angélique, guide pour les studios Warner. Ouverts au public en 2012, les plateaux de tournage d’Harry Potter revêtent, chaque année, les couleurs de Noël de l’un des films.  Il s’agit de mettre les fans dans l’ambiance. Des secrets de tournage ont été dévoilés

« Cette année, la grande salle a été décorée sur le modèle du bal dans Harry Potter et la coupe de feu », précise Angélique. Dans la grande salle, des rideaux argentés, un orchestre et une fontaine en fausse glace, et d’immenses sapins enneigés trônent au fond de la pièce.

Tandis que chez les Weasley, le fer à repasser s’actionne, seul, alors que la table est déjà dressée pour l’occasion, Angélique révèle au passage quelques secrets de tournage. Saviez-vous que Rogue ne portait pas de noir, mais du bleu ? Que le ministère de la Magie pouvait contenir 50 bus londoniens ? Ou encore qu’Hermione portait de fausses dents dans certaines scènes de Harry Potter à l’école des sorciers ? Mais chut… Car, que serait Noël sans un peu de magie?

Zo Toniaina

Midi Madagasikara0 partages

Noël 2018 Huit morts et 152 personnes admises aux services d’urgence de l’HJRA

Les employés des deux services d’urgence du centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy-Andrianavalona ont beaucoup travaillé durant les deux jours (24 et 25 décembre) de la célébration de la Fête de la Nativité. Les statistiques recueillies auprès de ces services sur les interventions effectuées par ces employés ont parlé d’elles-mêmes. Le bilan de ces deux jours, soit jusqu’à hier vers 17heures 30, a fait état de 152 personnes consultées dont une quarantaine ont dû être hospitalisées. La plupart de ces patients étaient des victimes d’accidents à responsabilités civiles soit suite à des bagarres diverses (38) et des accidents de la circulation (21). Quatre ont perdu leur vie. Ce qui signifierait que l’imprudence et la consommation d’alcool ont pris de l’ampleur durant cette fête si l’on se réfère aux statistiques collectées auprès du service de la réanimation médicale. Sur les neuf personnes admises, cinq étaient des comateux éthyliques. Le pire était d’entendre l’existence de quatre individus décédés dans les rues et déposés à la morgue de cette hôpital. Trois d’entre eux sont morts suite à l’abus d’alcool. Cas fréquent à chaque jour de fête, le suicide a connu une régression remarquable cette fois-ci. Un seul cas de tentative de suicide a été enregistré jusqu’à hier en fin de l’après-midi. Il en était de même de l’intoxication alimentaire. Trois personnes en étaient atteintes. Comme nous l’avons dit plus haut, ces chiffres ont été collectés vers 17 heures. Donc, ils pourraient encore évoluer dans la nuit.

T.M.

Midi Madagasikara0 partages

Transfert d’argent : MVola très utilisé pendant les fêtes

Les cadeaux à distance, cela se fait aussi avec MVola, paiement et de transfert d’argent à Madagascar. « Première solution de paiement et de transfert d’argent à Madagascar, MVola et son écosystème de service vous accompagne tout au long de l’année, surtout en ces périodes de fête » lit-on notamment dans un communiqué de MVola. Depuis son lancement en 2010, MVola a simplifié la vie de millions d’utilisateurs ! Avec MVola, bénéficier de services de Mobile Money n’a jamais été aussi simple, immédiat et complètement sécurisé !

Durant cette période de fête, MVola est le partenaire N°1 pour alléger le quotidien des abonnés

De l’argent, partout à tout moment ! MVola a révolutionné en quelques années les échanges monétaires à Madagascar ! Si MVola a rendu possible le transfert d’argent par mobile en 2010, ces services se sont peu à peu développés pour devenir en 2017 un véritable portemonnaie mobile ou « Mobile Wallet ». A noter qu’en complément aux points marchands MVola, on peut notamment retirer de l’argent d’un compte bancaire via MVola à partir des DAB de la BFV, partout à Madagascar et exclusivement avec MVola permet aussi de transférer en temps réel de l’argent d’un compte bancaire BNI ou BOA vers le compte MVola. Et inversement, pour permettre aux utilisateurs de passer des fêtes exceptionnellement, fun, le nano-crédit de MVola dépanne aussi les utilisateurs en leur accordant en cas de besoin une avance de 1.000Ar à 500.000Ar.

R.Edmond.

Midi Madagasikara0 partages

Ivato : « Ravinala Airports » fête Noël avec les riverains

Entreprise citoyenne, « Ravinala Airports », concessionnaire des aéroports d’Antananarivo et de Nosy-Be pense aussi aux riverains en cette fête de la Nativité.

La journée de jeudi dernier était l’occasion pour « Ravinala Airports » de faire des heureux parmi la population riveraine de l’aéroport d’Ivato. 360 familles vivant dans la précarité, habitant les communes de Talatamaty, d’Ivato, d’Ambatolampy Tsimahafotsy et d’Anosiala ont reçu chacune leur cadeau, en guise de « nofon-kena mitam-pihavanana » : 1 sac de riz de 5kg, 1 litre d’huile et 1 kilo de sucre par famille. Une manière pour « Ravinala Airports » de démontrer que le développement d’une infrastructure aéroportuaire va de pair avec le respect des riverains. Sa démarche, en tant qu’entreprise citoyenne, reflète toujours cette volonté de renforcer la  cohésion avec la population locale. «Les bénéficiaires sont les personnes les plus vulnérables recensées par les chefs fokontany et les Communes» a précisé Sandrine Rahantamalala, responsable Communication de « Ravinala Airports ». Comme les fokontany  de Fitroafana, Mamory, Ivato Aéroport, Soavinarivo, Avarajoro, Ambodifasina, Ambohipanasina, Soamanandray et Fiakarana se trouvent d’un bout à l’autre des Communes concernées, « Ravinala Airports » a consacré trois jours pour remettre aux familles leurs cadeaux.

Protection de l’environnement. Ce n’est pas la première action que « Ravinala Airports » réalise en collaboration avec les Communes riveraines de l’aéroport d’Ivato. Faut-il en effet rappeler que le 5 juin dernier, lors de la Journée Mondiale de l’Environnement « Ravinala Airports » a impliqué les communes autour de l’aéroport d’Ivato dans le respect et la protection de l’environnement. « Ravinala Airports » a offert à cette occasion des emplois à court terme à 240 personnes issues de ménages vulnérables à travers le projet haute intensité de main d’œuvre (HIMO).

R.Edmond

Midi Madagasikara0 partages

Fête de la nativité : Ce qu’en pensent les « antisystèmes »

Fête mercantile, ne respectant pas la simplicité de la sainte famille, des expressions utilisées par une partie de la population pour décrire la célébration de Noël.

Si l’euphorie de la magie de Noël a été observée chez la majorité des Malgaches durant la journée d’hier. Le calme, voire l’indifférence à toute cette ferveur a également été constaté chez d’autres. Une indifférence qui pourrait s’expliquer par diverses raisons. Les gens sortaient habillés de leurs plus beaux atours, des vêtements neufs surement achetés spécialement  pour la fête de la Nativité. Dans les cuisines, mères, filles, grand-mères et petites filles, pères et fils donnaient tout leur amour et toute leur attention pour concocter les meilleurs plats de l’année. Car, Noël n’est pas une fête ordinaire. C’est également le seul moment de l’année où tous les superflus, tous les excès sont acceptés. Les familles dépenses beaucoup pour ce seul jour. Autant de motifs avancés par les « antisystèmes » pour bouder la fête de la Nativité. Comme l’a fait savoir Rivo Rakotondrasanjy « les actes diffèrent des discours véhiculés pendant la fête de Noël ». « Si la famille de l’enfant loué et vénéré le jour du 25 décembre était une famille simple et humble. Les gens, font tout le contraire de cet esprit de simplicité le jour venu. Ils dépensent beaucoup, ils font tout pour être vus par la société. Le paraitre est maitre-mot et on dépense des fortunes pour ensuite aller remplir les églises » a noté Rivo Rakotondrasanjy.

Commerce. Le côté mercantile de la fête de la Nativité a également été soulevé par Bakar Tamby. Ce dernier qui est historien de profession, explique le phénomène du point de vue historique. « Il faut remonter le temps pour voir l’évolution de cette fête. Si la fête était au début chrétienne, elle a acquit une dimension commerciale et marketing à partir des trente glorieuses. Une période de prospérité en Europe et aux Etats-Unis où les produits manufacturiers étaient abondants. Les gens de l’époque pouvaient donc s’offrir des superflus et c’est ainsi qu’est venu l’euphorie commerciale de Noël » a expliqué notre interlocuteur. Avant de noter « la tendance a atteint les pays du Tiers-monde à partir des années 1990. Les coups de publicité – où l’on voyait le père Noël boire du Coca cola qui est une marque américaine et dont la publicité en soit voulait tout simplement dire que la marque est universelle – la mondialisation et la chute du communisme ont fait que les Malgaches à leur tour se sont pris dans le jeu marketing et commercial de Noël ». La situation actuelle ne serait donc que la suite logique de ce processus de commercialisation de la fête de la Nativité. Point de vue non partagé par les amoureux de Noël qui sont près à tout pour pouvoir vivre une journée extraordinaire sur les 365 que compte une année.

José Belalahy

Midi Madagasikara0 partages

Fakana an-keriny eto Toamasina : Misy tera-tany sinoa tsy hita hifampitadiavana ankehitriny

Taorian’ny raharaha fakana an-keriny teratany karana farany teto Toamasina, izay efa misy olona miandry fitsarana am-ponja ao Ambalatavoahangy ankehitriny, isan’izany ilay ambara fa atidoha nikotrika iny fakana an-keriny iny, dia tsy nangina fa nisoko mangina hatrany ireo mpanao izany, satria mbola misy ireo tsy mbola voasambotra mpiray tendro tamin’izany araka ny fanazavana nataon’ny fampanoavana mpitarika ny hetsika amin’ny ady atao amin’ny fakana an-keriny eto Tamasina. Raha ny fanazavana azo tamina mpitandro ny filaminana izao, dia misy tranga na fakana an-keriny ihany koa eto Toamasina ankehitriny, ka teratany sinoa ity tsy hita mbola karohana ity. Hatreto anefa dia mbola tsy azo lazaina ho fakana an-keriny ilay izy hoy ny mpitandro ny filaminana, satria tsy mbola misy ny fitakiana vola, na izany aza dia efa misy ny soritra amin’ny antony nanaovana izao fakana an-keriny teratany sinoa izao. Raha ny fanazavana hatrany dia trano fisakafoana sy fandraisam-bahiny iray teto Toamasina no nahitana ity Sinoa ity farany sy ireo andian’olona naka azy an-keriny; ka tao amin’ity trano fandraisam-bahiny ity no nahenoana azy nampijalin’ireo naka azy an-keriny. Eo am-pikarohana izany ny mpitandro ny filaminana izao ka mampanantena ny hanome ny vaovao rehetra ho an’ny vahoaka ny mpitandro ny filaminana raha misy ny fahatrarana ireo andian’olona mpaka an-keriny sy ny antony fakana an-keriny teratany Sinoa izao.

Malala Didier

Midi Madagasikara0 partages

« Everlasting gospel » : Mission accomplie pour VOG

Vog rejoint les grosses pointures du gospel malgache.

Pour reluire l’image de l’évangélisation malgache, « The Voice of God » a offert aux spectateurs un moment de totale communion et de réjouissance avec le Seigneur dimanche. Dans un CCesca Antanimena plein, le public, majoritairement jeune s’est complètement déchaîné dans la louange et la célébration. Un petit paradoxe qui a fait la signature de cette formation depuis un bon moment.

En toute simplicité tout en jouant la carte de l’excellence, « The Voice of God » a réjoui plus d’un en entamant ses propres morceaux et les classiques du répertoire de Noël. Les titres rythmés par les genres musicaux des quatre coins de l’île résonnent en chœur. Sans interruptions ni pauses quelconques, le public suit le rythme, sans oublier les petits mouvements d’ensemble. Ils ont également interprété des titres standards du gospel américain.

De fil en aiguille, les « Sambatra sy tretrika » se chantent en chœur mais toujours aussi frappant avec une voix puissante de ces chanteurs de gospel. Mais l’un des moments marquants reste incontestablement, la magnifique interprétation de « Tiako ianao Jesosy » un des titres qui fera certainement la notoriété de Vog depuis dimanche. Entre autres, la participation des stars malgaches a fait le bonheur de tout un chacun. Entre la rappeuse Bambs et les chanteuses Faniah et Narindra, la compagnie « Sokajy Dihy Fanantenana Ambohipo » ont égayé la scène avec une chorégraphie à couper le souffle. Du début jusqu’à la fin du spectacle, tout le monde, à l’unanimité entre dans le monde merveilleux du ‘praise and worship’. Un spectacle quasiment sans faille qui redore le blason de l’évangélisation malgache.

Zo Toniaina

Midi Madagasikara0 partages

Réveillon : Fénérive-Est s’éclatait avec Basta Lion

La voix d’un jeune garçon résonnait au  « Fenegam’s Karaoke-bar » le 24 décembre dernier. Le prince du ragga a fait « délirer » les jeunes de Fénérive-Est. Avec ses morceaux comme  « Za mila malandy », « Big Nosy city », « Misy raha tsy ampy » et son nouveau morceau « Ankomba lahy ».

Raggaman depuis 2008, ce jeune homme originaire de Nosy-Be a pris de la hauteur depuis 2015 avec son « ragga maffin ». Appelé « El phenomeno » avec sa voix grave, sans « vocodeur » il arrive à faire trembler la salle. Il se produit toujours en solo dès le début de sa carrière, mais souvent entouré des grosses pointures comme One lio, Mad Max, GA EI. Désormais, ses « freestyles » sur Facebook et sur youtube l’ont catapulté en haut du classement dans le top 10 de « Dance Hall » de Madagascar depuis 2017. Ce jeune raggaman n’a pas encore jeté l’éponge et ne compte pas quitter le navire du hip hop.

Il a fait le tour de Madagascar.  Il a gagné le cœur des jeunes Tananariviens, après Shao Boana, c’est l’un des meilleurs raggamen que la Grande Ile n’ait jamais connu. À présent, il essaie de s’ouvrir à d’autres rythmes comme le « Socca music », l’ « Afrobeat ».

Iss Heridiny

Midi Madagasikara0 partages

Hôpital des enfants : 4 à 5 cas de rougeole par jour

L’épidémie de rougeole continue de faire des victimes dont les premières sont les enfants.

La situation va de mal en pis. L’épidémie de rougeole s’étend  dans beaucoup de districts du pays. Récemment, le district d’Ambovombe Androy a noté plusieurs cas dont un décès. Pour la région Analamanga qui a enregistré le plus grand nombre de cas depuis la résurgence de la maladie, la tendance serait à la hausse. Une hausse qui serait toutefois expliquée par la déclaration des cas par les victimes ou encore par les membres de leur famille. Pour le cas de l’hôpital des enfants en particulier, l’on dénombrerait « quatre à cinq cas par jour » si l’on en tient aux dires du Dr Gladis Raherilantoniaina, responsable auprès dudit hôpital. Cette dernière toutefois de noter que « les personnes atteintes de rougeole ne viennent pas systématiquement à l’hôpital. Ce sont les victimes de complications qu’on reçoit ici  ». Ne nécessitant qu’un traitement symptomatique, la rougeole – dans sa forme classique – serait plus facile à prendre en charge et d’où le faible taux de mortalité.

Creni. Par ailleurs, le Centre de récupération et d’éducation nutritionnelle intensif (Creni) auprès de l’Hôpital mères- enfants de Tsaralalàna accueille actuellement dix huit (18) cas de malnutrition. Des enfants fatigués, la peau sur les os et souffrant physiquement des suites du manque d’aliments ont été observés auprès dudit centre lors d’une visite sur terrain effectuée le week-end dernier. Selon un responsable, les enfants admis auprès du Creni devraient y rester pendant une semaine. Le temps pour les agents de la santé de les prendre en charge et d’éduquer leurs parents à propos de la nutrition. Le responsable également de noter que des cas de retour auprès du Creni sont observés. La difficulté et la pauvreté ambiantes sont les premières causes de la persistance de la situation de malnutrition dans la Grande Île. La lutte est encore longue aussi bien pour éradiquer certaines maladies comme la peste ou la rougeole que pour la malnutrition.

José Belalahy