Participer à la campagne crowfunding de FoodWise Madagascar

Les actualités à Madagascar du Dimanche 13 Janvier 2019

Modifier la date
Ino Vaovao0 partages

FANARAHANA ONJAM-PEO SY FAHITALAVITRA : Feno 18 taona ny Fan’s Club an’ny M3TV sy M3 FM

Manampy ny mpiasan’ny M3tv amin’ny fanaovana zana-pandaharana ny fan’s club izay tarihin’i Rooni Hassan, na amin’ny onjam-peo izany na amin’ny fahitalavitra. Misy hatrany ny fanofanana sy fampianarana atao ireo mpikambana ary misy ihany koa ny tolotra omen’ireo mpikambana ny fahitalavitra sy ny onjam-peo. 

Betsaka amin’ireo mpikambana no efa mitazona fandaharana manokana mihitsy ao amin’ny onjam-peo. Anisany nivoahan’ireo mpanao gazety sy mpanentana fandaharana ihany koa. Mbola mandray mpikambana hatrany ny fan’s club izay manao hetsika sosialy matetika. Nanotrona ireo mpikambana ao amin’ny fan’s club ireo mpiara-miasa ao amin’ny M3Tv.

Vanessa

Ino Vaovao0 partages

FARITRA ALAOTRA - MANGORO : Mihanaka ny kitrotro, olona roa no efa maty

Raha ny any Alaotra manokana dia voalaza fa ankizy avy any Didy tsy vita vakisiny izay nandeha niakatra tany Analamanga no tratran’izany rehefa nody ka nitarika ny fiparitahany tao an-toerana. Io no nambaran’ny Talem-paritry ny fahasalamana faritra Alaotra-Mangoro Randriamahefasoa raha nitafa tamin’ny mpanao gazety izy nandritra ny fivoriana mahakasika ny hetsika fanaovam-bakisiny miaro amin’ny kitrotro. 

Manodidina ny 600 any ho any no efa tratran’io aretina io ho an’ny distrikan’Ambatondrazaka ary 200 eo ho eo ho an’ Amparafaravola. Isan’ny nampahazo aina ny fiparitahan’ny kitrotro, hoy ireo tompon’andraikitry ny fahasalamana ny tsy nahavitan’ny ray aman-dreny 100% ny vakisiny fanefitry ny kitrotro sy ny tsy fanaovana izany mihitsy ho an’ny sasany. 

Toy ny faritra rehetra eto Madagasikara, dia hisy ny hetsika goavana hanaovana vaksiny ny zaza 9 volana ka hatramin’ny 9 taona manomboka ny alatsinainy 14 ka hatramin’ny 18 janoary 2019.

Mba hialana amin’ny fisalasalan’ny ray aman-dreny, dia tsy nasiana fitetezana trano fa eny amin’ny tobim-pahasalamana sy toerana voatokana ihany no hisy ny fanaovam-bakisiny mandritra io dimy andro io.

Manampy trotraka ny tsy fisian’ny herinaratra

Anisany olana ary zary lasa mampirongatra ny aretina kitrotro ny tsy fahampian’ny serasera vokatry ny tsy fandehanan’ny herinaratra ka tsy mahatafapaka any amin’ny vahoaka ny fanentanana sy ny toromarika ataon’ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny mikasika ny ady amin’ny kitrotro. Mitoka-monina ary tsy mahara-baovao manodidina ny fivoaran’ny aretina ny vahoaka any an-toerana satria tsy misy ny sehatra ahafahana mampita izany ka lasa manao dokotera tena. Lasa mitsabo amin’ny ravinkazo tsy fantapantatra amin’izao fotoana izao ny ankamaroan’ny olona ka isan’ireny ny anjavidy. 

Noho io tsy fahalalana io hatrany no antony voalaza fa mahatonga izany rehetra izany. Lasa mihatra aman’aina araka izany ny tsy fisian’ny herinaratra ao Alaotra indrindra fa ny ao Ambatondrazaka izay kely dia kely ny fotoana mba andehanan’ny jiro. Olona roa no fantatra fa efa matin’ny kitrotro ao Alaotra amin’izao fotoana izao.

Mahafaty nefa azo sorohina ny kitrotro

Entanina ny ray aman-dreny hanao vaksiny fanefitry ny kitrotro ny zanany raha vao feno 9 volana ka hatramin’ny 11 volana. Manoloana ny fihanaky ny aretina kitrotro eto Madagasikara dia hisy ny 11 ka hatramin’ny 18 janoary ny fanaovana vaksiny faobe raha ho an’ny ao Mahajanga manokana. Vaksiny VAR na vaccin atirougeoleux no hatao ka ny zaza sivy volana ka hatramin’ny sivy taona, na efa vita vaksiny aza, no antsoina hanao izany vaksiny izany. Mpanao vaksiny miisa 65 no miparitaka manerana an’i Mahajanga voalohany dia amin’ny tobim-pahasalamana valo efa misy eto Mahajanga, ary nampiana hafa miparitaka eny anivon’ny fokontany. Ireo mpanao vaksiby dia mpiasan’ny fahasalamana efa voahofana ary ny vaksiny atao dia azo antoka, hoy ny tompon’andraikitra. 

Miisa 2000 mahery ao Mahajanga ny olona voan’ny kitrotro hatramin’izao. Ny zaza 9 volana hatramin’ny 9 taona no misy taha ambony indrindra ka nahatonga ny fanjakana nisafidy azy ireo hatao vaksiny faobe. Misy fifandaminana ihany koa miaraka amin’ny sekoly, ary efa nisy fivoriana natao mikasika izany.  Areti-mifindra ny kitrotro. Ny fisehony dia misy hafanana, menamena ny maso, mitsonika ny lelo, mikohaka ary mivoaka mandrotsirotsy eny amin’ny hoditra. Io no fisehony voalohany ka entina avy hatrany eny amin’ny tobim-pahasalamana CSB ny ankizy na olona voany. 

Raha sanatria ka mihombo ny aretina dia alefa avy hatrany eny amin’ny hopitaly, araka ny fanazavan’ny tompon’andraikitra hatrany.  Raha mifanintona, mandoa tsy mijanona na mandoa  sy mivalana, tsy mahatsiaro tena na sempotra dia entina eny amin’ny hopitaly avy hatrany ihany koa. Mitarika aretina sarotra sitranina  mety hiafara amin’ny fahafatesana ny kitrotro. Mora mifindra amin’ny alalan’ny fifampikasohana, piti-drora, kohaka ny aretina kitrotro ka ny hany fiarovana dia ny fanaovana vaksiny.  

Nangonin’i Vanessa sy Kamy

Ino Vaovao0 partages

FARITRA ALAOTRA-MANGORO : Mihanaka ny kitrotro, olona roa no efa maty

Raha ny any Alaotra manokana dia voalaza fa ankizy avy any Didy tsy vita vakisiny izay nandeha niakatra tany Analamanga no tratran’izany rehefa nody ka nitarika ny fiparitahany tao an-toerana. Io no nambaran’ny Talem-paritry ny fahasalamana faritra Alaotra-Mangoro Randriamahefasoa raha nitafa tamin’ny mpanao gazety izy nandritra ny fivoriana mahakasika ny hetsika fanaovam-bakisiny miaro amin’ny kitrotro. 

Manodidina ny 600 any ho any no efa tratran’io aretina io ho an’ny distrikan’ Ambatondrazaka ary 200 eo ho eo ho an’ Amparafaravola. Isan’ny nampahazo aina ny fiparitahan’ny kitrotro, hoy ireo tompon’andraikitry ny fahasalamana ny tsy nahavitan’ny ray aman-dreny 100% ny vakisiny fanefitry ny kitrotro sy ny tsy fanaovana izany mihitsy ho an’ny sasany. Toy ny faritra rehetra eto Madagasikara, dia hisy ny hetsika goavana hanaovana vaksiny ny zaza 9 volana ka hatramin’ny 9 taona manomboka ny alatsinainy 14 ka hatramin’ny 18 janoary 2019.Mba hialana amin’ny fisalasalan’ny ray aman-dreny, dia tsy nasiana fitetezana trano fa eny amin’ny tobim-pahasalamana sy toerana voatokana ihany no hisy ny fanaovam-bakisiny mandritra io dimy andro io.

Manampy trotraka ny tsy fisian’ny herinaratra

Anisany olana ary zary lasa mampirongatra ny aretina kitrotro ny tsy fahampian’ny serasera vokatry ny tsy fandehanan’ny herinaratra ka tsy mahatafapaka any amin’ny vahoaka ny fanentanana sy ny toromarika ataon’ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny mikasika ny ady amin’ny kitrotro. Mitoka-monina ary tsy mahara-baovao manodidina ny fivoaran’ny aretina ny vahoaka any an-toerana satria tsy misy ny sehatra ahafahana mampita izany ka lasa manao dokotera tena. 

Lasa mitsabo amin’ny ravinkazo tsy fantapantatra amin’izao fotoana izao ny ankamaroan’ny olona ka isan’ireny ny anjavidy. Noho io tsy fahalalana io hatrany no antony voalaza fa mahatonga izany rehetra izany. Lasa mihatra aman’aina araka izany ny tsy fisian’ny herinaratra ao Alaotra indrindra fa ny ao Ambatondrazaka izay kely dia kely ny fotoana mba andehanan’ny jiro. Olona roa no fantatra fa efa matin’ny kitrotro ao Alaotra amin’izao fotoana izao.

Mahafaty nefa azo sorohina ny kitrotro

Entanina ny ray aman-dreny hanao vaksiny fanefitry ny kitrotro ny zanany raha vao feno 9 volana ka hatramin’ny 11 volana. Manoloana ny fihanaky ny aretina kitrotro eto Madagasikara dia hisy ny 11 ka hatramin’ny 18 janoary ny fanaovana vaksiny faobe raha ho an’ny ao Mahajanga manokana. Vaksiny VAR na vaccin atirougeoleux no hatao ka ny zaza sivy volana ka hatramin’ny sivy taona, na efa vita vaksiny aza, no antsoina hanao izany vaksiny izany.

Mpanao vaksiny miisa 65 no miparitaka manerana an’i Mahajanga voalohany dia amin’ny tobim-pahasalamana valo efa misy eto Mahajanga, ary nampiana hafa miparitaka eny anivon’ny fokontany. Ireo mpanao vaksiby dia mpiasan’ny fahasalamana efa voahofana ary ny vaksiny atao dia azo antoka, hoy ny tompon’andraikitra. Miisa 2000 mahery ao Mahajanga ny olona voan’ny kitrotro hatramin’izao. Ny zaza 9 volana hatramin’ny 9 taona no misy taha ambony indrindra ka nahatonga ny fanjakana nisafidy azy ireo hatao vaksiny faobe. Misy fifandaminana ihany koa miaraka amin’ny sekoly, ary efa nisy fivoriana natao mikasika izany.  Areti-mifindra ny kitrotro. 

Ny fisehony dia misy hafanana, menamena ny maso, mitsonika ny lelo, mikohaka ary mivoaka mandrotsirotsy eny amin’ny hoditra. Io no fisehony voalohany ka entina avy hatrany eny amin’ny tobim-pahasalamana CSB ny ankizy na olona voany. Raha sanatria ka mihombo ny aretina dia alefa avy hatrany eny amin’ny hopitaly, araka ny fanazavan’ny tompon’andraikitra hatrany.  Raha mifanintona, mandoa tsy mijanona na mandoa  sy mivalana, tsy mahatsiaro tena na sempotra dia entina eny amin’ny hopitaly avy hatrany ihany koa. Mitarika aretina sarotra sitranina  mety hiafara amin’ny fahafatesana ny kitrotro. Mora mifindra amin’ny alalan’ny fifampikasohana, piti-drora, kohaka ny aretina kitrotro ka ny hany fiarovana dia ny fanaovana vaksiny.  

Nangonin’i Vanessa sy Kamy

Madagate0 partages

Cardinal Armand Gaëtan Razafindratandra : disparu il y a 9 ans déjà

Son Éminence le Cardinal Armand Gaëtan Razafindratandra au Vatican, à Rome

Samedi 9 janvier 2010. Marchant sur la plage d’Amborovy à Mahajanga, près d’un centre religieux, Son Éminence le Cardinal Armand Gaëtan Razafindratandra, pris d’un malaise soudain, a fait une chute. Il a immédiatement été évacué vers l’hôpital d’Androva où, hélas, il décéda. Il avait 85 ans.

Mardi 12 janvier 2010. C’est en début de soirée, le mardi 12 janvier, que la dépouille mortelle du Cardinal Razafindratandra est arrivée à Antananarivo, venant de Mahajanga. Elle a été transportée dans l’église Saint François-Xavier d’Antanimena où une foule innombrable n’a cessé de défilé depuis.

Mercredi 13 janvier 2010. Le Président de la Transition, Andry Rajoelina, et son épouse, Mialy, à la tête d’une forte délégation du gouvernement dont le Premier ministre Camille Vital, se sont rendus à Antanimena pour se recueillir devant la dépouille mortelle du Cardinal et présenter leurs condoléances à la famille du très regretté disparu ainsi qu’à celle de l’EKAR (Eglise catholique romaine à Madagascar) représentée par Monseigneur Odon Arsène Marie Razanakolona.

Hommage du Président Andry  Rajoelina :

« Avec la disparition de Son Éminence le Cardinal Gaétan Razafindratandra, l’Église Catholique Romaine vient de perdre un de ses dignes Bergers.

Nous nous associons à l’Église Catholique Romaine à Madagascar qui s’incline devant le rappel de ce grand serviteur par le Seigneur Dieu.

La Nation malgache toute entière est également très touchée par la perte de ce patriarche.

L’œuvre de Paix et de Développement de l’Homme par l’Église Catholique Romaine, a été magnifiée par le Cardinal Gaétan Razafindratandra.

Tout au long de sa vie et de son travail incessant avec et pour ses compatriotes, il a toujours su veiller à cette harmonie entre la doctrine de l’Église et les valeurs authentiquement malgaches.

Par-delà son œuvre pastorale, le Cardinal Gaétan Razafindratandra a toujours voulu être aux côtés des plus humbles afin de donner l’exemple vivant du partage et du rapprochement.

En ce moment douloureux, Au nom de la République de Madagascar, de la Haute Autorité de Transition, et en notre nom personnel, nous présentons nos condoléances les plus sincères à l’Église Catholique Romaine.

Puisse l’œuvre accomplie par ce Digne Serviteur de Dieu demeurer à jamais dans la mémoire de la Nation malgache, dans chaque famille et dans le cœur de chaque malgache ».

Vendredi 15 janvier 2010. Après une grande messe à l’École Sacré-Cœur d’Antanimena (ESCA), la dépouille mortelle du Cardinal Razafindratandra a été enfermée dans la crypte de la Cathédrale d’Andohalo. Ce jour-là a été décrété journée de deuil national par le pouvoir de transition.

Parcours du Cardinal Razafindratandra

Né le 7 août 1925, à Ambohimalaza, il a été ordonné prêtre en juillet 1954. Par la suite, Il a suivi des études en sciences sociales, doublées d’une spécialisation en pastorale catéchistique, à l’Institut catholique de Paris. De retour à Madagascar, il a pris par la direction du grand séminaire d’Ambatoroka, à Antananarivo, tout en exerçant des responsabilités au sein des aumôneries des écoles publiques et auprès de l’action catholique. Il est nommé Évêque de Mahajanga en avril 1978, puis Cardinal en février 1994 avant d’être désigné Archevêque d’Antananarivo, en novembre 1994 par le Pape Jean Paul II.

Président de la Conférence épiscopale de Madagascar de 1997 à 2002 -dans un contexte où la présence du Conseil œcuménique des églises chrétiennes à Madagascar (FFKM) dans la vie nationale avait un rôle important dans la vie nationale-, le Cardinal Razafindratandra a fréquemment joué un rôle déterminant de réconciliateur des hommes politiques malgaches.

Jacques Sylla (1946-2009)

A l’époque,  c’était la seconde fois, en moins d’un mois, qu’une journée de deuil national avait été décrétée. La première l’ayant été suite au décès de Me Jacques Sylla où, lors des funérailles de cet ancien Premier ministre et ancien Président de l’Assemblée nationale, le Cardinal Razafindratandra était à la tête de l’office religieux du 30 décembre 2009, à l’Église de Faravohitra.

Jeannot Ramambazafy – Article également paru dans « La Gazette de la Grande île » du 09 janvier 2019