Les actualités à Madagascar du Samedi 16 Novembre 2019

Modifier la date
Madaplus.info0 partages

Madagascar : trois joueurs de Barea de Madagascar élevés au grade de Chevalier de l'Ordre national.

Hier 15 Novembre dans l’après-midi, Abel Anicet, Metanire Romain et Njiva Rakotoarimalala ont été élevé au titre de chevalier de l’ordre national. En effet, ayant été appelés directement par leur club après la coupe d’Afrique des nations en Egypte, ils étaient absents lors de la cérémonie qui s’est tenue au palais d’Etat.
C’est avec une grande joie et de l’espérance que le Président Andry Rajoelina leur a remis le titre de chevalier de l’ordre national. Il a affirmé avec certitude que les Barea vont gagner le match qui se tiendra ce 16 Novembre contre l’Ethiopie. Tous les joueurs de l’équipe nationale feront de leur mieux pour remporter ce match.
Madaplus.info0 partages

Madagascar : Convocation d’une artiste malagasy et de la maison de production Ratakinga record par le Mi...

Le Ministère de la communication et de la culture a réagi face aux appels des internautes dans les réseaux sociaux sur les propos d’une chanson d’une artiste. Le titre Drako hely de Rijade est désormais interdit à une diffusion publique sur les médias nationaux sous peine de sanctions.
Depuis la semaine dernière, cette chanson a soulevé l’opinion des internautes. Le titre en question raconte sa propre histoire et la manière avec laquelle elle a pu atterrir aux Etats-Unis. Drako hely reflète la partie intime de la femme et qu’il n’est pas forcément question de diplôme pour pouvoir découvrir les pays étrangers.
Madaplus.info0 partages

Madagascar : Faneva Ima sort la tête haute

Il l’a annoncé il y a quelques jours que son dernier match avec les Barea sera celui d’aujourd’hui face à l’équipe éthiopienne. C’est avec les larmes que « Rakapy », l’âme des Barea, a fait un tour d’honneur devant des milliers de supporters. Lui de dire, que son âge avance, et il faut laisser la place aux relèves. Si les politiciens étaient tous comme lui, Madagascar fera un bon en avant tout comme les Barea l’ont fait lors de la derrière Coupe d’Afrique des Nations. Faneva Ima a reçu tous les honneurs de la part de la présidence et de la part de ses fans.
Si on revient au match d’aujourd’hui qui entre dans le compte des éliminatoires pour la CAN 2021, les Barea ont dominé le match en premier mi-temps. Rayan Raveloson marque le seul but du match sur un coup de tête d’un corner bien tiré par le spécialiste des ballons arrêtés, Andréa Carolus. En deuxième période, les éthiopiens ont essayé de faire leurs jeux et ont mis à mal le rythme de la bande à Anicet. Mardi prochain, Madagascar affrontera le Niger. Les protégés de Nicolas Dupuis quitteront le sol malgache pour rejoindre Niamey.
Madagate0 partages

Kraoma. Sanatria lasa zohy fieren’ny jiolahy ve ?

Sary toa milaza sy mampiseho fa tsy misy fikarakarana matotra intsony ilay orinasa tokony mampidi-bola be ho an'ny firenena malagasy

Nahazo fampiantsoana avy amin’ny Talen’ny Asa sy ny fampiroboroboana ny zo fototra ireo mpiasa sy mpampiasa ao amin’ny Orinasam-panjakana KRAOMITA MALAGASY, ka tonga tao amin’ny Minisiteran’ny Asa ny roa tonta ny 08 novambra 2019, niaraka amin’ny solotena avy ao amin’ny CFM na «Congrégation des Travailleurs de Madagascar». Fa nahazo izany fampiantsoana («convocation») amin'ny anarany manokana ihany koa ny Tale jeneraly.

Anisan'ny antony nampanantsoina ny Tale Jeneraly dia ny tsy fanajana ny fitsipika anaty sy ny fifanarahana iombonana na « convention collective » ; ny tsy fanajana ny fomba nifanaraha handoavana ny karaman'ny mpiasa ; ny tsy fanajana ny fandraisana an-tànana ireo mpiasa sy ny fianakaviany eo amin'ny lafin'ny Fahasalamana sy ny tontolon'ny fiarovana ny mpiasa am-perinasa ; ny tsy fandoavana ny latsakemboka ao amin'ny CnaPS sy ny fiantohana fanampiny...

Ny dikany, tsy nahomby ny tetika fanakanana ny hetsiky ny mpiasa nataon’Andriamatoa Nirina RAKOTOMANANTSOA, Tale jeneraly amin'zao fotoana izao, sy ny ekipany, fa tafakatra teto Antananarivo ihany ireo solotenan’ny mpiasa hitondra ny fitarainany eo anivon’ny Minisiteran’ny Asa. Raha ny vaovao voaray avy tamin’ireo solotenan’ny mpiasa dia fandrahonana no nasetrin’ny mpitantana ny fangatahan’izy ireo hamonjy ny fiantsoana avy amin’io minisitera io hihainoana ny fitarainan’izy ireo. Inona marina no tena atahoran’ny mpitantana ao amin’io orinasa io ny hahalalan’ny maro an’isa ny tena zava-mianjady amin’ireo mpiasa ao Brieville ireo? Mahalasa saina hatrany ny ramatahora sy fanambanana fandroahana ireo mpitarika sendikaly izay mitondra ny tena zava-misy marina.

Raha nanontanianay ny solotenan’ireo izay niakatra taty Antananarivo -izay niala vola am-paosy- dia hita soritra tamin’ny endrik’izy ireo sy ny valin-teniny ny tsy fahafaham-po. Nambaran’izy ireo mantsy fa nahilik’Andriamatoa Nirina RAKOTOMANANTSOA sy ireo olona 15 niara-dia aminy nanatrika ny solotenan’ny mpiasa tao amin’ny Minisitera any amin’ny Mpitantana teo aloha sy ny Filan-kevi-pitantanana ary ny Filoham-pirenena ny fikatsoan’ny Orinasa sy ny tsy fahitana vahaolana mandraka ankehitriny. Nambarany, hoy ireo mpiasa, fa tsy nisy voavaliny izay fanontaniana rehetra napetraky ny mpiasa mikasika ireo olana ara-tsosialy tsy mety voavaha hatramin’izao.

Miovaova hatrany, hoy ny mpiasa, ny valin-teny omen’ny mpitantana, nolazaina tany am-boalohany fa efa efa-bolana izay no nanolorana ny “Plan de relance” any amin’ireo Mpikambana any amin’ny filan-kevi-pitantanana saingy tao anatin’ireo fivoriana in-droa miantaona nataon’izy ireo dia tsy mbola nodinihina izany “drafitra” izany ; nolazaina indray avy eo fa efa nankatoavina fa tsy mbola voalamina ny fohy ezaka sy ny lavitr’ezaka. Tsy fantatra marina izay tena antony tsy nahavoaloa ny latsakemboka CNaPS sy ny HAVANA hatramin’ny taona 2016. Miahiahy ireo mpiasa fa nisy nanodinkodina izany vola izany, saingy na dia teo aza ny “État financier” izay nambaran’ny Tale Jeneraly fa ahitana ny anton’ny faty antoky ny Orinasa, dia tsy hita marina hoe natao aiza na natao inona ilay vola tokony ho naloa tany amin’ireo trano fiantohana ireo, nefa esorina isam-bolana ao amin’ny karaman’ny mpiasa hatramin’izay ka hatramin’izao.

Parc de voitures légères” amin'izao fotoana izao

 

Isan’ny fototry ny fahasorenan’ny mpiasa ny nahafantarany fa nisy ady varotra teo amin’ny mpitantana ny Kraoma S.A sy ny Kraoma Mining, ka nakarina 200.000 dolara ny vola omena isam-bolana ny Kraoma S.A, ary nakarina 30% ny anjarany amin’ny tombony; ny mahagaga anefa raha ny filazan’ny mpiasa dia tsy mba nojerena ny momban-dry zareo mpiasa. Fanaovana tsinontsinona ve sa fanadinoana?

Tamin’ny fotoana nidirany teo amin’ny fitantanana dia nampanantena Andriamatoa Tale Jeneraly fa hisy fanadihadiana lalina ny antony nahatonga izao olan’ny Orinasa izao, saingy na dia natao aza ny “Audit interne”, ary narahin’ny “Audit” hafa nataon’ny “Cabinet International PWC”, dia tsy hita izay tena tompon'andraikitra amin’ny fandrendrehana ny Orinasa Kraomita Malagasy. Raha any amin’ny minisitera sy sampan-draharaham-panjakana hafa anefa dia ny mpitantana teo aloha efa naiditra am-ponja sy miandry fitsarana. Fa ireo mpitantana izay heverin’ny mpiasa fa namotika ny Orinasa Kraomita Malagasy kosa dia mbola miriaria amim-pilaminana. Isan’izany ny Tale Jeneraly teo aloha, Arsène RAKOTOARISOA, ny minisitry ny Harena an-kibon’ny Tany, Henri RABARY-NJAKA, ny Filohan’ny Filankevi-pitantànana Eric RANDRASANA.

Maro ihany koa, raha ny fantatra, ny afera maloto ataon’ny mpitantana ankehitriny, saingy tsy misy mpanelingelina. Eo, ohatra, ny fitrandrahana an-tsokosoko ny volamena ao Maevatanàna, Betsiaka sy ao Brieville. Eo koa ny tsy fangaraharana eo amin'ny fanondranana ny “chrome”.

Izao no tazana sy hita ao amin'ny “Parc de voitures poids lourds” na VPL

Zary lasa zohy fieren’ny jiolahy ny Orinasa Kraoma. Ireo teo aloha toa afa-maina, ireo tato afara toa milamin-tsaina, manao izay tiany atao. Asa na minia tsy mahita na mpiray tsikombakomba amin’izao raharaha izao ny Minisitera sy ny Filohan’ny Filankevi-pitantànana... Ny tena tiana ambara eto dia izao : hafa ny voalaza amin'ny haino aman-jery eto Antananarivo ary hafa mihitsy ny zava-misy any an-toerana. Fa lasa ozona mihitsy ve ilay toetra tsy mahafehy tena rehefa injay voatendry amina toerana ambony ny Malagasy e ? Toa zary lasa fanamparam-pahefana no mitranga hatrany. Marihina fa azo porofoina daholo izany rehetra voalaza izany. Misy ny sary ary indrindra indrindra horonam-peo mampibaribary fa mivadi-dela matetika ingahy Tale jeneraly ankehitriny.

"Atelier de maintenance” tsy zarizary

Tsy izy velively akory no enjehina eto, sanatriavin'ny vava, fa manaraka ny tenin'ny Filoham-pirenena izay nilaza vao tsy ela fa “mila mahalala ny zava-misy marina ny vahoaka”. Ka an'izay mitsivalana an'izany zava-misy sy iainan'ireo mpiasa ao amin'ny orinasa Kraoma S.A no manome porofo tsy azo hivalozana fa tena tranon-dainga izaho. Tantara mbola hitohy satria aina no fetrany ary izay mpitantanana rehetra nifandimby tao nanomboka ny taona 2014 fotsiny dia toa vao mainka nandrendrika ilay orinasa “malagasy” toa ny hafa... Sa izany mihitsy no tena tanjona dia izaho fotsiny no adala mikikiaka ireny an'efitra ?

Jeannot Ramambazafy - Lahatsoratra hita ihany koa ao amin'ny "La Gazette de la Grande île", sabotsy 16 Novambra 2019

Madagate0 partages

Enelec Madagascar. Poursuite du développement de l’accès à l’énergie solaire

COMMUNIQUE DE PRESSE

Dans sa perspective d’entreprise contributrice au développement, ENELEC se joint aux efforts de la politique énergétique du Gouvernement Malagasy visant à démocratiser l’accès aux énergies vertes et améliorer la couverture énergétique nationale.

En s’associant avec DERA Energy, développeur et producteur indépendant canadien, ENELEC adjoint à ses compétences et son savoir-faire énergétique déjà acquis, les capacités et la technologie pointues d’une offre intégrée à fort contenu canadien portée par ce dernier. DERA Energy apporte particulièrement l’ingénierie et la réalisation avec l’implantation de panneaux de très haute efficacité fournis par Canadian Solar, dont le leadership mondial n’est plus à démontrer.

Pour le schéma énergétique national, cela a des impacts bénéfiques directs à savoir :

- La réduction jusqu’à moins 40% des coûts de production de la JIRAMA grâce à une dépendance réduite liée aux fluctuations des coûts des ressources énergétiques fossiles ;

- La réduction des coupures et l’amélioration des services énergétiques permis par un approvisionnement solaire lissé et plus stable ;

- La bascule progressive vers des énergies propres, en particulier le solaire ;

- Le renforcement de compétences sur les technologies solaires des équipes locales grâce à des programmes de transfert de compétences associés au déploiement du partenariat.

Ainsi, 4 villes seront dotées de parcs solaires d’une capacité totale de 50MW à savoir Antsiranana, Mahajanga, Toamasina et Toliara.

Il est important, en conformité avec la politique générale de l’État (PGE) visant le développement des régions, que les efforts soient portés sur ces villes. ENELEC compte poursuivre ce développement d’accès à l’énergie solaire dans tout le pays, toujours en soutien à la politique énergétique dirigée par le Gouvernement Malagasy.

Le calendrier de déploiement verra l’installation des panneaux solaires à Toliara dans les semaines à venir, puisque les containers des panneaux sont déjà arrivés dans la ville et que l’ensemble des autorisations ont déjà été obtenues. Pour Antsiranana, Mahajanga et Toamasina, les commandes ont été faites et prévoient l’installation des panneaux sur site d’ici la fin de cette année. Les installations se poursuivront dans le courant de l’année 2020 pour une fourniture intégrale des demandes en énergies renouvelables.

C’est sur cette voie de démocratisation des énergies vertes, et notamment en soutien de la politique énergétique du Gouvernement Malagasy, que se positionne ENELEC, pour soutenir activement le développement à Madagascar./.

Contacts :

mail : Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

Tél.: +261 20 22 222 31/32

Fax: +261 20 22 556 45

Madagate0 partages

Fivondronamben'ny Eveka eto Madagasikara. Hafatra 15.11.2019

Madagate0 partages

Paris. Le Premier ministre Christian Ntsay au 2è Forum de la Paix

COMMUNIQUE

Deuxième Forum de Paris sur la Paix

Le Premier ministre, Chef du gouvernement, Christian Ntsay, a représenté le Président de la République de Madagascar, Andry Rajoelina, lors du deuxième Forum de Paris sur la Paix, qui s’est tenu du 11 au 13 novembre 2019 à la Grande Halle de la Villette, France.

Il s’agit d’une plateforme internationale d’échange des pays du monde entier, visant à trouver des solutions pratiques, concrètes et efficaces, quant aux défis auxquels le monde contemporain est confronté pour établir et maintenir la paix, à travers le mode de gouvernance axé sur la coopération multilatérale.

Pour Madagascar, le Premier ministre a développé pendant ledit forum, le programme de mise en place de la paix et de la sécurité à Madagascar, selon les propos du Président de la République, dont l’utilisation de nouveaux dispositifs de sécurité avec les îles voisines de Madagascar ainsi qu’avec les pays de l’Afrique de l’Est.

Il faut dire que tous les jours, 7.000 à 8.000 navires circulent dans cette zone maritime, et force est de reconnaître que les pays avoisinant Madagascar sont exposés à différentes menaces telles que la piraterie maritime et l’exportation illicite des ressources naturelles comme le bois de rose. Ainsi, le Chef du gouvernement a précisé que Madagascar se doit de trouver de nouvelles stratégies de coopération avec ses pays voisins.

Aussi, ce forum fut-il une opportunité pour les représentants de Madagascar de mettre en exergue notre ferme volonté de surpasser les défis de mise en place de la paix, et également, de tisser de nouveaux liens de coopération avec les pays qui sont disposés à apporter leur contribution dans le rétablissement de la paix et dans la mise en place de la paix.

Notons que ce deuxième forum a vu la présence de dirigeants tels que présidents de Républiques, premiers ministres et ministres issus des cinq continents, ainsi que de représentants des Organisations internationale auprès des Nations Unies, et que la première édition a eu lieu en novembre 2018.

La Direction de la Communication de la Primature de Madagascar

------------

FAMPITAM-BAOVAO

Fivoriambe momba ny fandriampahalemana, andiany faharoa

Nisolo tena ny Filohan’ny Repoblikan'i Madagasikara, Andry Rajoelina, nandray anjara tamin’ilay fivoriana andiany faharoa momba ny fandriampahalemana (“Forum de Paris sur la Paix”), izay natao tao Grande Halle de la Villette ny 11 hatramin’ny 13 novambra 2019, ny Praiministra, Lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian.

Seha-pifanakalozana iraisan’ireo firenena maneran-tany ahafahana mifanakalo ity fivoriam-be ity, ary ikatsahana vahaolana mora ampiasaina sy azo tsapain-tanana, manoloana ny fanamby hamerenana ny fitoniana ankehitriny ; ary izany dia amin’ny alalana fomba fitantanana mifandraika amina fifandraisana maro lafy.

Nandritra io fivoriana io no nanoritsoritan’ny Praiministra ny fomba fijerintsika Malagasy ny amin’ny fametrahana fandriampahalemana eto Madagasikara, araka ny nolazain’ny Filoham-pirenena mikasika ny hametrahana lamina vaovao hiarahana amin’ireo Nosy manodidina antsika aty amin’ny ranomasim-be indianina sy ireo firenena afrikanina akaiky antsika momba izay fandriampahalemana izay. Mahatratra 7000 hatramin’ny 8000 isanandro ny sambo mivezivezy amin’ny fari-dranomasina misy antsika ary betsaka ny sedra na ny ambana iainan’ireo firenena manodidina ny ranomasim-be indianina, toy ny fanafihan’ny jiolahin-tsambo sy ny fanondranana an-tsokosoko ny harem-pirenena toy ny andramena.

Nambaran’ny Lehiben’ny governemanta fa isika Malagasy dia tsy maintsy mijery ny fomba hahafahan’ny firenentsika miara-miasa amin’ireo firenena maro manodidina. Tombony tamin’ny fanatrehantsika ity fivoriana momba ny fandriampahalemana andiany faharoa tany Paris ity, araka izany, ny nahafahan’ny solontena malagasy naneho mazava tsara ny fahavononana misy eo amintsika amin’ny hiatrehantsika ireo fanamby amin’ny fametrahana fandriampahalemana. Tombony ho antsika koa ny fijerena ny fomba hahafahana miara-miasa amin’ny firenena maro izay efa vonona koa hitondra ny anjara birikiny amin’ny famerenana sy fametrahana izay lamina vaovao mahakasika ny fandriampahalemana aty amin’ny faritra izay.

Tomponandraikim-panjakana samihafa, nahitana Filoham-pirenena, Praiminisitra, minisitra, avy amin’ny kaontinantan’i Afrika, Amerika, Erôpa ary Azia sy solontenan’ny fikambanana iraisam-pirenena samihafa anivon’ny Firenena mikambana, no nandray anjara tamin’ity fivoriana andiany faharoa natao tany Paris/Frantsa, momba ny fandriampahalemana ity.

Tsiahivina fa tamin’ny volana novambra 2018 ny andiany voalohany tamin’io fihaonam-be io.

Ny Seraseran'ny Primatioran'i Madagasikara